Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣΠάντοτε θεωρούσα ότι η ιστορική μνήμη στην Κύπρο είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της άρχουσας τάξης.
Ότι πολλές πτυχές δεν είναι στην πραγματικότητα όπως παρουσιάζονται αλλά σε πολλές περιπτώσεις
είναι διαφορετικές ή ακόμα και εντελώς αντίθετες.

Η ιστορική καταγραφή στην Κύπρο είναι τις περισσότερες φορές μονοδιάστατη και προκατειλημμένη.
Ακόμα και από ακαδημαϊκούς οι οποίοι θεωρούνται ως αυθεντία, διαπιστώνει κάποιος ότι ασχολούνται μόνο με συγκεκριμένες πτυχές ή αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές που αφορούν μόνο ένα κομμάτι της ιστορίας μας ή μόνο μια μερίδα των πρωταγωνιστών.
Με αυτό το θέμα ασχολήθηκα πριν ένα χρόνο (τον περασμένο Απρίλιο) με αφορμή το συνέδριο για το Κ.Κ.Κ. που διοργάνωσε το ΙνστιτούτοΕρευνών Προμηθέας με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του ΠανεπιστημίουΚύπρου.


Σ’ εκείνη την ανάρτηση έψεγα κάποια κακώς έχοντα ορισμένων εισηγητών που παρουσιάζονταν ως αυθεντίες και δεν δέχονταν καμία κριτική ή διαφορετική άποψη.
Προσθέτω ακόμα ότι εντύπωση μου προκάλεσε η δήλωση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής που άνοιξε το συνέδριο και ο οποίος κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι δεν ανοίγει τα αρχεία του!
Για να πάρει απάντηση από τον επικεφαλής του Προμηθέα Γιαννάκη Κολοκασίδη ότι τα αρχεία του Κ.Κ.Κ. και του ΑΚΕΛ εκείνων των περιόδων έχουν κατασχεθεί από τους βρετανούς αποικιοκράτες κατά τις επιδρομές τους στα γραφεία των δύο κομμάτων (1931 και 1955) όταν τα κήρυξαν παράνομα και έκτοτε αγνοούνται.

Από την άλλη, δεν είναι τυχαία ούτε η άποψη που επικρατεί σε πολλούς ότι η Δεξιά ήταν η συνειδητή και συνεπής δύναμη στον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα.
Ούτε είναι τυχαίο ότι σε πολλά βιβλία που καταγράφουν γεγονότα ιδιαίτερα του 20ου αιώνα απουσιάζουν δύο βασικοί πρωταγωνιστές το Κ.Κ.Κ. και το ΑΚΕΛ.
Ή ακόμα κι εκεί που εμφανίζονται οι θέσεις που καταγράφονται είναι μεροληπτικές και μη πλήρης.

Το κενό αυτό ήρθε να καλύψει ένα νέο βιβλίο με τίτλο: «1948 ο Ελληνικός εμφύλιος και η Κύπρος» του Αλέξη Χρ. Αλέκου, αριστούχου διδάκτορα πολιτικής ιστορίας..

Κατά την άποψη μου το βιβλίο αυτό καλύπτει σε μεγάλο βαθμό όλες τις πτυχές που αφορούν το θέμα, παραθέτοντας τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς αποκρύψεις και ωραιοποιήσεις είτε αυτά αφορούν τη δεξιά είτε την αριστερά.
_______________________________

Για την αριστερά γίνεται καταγραφή των θέσεων της από την ίδρυση του Κ.Κ.Κ. μέχρι το 1955 σε σχέση με τις θέσεις της στο Κυπριακό, που ξεκίνησε από μια ανεξάρτητη Κύπρο στο πλαίσιο μιας σοβιετικής πανβαλκανικής ομοσπονδίας, στην πολεμική ενάντια στην ένωση, στη στροφή στην ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση και στη συνέχεια στην ένωση.
Αναφέρεται εκτενώς στη δράση της, στις εσωκομματικές διαμάχες και στις πρωτοβουλίες για το κυπριακό.

Για τη δεξιά γίνεται καταγραφή των θέσεων αλλά και των τάσεων που αναπτύχθηκαν στους κόλπους της σε μεγάλη έκταση.

Ωστόσο θεωρώ ότι σημαντικά στοιχεία περιέχονται στις αναφορές του τότε πρόξενου της Ελλάδας (Κουντουριώτη) που παρουσιάζονται μέσα από τις ενημερώσεις που έστελλε στην Αθήνα και αφορούσαν κυρίως το «Κυπριακό Εθνικό Κόμμα» (Κ.ΕΚ.) του Θεμιστοκλή Δέρβη.

Όπως είναι γνωστό το κόμμα αυτό ιδρύθηκε με κύριο σύνθημα του την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα αλλά στην ουσία ήταν το όχημα της Εκκλησίας, των αστών και των ακραίων εθνικιστών ενάντια στο ΑΚΕΛ και την Αριστερά.

Παραθέτω αναφορές του Κουντουριώτη όπως καταγράφονται στο βιβλίο, πολύ εύγλωττες και σημαντικές για τις πραγματικές προθέσεις των ιδρυτών του Κ.Ε.Κ.
«Το θλιβερόν όμως έγκειται εις τους "ημετέρους" Η περίφημος δεξιά κυπριακή παράταξις, η κατ' ευφημισμόν "εθνικόφρων", της οποίας η ηγεσία έχει περιβληθή την ενωτικήν λεοντήν, χωρίς να πιστεύη εις την Ένωσιν. Την περιεβλήθη δια να της χρησιμεύση ως όπλον κατά του άθεου και απάτριδος κομμουνισμού από τον οποίον κινδυνεύει. Το υλικόν συμφέρον το οποίον αποτελεί το κατ' εξοχήν πιστεύω της ηγεσίας της δεξιόφρονος παρατάξεως δεν επιθυμεί την από την Κύπρον αναχώρησιν των Άγγλων. Τα αρχεία της ενταύθα αποικιακής διοικήσεως είναι αρκούντως εφοδιασμένα με αποδείξεις περί τούτου. Εις τους εμπιστευτικούς φακέλους της Αποικιακής Γραμματείας φυλάσσονται επιμελώς σημειώσεις επί συνομιλιών Άγγλων αποικιακών λειτουργών με ιθύνουσας προσωπικότητας της κυπριακής δεξιάς παρατάξεως αναφορικώς προς το Ενωτικόν ζήτημα. Η  λέξις "προδοσία" θα ήτο επιεικής, δια να χαρακτηρίση κανείς τα εντός τεσσάρων τοίχων λεχθέντα υπό...των φανατικών ενωτικών της δεξιάς παρατάξεως προς τους Άγγλους κυριάρχους».

Ποιοι και γιατί ίδρυσαν το Κ.Ε.Κ.

«Η ίδρυσις του Κ.Ε.Κ. επενοήθη υπό της τάξεως των μεγαλοκεφαλαιούχων Κυπρίων ως όπλον κατά της αριστεράς παρατάξεως και δη της κομμουνιστικής. Οι ιδρυταί του μετεχειρίσθηκαν τον ελκυστικόν αλλά συγχρόνως απατηλόν τίτλον «Εθνικόν» προς εσωτερικήν κομματικήν κατανάλωσιν. Εν τη πράξει, η επωνυμία "Εθνικόν" χρησιμοποιείται υπό των περισσότερων των μελών του πολύ μάλλον ως παραπέτασμα υποκρύπτον τα υλικά συμφέροντα μιας ορισμένης κοινωνικής τάξεως παρά ως πραγματικόν περιεχόμενον του Κόμματος των. Δια τους λόγους τούτους το Κυπριακόν Εθνικόν Κόμμα δεν κατόρθωσε να αποκτήσει την απαιτουμένην εμπιστοσύνην των λαϊκών στρωμάτων και καταστή τω όντι Εθνικόν, ως τούτο αποκαλείται. Πολλοί από τους ανωτέρους αξιωματούχους του Κ.Ε.Κ., μεταξύ των οποίων και ο Γενικός του Γραμματεύς κ. Θ. Δέρβης, υπηρέτησαν το απεχθές εις κάθε Έλληνα Κύπριον "Παλμερικόν Καθεστώς", πράγμα όπερ καθιστά τα πρόσωπα τα’υτα αντιπαθή και ύποπτα (δυστυχώς ουχί αδίκως) εις τον πολύν κόσμον».

Η διάσπαση του κυπριακού αθλητισμού

«Σύμφωνα με τις αναφορές του Έλληνα Πρόξενου, «ο Αρχιεπίσκοπος και τα Ελληνικά σωματεία της πόλεως "Αγάπη του Λαού", "Αθήναιον", "Πανεργατικός Σύλλογος", "Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια", το Προσκοπικό Σώμα "Ελευθέρια", ο Λαϊκός Σύνδεσμος, ο "Αποέλ " και ο "Παγκύπριος Ελληνικός Σύνδεσμος Εθελοντών", ως αποτέλεσμα συνελεύσεως εν τη Αρχιεπισκοπή προς συζήτησιν των καταλληλότερων μέτρων δια την αντιμετώπισιν της εν Κύπρω κομμουνιστικής προπαγάνδας, απεύθυναν προς τους καταστηματάρχας, εργαστασιάρχας, εκκλησιαστικά σωματεία, σχολικάς επιτροπείας, δημαρχεία κλπ. έκκλησιν της οποίας τα κυριώτερα σημεία είναι τα εξής:
1) Παρακαλούνται πάντες οι δυνάμενοι όπως εργασθούν προς βελτίωση της θέσεως του εργάτου.
2) Να μην προσλαμβάνονται υπό ατόμων και σωματείων κομμουνισταί τεχνίται και εργάται.,
3) Να καταγγέλωνται υπό των γονέων οι κομμουνισταί διδάσκαλοι εις το Γραφείον της Παιδείας και τον Αρχιεπίσκοπον και να αποσύρονται των σχολείων οι μαθηταί μέχρις ότου επιτευχθή η απομάκρυνσις των κομμουνιστών διδασκάλων.
4) Να αποτρέπονται οι εκ των χωρίων ερχόμενοι εις τας πόλεις προς εκμάθησιν τέχνης από του να έρχονται εις επικοινωνίαν με άτομα προσβεβλημένα από το μικρόβιον του κομμουνισμού.
5) Να μην αγοράζονται, μηδέ αναγιγνώσκονται αι οιαιδήποτε κομμουνιστικοί εκδόσεις, ως βιβλία, φυλλάδια, προκηρύξεις κλπ. και,
6) Να αποφεύγεται η έστω και εκ περιέργειας προσέλευσις εις τας συγκεντρώσεις και εορτάς των κομμουνιστών, ίνα μη ούτοι θρασύνονται έτι περισσότερον».

Αξίζει τον κόπο να διαβάσει ή καλύτερα να μελετήσει κάποιος το βιβλίο, περίπου 400 σελίδων.

37 σχόλια:

Κ. Κων/νου είπε...

