Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Σκόπιμη η παραμόρφωση της αλήθειας από τον Γ. Ομήρου; Ο Μακάριος και η Δ.Δ.Ο.


Είναι καιρός ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ και το κόμμα του να πούνε την αλήθεια στο λαό για την ομοσπονδία.
Είναι καιρός να αφήσουν τις υπεκφυγές και να μιλήσουν ξεκάθαρα. Ιδιαίτερα τώρα που συνεργάζονται με τον Γ. Λιλλήκα ο οποίος από διαπρύσιος κήρυκας της Δ.Δ.Ο. κατέστη πολέμιος της.

Με αφορμή τις αναφορές του προέδρου της Δημοκρατίας στον Μακάριο και στη λύση Δ.Δ.Ο. που αποδέχθηκε και συμφώνησε με τον Ρ. Ντενκτάς το 1977, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο λέγοντας ότι «Για μια ακόμα φορά επιχειρείται ανιστόρητα να αποδοθεί στον Πρόεδρο Μακάριο η αποδοχή της “διζωνικής ομοσπονδίας”, (…) πρόκειται ωστόσο για παραμόρφωση της αλήθειας και αλλοίωση της ιστορικής πραγματικότητας».Ο Γιαννάκης Ομήρου ισχυρίζεται ότι «Ουδέποτε ο Πρόεδρος Μακάριος απεδέχθη την ορολογία της «διζωνικής» ομοσπονδίας. Στην συμφωνία υψηλού επιπέδου Μακαρίου –Ντενκτάς του 1977 γίνεται αναφορά σε «ανεξάρτητη ,αδέσμευτη, δικοινοτική ομοσπονδία».

Καλεί μάλιστα όσους υποστηρίζουν τη Δ.Δ.Ο. να πάψουν επιτέλους «να  μετατρέπουν την «διζωνικότητα» σε σημαία του αγώνα για λύση του Κυπριακού. Το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να διευκολύνουν τη τουρκική ερμηνεία της συγκεκριμένης ορολογίας».

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ενσυνείδητα δεν λέει την αλήθεια. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Μακάριος όχι μόνο υπονόησε τη Διζωνική, όχι μόνο μίλησε γι’ αυτήν αλλά και αυτήν προωθούσε.

ΤΙ ΔΗΛΩΝΕ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ
Δεν θα παραθέσουμε πολλά στοιχεία για να τεκμηριώσουμε την άποψη μας. Μόνο δύο.
Το πρώτο προέρχεται από τον Φιλελεύθερο ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 1977, δηλαδή πριν την υπογραφή της συμφωνίας με τον Ντενκτάς.
Και αυτή η αναφορά αποτελεί απάντηση και  προς τον ίδιο τον Φιλελεύθερο που συνεχώς (όπως και την προηγούμενη Κυριακή) ισχυρίζεται ότι ο Μακάριος δεν υπέγραψε διζωνική.

Γράφει λοιπόν ο Φιλελεύθερος την πιο πάνω ημερομηνία, που στη βάση αποκαλυπτικής συνέντευξης του Μακαρίου τιτλοφορεί το δημοσίευμα: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

Στο κείμενο γράφει ότι «Ο πρόεδρος Μακάριος εδήλωσε σήμερα ότι είναι “έτοιμος για συμβιβασμό”, που θα παρέχει στους Τουρκοκύπριους δική τους Διοίκηση στο βόρειο τμήμα της νήσου. “Δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ μας στο θέμα της Ομοσπονδίας μεταξύ των περιοχών υπό Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Διοίκηση, εφόσον η Κύπρος παραμένει ενιαίο και  ανεξάρτητο κράτος, εδήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος σε συνέντευξη του στο πρακτορείο Ηνωμένος Τύπος».

Έχοντας αυτά υπόψη, όπως και όσα δήλωσε κ. Ομήρου, ρωτούμε τόσο τον ίδιο όσο και τον Φιλελεύθερο να μας απαντήσουν τι σημαίνει η αναφορά του Μακαρίου όταν αναφέρεται σε έδαφος των Τ/κυπρίων στο βορρά και των Ε/κυπρίων στο νότο.
Τι σημαίνει η αναφορά Μακαρίου ότι η Κύπρος παραμένει ενιαίο κράτος; Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά δύο περιοχές υπό την ομπρέλα ενός κράτους.

Δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την αποδοχή δύο γεωγραφικών περιοχών (ενιαίων και όχι διάσπαρτων σε όλη την επικράτεια της Κύπρου, δηλαδή πολυπεριφερειακή) και οι οποίες θα διοικούνται από μία ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, όπως λέει και ο τίτλος του δημοσιεύματος, αλλά και ο ίδιος ο Μακάριος.

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Είναι αλήθεια ότι στη συμφωνία Μακαρίου Ντενκτάς δεν υπάρχει αναφορά σε Διζωνική. Αυτή όμως εξυπακούεται και εννοείται από τους όρους που χρησιμοποιούνται σ’ αυτήν, αλλά έχοντας υπόψη και άλλες αναφορές του ίδιου του Μακαρίου.
Το δεύτερο άρθρο της συμφωνίας αναφέρει «Το έδαφος υπό τη διοίκηση της κάθε κοινότητας πρέπει να συζητηθεί υπό το φως της οικονομικής βιωσιμότητας ή παραγωγικότητας και της ιδιοκτησίας γης».
Δηλαδή το έδαφος που θα διοικεί η κάθε κοινότητα θα καθοριστεί από τους όρους της οικονομίας και της ιδιοκτησίας γης.

Ο Μακάριος σε συνέντευξη του στη «Σημερινή» που δημοσιεύθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1977 αναφέρει:
«Η Τ/κυπριακή ηγεσία εδήλωσε πλειστάκις ότι επιθυμεί χωριστήν  διαβίωσιν Ελλήνων και Τούρκων της Κύπρου. (…) Αποδέχομαι εν τούτοις, όπως γίνουν διευθετήσεις  δια χωριστήν διαβίωσιν, εφ΄όσον αυτή είναι πράγματι η επιθυμία των Τ/κυπρίων. Και δια να καταστή τούτο δυνατόν γίνεται αποδεκτή υπό ορισμένους όρους και  προϋποθέσεις, η εισήγησις περί ομοσπονδιακού κράτους. Αποδεχόμεθα ομοσπονδίαν, εν τη εννοία ότι εκάστη κοινότης θα έχη υπό την διοίκισιν της έκτασιν εδάφους ανάλογον προς τον πληθυσμόν της».

Ο κ. Ομήρου θεωρεί ότι όσοι μιλούν για Δ.Δ.Ο. εξυπηρετούν τις τουρκικές θέσεις. Δυστυχώς όμως, είναι ο κ. Ομήρου και οι διάφοροι άλλοι αντιομοσπονδιακοί που φαίνεται ότι θεληματικά αποδίδουν στην Δ.Δ.Ο. την τουρκική ερμηνεία.
Η τουρκική ερμηνεία όντως είναι πολύ διαφορετική από την Ε/κυπριακή. Η τουρκική είναι  ρατσιστική και ακουμπά τα όρια της συνομοσπονδίας, κάτι που κανένας Ε/κύπριος πρόεδρος αποδέχθηκε μέχρι τώρα. Ούτε βεβαίως και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ υιοθετούν την τουρκική ερμηνεία.

Ο κ. Ομήρου προχωρεί ακόμα ένα βήμα πιο κάτω και δηλώνει ότι στις συμφωνίες τόσο του Μακαρίου όσο και του Σπ. Κυπριανού υπάρχει «ρητή αναφορά στην εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών. Αλλά και στις πολύ μεταγενέστερες προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 δεν υπάρχει αναφορά σε διζωνικότητα».

Στο σημείο 3 της συμφωνίας Μακαρίου αναφέρεται ότι: «Θέματα αρχών όπως η ελευθερία διακίνησης, ελευθερία εγκατάστασης, το δικαίωμα περιουσίας και άλλα εξειδικευμένα ζητήματα, είναι ανοικτά για συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη βάση ενός δικοινοτικού ομοσπονδιακού συστήματος και ορισμένες πρακτικές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν για την τουρκοκυπριακή κοινότητα».

Ας απαντήσει ο κ. Ομήρου, ποιες βασικές ελευθερίες δεν γίνονται σεβαστές στην Ε/κυπριακή ερμηνεία της Ομοσπονδίας.

