Κυριακή, 24 Αυγούστου 2008

Το διαζύγιο από τη σοβαρότητα και την πραγματικότητα ή η στάση και η συμπεριφορά του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου

Συχωράτε μου που μιας αρκής που τούτο το άρθρον εν γραμμένο στην διάλεκτο των ιθαγενών κυπραίων αλλά έτσι φκαίννει μου καλλύττερα.
Τελικά εν τα κατάφερα να ποφύω!
Εμάχουμουν να μεν πολοηθώ για να μεν μου πουν πάλε ότι έχω άσκιν μαζίν του ή με την Εκκλησιάν, αλλά ο άτιμος εν με αφήνει ν’ αγιάσω.
Τούτος ο άδρωπος, που λαλείτε, εξαπόλυσεν τα ούλλα τζι εκόπην του βούρου για να πάει στην Κίνα να δει τους Ολυμπιακούς!!!
Ναι, ναι, καλά ακούσετε, ένας παπάς επήεν να δει τζιαι να ποθαυμάσει τους αγώνες που κατσαθκιάζει κάθε λλίον η Εκκλησιά!
Προχτές ακόμα είσιεν έναν μητροπολίτην που την Ελλάδαν που ελάλεν ότι οι Ολυμπιακοί εν αγώνες του Θκιαόλου, ότι αφταίνουν την φλόγα στο όνομα του Δαίμονα του Απόλλωνα τζιαι ότι τζιείνην την ώραν συνάουνται οι σατανάες γυρόν γυρόν μες στο γήπεδο!
Όμως το κόζιν ένναιν τούτον!
Το κόζιν ένι ότι ο μεγάλος βοσκός επήεν εις την Κίναν με τα ριάλια της Τράπεζας Άλφα!!!
Επκιέρωσεν του τα λαλεί τούτη η τράπεζα τζιαι ευκαρίστησεν την θέμα, για την ευγενική της κίνηση!
Αμμά όπως λαλεί τζιαι ο θεολόγος ο Καπαρής σήμερα μες την εφημερίδα, ίνταλως τζιαι ο τόσον όξυπνος τζιαι πονηρός παπάς έππεσεν μες τούντον λάκκον;
Ποιον λάκκον;
Είσιεν τόσην ανάγκη να του πκιερώσει η Τράπεζα τούτον το ταξίδιν; Τζι όμως εδέχτηκεν το!
Τζι’ εν εσκέφτηκεν άραες σου ότι αύριον τούτη η τράπεζα εν να θέλει αντίδωρον; Όι βέβαια της Εκκλησιάς αντίδωρον αλλά ριάλια;
Εν ηξέρω εσείς, αλλά εγιώ αθθυμούμαι τζιαι άλλα πράγματα.
Αθθυμούμαι που έκλεψεν άμμον που την Τοξεύτραν τζιαι είπεν ότι έβαλεν τον μες τους κήπους του τζιαι στα γήπεδα του γκολφ που είσιεν η μητρόπολη της Πάφου.
Τζιαι είπεν ότι αν ακόμα καταδικάσει τον το δικαστήριον, πάλε εν να πάει να κλέψει.
Αθθυμούμε τον που εβκήκεν στα ράδια (τότε που έκλαιεν η εικόνα στον Τζύκκο, τζιαι ύστερα αζζουλέψαν οι άλλες στο Μάμμαρι τζιαι στους Αγιούς Τριμιθκιάς), τζιαι ελάλεν ότι ώσπου εν επίσκοπος εις την Πάφον, εν θα επιτρέψει σε καμιάν εικόναν να κλάψει.
Για νάρτουμεν τζιαι στα πιο πρόσφατα:
Αθθυμούμαι τον που άμαν τζι εμπήκεν η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύναξεν στην μητρόπολην της Πάφου ούλλους τους ΕΟΚΑτζήες τζιαι άλλους ακροδεξιούς, ανοίξαν σαμπάνιες τζιαι είπεν μας ότι γιορτάζει την ένωσην της Κύπρου με την Ελλάδα!
Αθθυμούμαι τον που ελάλεν τους πρόσφυγες να μεν ψηφίσουν Ναι στο σκέδιον του Ανάν τζιαι ότι τις αποζημιώσεις που έτασσεν το σκέδιον ήταν να τις δόκει τούτος που τα ταμεία της Εκκλησιάς!
Εν τζιαι, είδεν κανένας πρόσφυγας καμιάν μπακκίραν ως τωρά που την εκκλησιάν τζιαι ειδικά που τούτον;
Υστερότερα, εκατάφερεν τα, τζιαμέ που εν είχαμεν πρόβλημαν με το Πατριαρχείον της Μόσχας, της Ουκρανίας τζιαι με το Οικουμενικόν, να δημιουργήσει πρόβλημα, τζιαι να τα κάμει πήλιες!
Στες 9 του Ιούλη επήεν στες Αθήνες τζιαι εμίλησεν για τον Κυπριανόν. Τζιαμέ έκαμεν πάλε το θαύμαν του. Τζιαι ίν να μπον είπεν του Γριστόφκια!
(Στην ουσίαν όμως, είπεν του τα ίδια που είπεν τζιαι προχτές ο παρέας του της Πάφου στο συνέδριον των αποδήμων http://www.churchofcyprus.org.cy/onmilia_panepistimio.shtml)