Πολύ σημαντικές αναφορές.
Νόμιζα ότι ο Δέρβης ήταν γνήσιος εθνικόφρονας, δεν ήξερα ότι συνεργαζόταν με τους εγγλέζους.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Ποιοι φωνάζουν σήμερα για την Ένωση; Φωνάζουν όλοι οι εκμεταλλευτές εμποροτοκογλύφοι, πλούσιοι χωριάτες, δεσποτάδες και τα τσιράκια τους ψευτοδημοσιογράφοι. Και φωνάζουν γιατί έχουν οικονομικά συμφέροντα από την Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και φωνάζουν, γιατί με τις φωνές και τον θόρυβο περί την Ένωση, κατορθώνουν ν' αποσπούν την προσοχή των ληστευομένων απ' αυτούς χωρικών σε άλλα ζητήματα, γιατί στον αγώνα για την Ένωση κάνουν ενιαίο μέτωπο με τους φτωχούς και μεσαίους χωριάτες, κατορθώνουν να πνίγουν τις ταξικές αντιθέσεις και την ταξική πάλη των εκμεταλλευομένων εναντίον τους. [...]

Το ελληνικό κεφάλαιο, ενωμένο μαζί με το κυπριακό κεφάλαιο, εκμεταλλεύονται από κοινού τον Κύπριο αγρότη και εργάτη. Να που βρίσκεται η μια από τις δυο αιτίες που κάνουν τους Λανίτιδες και τους άλλους ενωτικούς τσαρλατάνους να φωνάζουν.

Η φτωχή όμως εργαζόμενη αγροτιά και οι εργάτες της Κύπρου δεν έχουν κανέναν λόγο να ζητάνε την ένωση με την Ελλάδα. Δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτε άλλο από την αντικατάσταση της αγγλικής ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσής τους από μια άλλη, την ελληνική. [...]

Αγώνας ενάντια στον αγγλικό ιμπεριαλισμό, ενάντια στους ντόπιους εκμεταλλευτές, ενάντια στην Ένωση που είναι νέος ιμπεριαλιστικός ζυγός. Να ποια θα είναι η πολιτική γραμμή που θ' ακολουθούν η φτωχή εργατιά και οι εργάτες της Κύπρου. [...]

Ριζοσπαστης 18-11-1929

Το ΚΚΚ μετεπειτα(Ανορθωτικο κομμα Εργαζόμενου Λαού»]), βαδίζει πάνω στην ίδια πολιτική γραμμή με το «αδελφό» ΚΚΕ και κατεβαίνει στις εκλογές του 1930 με βασικό σύνθημα την «Αυτόνομη Κύπρο». Αποτυγχάνει όμως παταγωδώς και αναπροσαρμόζει το σύνθημα, χωρίς και πάλι να κάνει λόγο για Ένωση με την Ελλάδα, όταν αυτό ήταν το κοινό εθνικό αίτημα στην Κύπρο: «Για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Κύπρο μέσα στα πλαίσια της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας των Βαλκανίων».

Ο ομφάλιος λώρος των Κύπριων κομμουνιστών -όπως και των Ελλαδιτών «συντρόφων» τους- οδηγεί στο γνωστό σημείο: «Ο λαός μας αγαπά την Σοβιετική Ένωση σαν την μεγάλη του πατρίδα» («Θεωρητικός Δημοκράτης» [έντυπο προσκείμενο στο ΑΚΕΛ], Δεκέμβριος 1952).

Η ανθενωτική πολιτική του ΚΚΚ είναι σαφής και τα μέλη του την ακολουθούν κατά γράμμα: «Την στιγμή κατά την οποία εζητωκραύγαζον ενθουσιωδώς υπέρ του Έθνους και της Ενώσεως, κομμουνισταί τίνες οι οποίοι λίαν πρωί και λάθρα ύψωσαν κομμουνιστική σημαία επί του ιστού του Γυμνασίου (σ.σ.: στην Λεμεσό), ήρχισαν να φωνάζουν "Κάτω η Ελλάς, κάτω η Ένωσις"» («Ελευθερία», 18 Μαρτίου 1931).

Το 1935, το ΚΚΚ θα κάνει έναν τακτικό ελιγμό και θα αναπροσαρμόσει και πάλι το κεντρικό του σύνθημα: «Ένωση της Κύπρου με την δημοκρατική Ελλάδα». Το σύνθημα αυτό, αφ' ενός έρχεται σε σύμπνοια με το κοινό εθνικό συναίσθημα κι αφ' ετέρου βάζει έναν αστερίσκο (δημοκρατική=κομμουνιστική) που ικανοποιεί τις αρχές του κόμματος και τους μακροπρόθεσμους στόχους, έστω κι εν μέρει (ένωση μια κομμουνιστικής Κύπρου με μια κομμουνιστική Ελλάδα και στην συνέχεια ενσωμάτωση στην Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία, πάντα υπό την επίβλεψη της «μάνας» Σοβιετικής Ένωσης).ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Το 1945, το ΚΚΚ (που έχει μετονομαστεί από το 1941 σε ΑΚΕΛ), εγκαταλείπει κι αυτό το σύνθημα, καθώς στην Αθήνα, η προσπάθεια κατάληψης της εξουσίας με στρατιωτικά μέσα, τα γνωστά «Δεκεμβριανά», είχε ατυχή έκβαση για το ΚΚΕ. Απομακρύνονταν έτσι το όραμα της κομμουνιστικής Ελλάδος, οπότε δεν υπήρχε λόγος ένωσης. Υιοθετεί την πρόταση των Βρετανών για «αυτοκυβέρνηση», κάτι που απορρίπτει σύσσωμος ο ελληνοκυπριακός κόσμος και η Εθναρχία. Το ΑΚΕΛ συμμετείχε μάλιστα στην «Συσκεπτική», ένα είδος ψευδοβουλής που δημιούργησαν οι Βρετανοί στα πλαίσια της ιδέας της «αυτοκυβέρνησης». Το εγχείρημα αυτό απέτυχε και τον Ιανουάριο του 1949, το ΑΚΕΛ θα αναγκαστεί να παραδεχθεί πως «Το λάθος της αυτοκυβέρνησης από μέρους της λαϊκής εθνικοαπελευθερωτικής παράταξης, προκάλεσε κάποια σύγχυση στον λαό μας και έδωσε μια ανάπαυλα στον βρετανικό ιμπεριαλισμό, που την χρησιμοποίησε κατάλληλα», κάτι που επανέλαβε κι αργότερα, τον Αύγουστο του 1953, μέσα από το έντυπό του, «Νέος Δημοκράτης»: «Το κόμμα ρίχτηκε ξανά στον δρόμο της αυτοκυβέρνησης, έναν συγχυσμένο δρόμο, που το αποξένωσε από τις λαϊκές μάζες και προκάλεσε την καθολική αντίδρασή τους». Το σύνθημα της Ένωσης επανήλθε, όχι όμως χωρίς λόγο. Στην Ελλάδα μαίνονταν ο Εμφύλιος Πόλεμος και το ΑΚΕΛ πίστευε πως θα επικρατούσε ο Δημοκρατικός Στρατός και το ΚΚΕ: «Η νίκη του Δημοκρατικού Στρατού είναι κοντά. Η νίκη αυτή, θα είναι για τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό, μια μεγάλη νίκη» («Νέος Δημοκράτης», Ιανουάριος 1949). Με την ήττα του ΚΚΕ στον Εμφύλιο, το σύνθημα του ΑΚΕΛ για Ένωση, παίρνει και πάλι έξωση, παρ' ότι το κόμμα συμμετείχε στο δημοψήφισμα του 1950 για την Ένωση (μια επιλογή μονόδρομος, κάτω από το βάρος της κοινής γνώμης και του λαϊκού συναισθήματος).

Τον Νοέμβριο του 1951, το ΚΚΕ, μέσα από το έντυπό του «Νέος Κόσμος», εκφράζει τη θέση πως οι κομμουνιστές της Κύπρου δεν θα πρέπει να ζητούν ένωση με την Ελλάδα γιατί είναι «μοναρχοφασιστική» και βρίσκεται κι αυτή κάτω από τον «αμερικανοαγγλικό ζυγό». Έτσι, το ΑΚΕΛ, ακολουθώντας την γραμμή αυτή, προσαρμόζει για μία ακόμη φορά το σύνθημά του: «Λεύτερη Κύπρος σε λεύτερη Ελλάδα

Τον Αύγουστο του 1954, κατατίθεται ταυτόχρονα από Ελλάδα και Κύπρο, αίτημα στον ΟΗΕ, για την αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης του κυπριακού λαού. Για την υποστήριξη του αιτήματος, πραγματοποιούνται συλλαλητήρια και απεργιακές κινητοποιήσεις. Το ΚΚΕ θα τοποθετηθεί απέναντι σ' αυτή την προσφυγή στον ΟΗΕ, καθώς και στις απεργιακές κινητοποιήσεις, και μέσα από εκπομπές του ραδιοφωνικού σταθμού του καλεί τους εργάτες να μην απεργήσουν για τον λόγο αυτό, γιατί «η ανακίνηση του Κυπριακού, γίνεται από την μοναρχοφασιστική κυβέρνηση της Αθήνας, με υπόδειξη των Αμερικάνων, που επιδιώκουν να μειώσουν την αγγλική επιρροή στη Μεσόγειο και γιατί το Κυπριακό θα βρει τη λύση του, μόνο όταν η Ελλάδα απαλλαγεί από την αμερικανοκρατία». Ακολουθώντας κατά πόδας, το ΑΚΕΛ θα συνταχθεί με το ΚΚΕ και θα θέσει ως όρους για την Ένωση, την αποχώρηση της Ελλάδος από το Βαλκανικό Σύμφωνο και το ΝΑΤΟ, και την νομιμοποίηση του ΚΚΕ. Στην Κύπρο θα σημειωθούν θλιβερά περιστατικά, όπως αυτό με τον Κώστα Παρτασίδη, δήμαρχο Λεμεσού του ΑΚΕΛ, που καλούσε μέσα από τα αγγλικά αστυνομικά αυτοκίνητα, τους διαδηλωτές υπέρ της ένωσης, «να διαλυθούν». Το ίδιο συνέβαινε και στην Λευκωσία, όπου μέλη του ΑΚΕΛ, φορώντας περιβραχιόνια των βρετανικών αρχών, καλούσαν με μεγάφωνα τους διαδηλωτές να διαλυθούν και να πάνε στα σπίτια τουςΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Την 1η Απριλίου του 1955, ξεσπά η ένοπλη εξέγερση της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών), η οποία είχε ιδρυθεί στην Αθήνα με την σύμφωνη γνώμη του ηγέτη των Ελληνοκυπρίων Μακάριο και με αρχηγό τον Κύπριο στρατηγό Γεώργιο Γρίβα «Διγενή», με σκοπό την αποτίναξη της βρετανικής κυριαρχίας και την Ένωση με την Ελλάδα. Η ΕΟΚΑ είχε την υποστήριξη (ηθική και υλική) τόσο της Ελλάδος, όσο και της Κύπρου, εκτός του ΚΚΕ (και της ΕΔΑ, που ουσιαστικά το εκπροσωπούσε στην ελληνική βουλή) και του ΑΚΕΛ. Την επόμενη ημέρα, το ΑΚΕΛ θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του «Νέου Δημοκράτη»: «Οι δυναμιστικές εκρήξεις, δεν έχουν καμμία σχέση με τον αγώνα του κυπριακού λαού. Είναι ένα ύποπτο παιχνίδι εμπνευσμένο από εχθρούς του λαού, που μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στον κυπριακό λαό. Ο λαός να δυναμώση την επαγρύπνησή του στον υπέρτατο βαθμό και να συνεχίση τους αγώνες του κάτω από τη σημαία του ενιαίου πατριωτικού μετώπου, για ν' απομονώσει πέρα για πέρα τους διασπαστές».