ΟΙ ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 1989
Σε ότι αφορά τη μη αναφορά σε διζωνικότητα στις ομόφωνες προτάσεις του 1989, έχει δίκαιο ο κ. Ομήρου. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Υπάρχει όμως η ερμηνεία της. Αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«Η προτεινόμενη Ομοσπονδία προνοεί ισότητα των περιφερειών που θα την αποτελούν και την εφαρμογή της δικοινοτικότητας ενώ και οι δύο κοινότητες θα μετέχουν σε όλα τα συνταγματικά όργανα της Ομόσπονδης Δημοκρατίας».

Σε άλλο σημείο αναφέρεται: «Όσο μεγαλύτερος αριθμός Ελληνοκυπρίων προσφύγων μπορέσει να επανεγκατασταθεί στις εστίες του κάτω από Ελληνοκυπριακή διοίκηση, τόσο μικρότερη θα είναι η έκταση των πρακτικών δυσκολιών που πρέπει να υπερπηδηθούν ως αποτέλεσμα της επανεγκατάστασης Ελληνοκυπρίων προσφύγων στην Τουρκοκυπριακή Περιφέρεια».
Όπως όλοι προσέξαμε γίνεται λόγος για Τ/κυπριακη περιφέρεια και όχι περιφέρειες.
Άρα, εφόσον θα έχουμε μια Ε/κυπριακή και μία Τ/κυπριακή περιφέρεια, πάει να πει ότι θα έχουμε δύο εδαφικές περιοχές.

Στο σημείο όπου εξειδικεύεται η αναφορά γράφει: «Κάθε Κοινότητα θα διοικεί μια Περιφέρεια η οποία θα έχει ισότιμη υπόσταση έναντι της άλλης Περιφέρειας. Τα δύο συστατικά μέρη που θα αποτελούν την Ομοσπονδία, δηλ. οι δύο Περιφερειακές Κυβερνήσεις, θα είναι ισότιμες η μια έναντι της άλλης και θα συντονίζονται με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση».

Οι αναφορές αυτές αποδεικνύουν ότι εκείνος που προσπαθεί να παραπλανήσει είναι ο κ. Ομήρου και οι άλλοι αντι-ομοσπονδιακοί.
Στις ομόφωνες προτάσεις του 1989 (που φέρουν και την αποδοχή και υπογραφή και της ΕΔΕΚ) όντως δεν υπάρχει η λέξη διζωνική.
Υπάρχει όμως η ερμηνεία, «Κάθε κοινότητα θα διοικεί μία περιφέρεια», άρα κ. Ομήρου εφόσον έχουμε δύο κοινότητες θα έχουμε δύο περιοχές.
Κάνει λόγο για «δύο συστατικά μέρη που θα αποτελούν την ομοσπονδία» και όχι για τρία ή τέσσερα. Άρα κι εδώ μιλάμε για δύο μονάδες, περιοχές, ζώνες ή οπωσδήποτε αλλιώς ονομάζονται.
Κάνει λόγο για «δύο περιφερειακές κυβερνήσεις», όχι για τρεις ή τέσσερεις. Άρα κι εδώ υποδηλοί δύο περιοχές, δύο περιφέρειες, δύο μονάδες.

Και το κυριότερο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι η Ε/κυπριακή πλευρά από την περίοδο του Μακαρίου μέχρι σήμερα μιλά για το ενιαίο του κράτους. Ένα κράτος, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή εκπροσώπηση. Από πού ως πού ο κ. Ομήρου και οι άλλοι αντι-ομοσποδιακοί θεωρούν ότι όσοι μιλούν για Δ.Δ.Ο. μιλούν για δύο κράτη;

Αυτή είναι η Ε/κυπριακή ερμηνεία κ. Ομήρου. Αν ο ίδιος και ο κάθε αντι-ομοσπονιδακός υιοθετούν την τουρκική άποψη περί διζωνικής, ας μη φορτώνουν την ερμηνεία σε άλλους.