Άμαν τζήρτεν πίσω στην Κύπρον, είπεν μας, ξέρετε, εγιώ εν τζιαι τον Γριστόφκιαν που εννόουν!
Αμμά εν τζιαι είπεν μας ποιον εννόεν.
Άτζαπισσου εν τον Τάσσον που εννόαν;
Μα πάλε αφού τζιήνον υποστήρξεν τον στες εκλογές.
Άμπα τζιαι εν τον Κασουλίδην; Μα πάλε τζιαι τούτον υποστήριξεν τον άσχετον αν τον εκατηγόραν ότι εν τούτος που έφερεν το Ανάν.
Τέλος πάντων, εσυνομπλάστην ύστερα που λλίες μέρες με τον Γριστόφκιαν τζι απ’ ότι μας είπεν, εχάρηκεν πολλά διότι ούλλα εν εντάξει.
Είπεν μας ακόμα, ότι ο πρόεδρος είπεν του τζιαι πράματα που εν λαλεί έξω, αλλά είπεν του τα μόνον τούτου! (http://www.churchofcyprus.org.cy/)
Ποσπάζεται που τούτον τζιαι ύστερα που λλίες μέρες διά συνέντευξη στη Σημερινή τζιαι λαλεί τζείνα που ελάλεν πριν να συναντηθεί με τον Γριστόφκιαν.
Έρκεται ύστερα η κουβέντα με τους απόδημους, τζιαι έτα ούλλα τζιαμέ…
Προχτές το Σάββατον επήεν εις την Ζάκυνθο.
Έκλαψεν τζιαι τζιαμέ για την Κύπρο τζιαι είπεν τους πάλε τα ίδια.

Είπεν τους ότι η Ευρώπη παίζει πελλόν, ενώ οι κοτσιηνοτρίσιες οι Εγγλέζοι εν τέλεια μισοδότζιηδες τζιαι θέλουν μιαν μεσοκκέρτιτζην λύσην για να τους μείνουν οι βάσεις.
Α! είπεν τους ότι ο Ερντογάν θέλει θκυό κράτη, αλλά εξίασεν να τους πει ότι ο Ταλάτ εδέχτηκεν έναν κράτος!
Που την ομιλίαν του εμάθαμεν αλλόναν, ότι εν τζιαι συνταγματολόγος τζιαι απ΄ότι φαίνεται, το συνταγματικόν δίκαιον έμαθεν το στο μοναστήριν του Αγίου Νεοφύτου τον τζιαιρόν που ήταν καλοήριν.
Είπεν τους ότι εν τζιαιν ομοσπονδίαν που εν να κάμουμεν αλλά συνομοσπονδίαν! Εν να έχουμε, είπεν τους, θκυό κράτη τζιαι όι έναν.
Α! Αν μεν το ξέρετε, εμολόησεν τζιαι το κόζιν!
Ότι η Εκκλησιά εν θέλει ομοσπονδία.
Εδέχτηκεν την, είπεν τους, ζάβαλλι μου, για μα μεν διχάσει τον λαόν!
Αμμάν τζιαι είπεν τους ότι την ομοσπονδίαν εν ο αρχηγός της Εκκλησιάς που την υπόγραψεν…
Τζιαι ήρτεν τζιαι το πόπαστον!
Ύστερα που το παναύριν στη Ζάκυνθο, εμίλησεν εις το ΑΠΕ. Τζιαι ίντα μπου τους είπεν χαρώ σας; Ότι πρέπει να είμαστιν ούλλοι ενωμένοι!
Ύστερα που τζείνον ούλλον το καρκασιαλλίκκιν στους απόδημους, αθθυμήθην την ενότητα!
Είπεν τους ακόμα ότι εν να στηρίξει τον Γριστόφκιαν στις συνομιλίες!
Μα, εκαταλάβετε με ίντα περίπτωσιν έχουμεν να κάμουμεν;
Έθελα να γράψω άλλο λλία αλλά λαλώ να σταματήσω ως δαμαί.
http://www.youtube.com/watch?v=TespqrhY3aA
Υ.Γ. Αν κάποιος εξ Ελλάδος αδελφός θέλει μετάφραση, ας μου στείλει μήνυμα για να το πράξω.