στον ΕΟΚΑ προσχώρησαν και Κύπριοι κομμουνιστές, ο Γρίβας με την σύμφωνη γνώμη και του Μακαρίου, είχε αποκλείσει την συμμετοχή του ΑΚΕΛ στην οργάνωση. Ο ίδιος ο Γρίβας άλλωστε είχε ηγηθεί στην Ελλάδα της αντικομμουνιστικής οργάνωσης «Χ» και είχε έναν λόγο παραπάνω να μην βλέπει με καλό μάτι την συμμετοχή των κομμουνιστών στην ΕΟΚΑ, που είχαν επιδείξει μια ανθενωτική πολιτική. Η αντικομμουνιστική δράση του Γρίβα, πρόσφερε έναν καλό λόγο στον αρχηγό του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη, ο οποίος με άρθρο του που εκφωνείται μέσα από το ραδιόφωνο του ΚΚΕ, «Ελεύθερη Ελλάδα», που εξέπεμπε απ' την Βουλγαρία, στις 26 Απριλίου 1955, αφού καταδικάζει την δράση της ΕΟΚΑ, προδίδει και το, μυστικό έως τότε, όνομα του αρχηγού της οργάνωσης, του Γεώργιου Γρίβα:

H κυπροκαπηλεία, μη έχοντας άλλη διέξοδο, το ρίχνει στον τυχοδιωκτισμό, με τα γνωστά πασχαλιάτικα βαρελότα και τις τρακατρούκες. Και λέμε με όλη τη συναίσθηση της ευθύνης, ότι η τελευταία ξιφούλκηση της κυπροκαπηλείας με τις ψευτοένοπλες περιπέτειες, δεν αποτελεί παρά ένα έγκλημα προσχεδιασμένο. Πρέπει να ξεσκεπάσουμε τους εθνοπροδότες, κάτω από όποια μάσκα κι αν παρουσιάζονται, κι έτσι να τους απομονώνουμε. Σήμερα πια που τα πασχαλιάτικα βαρελότα σκάσαν και ο ψευτοδιγενής του Γρίβα ξεσκεπάστηκε, μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Πρόκειται λοιπόν για τα παρακάτω. Τη δουλειά αυτή τη διευθύνει ο γνωστός αρχηχίτης Γρίβας...

Ανάλογα ήταν και τα δημοσιεύματα της κομμουνιστικής εφημερίδος «Αυγή», η οποία ήταν όργανο της ΕΔΑ, με τα οποία τα μέλη της ΕΟΚΑ αποκαλούνταν «νταήδες», «προβοκάτορες», «τυχοδιώκτες», «ψευτοδιγενήδες» κ.ά., που έριξαν «τον κυπριακό λαό στην περιπέτεια των ανατινάξεων και των βομβών» («Αυγή», 14 Απριλίου 1955).

Το όργανο του ΑΚΕΛ, «Νέος Δημοκράτης», σπεύδει αμέσως να αναδημοσιεύσει την ομιλία του Ζαχαριάδη, και το όνομα του Γρίβα ως αρχηγού της ΕΟΚΑ, γίνεται γνωστό σε όλη την Κύπρο και φυσικά και στους Βρετανούς (που ίσως να είχαν ήδη υπόνοιες και ενδείξεις για την ταυτότητα του «Διγενή»), οι οποίοι εκτίμησαν δεόντως τις υπηρεσίες του ΑΚΕΛ, σε σημείο που το να το επαινεί και το βρετανικό δίκτυο BBC: «Με φυλλάδια του, αντιτίθεται εις την ΕΟΚΑ και ζητεί συνέχισιν της εκεχειρίας και την ειρήνευσιν [...] πράγμα που δεικνύει ότι το ΑΚΕΛ έχει συναίσθησιν των επιθυμιών του λαού» (εκπομπή 29ης Αυγούστου 1956).

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

ΑΚΕΛ, καταγγέλθηκε από την ΕΟΚΑ, ως συνεργάτης των Βρετανών (μέλη του ΑΚΕΛ, συνόδευαν τους Άγγλους σε ελέγχους που πραγματοποιούσαν, και σύμφωνα με μαρτυρίες, κατέδιδαν και ονόματα αγωνιστών της ΕΟΚΑ

Σημειώθηκαν φόνοι μελών του ΑΚΕΛ από την ΕΟΚΑ, που παραδέχθηκε μερικούς εξ αυτών, όχι όμως εξ αιτίας των πολιτικών φρονημάτων όπως υποστήριξε το ΑΚΕΛ, αλλά λόγω της προδοτικής στάσης τους. Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να καταδειχθεί και μια αντιφατική θέση του ΑΚΕΛ: Ενώ έθετε ως όρο -μεταξύ άλλων- για την Ένωση, την αποχώρηση της Ελλάδας απ' το ΝΑΤΟ, το ίδιο κρατούσε μια στάση, που δεν θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αρνητική (οι όποιες «διαμαρτυρίες» ήταν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση), για την ύπαρξη των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο που εξυπηρετούσαν -μερικές εξ αυτών- κι αυτές το ΝΑΤπαρ' ότι τέθηκε κι αυτό εκτός νόμου) στα πλαίσια των διάφορων απαγορεύσεων που είχαν επιβάλλει οι Άγγλοι για να ελέγξουν την κατάσταση και να περιορίσουν την δράση της ΕΟΚΑ. Π.χ. ο αρχηγός του ΑΚΕΛ Εζεκίας Παπαϊωάννου, συνελήφθη, αλλά «δραπέτευσε» και δρούσε εναντίον της ΕΟΚΑ, ενώ λίγο αργότερα κυκλοφορούσε κι έκανε δηλώσεις, ανενόχλητος, στο Λονδίνο· το έντυπο του κόμματος, «Νέος Δημοκράτης» έκλεισε και άνοιξε ξανά μετά από λίγες ημέρες, με άλλο όνομα («Χαραυγή»), αλλά με την ίδια συντακτική ομάδα και τον ίδιο αρχισυντάκτη, τον Τεύκρο Ανθιά, που αποφυλακίστηκε για «λόγους υγείας». Ουσιαστικά, το ΑΚΕΛ χρησιμοποιούνταν απ' τους Βρετανούς ως αντίβαρο της ΕΟΚΑ και τα όποια εναντίον του μέτρα και «διώξεις», είχαν μάλλον προσχηματικό χαρακτήραΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Τον Μάιο του 1956, το ΑΚΕΛ χρησιμοποιώντας σχεδόν τα ίδια επιχειρήματα των Βρετανών (π.χ. αποκαλεί την ΕΟΚΑ τρομοκρατική οργάνωση, που καταστρέφει τον τόπο), ζητά συνθηκολόγηση και συμβιβασμό, γιατί «ο λαός ζητά ψωμί κι όχι χαβιάρι» (Ιούνιος 1956) και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, με εξαίρεση δευτερεύουσες ενστάσεις, αποδέχεται το «Σύνταγμα Ράντκλιφ» που έβαλαν στο τραπέζι η Βρετανοί. Το σχέδιο αυτό (που απορρίφθηκε ασυζητητί από Ελλάδα και Μακάριο), παρ' ότι προβλέπονταν ελληνική αιρετή πλειοψηφία στην Βουλή, ουσιαστικά νομιμοποιούσε την βρετανική κυριαρχία (ο κυβερνήτης θα εξακολουθούσε να είναι Βρετανός, ενώ θα μπορούσε να διορίζει και να παύει τον πρωθυπουργό, καθώς και να διαλύει την Βουλή) και έθετε τις βάσεις για την διχοτόμηση (δίνονταν υπερβολικά προνόμια στην τουρκική μειονότητα, με κυριότερο, αυτό της αυτοδιάθεσης

Άλλωστε, το ΑΚΕΛ, είχε ήδη ρίξει στο τραπέζι την ιδέα της διχοτόμησης, όταν σε άρθρο του «Νέου Δημοκράτη» (1 Μαΐου 1955), αναφέρονταν χαρακτηριστικά:

Η απελευθέρωση του λαού της Κύπρου δεν μπορεί να είναι πραγματική παρά σαν απελευθέρωση και των Τούρκων. Διεκδικώντας τα δικαίωμα αυτοδιάθεσης μέχρι αποχωρισμού για τους Έλληνες, δεν μπορούν να αρνηθούμε το ίδιο δικαίωμα στην τουρκική μειονότητα. Και η ενότητα στον αγώνα μπορεί να πραγματοποιηθή, μόνον σαν αναγνωρισθή στους Τούρκους το δικαίωμα της εθνικής αυτονομίας τους, ή πολιτικής αυτοδιοίκησής τους...

Η ΕΟΚΑ συνεχίζει τις επιχειρήσεις της, που η εφημερίδα του ΑΚΕΛ, «Χαραυγή», εξακολουθεί να σχολιάζει αρνητικά, γιατί «Καλλιεργείται το έγκλημα εις τα παιδιά και η τάση προς το κακό. Να σώσουμε τη νεολαία από τη διαφθορά και τις αναρχικές τάσεις».

Σε απάντηση των θέσεων και των δημοσιευμάτων του ΑΚΕΛ, η ΕΟΚΑ θα εκδώσει μια προκήρυξη-προειδοποίηση, με τίτλο «Προδότες - Λιποτάκτες - Καιροσκόποι», στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει:

Πολλές φορές διεκηρύξαμεν ότι δεν κάνουμε ούτε κομματικόν, ούτε ταξικόν αγώνα, αλλά εθνικοαπελευθερωτικόν. Δεν μας ενδιαφέρει η κομματική ιδεολογία του καθενός. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι όλοι πατριώτες και να συνενώσουν μαζί μας τις δυνάμεις τους για να διώξουμε τον δυνάστη πολεμώντας τον με όλα τα όπλα που έχουμε εις την διάθεσίν μας...Γι' αυτό κάναμε εθνικό προσκλητήριο όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων Ελλήνων και τότε ακούσαμε το «παρών» από όλους τους αγνούς πατριώτες των πόλεων και των χωριών και ιδία από την αγνή αγροτιά και εργατιά. Έλειπαν μόνο η ηγεσία του ΑΚΕΛ με μερικούς φανατικούς της Αριστεράς, οι οποίοι μόλις βάλαμε την πρώτη δυναμίτιδα στα στρατιωτικά έργα των Άγγλων μας βρίσανε μαζί με τους Άγγλους, ως «βαρελότους και ψευτοδιγενήδες»...Είναι ανάγκη να γνωρίση ο Ελληνισμός ποιος προδίδει τον αγώνα του κυπριακού λαού. Συνεργαζόμεθα με κάθε έντιμον άτομον ή παράταξιν, αλλά και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα δεξιόν ή άριστερόν να μας προδίδη, γιατί θα τον κτυπήσουμε.Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Πάμπο,

Περίμενα ότι θα εντιδράσεις.
Θα κάνω σχόλια αργότερα αλλά περίμενα ότι αντί να αντιδράσεις με αυτό τον τρόπο, θα σχολίαζες τις αναφορές του έλληνα πρόξενου και όσα καταγράφω στην ανάρτηση.

Βεβαίως θα ήταν καλό να μας πεις και πού βρήκες όσα αντέγραψες, ποια είναι δηλαδή η πηγή ή οι πηγές σου.