Ας βγουν και να πουν καθαρά στον κόσμο ποια λύση επιθυμούν. Χωρίς περιστροφές περί σωστών περιεχομένων ή ότι δεν έχει σημασία η ορολογία αλλά η ουσία. Ποια είναι η ουσία; Γιατί δεν την λένε ξεκάθαρα;
Και εφόσον την ΕΔΕΚ δεν την απασχολεί η ονομασία, γιατί όλη αυτή η επίθεση εναντίον του προέδρου επειδή μιλά για διζωνική;

Καλούμε τον κ. Ομήρου και τον οποιονδήποτε άλλο αντι-ομοσπονδιακό να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σταματήσουν να υποσκάπτουν κάθε προσπάθεια για λύση.
Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη και πιο πατριωτική πράξη που θα προσφέρουν στον τόπο.

24 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επί της ουσίας Μιχάλη, η ομοσπονδία που συμφώνησε τότε ο Μακάριος με τον Ντενκτάς και η ομοσπονδία που συζητά ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη εν έτει 2012 είναι το ίδιο πράγμα;

Ο Δημήτρης Χριστόφιας συζητά για «ότι εκάστη κοινότης θα έχη υπό την διοίκισιν της έκτασιν εδάφους ανάλογον προς τον πληθυσμόν της»;

Ανώνυμος είπε...

1.γιατι το ακελ επικαλειται τον στυγνο δικτατορα μακαριο?ξεχασαν οτι τον ελεγαν φασιστα και τυρρανο επειδη δεχτηκε λυση ανεξαρτησιας? 2.γιατι το ακελ δεν καταργει την κυπριακη δημοκρατια εφοσον δεν την αναγνωρισε ποτε? 3.γιατι το ακελ δεν δινει στην δημοσιοτητα ολες τις ανακοινωσεις που εβγαλε υπερ της διχοτομησης και κατα της κυπρου? 5.στα αρχιδια μου τι λυση εθελεν ο σταλιν -μακαριος.εγω θελω πολεμο και εκδιωξη ολων των τουρκων απο την πατριδα μου. 6.γιατι ακομα εχετε στην καρεκλα τον εοκαβητατζη χριστοφια?ξεχασατε την συναντηση του 2008?

ΛΕΩΝΙΔΑΣ είπε...

Το Μακάριο να τον αφήσετε ήσυχο παλλιοκουμμούνια και παλλιοφασίστες. Το ίδιο σκατό ήσαστε στο ίδιο ζουμί βράζετε. Οι πρώτοι τον εκμετελλεύεστε όποτε έχει εκλογές καλώντας τους Μακαριακούς, τους πατριώτες, τους δημοκράτες! να σας ψηφίσουν, οι δε δεύτεροι για να χώσετε τις δικές σας ντροπές όταν κατασφαγιάζατε την Κύπρο το 74. Οι ίδιοι νενέκιδες που θέλετε να πουλήσετε ξανά πατρίδες, όπως κάνατε ξανά και ξανά. ΝΑΙ! Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. .Οσο για σταλινιστές οι μεγαλύτεροι της ιστορίας ο Χριστόφκιας σας και ο Αναστασιάδης σας1

Ανώνυμος είπε...

Μάθατε και οι δύο ιστορία και μετά ξαναμιλούμε.

Πριν να κάνετε μαθήματα σε άλλους, κάντε πρώτα στους εαυτούς σας και μη λέτε ότι ανοησία σας κατέβει.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 8/11/2012 10:56 μ.μ

Πιστεύω πως ναι, είναι το ίδιο.
Αν δεις εξελικτικά το θέμα, διζωνική πριν το 1977 (με βάση τα πρακτικά της σύσκεψης των Αθηνών και του Εθνικού Συμβουλίου του 1975 αλλά και των τουρκικών δηλώσεων) Δ.Δ.Ο. σήμαινε στην ουσία διχοτόμηση, αφού η Ε/κυπριακή πλευρά ερμήνευε με τον ίδιο (τουρκικό τρόπο) την Διζωνική, δηλαδή διχοτόμηση. Δύο κράτη ξεχωριστά.

Μέχρι το 1977 ο Μακάριος κατάφερε και ανάτρεψε αυτή την αντίληψη καθιερώνοντας ότι Δ.Δ.Ο. σημαίνει ένα κράτος.
Αυτό επαναβεβαιώθηκε και με το κοινό ανακοινωθέν Χριστόφια Ταλάτ τον Ιούνιο του 2008.