40 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη, είναι και λίγα που τούπες. Ξέρεις, παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους άνθρωποι δεν αξίζουν τίποτα παρά την περιφρόνησή μας, είναι ανάγκη να τους παρουσιάζουμε όπως τους βλέπουμε όταν κατέχουν δημόσια αξιώματα.
Όπως κατέδειξες και σε προηγούμενη ανάρτησή σου, για τους παπάδες η εξουσία είναι ένα μέσο για να πλουτίζουν και αυτό το απέδειξαν πολλοί, αν όχι όλοι. Και ένας από τους λόγους που κατά την άποψή μου αντιτίθενται με τέτοίο μένος στη συνεννόηση με τους Τουρκοκύπριους είναι διότι φοβούνται ότι μέσα σε ένα δικοινοτικό κράτος θα διαθέτουν λιγότερη θεσμική, και άρα οικονομική δύναμη, έστω κι αν τους επιστραφεί η αμύθητη περιουσία που έχουν στον βορρά. Τους αρκεί αυτή που έχουν στον νότο (την ακίνητή τους περιουσία την έχω υπολογίσει σε περίπου 11 δις ευρώ) για να τρων και να ταΐζουν ατυούς που τους γλείφουν.

Αν μια φορά καταλάβαινε ο κόσμος τι σημαίνει το να έχεις τέτοια περιουσία... Για παράδειγμα, με μια ετήσια απόδοση 8% θα είχες έσοδα 880 εκατομμύρια το χρόνο (πάνω από μισό δις λίρες). Με αυτά τα λεφτά, αν ήθελαν οι παπάδες να κάνουν φιλανθρωπική ή κοινωνική πολιτική, θα πραγματοποιούσαν θαύματα. Δεν θάχε φτώχεια η Κύπρος... Αλλά κανένας θέλει να τους αποκαθηλώσει από αυτούς που μπορούν μια και πολλοί από αυτούς τρώνε από αυτά τα λεφτά...

andreas f.stavrou είπε...

Αυτός ο άνθρωπος από την ημέρα που έχει εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος ό,τι θέλει λέει: αντιφάσεις, ανακολουθίες, κενολογίες. Γελοιοποιείται μόνος του. Η πλάκα είναι που οι πολιτικοί γλείφουν τον κανονικά χωρίς να ντρέπονται.
Από την άλλη καταλαβαίνεις και το επίπεδο της πολιτικής και οικονομικής άρχουσας τάξης που συναγελάζεται με το Χρυσόστομο Β΄.
Έλεος.

Unknown είπε...

Αριστούργημα το πόστιον καλέ μου Μιχάλη, κέντημα! Μου έβγαλε ολίγον την πίστη να το διαβάσω ένεκα της πλήρους καταβύθισης σου στην Κυπριακή, αλλά όπως ξέρεις, ενώ είμαι παντελώς ανίκανος να την μιλήσω, την απολαμβάνω. Για το περιεχόμενο, για την ουσία τι να πως; Όσα και να γράψει κανείς , είναι λίγα.

Θα τα πούμε, όπως έχουμε προγραμματίσει μετά οίνου στη βεράντα :-)

Μιχάλης είπε...