Σε πληροφορώ επίσης ότι αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα θα φιλοξενήσω τον συγγραφέα στην εκπομπή μου "Ιστορικές Διαδρομές" στον Αστρα 92,8.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Σε ανταπάντηση το ΑΚΕΛ, κάτω κι από την πίεση της κοινής γνώμης και της υποστήριξης που παρείχε ο κόσμος στην ΕΟΚΑ, θα κάνει έναν πολιτικό ελιγμό, εκδίδοντας μια απόφαση που αποκήρυσσε τις προηγούμενες, εναντίον της ΕΟΚΑ:

[...] Η Κεντρική Επιτροπή υπογραμμίζει ανοικτά ότι στη στάση μας έναντι της ΕΟΚΑ διεπράξαμε μια σειρά λάθη, μερικά από τα οποία αρκετά σοβαρά.Πρώτα πρώτα από την αρχή υποτιμήσαμε σοβαρά το κίνημα της ΕΟΚΑ, θεωρώντας το σαν κίνημα μερικών δεκάδων φανατικών της δεξιάς, προορισμένο να σβήση σε μερικούς μήνες και δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τις προετοιμασίες που γίνουνταν πάνω από τρία χρόνια.Δεύτερον, η ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου του Απρίλη του 1955 ήταν μια πολύ βιαστική και αψυχολόγητη ενέργεια που πρόδιδε σύγχυση και έλλειψη ψυχραιμίας και με τον τρόπο που έπιανε το ζήτημα θεωρητικολογώντας για ατομική τρομοκρατία με αποσπάσματα από τον Λένιν, δεν βοηθούσε καθόλου τες μάζες να δουν σωστά για ποιους λόγους το κόμμα μας διαφωνούσε με την τακτική του ένοπλου αγώνα.Τρίτον, οι χαρακτηρισμοί που σε ανακοινώσεις και σε άρθρα μας δώσαμε στην ΕΟΚΑ και τους αγωνιστές της, αποκαλώντας τους «ψευτοδιγενήδες», «τραμπούκους», «βαρελόττους», «τρακατρούκες» κ.λπ. ήσαν προκλητικοί και σεχταριστικοί και ενώ δεν εξυπηρετούσαν καθόλου την εθνική μας υπόθεση και την ενότητα του λαού, οπλίζαμε την ΕΟΚΑ και τον μοναρχοφασισμό στην επίθεση τους ενάντια στο κόμμα και το λαικο κινημακαι εριχναν νερο στο μυλο του εμφυλιου σπαραγμου.....

Θα υπάρξει όμως μια ανακολουθία, ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις, αφού οι καταδόσεις μελών της ΕΟΚΑ από το ΑΚΕΛ, δεν σταμάτησαν, καθώς ίσχυε η εντολή να «αποκαλύπτουν τους μασκοφόρους», που επέφερε αντίποινα από την ΕΟΚΑ.


ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Σε σχέση, τέλος, με την υποτιθέμενη αντιφασιστική στάση του ΑΚΕΛ, σε σχέση με το πραξικόπημα του 1974 στην Κύπρο, ο Λάζαρος Σκαλιστής, που διατέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, είναι αρκετά γλαφυρός, αναφερόμενος στο θέμα αυτό:

H χούντα απειλούσε τον Μακάριο ότι θα εφαρμόσει πικρά μέτρα εναντίον του εάν δεν δεχτεί τις προτάσεις της σε ζητήματα που είχαν σχέση με την ύπαρξη του κράτους μας, και την λύση που επεδίωκε. Επειδή η κυβέρνησή μας δεν εγίνετο πειθήνιο όργανο της χούντας, με την ενεργό καθοδήγησή της η παρανομία ενέτεινε τη δραστηριότητά της και όλα έδειχναν ότι, μετά τις αποτυχημένες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον του Μακαρίου θα έφταναν μέχρι του σημείο να τον ανατρέψουν και ένοπλα με πραξικόπημα.Tο AKEΛ κατάγγελλε και προειδοποιούσε για το επερχόμενο πραξικόπημα, και ότι ήτο έτοιμο ν’ αγωνιστεί με τον λαό για την αποτροπή του. Αυτό το έκανε για το θεαθήναι, για τα μάτια του κόσμου. στην πραγματικότητα δεν πίστευε ότι θα γίνει πραξικόπημα, εξ ου και δεν πήρε τα ανάλογα μέτρα, ούτε αγωνίστηκε ενάντια στο πραξικόπημα· πιάστηκε στον ύπνο και δεν ήξερε τι έκανε. Άλλο πράγμα είναι, ότι κάποιοι, ασύνδετα και ανοργάνωτα, από το AKEΛ, αγωνίστηκαν με δική τους πρωτοβουλία ενάντια στο πραξικόΣε συνεδρίες, τότε, της Κεντρικής Επιτροπής του AKEΛ ο Γ.Γ. του AKEΛ, Παπαϊωάννου, μας διαβεβαίωνε ότι ο Μακάριος ίδρυσε το «Εφεδρικό» για να πολεμήσει την παρανομία, και να προστατέψει το κράτος και ότι και εμείς σαν AKEΛ του δώσαμε κατάλογο από 2.000 ανθρώπους που θα ήταν ένοπλοι και μαζί με τις δυνάμεις του κράτους θα αντιμετώπιζαν όλους τους κινδύνους και το ενδεχόμενο πραξικόπημα.Καλούσε τότε ο Μακάριος το AKEΛ να δώσει άνδρες, παιδιά, που θα κατατάσσονταν στο «Εφεδρικό» για να υπερασπίσουν τη Δημοκρατία, όπως μας είπε ο Γ.Γ. του AKEΛ, Παπαϊωάννου. Στις συνεδρίες των οργάνων του AKEΛ τονίστηκε ότι πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα πρώτοι εμείς, τα στελέχη, στέλνοντας τα παιδιά μας στο «Εφεδρικό». Πρέπει να λεχθεί ότι κανένα από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής του AKEΛ, εκτός ενός, δεν έστειλε το γιο του στο «Εφεδρικό». Πιστεύω ότι είναι ζήτημα ηθικής τάξης, και όχι για τίποτε άλλο, εάν πω ότι το μέλος της Κεντρικής του AKEΛ, που έστειλε τον γιο του στο «Εφεδρικό», ήμουν εγώ.Επανειλημμένα ρωτούσαμε πού είναι ο γιος των Kατσουρίδη, Πέτα, Xρίστου, του Mιχαηλίδη και άλλων στελεχών, που είναι μέλη του πολιτικού γραφείου; Δεν τους έστειλαν στο «Εφεδρικό». Ούτε απαντούσαν. Ενώ σήμερα αυτοί, εννοούμε τα παιδιά τους, βρίσκονται στην καθοδήγηση του AKEΛ και μάλιστα φαίνονται ότι είναι μεγάλοι καθοδηγητές και πατριώτες. Κατηγορούν άλλους, και πραξικοπηματολογούν, ενώ δεν έδειξαν την παραμικρή γενναιότητα ν’ αντισταθούν την ώρα που τους καλούσε η πατρίδα.O Oυμπέρτο Έκο, ένας από τους μεγάλους Ιταλούς συγγραφείς, είπε, και ταιριάζουν σ’ αυτούς και στην ηγεσία του AKEΛ, λόγια προφητικά που παραμένουν στην ιστορία: «Eκνευρίζομαι να παίρνω μαθήματα πατριωτισμού από ανθρώπους, που οι ίδιοι δεν έχουν εκτελέσει τις υποχρεώσεις τους προς την πατρίδα».
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Φιλε Μιχαλη ολοι μιλατε για μονοδιαστατη ιστορια και αγνωστες πτυχες.

Ετσι εξηγουντε οι αλαγες "κατευθυνσης" του ΑΚΕΛ και η πολεμικη προς την ΕΟΚΑ (εγκλωβισμενο σε συνθηματα).
Καθοδηγουμενο-κατευθυνομενο απο τη "μανα"κουμουνιστικη Ρωσσια και το αδελφο Κουμμουνιστικο Κομμα Ελλαδος.


Το βιβλιαρακι σου μιλα για "αδικες"δολοφονιες 25 αριστερων ,αυτη ΙΣΩΣ να ειναι η ιστορια των υπολοιπων.

Επισης αγνωστη σε πολλους ειναι και η σταση του ΚΚΕ σε ΟΛΑ ανεξερετως τα εθνικα θεματα απο πολυ παλια (Β.Ηπειρο,Μ.Ασια,Θρακη,ακομα και για την ενωση της Κρητης)

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Η Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία θα επέλθει λίγο αργότερα και ο ξεριζωμός του Ελληνισμού από την Μικρά Ασία, δεν εμπόδισε τον «φυτευτό» από την Σοβιετική Ένωση αρχηγό του ΚΚΕ, Νίκο Ζαχαριάδη να γράψει λίγα χρόνια αργότερα: «Αν δεν νικιόμασταν στη Μικρασία, η Τουρκία θα 'τανε σήμερα πεθαμένη και μεις Μεγάλη Ελλάδα... Γι' αυτό, εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρασία, μα και την επιδιώξαμε» («Ριζοσπάστης», 12 Ιουλίου 1935

Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ


Διαβάστε περισσότερα: Το ένοχο κι αντεθνικό παρελθόν του ΚΚΕ | Πάρε-Δώσε http://www.pare-dose.net/3544#ixzz2TCqWTpoW

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Οσο για σχολια για τον πρεσβη φιλε Μιχαλη, αν αυτα που λεει και αυτα που σου γραφω ειναι αληθειες,ειναι το πιο ΤΡΑΝΟ παραδειγμα "κοροιδιας","πουληματος" και "προδοσιας" και της πατριδας και του λαου.
Γινονταν φενετε και τοτε γινοντε και σημερα.

Η Τιμωρια ειναι μια , οποιος και αν ειναι φιλε, ειτε δεξυς ειτε αριστερος,εγω προσωπικα δεν εχω πλεον τετοιου ειδους θεματα,δεν πιστευω ΚΑΝΕΝΑΝ.

Ανώνυμος είπε...

θα σε παραδεχομουν αν δημοσιευες τι ελεγε γνωστος ελλαδιτης αρχηγος για τους ηγητορες του ακελ!πρακτορες της βρετανικης μυστικης υπηρεσιας τους ελεγε!τοτες που καθε μερα αλλαζατε και θεσεις.καθε μερα ενωση καθε νυχτα σοβιετικη κύπρο.αλλαζατε γραμμη οπως αλλαζουν τους πακιστανους οι κομματικες σας επιχειρησεις

Χώμα Κυπριακό είπε...

Όπως βλέπω, έχετε έτοιμα τα κείμενα της προπαγάνδας για να πλήξετε την αληθινή ιστορική πραγματικότητα. Κείμενα για την συγγραφή των οποίων πακτωλοί χρημάτων και χρυσίου δόθηκαν από και σε χέρια βρώμικα και προδοτικά. Υπάρχει όμως ακόμα ένα κείμενο που σας προκαλώ να κυτάξετε και για το οποίο δεν χρειάζεστε ούτε ένα ευρώ να δώσετε ή να πάρετε, γιατί βλέπω να σας διαφεύγει τακτικά. Και είναι τόσο ομιλιτικό κείμενο! Τόσο περιγραφικό! Τόσο αληθινό! Είναι η σημαία πάνω στον Πενταδάκτυλο. Αυτήν δε μπορείτε να την προβοκάρετε, δε μπορείτε να τη διαστρεβλώσετε, δε μπορείτε να την παραποιήσετε όσα πλούτη και να διαθέσετε. Είναι η Τουρκική σημαία κύριοι. Εσείς την φέρατε στα χώματα μας, να την χαίρεστε. Είναι το μνημείο που στήσατε με τον φανατισμό σας στην απαίτηση να διαφεντεύετε εσείς και μόνο εσείς αυτή την πατρίδα.