Και τότε και τώρα συζητούμε για ένα ποσοστό από το 27% και κάτω υπό τ/κ διοίκηση.

Θεωρώ ότι από το 1977 μέχρι σήμερα έγινε μεγάλη πρόοδος όσον αφορά το ενοποιητικό της Διζωνικής. Μόνο που τα χαλάνε οι λογής λογής εθνικιστές και στις δύο πλευρές.

Disdaimona είπε...

Πιστεύεις Μιχάλη πως αυτό που τους ενοχλεί είναι το ζήτημα της διζωνικότητας; Ή μηπως εντέλει αυτό ειναι για λαϊκή κατανάλωση και το μείζων ζήτημα είναι το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου και της σταδιακής αποχώρησης της ελδυκ και κατ επεκταση της τούρκικου στρατού...

Μηπως θα έπρεπε να δώσουμε βαρύτητα σ αυτή την πτυχή της πολιτικής τους πρότασης και οχι στα "ωραιοποιημενα σχεδια λυσης" με αναφορες στο εδαφικό στην εκ περιτροπης προεδρία κλ.π...μηπως αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση και η βάση να είναι αλλου;

Εννοώ αν ονειρεύονται μια ισχυρη στρατιωτικά κυπρο και μια ανίσχυρη τουρκία, λογω και των εξελίξεων στην περιοχή...

makarios είπε...

afto pou tous enoxli ine i paramoni kurkokiprion sti kipro , tus potisan me toso ethnikismo ke fasismo pu i moni lisi pou mporun na dextun ine i enosi ke na pesun sti thalassa oli plin ton "ellinon"

Ανώνυμος είπε...

Ta dithen kommata tou kentrou kai dithen patriotikes dynamis gia pion logo i yparksis tous? An lithi to kipriako logika tha klisoun to maxazi agapitoi mou poli apomakro kai skliro afto pou sas leo alla mia omi pragmatikotita, to DYSI? Tha yparhi giati einai to kateksoxi komma tou kefalaiou to AKEL ton ergazomenon kai ta loipa ta oipame.

Ανώνυμος είπε...

@Disdaimona
Ο Χριστόφιας ΟΥΔΕΠΟΤΕ έθεσε θέμα είτε στον Ταλάτ, είτε στον Έρογλου για αποχώρηση κατοχικών στρατευμάτων. Ούτε στην Τουρκία έθεσε ποτέ τέτοιο θέμα.

Τόσο ο Ταλάτ όσο και ο Έρογλου θεωρούν "κόκκινη γραμμή" τον κατοχικό στρατό. Άρα, και αυτά που λέγονται από το ΑΚΕΛ είναι για "λαϊκή κατανάλωση"

Ανώνυμος είπε...

Όταν οι θύτες παρουσιάζονται σαν θύματα, όταν οι ένοχοι εμφαίνονται σαν κατήγοροι, όταν οι υπεύθυνοι της καταστροφής αντί συγνώμη αποζητούν επιβράβευση, όταν οι πολιτικοί και ιδεολογικοί τους επίγονοι επιμένουν στα ίδια καταστροφικά ιδεολογήματα τότε είναι στοιχειώδης πράξη αυτοάμυνας τούτου του λαού η εμμονή στην ιστορική αλήθεια. Αυτοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν.

Disdaimona είπε...

@ ανώνυμος

αν δεν με απατά η μνήμη μου κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος για το σχέδιο αναν,ενα απο τα βασικά θέματα που "επαιξαν" ήταν το τί θα γίνουν τώρα οι μονιμάδες και πως θα τους απορροφήσει η πολιτεια εργασιακά...

αν δεν με απατά η μνήμη μου, το σχέδιο λύσης του κυπριακού αναφέρεται σε σταδιακή αποχώρηση/διαλυση των στρατευμάτων ως εστίες πολεμικής συρραξης.

Ανώνυμος είπε...

το ακελ κατηγορει το δησυ για το ναι?γιατι?μηπως το ακελ ειπε οχι?αχαχαχαχαχαχα.δαμαι το 2008 γεμισε το ιντερνετ ιστολογια της επαγρυπνησης και ολοι ειναι προδοτες του ναι!