@ eστορών
Σίγουρα του είπα λίγα.
Αν ήταν να γράψω με πάσαν λεπτομέρεια, τον βίον και την πολιτείαν του ανδρός, δεν θα έφταναν 150 σελίδες.
Πάντως θα ήθελα να σημειώσω ότι η περίπτωση αυτή έχει ενδιαφέρον από πολλές απόψεις.
Μπορεί κάποιος να κάνει ολόκληρη διατριβή.
Οι λόγοι που αντιτίθενται στην επικείμενη λύση είναι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι αυτός που αναφέρεις αλλά και το ότι μετά το κυπριακό, εθναρχικός ρόλος γιοκ!
Για την περιουσία δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Ενώ νέμονται τα τεράστια ποσά που διαθέτουν, δίνουν πενταροδεκάρες στον κόσμο που έχει ανάγκη απλώς για να λένε ότι κάνουν φιλανθρωπικό έργο.

@ andreas f.stavrou
Ισχύουν όσα ανάφερα στον eστορών.

@ politispittas

Η κυπριακή διάλεκτος είναι πανέμορφη.
Και κυρίως εκφραστική στο έπακρον.

Meropi είπε...

Χα χα χα!!! αν και έχω καιρό να μιλήσω την Κυπριακή (ξέρεις ότι ζω στην Ελλάδα 30 ολόκληρα χρόνια και είμαι παντρεμένη με Ελλαδίτη), εντούτοις την απόλαυσα!!! Γελούσα μόνη μου μ' αυτά που γράφεις. Τα συμμερίζομαι πλήρως.
Για ένα κράτος, όπως η Κύπρος που θέλει να λέγεται και να είναι πολυπολιτισμικό είναι απαράδεκτο να ανακατεύονται οι Παπάδες στην πολιτική. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη, σου συστήνω δύο τρια βιβλία αν τα έχεις διαβάσει σχετικά με την εκκλησία και την ιστορία της:
1. Η Αντιγνώση, της Λιλής Ζωγράφου
2. Ο Διωγμός του Ελληνισμού στο Βυζάντιο, του Δημήτρη Κρεββατά
3. Ο Αληθής Λόγος - Κατά Χριστιανών, του Κέλσου (ένα σπάνιο έργο που σώθηκε από το κάψιμο των βιβλίων των πρωτοχριστιανικών αιώνων).

Πάντως αυτά τα βιβλία, που καταδεικνύουν ότι η διαφορά μεταξύ Εκκλησίας και οργανωμένου εγκλήματος είναι τελετουργικής φύσης, θα ήταν καλά αν τα εισήγαγε ο Δημητρίου στο μάθημα των θρησκευτικών. Έτσι για να υπάρχει και η άλλη άποψη...

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη, αν ήταν ανέκδοτα, θα ήταν πολύ πετυχημένα τα όσα γράφεις. Δυστυχώς η κυπριακή πραγματικότητα είναι για κλάματα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν όντως άνθρωποι που τον θαυμάζουν και από την άλλη, όσο πιο πολλοί ασχολούνται μαζί του, έστω κι αν επισημαίνουν τις ανεπάρκειες του γι αυτό το αξίωμα, τόσο πιο ήρωας νοιώθει...
είναι ντροπή για την Κύπρο ότι καταφέρνουν ν΄αναρριχούνται σε τόσο ψηλά αξιώματα άνθρωποι με τόσες ελλείψεις.

από λεμεσό

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη, αν ήταν ανέκδοτα, θα ήταν πολύ πετυχημένα τα όσα γράφεις. Δυστυχώς η κυπριακή πραγματικότητα είναι για κλάματα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν όντως άνθρωποι που τον θαυμάζουν και από την άλλη, όσο πιο πολλοί ασχολούνται μαζί του, έστω κι αν επισημαίνουν τις ανεπάρκειες του γι αυτό το αξίωμα, τόσο πιο ήρωας νοιώθει...
είναι ντροπή για την Κύπρο ότι καταφέρνουν ν΄αναρριχούνται σε τόσο ψηλά αξιώματα άνθρωποι με τόσες ελλείψεις.

από λεμεσό

Μιχάλης είπε...

@ Meropi
Δυστυχώς, και το τονίζω, τέτοιες ανεύθυνες συμπεριφορές δεν είναι μόνο για γέλια αλλά και για καλάματα.
Εγώ πάντως συμφωνώ μαζί σου, οι παπάδες μακριά από την πολιτιή. Ο καθένας τη δουλειά του και μόνο.

@ eστορών
Έχω διαβάσει το 1 και το 3.
Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα, όπως το κατά Γαλιλαίων του Ιουλιανού και το Κατά Χριστινών του Πορφύριου.
Έχεις δίκαιο στο τι δείχνουν αυτά τα βιβλία.
Πάντως για να μπουν στα σχολεία, χλωμό το βλέπω...