1948: Ο ελληνικός εμφύλιος και η Κύπρος είπε...

http://1948cy.blogspot.com/2013/05/nea.html

Thrasys είπε...

Κύριε Μιχάλη,
ο διαχωρισμός των αθλητικών σωματείων, ήταν απόρροια ΚΑΙ της συνεννοημένης ενέργειας και μεθόδευσης του ΑΚΕΛ και τη Κ.Ε

Και η πιο τρανή απόδειξις είναι: το ότι, το 1948 (εν μέσω "εμφυλίου καταστάσεως") εξεφύτρωσαν τα αθλητικά σωματεία ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΛΚΗ, ΟΜΟΝΟΙΑ, ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας που μόνον αθλητικά δεν ήταν

Αίσωπος είπε...

Thrasy, τα σωματεία που ιδρύθηκαν το 1948 πως και γιατί ιδρύθηκαν; Μήπως δεν ιδρύθηκαν από παράγοντες και αθ΄λητές υπαρχόντων σωματείων; Εν τζαι ξέρεις΄πως τους απαγόρευαν να εισέρχονται στα σωματεία τζαι τους αθλητικούς χώρους;

Σολιάτης είπε...

Ανόρθωση, Αμμόχωστος, Πρόσεξα πως σ’ αυτά που γράφεις σου απαντά ο Μιχάλης ή και άλλοι και όμως εσύ σαν να μην είδες τίποτε λες και δεν απαντήθηκαν τα θέματα που θέτεις και τα επαναφέρεις. Σε ρωτά ο Μιχάλης ποιες είναι οι πηγές σου ή άλλα πράγματα και δεν απαντάς. Μπορείς για τα ίδια θέματα που θίγεις να διαβάσεις και από άλλες πηγές και ερευνητές και ιστορικούς, αλλά με ανοιχτό μυαλό και όχι με προκατάληψη και τότε να καταλήξεις στα δικά σου συμπεράσματα. Φαίνεται όμως πως δεν έχεις τέτοια διάθεση. Κατηγορείτε το ΑΚΕΛ πως δεν παραδέχεται τα λάθη του, (αν και είναι το μόνο κόμμα που κάνει αυτοκριτική και παραδέχεται τα λάθη του). Όταν λοιπόν παραδεχτεί πως έκανε λάθος του αποδίνονται άλλα κίνητρα ή σκοπιμότητες, τελικά η ίσια σας εν ηβρέθεται. Μπορείς επίσης να μας πεις μια περίπτωση που Μέλος του ΑΚΕΛ πρόδωσε αγωνιστές της ΕΟΚΑ; Διότι γενικά και αόριστα μπορεί ο καθένας να κατηγορεί.

Thrasys είπε...

Αίσωπε, αυτά που λές είναι γνωστά, τα ξέρω και τα ξέρεις, όπως και όλοι.
Το ζήτημα όμως είναι διαφορετικό και συνκεφαλαιώνεται στο εξής "Πρώτον τί επεδίωκαν τα σωματεία αυτά και δεύτερον αν επροσέφεραν στην πόλοση που ήδη υπήρχε"

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Σολιατη

Η αναρτηση του Μιχαλη λεει"Αγνωστες πτυχες της Κυπριακης ιστοριας" ,αυτα που ΑΝΤΕΓΡΑΨΑ (και εδωσα την πηγη)ειναι γνωστα;
Δεν ειπα οτι ειναι η αποψη μου απλα ειναι η αλλη οψη,οπως το ΕΟΚΑ η αλλη οψη(εκεινο δεν πειραξε)

Επαναλαμβανω οτι δεν ειναι η αποψη(παρολο που συμφωνω σε μερικα) μου,απλα πρεπει να λαμβανοντε υποψη ολες οι πτυχες ενος θεματος.


Εσυ με κατηγορεις οτι μιλω γενικα και αοριστα.

Καποιος εγραψε για μενα οτι "εμεις" φεραμε την Τουρκικη σημαιαλ.

Ομως δεν σχολιασε κανενας σας αυτα που ΑΝΤΕΓΡΑΨΑ.

Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Πάμπο,

Σίγουρα δεν περιμένεις να απαντήσω ένα προς ένα και σημείο προς σημείο τα όσα αναφέρεις.

Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο που κρίνω ότι είναι σημαντικό.

Το κείμενο που έχεις αντιγράψει περιέχει και ανακρίβειες και σωστά σημεία.
Περιέχει και διαστρεβλώσεις της αλήθειας καθώς και αυθαίρετα συμπεράσματα και απόψεις.

Θέλω να επισημάνω ότι στο αρχικό κείμενο μου έγραφα ότι ο σκοπός που έκανα την ανάρτηση ήταν για να φανεί μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας της Δεξιάς που ανατρέπει την αντίληψη «σε πολλούς ότι η Δεξιά ήταν η συνειδητή και συνεπής δύναμη στον αγώνα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα».

Δεν ξέρω γιατί το προσπέρασες τόσο εύκολα και στην ουσία χωρίς σχόλιο, και παράθεσες ένα κατεβατό που όπως επισημαίνεις δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή διαφωνείς.
Κρίνεις ότι αυτό είναι σωστό;

Από την άλλη, ίσως να μη ξέρεις ότι το ΑΚΕΛ είναι το μόνο κόμμα στην Κύπρο που έκανε αρκετές φορές δημόσια αυτοκριτική για τα λάθη που διέπραξε.
Και αρκετά από αυτά που αναφέρεις είναι ήδη απαντημένα και από το ίδιο το κόμμα αλλά και από την ιστορία.

Εκείνο που μένει πάντοτε ασχολίαστη είναι η στάση της Δεξιάς, ενώ η Αριστερά κρίνεται και επικρίνεται.

Αν με ρωτάς εμένα, θεωρώ ότι δύο είναι τα μεγαλύτερα λάθη του ΑΚΕΛ: η υποστήριξη της ένωσης και η υποστήριξη του Τάσσου Παπαδόπουλου.

Και δεν αναγνωρίζω σε κανένα το δικαίωμα να θεωρεί ως αντιπατριωτική ή ακόμα και προδοτική την αρνητική στάση έναντι της ένωσης.

Επιμένω όμως, όταν μια παράταξη και οι ηγέτες της που παρουσιάζονται ως συνεπής προς τον στόχο της ένωσης, καταγγέλλονται από τον άμεσα αρμόδιο, τον πρόξενο της Ελλάδας ως πολιτικοί απατεώνες και άνθρωποι των Άγγλων, το αφήνουμε να περνά απαρατήρητο, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

Και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε ούτε και κάποια δεδομένα που βρέθηκαν μπροστά μας στην πορεία.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 5/14/2013 1:31 μ.μ.

Θα ήταν καλό πριν με παραδεχθείς ή όχι να μου πεις ποιος είναι αυτό ο γνωστός ελλαδίτης αρχηγός και ασφαλώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πεις και τι έλεγε.
Και ασφαλώς οι τελευταίες φράσεις σου μόνο προκατάληψη δείχνουν και καμία σχέση με τη ιστορία έχουν.

Μιχάλης είπε...

@ Thrasys

Αγαπητέ μου φίλε.

Τα αριστερά σωματεία δεν ξεφύτρωσα από το πουθενά ούτε χωρίς αιτία.

Τον Απρίλιο του 1948 ο μητροπολίτης Πάφου Κλεόπας άρχισε την εφαρμογή της αποπομπής των αριστερών αθλητών από τα σωματεία.
Το ίδιο έπραξαν ο Πεζοπορικός, η ΕΠΑ, το ΑΠΟΕΛ και ο Ολυμπιακός. Στις 9 Μαίου (σύμφωνα με το Έθνος) η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφάσισε την αποβολή των αριστερών αθλητών του.

Αυτά ξεκίνησαν όταν ο ΣΕΓΑΣ που είχε υπό την επίβλεψη του τα σωματεία, ζήτησε να εκδώσουν διακήρυξη εθνικόφρονων φρονημάτων και να καταδικάσουν τον κομουνισμό ως προδοτικό.

Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Και όσοι αποβλήθηκαν γι αυτούς τους λόγους και άλλοι που δεν τους άρεσε αυτή η κατάσταση αποχώρησαν και δημιούργησαν τα άλλα σωματεία που έμειναν γνωστά σαν αριστερά.

Να λοιπόν πώς ιδρύθηκαν αυτά τα σωματεία.
Αν η δεξιά με τον ΣΕΓΑΣ και την εκκλησία δεν επέμεναν να εκδοθούν αυτές οι ανακοινώσεις, δεν θα είχαμε τις αποβολές, τις αποχωρήσεις και τη δημιουργία των αριστερών σωματείων.


Thrasys είπε...

Κύριε Μιχάλη,
τα σωματεία, εκείνη την περίοδο ήταν εντελώς ερασιτεχνικά και οι αθλητές τους δεν επληρώνονταν και άλλωστε ούτε ομοσπονδία υπήρχε. Επίσης τα σωματεία στην Ελλάδα δεν επολιτικοποίηθηκαν ούτε κομματικοποίηθηκαν, όπως έγινε σε μας. Ο ΣΕΓΑΣ (Ελλάδα) είναι ένας φορέας στον οποίο εντάσσωνται σωματεία και αθλητές, ο οποίος βγάζει σωστές και λανθασμένες ανακοινώσεις. Και επαναλαμβάνω ο λόγος ίδρυσης των αριστερών σωματείων δεν ήταν ο αθλητισμός και η ευγενής άμιλλα αλλά η επαγωγή των μαζών σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες οι οποίες υπάρχουν και σήμερα. Διαφωνείς;

Και ακόμη ένα σημείο, παρατηρώ ότι οι περισσότεροι Ακελικοί πραγματικά δυσκολεύονται να κάμουν την απλή διάκριση μεταξύ ουσιώδους και επουσιώδους, μεταξύ αφορμής και αιτίας. Αυτό ως γεννική παρατήρηση αλλά και ειδική αφού σίγουρα η εμπλοκή του μοναχού Κλεόπα που την Πάφο μάλλον σαν αστείο το ανέφερες παρά για να με πείσεις..

Μιχάλης είπε...

@ Thrasys

Φίλε μου όταν μιλώ για τέτοια θέματα δεν συνηθίζω να αστειεύομαι.
Δεν έχει καμία σχέση αν τα σωματεία τότε ήταν ερασιτεχνικά ή όχι. Ως ελληνικά σωματεία ήταν ενταγμένα στον ΣΕΓΑΣ.
Και επειδή λες ότι στην αριστερά έχουμε πρόβλημα στη διάκριση μεταξύ ουσιώδους και επουσιώδους, απλώς θα σου πω ότι ο ουσιώδης λόγος που εκδιώχθηκαν οι αριστεροί ήταν πολιτικός. Επομένως τα υπάρχοντα σωματεία είχαν αναμιχθεί στην πολιτική.
Και ως εκ τούτου, από τη στιγμή που οι εκδιωχθέντες έκαναν δικά τους σωματεία, ασφαλώς θα είχαν και πολιτική πτυχή.
Πού είναι η δυσκολία διάκρισης;

Δεν είναι καθόλου αστεία η αναφορά στον Κλεόπα. Ολόκληρη η ηγεσία της εκκλησίας είχε αναμιχθεί σ’ αυτές τις υποθέσεις.
Τον Σεπτέμβριο του 1948 η ιερά σύνοδος εξέδωσε εγκύκλιο καταδικάζοντας τους κομουνιστές ως άθεους και απάτριδες.
Τον Οκτώβριο του 48 ιδρύεται το εθναρχικό συμβούλιο με τη συμμετοχή μόνο δεξιών και με αποκλεισμό των αριστερών.
Στις 12 Δεκεμβρίου η ιερά σύνοδος τροποποιεί το καταστατικό και αποκλείει τη συμμετοχή των αριστερών στις εκλογές ενοριακών επιτρόπων και εκλογές επισκόπων.