Ανώνυμος είπε...

@Disdaimona
Αναφέρεσαι βεβαίως στο "σχέδιο λύσης" το οποίο απέρριψε ΚΑΙ το ΑΚΕΛ, σωστά;

Disdaimona είπε...

ναι αναφερομαι στο σχεδιο λυσης το οποιο στην πραγματικοτητα αποτέλεσε και το σχεδιο των περαιτερω διαπραγματευσεων για τις οποίες αρνείσαι πως εμπεριειχαν το ζητημα της αποχωρησης των στρατευματων.

Ανώνυμος είπε...

@Disdaimona
Μα...νόμιζα ότι το σχέδιο Αννάν δεν ήταν πλέον στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων! Δεν είναι αυτό που μας επανέλαβε πολλάκις και ο Πρόεδρος Χριστόφιας; Το συζητούσε υπογείως;

Η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε πολλές προτάσεις κατά τη διάρκεια των (κυπριακής ιδιοκτησίας) διαπραγματεύσεων. Καμία (ΜΑ ΚΑΜΙΑ) πρόταση για αποχώρηση ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ στρατευμάτων όμως. Feel free να με διαψεύσεις!

http://www.sigmalive.com/simerini/columns/thesi/508544

Ανώνυμος είπε...

stelios papalangi

Το κρίμα είναι ότι σε άκόμα μια εκλογική αναμέτρηση έχουμε υποψήφιους που γυρέφκουννομιμοποίηση για τις θέσεις τους που το μακάριο !!!

Ο μακάριος είπεν διάφορα κατά καιρούς οπόταν ο καθένας φακκά ένα γυρώ στες δηλώσεις του τζαι ψουμνίζει ότι θέλει.

Αν τζαι όντως υπέγραψε τη ΔΔΟ, δεν έσσιει τζαι καμιά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο όλος βιος και πολιτεία του δεν δείχνουν να επέστεφκεν ποττέ σε έτσι είδους λύση.... Δαμέ ως τζαι ο τάσσος υπέγραψε έγγραφο που συμπεριλαμβάνει τη ΔΔΟ - ε, και ; Έσσιει κανένα που πιστέκφει ακόμα ότι ο τάσσος ήταν υπερ τηε ΔΔΟ ;


Οπόταν, κανεί πκιον.
Δεν μας ενδιαφέρει το ερώτημα αν την υπόγραψεν ή όχι ο μακάριος.
Δεν μας κόφτει ρε παιδί μου.
Δεν εν τζίηνο το θέμα.
Το θέμα είναι αν η συγκεκριμένη μορφή αρέσκει μας σήμερα. Ναι ή ου ;

Τελιώστε με τούντη μακαριολαγνεια πκιον.... (και δυστηχώς ούτε το νέα αίμα του ευρύτερου αριστερού χώρου - δες Μαλάς - δεν εκατάφερεν να ξεφύγει τζαι άρκεψεν να βουρά τα μνημόσυνα)

λαοκρατία είπε...

Κανένα σχέδιο δεν φεύγει από το τραπέζε το είπε και ο Τάσσος. Αυτός ο ανώνιμος για να ξέρει πως δεν κατάθεσε ο Χριστόφιας προτάσεις για αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων, πρέπει να ήταν στις ομάδες διαπραγμάτευσης για να ξέρει και να είναι σίγουρος! Συμφωνώ πως πρέπει να είναι κριτίριο το τι θέλουμε σαν λύση και αν συμφέρει στον τόπο και τον λαό συνολικά ε/κ, τ/κ, μ/κ, α/κ, λ/κ. Ο κόσμος όμως έμεινε ή τον άφησαν κολλυμένο στις ταπέλες, τους αρχηγούς, στις προκαταλήψεις, και τις φοβίες. Και δυστυχώς οι πολιτικοί εκμεταλεύονται όλα αυτά για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Disdaimona είπε...

προς Ανώνυμο

Εκτιμώ ότι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα στη διαφορετικότητα μιας λύσης στη βαση της ΔΔΟ όπως εχει προδιαγραφεί μεχρι σημερα και στην βαση της λεγόμενης χαλαρής συνομοσπονδίας - στην οποία μπορει και να καταληξουν εντελει οσοι σημερα ευαγγελιζονται το ενιαιο κρατος, ειναι το ζητημα της αποστρατικοποίησης της κύπρου.