@ Ανώνυμε από Λεμεσό
Δυστυχώς φίλε δεν είναι ανέκδοτα, είναι η στυγνή παραγματικότητα.
Και το πρόβλημα με την Κύπρο ήταν ότι μέχρι πρόσφατα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μας κυβερνουσαν μετριότητες.

Ανώνυμος είπε...

Και γω το βλέπω εξίσου χλωμό αλλά ένα αυγουστιάτικο μεσήμέρι δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε.

Αυτό το βιβλίο του Ιουλιανού το έχω διαβάσει σε αποσπάσματα. Αλλά θα με ενδιέφερε να ξέρω που μπορώ να βρω το δεύτερο μια και είχα την εντύπωση πως ήταν χαμένο. ΑΝ έχεις όνομα εκδότη κλπ θα το ψάξω όμως γιατί πολύ θάθελα να το διαβάσω. Απ' ό,τι έχω ακούσει θεωρείται μια από τις πιο εμπεριστατωμένες πραγματίες.
Και θάθελα να σου συστήσω επίσεις, μαι και βλέπω ότι έχεις ενδιαφέρον για το αντικείμενο, να διαβάσεις και το έργο Υπερ των Ιερών του Λιβανίου αν δεν το έχεις διαβάσει. Τραγικό στο ύφος αλλά αποδείχτηκε τελικά προφητικό.

Πάντως θα ήθελα μια φορά ένα φορέα να χρηματοδοτεί μια εις βάθος επιστημονική έρευνα φύρω από την εκκλησία, ως οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό οργανισμό ώστε να καταδειχθούν οι μηχανισμοί της, οι πρακτικές της, αλλά και η αντίληψη που έχει για αυτήν ο κόσμος. Το τελευταίο φυσικά είναι το πιο εύκολα πραγματοποιήσιμο αλλά ένα τέτοιο πρόγραμμα θα άξιζε τον κόπο οπωσδήποτε...

Ανώνυμος είπε...

Και γω το βλέπω εξίσου χλωμό αλλά ένα αυγουστιάτικο μεσήμέρι δεν είναι κακό να ονειρευόμαστε.

Αυτό το βιβλίο του Ιουλιανού το έχω διαβάσει σε αποσπάσματα. Αλλά θα με ενδιέφερε να ξέρω που μπορώ να βρω το δεύτερο μια και είχα την εντύπωση πως ήταν χαμένο. ΑΝ έχεις όνομα εκδότη κλπ θα το ψάξω όμως γιατί πολύ θάθελα να το διαβάσω. Απ' ό,τι έχω ακούσει θεωρείται μια από τις πιο εμπεριστατωμένες πραγματίες.
Και θάθελα να σου συστήσω επίσεις, μαι και βλέπω ότι έχεις ενδιαφέρον για το αντικείμενο, να διαβάσεις και το έργο Υπερ των Ιερών του Λιβανίου αν δεν το έχεις διαβάσει. Τραγικό στο ύφος αλλά αποδείχτηκε τελικά προφητικό.

Πάντως θα ήθελα μια φορά ένα φορέα να χρηματοδοτεί μια εις βάθος επιστημονική έρευνα φύρω από την εκκλησία, ως οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και θρησκευτικό οργανισμό ώστε να καταδειχθούν οι μηχανισμοί της, οι πρακτικές της, αλλά και η αντίληψη που έχει για αυτήν ο κόσμος. Το τελευταίο φυσικά είναι το πιο εύκολα πραγματοποιήσιμο αλλά ένα τέτοιο πρόγραμμα θα άξιζε τον κόπο οπωσδήποτε...

Μιχάλης είπε...

@ eστορών
Για τον Διωγμός του Ελληνισμού στο Βυζάντιο, του Δημήτρη Κρεββατά θα προσπαθήσω να το βρω ή να το παραγγείλω από το βιβλιοπωλείο τη Έλευσις.
Έχω και το βιβλίο του Λιβάνιου, είμαι ενημερωμένος...
Τέτοια έρευνα που ζητάς είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθεί από κάποιον. Ξέρω όμως ότι κάποιοι, κάτι προσπαθούν να κάνουν αυτόβουλα. Τι θα πετύχουν δεν μπορώ να ξέρω.

Ανώνυμος είπε...