Γιατί λοιπόν θεωρείς ότι είναι αστείο αυτό με τον Κλεόπα. Ρίξε μια ματιά στις εφημερίδες της εποχής.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Πες μου σε παρακαλω ποιες ειναι οι διαστρεβλωσεις της αληθειας.

Η αναρτηση σου ειναι για μια αγνωστη πτυχη της ιστοριας της δεξιας.
Το κατεβατο που αντεγραψα ειναι καποιες αγνωστες πτυχες της ιστοριας της αριστερας που ποτε δεν θα αναρτησης,γιαυτο και ναι, θεωρησα σωστο να τα γραψω,και δεν προσπερνω τιποτε ,αν καποιος δεξιος ηταν προδοτης κανενα προβλημα αν τιμωρητο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ,αλλωστε ειναι γνωστο οτι και αριστεροι και δεξιοι κατα καιρους καπηλευτηκαν πολλα πραγματα εις βαρος του λαου,αλλα κυριως οι αριστεροι σε Ελλαδα και Κυπρο εις βαρος του εθνους.

Για το ΑΚΕΛ εσυ μπορεις να πιστευεις οτι ηταν αυτοκριτικη αλλα οπως φαινεται ηταν αλαγη κατευθυνσης υστερα απο ανωθεν εντολες.

Εξηγα μου και γιατι ειναι τα μεγαλυτερα λαθη του ΑΚΕΛ η υποστηριξη της ενωσης και του Τασσου Παπαδοπουλου.

"Και δεν αναγνωρίζω σε κανένα το δικαίωμα να θεωρεί ως αντιπατριωτική ή ακόμα και προδοτική την αρνητική στάση έναντι της ένωσης." μου λες.

Μα αφου υποτιθεται το ΑΚΕΛ ξεκινησε το δημοψηφισμα του 1950 (και να θυμισω 96%)για εθνικη αποκατασταση και ενωση ή μηπως ηταν υστερα απο σφυγμομετρηση του λαου;
Και τι θα προτεινες;

Συνετερικο κρατος με τους Τουρκους απο τοτε;

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Η Κρητη και τα δωδεκανησα δεν ειναι μερος του Ελληνισμου που αποκαταστηθηκαν;

Δεν ηταν και η Κυπρος το ιδιο;

Γιατι καπιοι ή πολεμουσαν τη θεληση του λαου ή προσπαθουσαν να καπηλευτουν τον ποθο του;

Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Πάμπο,

Αυτά που παραθέτεις για το ΑΚΕΛ είναι γνωστά. Μπορεί να είναι άγνωστα σε σένα, αλά δεν είναι άγνωστα. Έχουν γραφτεί δεκάδες φορές και σε βιβλία και σε εφημερίδες.
Στα βιβλία που σε παρέπεμψα θα βρεις τέτοιες αναφορές.
Και στο βιβλίο στο οποίο αναφέρομαι στην ανάρτηση υπάρχουν πολλές σελίδες για το θέμα αυτό.

Όσον αφορά εμένα, μη βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Έχω γράψει πολλές φορές και στην εφημερίδα, έκανα αναφορά και σε διαλέξεις μου για τα θέματα αυτά.
Μην ανησυχείς και δεν αποκρύβω τίποτε, διότι πάνω απ’ όλα με ενδιαφέρει η πραγματική ιστορία.
Αναφορά θα γίνεται και σε ένα βιβλίο που ήδη ετοιμάζω.

Θα παρακάμψω την αναφορά σου σε προδοσίες διότι αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά για να την έχουμε σε πρώτη χρήση και να την χρησιμοποιούμε τόσο εύκολα εναντίον οποιουδήποτε.

Η αυτοκριτική του ΑΚΕΛ, δεν είμαι εγώ που πιστεύω, ότι ήταν τέτοιες.
Όταν άλλαζε ή προσάρμοζε τις θέσεις του το ΑΚΕΛ, κατέγραφε το γιατί αλλά και γιατί η προηγούμενη θέση ήταν λανθασμένη, έδινε εξηγήσεις. Κι αυτό φίλε μου ονομάζεται αυτοκριτική.

Μπορείς να την ερμηνεύσεις όπως θέλεις, αρνητικά ή θετικά, αλλά ρωτώ, έκανε ποτέ στην Κύπρο κάποιο άλλο κόμμα τέτοια πράξη, έστω και για μια φορά;

Αναφέρεσαι στη θέση μου για την ένωση και γράφεις ότι το ΑΚΕΛ ξεκίνησε το δημοψήφισμα του 1950.
Και τι μ’ αυτό;
Ναι, είναι γεγονός αυτό που γράφεις, όμως εγώ θεωρώ ότι η υποστήριξη της ένωσης από το ΑΚΕΛ ήταν λάθος επιλογή. Πού βλέπεις να υπάρχει πρόβλημα; Είναι η άποψη μου.

Τι θα πρότεινα; Πρώτα αυτοδιάθεση και μετά τα υπόλοιπα. Ούτε συνεταιρισμούς ούτε τίποτε άλλο. Δεν είναι άσπρο μαύρο τα πράγματα.

Γιατί λέω ότι ο στόχος (αποκλειστικά) της ένωσης ήταν λάθος; Διότι εκτός του ότι το απέδειξε η ιστορία, ο στόχος αυτός ήταν ανέφικτος πρακτικά. Και δεν είναι το ίδιο όπως η Κρήτη ή άλλα νησιά της Ελλάδας.
Ενώ με την αυτοδιάθεση ως πρώτο βήμα υπήρχε το ενδεχόμενο τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Και πάλι όμως λέω ότι αυτό είναι θεωρητικό διότι όπως είπαμε πολλές φορές στην ιστορία δεν υπάρχει αν. Κάνουμε εκτιμήσεις κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος.

Η υποστήριξη του ΑΚΕΛ προς τον Τάσσο ήταν λάθος διότι κατά την άποψη μου επρόκειτο για ένα άνθρωπο με ακραίες θέσεις στο κυπριακό. Και απόδειξη τούτου αποτελούν ομιλίες και κείμενα του ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80-90.

Ελπίζω να σε ικανοποίησαν οι απαντήσεις μου και δεν είναι ανάγκη να αλλάζει ύφος, διάλογο κάνουμε.

Και μια συμβουλή, η κατάληξη σε συμπεράσματα για πτυχές της ιστορίας δεν είναι υπόθεση του τι διαβάζουμε σε μια ιστοσελίδα. Προϋποθέτει έρευνα και διασταύρωση.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Φιλε Μιχαλη


Αυτα που παραθετω να εισαι σιγουρος οτι ειναι αγνωστα στον μεσο αριστερο,στον απλο κοσμο,αυτον που ειναι εκτος κομματος,αυτον που ψηφιζει αριστερα γιατι ετσι τον εμαθε ο πατερας του.

Παρεπεμψε με σε μια αναρτηση που λεει γιαυτα,την αλαγη πολιτικης-συνθηματος αλλα και τους λογους αυτης της αλαγης.

Οταν καποιος ιδρυε κομμα για την ενωση και συνεργαζοταν εναντια σ αυτη (τον ποθο του λαου) με τους Αγγλους ε ναι ειναι προδοτης.

Οταν καπιοι υποσκαπταν τον αγωνα του λαου ,προδιδαν αγωνιστες, ε ναι ηταν προδοτες.

Οταν καπιοι χρηματιζονταν απο εξω,για να περασει το ΑΝΑΝ,ε τοτε προδιδαν τουλαχιστον, την κοινη γνωμη,την χειραγωγουσαν.

Οταν το ΑΚΕΛ επερνε εντολες απο εξω, για την ενωση ή μη ενωση ή για υποκινηση του λαου για συμφεροντα τριτης χωρας, ε τοτε ναι φιλε προδιδε τουλαχιστον τον λαο και τον δικο του κοσμο.

Οταν καποιος αθετουσε τον ορκο του ε τοτε ειναι επιορκος.

Οταν καπιοι ηξεραν οτι αν εκαναν πραξηκοπημα,θα εισεβαλαν οι Τουρκοι,χωρις να μπορουν να τους αντιμετωπισουν ε τοτε ειναι προδοτες.

Οταν καποιος ελεγε οτι "η Κυπρος κοιτε μακραν" ας την παρουν οι Τουρκοι, ε τοτε ηταν προδοτης.Ενω καπιοι "προδοτες" πραξηκοποιματιες πεθαναν εντιμα στην φυλακη,αρνουμενοι ακομα και χαρης για να παραστουν στην κηδεια του παιδιου τους,για αυτους η ιστορια μας κατεγραψε ,ευκολα οτι ειναι προδοτες.

Δεν ειναι βαρια λεξη, ακομα και η προσφατη ιστορια μας ειναι γεματη εφιαλτες.

Οσ αναφορα την αυτοκριτικη κομματων, οι μεταλλαξεις του Αναστασιαδη μπορει να δικαιολογηθουν σαν αυτοκριτικη.

Για την διαφωνια σου με το ΑΚΕΛ για την ενωση.
Πως μπορουσαμε να πετυχουμε αυτοδιαθεση;

Ποιες ηταν οι ακραιες θεσεις του Τασσου στο Κυπριακο,αφου καθε τρεις και λιγο για τις υποχωρησεις Χριστοφια λες οτι ο Τασσος τις δεχτηκε.

Καλοδεχουμενες οι συμβουλες,αυτο ακριβως προσπαθω να κανω,ομως ειμαι σιγουρος οτι ολοι οσοι μπαινουν στο σαιτ σου δεν το κανουν γιαυτο αντεγραψα ολα αυτα, να φαινοντε και αλλες πτυχες της ιστοριας αγνωστες σε πολλους.
Να γινεαι αντιπαραθεση-διαλογος και οχι να σου δινουν μονο συγχαρητηρια.


Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Πάμπο,

Δεν ξέρω φίλε μου πόσοι ξέρουν αυτά που λες, σημασία έχει ότι για όσους ασχολούνται έστω και λίγο είναι γνωστά.

Βλέπω όμως ότι δεν σχολίασες την αιχμή που άφησες για μένα και την απάντηση που σου έδωσα.
Τα θέματα αυτά δεν τα μαθαίνεις από αναρτήσεις. Χρειάζεται μελέτη από βιβλία με εκτενείς αναφορές.
Στο βιβλίο που παρουσιάζω, όπως σου είπα υπάρχει εκτενείς και αντικειμενική καταγραφή των όσων έγιναν και από τους μεν και από τους δε. Με στοιχεία και συγκεκριμένες αναφορές.

Επιμένω ότι η λέξη προδότης είναι πολύ βαριά.
Το ξέρεις ότι εγώ δεν έχω χαρακτηρίσει προδότη ούτε τον Γρίβα; Που μέσα από τα δεδομένα που βάζεις θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως τέτοιος;
Ο συνεργάτης του Σπ. Παπαγεωργίου γράφει ότι όταν ήρθε το 1971 τους είπε ότι στόχος είναι η διπλή ένωση, δηλαδή ένα μέρος στην Τουρκία και ένα στην Ελλάδα.
Άλλωστε αυτό περιλαμβάνεται και στις προϋποθέσεις που θέτεις.
Πού τον τοποθετείς λοιπόν;

Η υποστήριξη πολιτικών θέσεων που είναι ενάντια στις δικές μας δεν είναι προδοσία φίλε μου.
Προδοσία είναι να υιοθετείς και να προωθείς θέσεις που πραγματικά δίνουν στον εχθρό αυτό που θέλει και όχι που νομίζεις ότι θέλει ο εχθρός.