Το δε ζητημα της αποστρατιωτικοποιησης δεν αφορα επιλυση διαφορων του παρελθοντος αλλα αφορα αυτες καθαυτες τις λειτουργίες του κρατους αλλα και την γεωστρατηγικη θεση της κυπρου σε μια περιοχη που μερα με τη μερα φλεγεται.

Δεν με ενδιαφερει η στειρα πολιτικολογία, με ενδιαφερει το αποτελεσμα και η ουσια καθε πολιτικής που προκρινεται απο τες πολιτικες δυναμεις.

Συνηθως η δεξια και το λεγομενο κεντρο, όταν απορριπτουν τη ΔΔΟ δεν αποκαλυπτουν τις επιπτωσεις για την εξωτερικη πολιτική/θεση που αυτη η απορριψη φερει για την Κυπρο.

...καθε χωριο και στρατηγειο...καθε στρατηγειο και νεκροταφειο...

οταν λεμε πως η διχοτομηση ειναι επικινδυνη, να αιτιολογουμε και το γιατι ειναι επικινδινη.

τα υπολοιπα ειναι για πολιτικολογικους καφκαδες που δεν με ενδιαφερουν.

Michalis.Simopoulos είπε...

Πράγματι το ανατρέχουν όλοι στον Μακάριο όταν τους συμφέρει απλά επιβεβαιώνει το ότι έχουμε μείνει όμηροι του παραλθόντος.

Ναι δεν περιείχαν οι συμφωνίες Μακαρίου-Ντεκτάς τη λέξη διζωνική. Η λέξη μπαίνει για πρώτη φορά στο λεξιλόγιο του Κυπριακού επί προεδρίας Βασιλείου.

Ναι υπάρχουν τεκμηριωμένες πηγές για το ότι ο Μακάριος αναφέρετω σε περιφέρειες βλέπε συνειστώσες πολιτείες.

Όπως λέχθηκε και προηγουμένως, το θέμα είναι οι πραγματικότητες του σήμερα. Το βόρειο υπό Τουρκική κυριαρχία τμήμα της Κύπρου ολοένα και μετατρέπεται σε κομμάτι της Τουρκίας. Ο αριθμός των Τ/Κ μειώνεται σταδιακά, και αρκετοί από αυτούς θα έρθουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματα στο τμήμα της Κύπρου που είναι υπό τον έλεγχο της ΚΔ.

Και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε - και εννοώ εμείς που μιλούμε υπέρ της επανένωσης του νησιού και του λαού - ότι το επιχείρημα του power-sharing με τους ΤΚ σε μια ομοσπονδία τύπου Ανάν φαίνεται λίγο γελοία αν αναλογηστεί κανείς τους πληθυσμούς των δυο κοινοτήτων. Εξώ ακόμα και οι νέες κοινότητες στο νησί που δεν έχουν λέγειν στην όλη υπόθεση.

Μιχάλης είπε...

@ Disdaimona

Όπως έχω διαπιστώσει τα προβλήματα όσων δεν δέχονται ομοσπονδιακή λύση είναι πολλά.
Το πρώτιστο είναι ότι δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να συζήσουν ξανά μαζί με του Τ/κύπριους. Προτιμούν ένα Ελληνικό κράτος έστω και μισό. Άλλωστε δεν είναι τυχαίες οι αναφορές του Λάζαρου Μαύρου σε «Ελλα-δικό μας κράτος» ή σε Ελλα-δική μας Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά είναι γραπτά.

Από εδώ απορρέουν τα υπόλοιπα.
Φαίνεται ότι η αποστρατικοποίηση τους ενοχλεί πολύ. Ονειρεύονται μια Κύπρο, όπως σωστά λες, στρατιωτικά ισχυρή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και δεν σκέφτονται ότι με αυτό το όνειρο υποβοηθούν την Τουρκία να επιμένει στην παραμονή του στρατού της στην Κύπρο.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 8/12/2012 12:30 μ.μ.

Απορώ πού βρίσκετε όλα αυτά τα ψέματα και τα αραδιάζετε με τη μεγαλύτερη ευκολία.