Μπορείς να με φέρεις σε επαφή μαζί τους... Για κάτι τέτοιο πετάω τη σκούφια μου...
:)

stelios papalangi είπε...

καλά του έκαμεν ο χριστόφκιας.

αν τζαι δεν είμαι τόσον υπερ να καθούμαστε να απαντούμε κάθε φορά που μιλά ο αρχιεπίσκοπος.
γιατί έτσι διούμεν του μια πολιτική υπόσταση που δεν έχει ή που δεν θα πρεπε να έχει

Μιχάλης είπε...

Εξαρτάται πως το βλέπει ο καθένας.

Η πολιτική να σιωπούμε και να τους αφήνουμε να δρουν ανενόχλητοι μόνο ζημιά προκαλεί.

Πρέπει πλέον να τους αποκαλύπτουμε. Αυτό πιστεύω εγώ.

Ανώνυμος είπε...

Στέλιο, κατά την άποψή μου την ταπεινή, το μήνυμα που πρέπει να φτάνει στα αφτιά των παπάδων κάθε φορά που επιχειρούν εμπλοκή στην πολιτική είναι αυτό της αμφισβίτησης της αρμοδιότητά τους:

Στο στιλ "Ποιοι στα ανάθεμα είστε ρε κερατάδες να νομίζετε ότι ο κόσμος έχει υποχρέωση να σας υπακούει;".

stalamatia είπε...

Μιχάλη μου έγραψες τα πολλά ωραία ,τότε με το δημοψήφισμα έδωκε συνέντευξη στην ελευθεροτυπία δημοσιογράφος ήταν ο Χρίστος Μιχαηλίδης και έλεγε ο βου ότι όι τούρκοι θέλουν τα ριάλια μας και ότι οι τουρκάλες γεννούν σαν τες κουνέλλες και μια μέρα θα μας πιάσουν όλους.Αν είναι δυνατόν .Εδώ είναι πήγε στην Ηλία έδωκε και ριάλια που την πούγκα του κάθε φτωχού .
Γιώργο Πίττα δοκίμασε να γράψεις τα Κυπριακά.

Ανώνυμος είπε...

Σταλαματιά μου
αυτές οι 50.000 λίρες που εισέφερε για τους πυρόπληκτους πέρσι (αν αναφέρεσαι σε αυτό το ποσόν) ήταν μια σταγόνα πάνω σε πυρακτωμένη πέτρα. Θυμάμαι το σχόλιο στη Sunday Mail που συγκρίνοντας την εισφορά αυτή με αυτήν της Τράπεζας Κύπρου, ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών είπε: Η εκκλησία συμπεριφέρθηκε σαν τράπεζα και η τράπεζα σαν εκκλησία...
Δεν ξέρω αν γνώρισα ή άκουσα ποτέ για πιο μικρόψυχο άνθρωπο από αυτόν...

Μιχάλης είπε...

Ήταν τότε που είπε ότι θα εδώσει 5000 διότι η Εκκλησία δεν έχει λεφτά για να τα ΠΕΤΑΕΙ!!!

stalamatia είπε...

Έδωκεν άλλα τωρά για να κτίσουν μιαν εκκλησιά φρέσκα πράματα απψινά έδειξεν τον στις ειδήσεις

Unknown είπε...

1)Pws sou fainestai i ekklisia mas pou eshei tzai istoselida? pianei ton palmo tis sigxronis koinwnias vlepw..(lemen twra)
2)kata ta alla eimasten tzai kosmiko kratos
3)Ypopsiazomai oti to PR tis ekklisias siga siga enna allaksei..toulaxiston epifaneiaka. ennen panta pou i ekklisia ta eishen kala me tin kathe politiki eksousia tis kathe epoxis?

dokisisofi είπε...

" Τζιαι ίντα μπου τους είπεν χαρώ σας; "

έχω να ακούσω τέτοια έκφραση από τότε που παρακολουθούσα τις "Ιστορίες του χωρκού" .

dokisisofi είπε...

(και από τον καιρό των κυπριώτικων σκετς μη σου πω...)

Μιχάλης είπε...

@ dokisisofi

Πε μας τωρά ότι εξίχασε τζιαι τα κυπριακά ή όπως λαλεί τζιαι η Ναστάζια, τα χωριάτικα :-)

dokisisofi είπε...