Σε καιρούς εμπόλεμης κατάστασης προδότης ναι, είναι εκείνος που καταδίδει αγωνιστές και υποσκάπτει τον αγώνα προς όφελος του εχθρού.
Όχι όμως εκείνος που νομίζουμε ότι κάνει αυτά τα δύο. Ή που σκόπιμα τον κατηγορούμε ότι το κάνει με στόχο να τον εξοντώσουμε.

Αν εσύ δώσεις ένα όρκο και στο τέλος δεις ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα η τήρηση του όρκου σου οδηγεί σε καταστροφή και εξυπηρετεί τον εχθρό, θα συνεχίσεις να τον τηρείς;
Βάλε το και σε προσωπικό επίπεδο, όχι κατανάγκη στο πολιτικό.

Και πριν καταδικάσουμε κάποιον είναι καλό να εξετάζουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες κάνει μια ενέργεια.

Σε ότι αφορά την αυτοκριτική, εκείνο που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι πολιτική χωρίς αλλαγές θέσεων δεν μπορεί να υπάρξει. Και οι αλλαγές γίνονται για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
Δεν είναι άλλωστε αντιφατικό να κατηγορούμε κάποιον ως δογματικό επειδή δεν αλλάζει τις θέσεις του και από την άλλη όταν τις αλλάξει να μιλούμε για σκοπιμότητες ή για ανεμόμυλους;

Δεν κατηγόρησα ποτέ τον Αναστασιάδη για μεταλλάξεις αλλά για το ότι τις έκανε σε καιρό εκλογών για να πάρει υποστήριξη.
Και η αλλαγή θέσης δεν είναι αυτοκριτική. Αυτοκριτική σημαίνει να αναλύσεις γιατί αλλάζεις τη θέση σου, να αναγνωρίσεις ότι έκανες λάθος και να υιοθετήσεις μια άλλη.
Ο Αναστασιάδης δεν έκανε κάτι τέτοιο. Εν μια νυκτί άλλαξε τις θέσεις του χωρίς να πει στην ουσία το γιατί.

Σε ότι αφορά την αυτοδιάθεση, επιμένω ότι ο οποιοσδήποτε στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων και όχι ο ένας να τραβά πετσί και ο άλλος τομάρι.

Ο Τάσσος δεν ήθελε ομοσπονδιακή λύση, άσχετα με το τι έλεγε.
Και αποδείχθηκε με τον τρόπο που διαπραγματεύθηκε (που ήταν περισσότερο ταχτικισμοί παρά πολιτική θέσεων και αρχών) και με τον τρόπο του τούμπαρε τα πάντα.

Δεν έχω δώσει την εντύπωση ότι θέλω ή επιδιώκω να δέχομαι συγχαρητήρια.
Άλλωστε αν ανατρέξεις σ’ αυτό το μπλογκ θα δεις πολλές ύβρεις και αντίθετες απόψεις.
Και η αντιπαράθεση μπορεί να γίνεται χωρίς εντάσεις.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Φιλε Μιχαλη

Δεν αφησα καμια αιχμη για σενα,απλα ειπα οτι ποτε δεν θα αναρτησεις κατι εναντιον του ΑΚΕΛ πχ οι αλαγες πολιτικης του εκεινη τη δεκαετια ειχαν αμεση σχεση με το ΚΚΕ ,και σε προκαλεσα να με παραπεμψεις εστω σε μια αναρτηση ή εκπομπη του ΑΣΤΡΑ ή της ΓΝΩΜΗΣ.

Εδω φιλε δεν λες προδοτικο το ΑΚΕΛ που χρησιμοποιουσε τον λαο και τον ποθο του για για πανβαλκανικες ομοσπονδιες και κουρουφεξαλα,που περιμενε την Ρωσσια για να πολεμηση τον φασισμο και τον ναζισμο,τον Γριβα θα ελεγες;

Ξερω για την αναφορα του Παπαγεωργιου ,ομως ξερω και πολλες αναφορες του για αλλους.
Αν φιλε αποδηχτει οτι ο Γριβας προωθουσε την διπλη ενωση τοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ χωρις δικη.
Λιγο δυσκολο ομως μετα απο μια ζωη γεματη μαχες,πολεμους,αντιτουρκικο πολεμο στο τελος της ζωης του να αποφασισε να "πουλησει"την πατριδα του,τι λες;

Δεν λεω οτι πολιτικες θεσεις που ειναι αντιθετες απο τις δικες μας ειναι προδοτικες,προς θεου αλλα οταν καποιες ειναι υποπτες;
Παραδειγμα στο ΑΝΑΝ οι Αγγλοι αν δεν κανω λαθος θα εδιναν κομματι των βασεων και θα επερναν θαλασσα,σημερα θα ειχαν μερος του φυσικου μας πλουτου,αν αυτο καπιοι το ηξεραν τοτε πως να τους χαρακτηρισουμε.

Επιορκο τον Μακαριο το ΑΚΕΛ τον ελεγε και για του λογου το αληθες.

ΜΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ

ΓΙΑΤΙ υπεγραψε χωρις τηνθεληση του λαου τις ΑΤΙΜΩΤΙΚΕΣ συμφωνιες Ζυριχης-Λονδινου

ΓΙΑΤΙ επανεφερε στην Κυπρο τηνΤουρκικη κατοχη(προφητικο)

ΓΙΑΤΙ εγινε ΕΠΙΟΡΚΟΣ και ενταφιασε τους προαιωνιους ποθους του λαου για αυτοδιαθεση

χαραυγη 13-12-59

" Σε ότι αφορά την αυτοκριτική, εκείνο που δεν καταλαβαίνεις είναι ότι πολιτική χωρίς αλλαγές θέσεων δεν μπορεί να υπάρξει. Και οι αλλαγές γίνονται για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
Δεν είναι άλλωστε αντιφατικό να κατηγορούμε κάποιον ως δογματικό επειδή δεν αλλάζει τις θέσεις του και από την άλλη όταν τις αλλάξει να μιλούμε για σκοπιμότητες ή για ανεμόμυλους;"

Συμφωνουμε

Φτανει οι αλαγες θεσεων να μην ειναι υποχωρησεις υπερ του εχθρου.

"Σε ότι αφορά την αυτοδιάθεση, επιμένω ότι ο οποιοσδήποτε στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων και όχι ο ένας να τραβά πετσί και ο άλλος τομάρι."

Και σ αυτο συμφωνουμε

Γιαυτο αν το ΑΚΕΛ συντασσοταν με ολοκληρο τον λαο και δεν "τραβουσε" με ΚΚΕ και κουμμουνιστικη Ρωσσια,με αποτελεσμα να ειναι"υποπτο" τα πραγματα θα ηταν διαφορετικα.
Λαος ενωμενος ποτε νικημενος.

Με τα λεγομενα σου για τον Τασσο καταριπτοντε οσα του "καταλογιζεις" για τις υποχωρησεις της πλευρας μας,και αν η μη αποδοχη αυτων των θεσεων,της ομοσπονδιας και παλαιοτερα των συμφωνιων Ζυριχης-Λονδινου ειναι ακραιες θεσεις τοτε ζητω που καηκαμε.

Δεν ειπα οτι επιδιωκεις τα συγχαρητηρια απλα οι τακτικοι του μπλογκ ειναι της ιδεολογιας σου.

Ανατρεξα στο μπλογκ και ειδα υβρεις ,οφειλω να ομολογησω ομως λιγες αντιθετες αποψεις.

Για αντιπαραθεση με εντασεις εννοεις εμενα;

Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Πάμπο,

Εξακολουθείς να παρακάμπτεις κάποια πράγματα που γράφω. Επιμένεις ότι ποτέ δεν θα γράψω για τις αλλαγές των θέσεων του ΑΚΕΛ τη στιγμή που σου απάντησα ότι ήδη το έχω κάνει, θα υπάρχουν αναφορές στο υπό συγγραφή βιβλίο μου, ενώ μόλις την περασμένη Τρίτη κάναμε αναφορές για το θέμα αυτό από τον ΑΣΤΡΑ κατά την παρουσίαση του βιβλίου που έχω ως θέμα ανάρτησης.
______________________

Η δεύτερη παράγραφος σου είναι αυθαίρετη από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο να την σχολιάσω. Το σημειώνω για να μην θεωρήσεις ότι την προσπέρασα.
Σημειώνω ξανά ότι το κάθε γεγονός κρίνεται μέσα στις συνθήκες και τον χρόνο που γίνεται.
_______________________

Το ξαναλέω, η ζωή κάποιου δεν κρίνεται αποσπασματικά. Το ότι ο Γρίβας πολέμησε δεξιά και αριστερά δεν αναιρεί την περίοδο 71-74. Και το αποτέλεσμα αυτής της περιόδου είναι αποτυπωμένο στο κορμί της μισής Κύπρου. Τι χρειάζεται να αποδειχθεί;
Σε προτρέπω ξανά, διάβασε το «Δια πυρός και σιδήρου».
_______________________

Αυτό που γράφεις για το Ανάν και τις βάσεις των Άγγλων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι Βάσεις δεν έχουν ΑΟΖ ούτε υφαλοκρηπίδα.
_______________________

Για τον ή τους επίορκο(ους):
- Δεν απάντησες στην ερώτηση μου τι θα έκανες εσύ. Γιατί;
- Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου ότι δεν σημαίνει πως ότι γράφω αντανακλά στις θέσεις του ΑΚΕΛ ή ότι κάνει ή έκανε το ΑΚΕΛ με βρίσκει σύμφωνο.

Οι διαπιστώσεις – τότε – του ΑΚΕΛ για τη Ζυρίχη επί της ουσίας ήταν απόλυτα ορθές.
Εκεί μας οδήγησε η ΕΟΚΑ και ο Μακάριος.
Όπως πραγματικότητα αποτελεί το ότι τρία χρόνια αργότερα τα πράγματα άλλαξαν και επιβαλλόταν η στήριξη του Ζυριχικού κράτους.
Είναι πολύ απλό το θέμα.
Όταν κρίνουμε με τη μέθοδο του άσπρου-μαύρου, οδηγούμαστε σε απόλυτες θέσεις.