«Η ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ πλευρά υποστηρίζει ότι το σύστημα ασφάλειας της Συνθήκης
Εγγυήσεων και της Συνθήκης Συμμαχίας είναι ξεπερασμένο, ιδιαίτερα μετά την
ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ. Στα έγγραφα της ε/κ πλευράς υπογραμμίζεται η σημασία
των χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή της λύσης και η ταχεία και πλήρης αποστρατιωτικοποίηση του νησιού».
Μπορείς να διαβάσεις περισσότερες λεπτομέρειες εδώ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ 3/9/2009) http://www.sigmalive.com/files/filefield/7/0/0/Binder1.pdf

Εξάλλου ο Αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Πενταράς έγραψε ολόκληρο άρθρο στην ΑΛΗΘΕΙΑ 13/4/2012 για να καταδείξει ότι η επιμονή Χριστόφια στην αποστρατικοποίηση δεν είναι εφικτή.

Πώς συνάδουν όλα αυτά με όσα γράφεις;

Μιχάλης είπε...

@ stelios papalangi

Μπορεί να έχεις δίκαιο όσον αφορά το τι έλεγαν ο Μακάριος, ο Τάσσος και άλλοι.
Ωστόσο η ουσιώδης διαφορά είναι το τι υπέγραψαν. Διότι είναι αυτό που δεσμεύει και όχι μόνο τα λόγια τους.

Δεν συμφωνώ ότι δεν έχει σημασία το τι υπόγραψε ο κάθε Μακάριος διότι επαναλαμβάνω ότι οι υπογραφές δεσμεύουν.

Είσαι σωστός στο ότι εκείνο που έχει σημασία είναι αν η συγκεκριμένη λύση μας αρέσει σήμερα η όχι.
Το ζητούμενο όμως είναι κατά πόσον είμαστε όντως ενήμεροι ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της λύσης. Και ασφαλώς όταν η πλειοψηφία των πολιτικών μας και η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης πλασάρουν στον κόσμο την τουρκική ερμηνεία της διζωνικής, είναι επόμενο ότι ο κόσμος θα το απορρίπτει.
Η πλειοψηφία των πολιτών που απορρίπτει τη διζωνική, την απορρίπτει επειδή έχει υπόψη του την τουρκική ερμηνεία.

Επομένως δεν είναι ούτε μακαριολαγνεία ούτε τίποτε άλλο.

Μιχάλης είπε...

@ Michalis.Simopoulos

Δυστυχώς, το επισήμανε και η Dis όσοι απορρίπτουν τη λύση δεν μιλάνε για τις συνέπειες της μη λύσης.

Θα αναφέρω μια την οποία κανένας δεν λαμβάνει υπόψη. Διερωτηθήκαμε άραγε αν τα παιδιά μας νιώθουν δικά τους τα κατεχόμενα και πού οδηγεί αυτό όσον αφορά το μέλλον;
Λαμβάνουμε υπόψη ότι οι σημερινοί απόγονοι των μικρασιατών δεν έχουν καμιά σύνδεση με την μικρά Ασία;
Ποια εφαρμογή έχει σε μας αυτό;

Και μια διευκρίνιση: το θέμα της δικοινοτικότητας δεν έχει να κάνει με τις πληθυσμιακές αναλογίες.
Επειδή μιλούμε για μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η βάση της είναι οι συμφωνίες Ζυρίχης. Και σ’ αυτές οι δύο κοινότητες είναι πολιτικά – όχι αριθμητικά – ισότιμες.
Και πάνω σ’ αυτό επιμένει η Ε/κυπριακή πλευρά στις συνομιλίες, ενώ οι Τούρκοι προσπαθούν να αναγάγουν το θέμα σε πληθυσμιακό - αριθμητικό.

Ανώνυμος είπε...

Και η λυση κυριε Μιχαλη ειναι η Ομοσπονδια;

Τους Κερυνειωτες τους ρωτησατε ή πρεπει να ειναι υποχρεωμενοι να ζουν κατω απο Τουρκοκυπριακη διοικηση;

Μια Τουρκοκυπριακη διοικηση του 18% που ουσιαστικα μετα το 74 παιζει να ειναι και το 9% του συνολου..