ε όη ρε φίλε αλλά το "" Τζιαι ίντα μπου τους είπεν χαρώ σας; "
με έκαμε να σε φανταστώ...με μαντήλα στην τζεφαλή :PPP

Μιχάλης είπε...

Όπως τον ρεσπέρη που έρκεται που το χωράφιν τζιαι φορεί τζιαι ποϊνες;

:-)

Πρέπει να σου πω ότι αρέσκουν μου τζιείνες οι εποχές.

Vikar είπε...

Εν η μισή κουβέντα Μιχάλη.
Ολόκληρη είναι "Για να τα ΠΕΤΑΕΙ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ"

Μιχάλης είπε...

Σε ευχαριστώ για τη διόρθωση.

Δεν ήμουν απόλυτα βέβαιος αν το είχε πει γι αυτή την περίπτωση και γι αυτό δεν το ανάφερα.

dokisisofi είπε...

όη, όπως την κοτζιακαρούν που καθαρίζει λουβί στην εξώπορτα :PPP

stalamatia είπε...

Μιχάλη
Είναι άσχετο αυτό που σου γράφω,αλλά είχα πάει στης Μερόπης και διάβασα αυτό που έγραψες. Σου έγραψα και εκεί αλλά μπορεί να μην το δεις.Σε παρακαλώ γράψε στο μπλογκ σου για την φιλοξενία των παιδιών της προσφυγιας το 1974 στο νομό Ηλίας ,θέλουμε (εγώ δλδ) να μάθουμε,πρέπει να ξέρουμε.Πληηηηηζζζζζ που λαλούν τζιαι οι Κυπραίοι.

Μιχάλης είπε...

@ stalamatia

Πολύ καλή ιδέα.

Θα γράψω και θα περιγράψω κάποια πράγματα από όσα έγιναν στη συγκρεκριμένη περίπτωση.

Ήταν κάτι που προσωπικά με συγκινεί και νιώθω απεριόριστη ευγνωμοσύνη και αγάπη για τους ανθρώπους εκείνους.

Άσχετα όμως με αυτό, τελικά διαπιστώνω ότι είναι όντως μια άγνωστη σε πολλούς πτυχή της ιστορίας μας.

Πτυχή που δείχνει ότι οι άνθρωποι, οι λαοί, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ τους.

dokisisofi είπε...

Μιχαλάκη, γράψε αγόρι μου και πόσοι (πολιτικοί και μη) καρπώθηκαν λεφτά από εράνους Ελλαδιτών το 1974, και πόσα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης στην Κύπρο είχαν 200% κέρδος από τις πωλήσεις..
Γιατί αν δεν το κάνεις θα το κάνω εγώ. Σε βαριά κυπριακά, πρόσεξε...

Μιχάλης είπε...

@ dokisisofi

Δεν κατάλαβα τι σχέση έχει αυτό που είπα με αυτό που λες.

Εξάλλου εγώ δεν έχω στοιχεία για όσα αναφέρεσαι.
Επομένως δεν θα το κάνω.

Θέλεις να το κάνεις εσύ κάνε το δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά δεν κατάλαβα προς τι η προειδοποίηση - απειλή.

Ανώνυμος είπε...

αντε πάλι με τα καταδιωκτικά σύνδρομα. Δε σε απείλησα ρε Μιχάλη. Εκτός κι αν εννοείς απειλή τα βαριά κυπριακά.
Κάτι εχω υπόψιν μου επί του θέματος και θα δώ τί μπορώ να κάνω.

Vikar είπε...

Επροσέξατε ότι με τις χθεσινές δηλώσεις ο Αρχιεπίσκοπος=9% υποβάθμισε τον ΣυνΆγιό του της Πάφου σε απλό πολίτη?. Λέει σου, έ ιντα επειράχτηκεν ο πρόεδρος που την ομιλίαν του Πάφου Γεώργιου. Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα της γνώμης. Αν ήταν δικές μου τούτες οι δηλώσεις(ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ και οχι απλός πολίτης) ναί τότε έπρεπε να πειραχτεί!!! και αμέσως μετά λέει ότι συμφωνεί με ότι λέει ο Πάφου(που ως γνωστόν είναι και πιο έξυπνος και πιο διαβασμένος που τον ίδιον σύμφωνα με παλιότερη εκτίμισή του).
Δεν μας εξήγησε όμως ο ερίφης γιατί δεν καλέσανε και εμένα τον απλό πολίτη να προσφωνήσω τη συνέλευση αλλά καλέσανε το ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ πάφου Γεώργιο.

Χαίρε θράσος τρισμέγιστον!
Χαίρε της μωρείας το απαύγασμα!!

Ανώνυμος είπε...

Ο Χριστόφιας δεν τα ξαπώλησουν ούλλα για να πάει στην Κίνα για τους Ολυμπιακούς;

Απλή ερώτηση

Μιχάλης είπε...

@ dokisisofi

Εγώ καταδιωκτικά σύνδρομα;
Τέλος πάντων!

Εξέλαβα ως προειδοποίηση – απειλή το ότι αν δεν το κάνω εγώ θα το κάνεις εσύ.
Και όπως είπα, αν έχεις στοιχεία, κάνετο.

@ vikar

Ο άνθρωπος πλέον έφκαλεν νάμι!

Για να είμαστε όμως δίκαιοι, από τη στιγμή που κατέχει ένα αξίωμα, δεν μπορεί κάποιος να τον θεωρήσει ως απλό πολίτη.
Το θέμα είναι όμως ότι όποτε συμφέρει είναι πολίτες και όποτε συμφέρει είναι θεσμός.


@ ελληνοκύπριος

Καταρχήν καλώς μας βρήκες…

Νομίζω ότι η διαφορά του ενός από τον άλλον είναι εμφανής.
Ο Χριστόφιας (όπως και ο εκάστοτε πρόεδρος) ήταν επίσημος προσκεκλημένος και η επίσκεψη του ήταν προγραμματισμένη από καιρό.

Αν θεωρείς ότι είναι το ίδιο με το ταξιδάκι του Μακαριωτάτου, δεν μπορώ να κάνω τίποτε για τούτο.

Vikar είπε...

Ακριβώς Μιχάλη

Αφού κατέχει κάποιο αξίωμα με οποιεσδήποτε διαδικασίες και αν το κατέλαβε έχει καταστεί "παράγων".
Αυτό προσπάθησα να τονίσω λέγοντας ότι οι δηλώσεις του απο τη μιά "άδειαζαν" το Πάφου μετατρέποντάς τον "πολίτη" και από την άλλη τον "χάιδευαν" 'οτι και εκείνος συμφωνεί.
Βεβαίως κατα την δική μου γνώμη αυτά τα "ήξεις αφήξεις" είναι προιόν
1. Φόβου ότι θα χάσει την όποια επιρροή νομίζει ότι διαθέτει
2.Ανικανότητας κατανόησης των εξελίξεων λόγω "τρικυμίας εν κρανίω"
3.Οπορτουνιστικής τακτικής μέχρι να έχει καλύτερη και ευκρινέστερη αφορμή για να αρχίσει να λάσει έτσι όπως ξέρει και να έχει πιθανότητες να ακούγεται χωρίς να δημιουργεί τις αντιπάθειες και την αποστροφή που θα δημιουργούσε άν άρχιζε να λάσσει που τα τωρά. Βλέπεις,πιθανόν να αντιλαμβάνεται ότι, ο κοσμάκης αυτή τη φορά ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ οτι θα υπάρξει αποτέλεσμα.Αν μη τι άλλο αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος πιστώνει τον Χριστόφια για τις προθέσεις και την προσπάθειά του.

dokisisofi είπε...

φερέφωνο της εξουσίας κατάντησε αυτό το μπλογκ:

αλλαγή βιβλίων ιστορίας;
ποστ σχετικό

μαλλώνει ο΄Χριστόφιας με τον αρχιεπίσκοπο;

έρχεται καπάκι(λαϊκιστικά μελετημένο σε παρωχημένα κυπριακά) ποστ κατα του αρχιεπισκόπου


πλησιάζει και η 3η Σεπτεμβρίου, βάλτε τα όλα μαζί και είστε μέσα.
ή μήπως ετοιμάζεις και τίποτα άλλο κε Μίχαλε?

Μιχάλης είπε...

@ dokisisofi

Γιατί ενοχληθήκαμε κυρία dokisisofi;

Αυτό το μπλογκ σχολιάζει ως επί τω πλείστον ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και εκφράζουν τις απόψεις του ιδιοκτήτη του.

Γιατί σε ενοχλεί;
Κι ύστερα μιλούμε για ελευθερία της έκφρασης...

Δεν σας αρέσει, δεν το διαβάζετε...
Είναι πολύ απλά τα πράγματα δεν νομίζετε;