Αν καταφέρεις να ξεφύγεις από τις θεωρήσεις περί «εθνικού» και «αντεθνικού» και δεις τα πράγματα με πιο καθαρό φακό, με βάση τις πραγματικότητες και όχι τις ιδεοληψίες, τότε – πίστεψε με – θα νιώσεις πολύ ελεύθερος.
_________________________

Χαίρομαι που συμφωνούμε στο θέμα της αυτοδιάθεσης, ότι στην ουσία ήταν πιο εφικτή από την ένωση.
_________________________

Δεν κατάλαβες τι ήθελα να πω για τον Τάσσο. Μιας και αναφέρεσαι όμως στη διαφωνία του με τη Ζυρίχη, δεν το θεωρείς άκρως αντιφατικό να διαφωνεί αλλά την ίδια ώρα να υπηρετεί το ζυριχικό κράτος μέχρι το τέλος της ζωής του και να εκλέγεται και πρόεδρος του;

Όταν αναφέρομαι σε ακραίες θέσεις του εννοώ στο θέμα της ομοσπονδίας. Ποτέ δεν την αποδέχθηκε ότι κι αν έλεγε για δημόσια κατανάλωση. Και αυτό απέδειξε η πραγματικότητα.
___________________________

Δεν επιλέγω εγώ ποιοι μπαίνουν στο μπλογκ μου.
Μιας και έθιξες όμως το θέμα θα σημειώσω ότι πρέπει να προβληματίσει (όχι εμένα βέβαια) το ότι οι πλείστοι που διαφωνούν μαζί μου αντί να συζητήσουν, βρίζουν, ενώ άλλοι αφήνουν ένα σχόλιο – συνήθως αφοριστικό – χωρίς να μπαίνουν σε συζήτηση.
Αυτό κάτι δείχνει.
Ελάχιστοι στέκονται να συζητήσουν όπως κάνεις εσύ.

Τα περί εντάσεων το έγραψα διότι στο τελευταίο σχόλιο σου διέκρινα ένα εκνευρισμό. Αν έχω λάθος απολογούμαι.

Σολιάτης είπε...

Όταν κάποιος ζητεί να έβρει απαντήσεις μέσα από εθνικούς διαχωρισμούς δεν θα τις έβρει ποτέ. Τόσο οι παγκόσμιες εξελίξεις όσο και οι τοπικές μας δείχνουν ξεκάθαρα πως ο διαχωρισμός είναι ταξικός και ταξικά πρέπει να αναλύονται τα ζητήματα. Όποιοςδεν θέλει να το καταλάβει απλώς περιπαίζει τον εαυτό του και χάνει τον χρόνο του να ψάχνει σε εθνικές ιδέες και όνειρα εκτός πραγματικότητας.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Δεν εκνευριστηκα φιλε,απλα λεω οτι οι τακτικοι του μπλογκ, σου δινουν συγχαρητηρια γιατι προφανως συμφωνουν μαζι σου,αυτο ειναι ολο.

Και συ φιλε παρακαμπτεις την προκληση μου να με παραπεμψεις σε ΜΙΑ αναρτηση που λες κατι για το "υποπτο" ΑΚΕΛ εκεινης της περιοδου.Λεω "υποπτο" γιατι οταν αλλαζει θεσεις επειδη του το υποδεικνυουν το λιγοτερο που μπορει να χαρακτηριστει ειναι υποπτο.

Θα διαβασω το"Δια πυρος και σηδηρου" να διαβασω και το "ΑΚΕΛ το αλλο ΚΚΕ" και τι συμπερασμα θα βγαλω;

Φιλε ο Γριβας πεθανε το 73,καπιοι αλλοι ελεγχαν προφανως την ΕΟΚΑ Β.

Για τις βασεις εννοω οτι οι Αγγλοι θα μας παραχωρουσαν μερος των βασεων Δεκελειας και θα επερναν σαν ανταλαγμα θαλασσα ανοικτα της Λεμεσου.Αν δεν κανω λαθος,ψαξε το αν θελεις.

Φιλε καλως ή κακως ο Μακαριος αθετησε τον ορκο του.

Για το τι θα εκανε ο Μακαριος θα απαντησω ΚΑΙ εγω με ερωτηση.

Αν δηλαδη σημερα ερθουν και μας πουν,παιδια τερμα αυτη η κατασταση το νησι θα επανενωθει,το φυσικο αεριο το δικαιουτε και η αλλη 'κοινοτητα" να η λυση εδω ή αναγνωριζουμε και αυτους σαν κρατος.
Εμεις θα υπογραψουμε οτι ναναι ΠΑΛΙ;

Φιλε δεν ειναι ιδεοληψια οτι παμε να συνετερεψουμε με μια μειονοτητα,καταλοιπο κατοχης,δουριο ιππο του μεγαλυτερου εχθρου μας.
Επιδιωκω να πηγαινω εξω απο τα κατεχομενα χωρια μας.
Επιδιωκω να ακουω αντικατοχικα τραγουδια.
Επιδιωκω να πηγαινω σστα μνυμοσυνα Ισαακ-Σολωμου.
Επιδιωκω να μην χασω την ταυτοτητα μου.
Επιδιωκω να μην ξεχνω.
Και δεν θελω να νιωσω ελευθερος γιατι πολυ απλα δεν ειμαι.

Καταλαβα τι θελεις να πεις για τον Τασσο,μου λες οτι στην ουσια οτι ηταν απορριπτικος,πολυ πιθανον.Μπορει γιαυτο να δεχοταν να συζητησει τα λεγομενα δωρα προς τους Τουρκους. Ομως εσυ λες για παραδειγμα σαν δικαιολογια οτι ΚΑΙ ο Τασσος συζητησε για παραμονη 45+ χιλιαδων εποικων,αφου το ελεγε για δημοσια καταναλωση τοτε για τι του το χρεωνεις;

Ναι θεωρω ακρως αντιφατικο το γεγονος οτι υπηρετησε το ζυριχικο καθεστως,θα ηταν πιο εντιμο να καθοταν στην γωνια.
Ομως πολλοι που αντιταχθηκαν σ αυτο το καθεστως το υπηρετουν ακομα,μπορει μη εχοντας να κανουν αλλο.

Θελω να μου εξηγησεις τι εννοεις με το "πατριωτης των πατριωτων" για τον Τασσο.

Για την αυτοδιαθεση συμφωνουμε στο οτι
"ο οποιοσδήποτε στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί με συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια όλων και όχι ο ένας να τραβά πετσί και ο άλλος τομάρι."

Αυτο που πετυχαμε δεν ηταν ουτε καν ΑΥΤΟδιαθεση.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Φιλε Σολιατη

Η απειλη της Τουρκιας ειναι ταξικη;
Δηλαδη εμας τους φτωχους θα μας εχουν για δουλους και οι λεφταδες θα ζουν εις βαρος μας;
Ξανααναλυσε λιγο τα δεδομενα,να δεις ποιος ειναι εκτος πραγματικοτητας.

Μιχάλης είπε...

Φίλε Πάμπο,

Δεν παρακάμπτω καμιά πρόκληση.
Σου απάντησα επανειλημμένα. Ακόμα και απόψε στις 6 θα έχω στον Άστρα συνέχεια της εκπομπής γι’ αυτό το θέμα και τη συνέχεια του.
Αν ήθελα να αποκρύψω οτιδήποτε, όπως ισχυρίζεσαι, θα παρέκαμπτα τις συγκεκριμένες πτυχές, δεν το έκανα.
Όπως δεν αφήνω εκτός κριτικής και τον Μακάριο για τον οποίο η θέση του ΑΚΕΛ έναντι του είναι πολύ γνωστή.
______________________________

Δεν θα αφήσω όμως ασχολίαστο το ότι την αλλαγή θέσεων την θεωρείς ύποπτη επειδή το υποδείκνυαν κάποιοι άλλοι.
Ύποπτα στην ιστορία υπάρχουν πολλά αν θέλεις να βλέπεις την ιστορία σαν ένα πλέγμα συνωμοσίας.
Ο καθένας έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω το οποίο καθορίζει την κοσμοαντίληψη και την πολιτική του.
Κάτι που για σένα είναι αρνητικό για μένα μπορεί να είναι θετικό, όπως και το αντίθετο.
Γιατί εγώ να πω ότι είναι ύποπτη η θέση σου. Δηλαδή πρέπει να πω ότι επειδή οι θέσεις σου ταυτίζονται με τις θέσεις του Ντενκτάς και του Έρογλου, ότι είσαι ύποπτος; Έχεις ένα ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεις τις θέσεις σου. Διαφωνώ επειδή το δικό μου υπόβαθρο είναι διαφορετικό.
Θέλω να πω ότι να βλέπουμε παντού ύποπτα πράγματα δεν οδηγεί πουθενά.
____________________________

Δεν μπορώ να σου πω εγώ τι συμπεράσματα θα βγάλεις όταν διαβάσεις κάποια βιβλία. Εσύ θα τα βγάλεις όπως κι εγώ έβγαλα τα δικά μου.
____________________________

Ο Γρίβας δεν πέθανε το 73 αλλά τον Γενάρη του 74. Αλλά και τι μ’ αυτό;
Σβήστηκε όλη η δράση του μέχρι εκείνη την ώρα;
Εξαφανίστηκαν από την ιστορία τα σχέδια πραξικοπήματος του Γρίβα και οι απόπειρες δολοφονίας του Μακαρίου; Πού αποσκοπούσα όλα αυτά;
___________________________

Κάνεις λάθος για τις βρετανικές βάσεις και το σχέδιο Ανάν. Εγώ το έχω ψάξει και σχημάτισα την άποψη μου. Απ’ ότι καταλαβαίνω εσύ δεν το έχεις ψάξει. Ψάξε το λοιπόν και σχημάτισε τη δική σου άποψη, μην υιοθετείς τι λένε άλλοι.
_____________________________

Επαναλαμβάνω ότι εξακολουθείς να μη μου απαντάς στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα για το τι θα έκανες στη θέση του Μακαρίου.

Εγώ δεν θα αποφύγω να απαντήσω στο ερώτημα σου. Και η απάντηση μου είναι ότι ο τρόπος που το θέτεις είναι πολύ απλοϊκός. Από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε διάλογο μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες και δεδομένα μπορείς να διαπραγματευτείς και να κερδίσεις όσα περισσότερα μπορείς.
Αν επιμένεις σε μαξιμαλιστικές θέσεις στο πλαίσιο ενός ανέφικτου δήθεν πατριωτισμού θα τα χάσεις όλα. Το κυπριακό δεν θα το αφήσουν να διαιωνιστεί και να είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα μας επιβάλουν λύση.

Είναι γι’ αυτό που λέω ότι εφόσον έχουμε συγκεκριμένο στόχο, ξέρουμε τι θέλουμε, μπορούμε να βρούμε λύση που θα συμφέρει και στις δύο κοινότητες.
Και θα το πω ξανά, τουρκική μειονότητα δεν υπάρχει, είτε μας αρέσει είτε όχι.
Υπάρχει κοινότητα. Αν δεν το αποδεχόμαστε αυτό οδηγούμαστε κατευθείαν στη διχοτόμηση.
Είναι καταστροφική η εμμονή στο θέμα της μειονότητας και αυτό θα πρέπει να το καταλάβετε ορισμένοι, με τη στάση αυτή βοηθάτε την Άγκυρα.
_____________________________

Ο καθένας χρεώνεται ότι λέει και ότι κάνει, άσχετα αν τα εννοεί ή όχι.
Ο Τάσσος ο ίδιος έδωσε έγγραφο για τους έποικους και για τη συνέχιση τω εγγυήσεων της Τουρκίας.
Δεν ξέρω αν τα εννοούσε ή όχι. Σημασία έχει ότι ενώ είχε δημόσια αυτές τις θέσεις, στην ουσία τις τορπίλισε με τη μη διαπραγμάτευση τους.

Το τι θέλω να πω με τον «πατριώτη των πατριωτών» νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Κάποιοι τον έχουν αναγάγει σε σύμβολο αντίστασης και πατριωτισμού, κάτι που με βρίσκει κάθετα διαφωνούντα.
Και όλοι αυτοί φυσικά καπηλεύονται το όνομα του.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ είπε...

Φιλε Μιχαλη

Ακουσα το πρωτο μερος της εκπομπης σου διαδυκτιακα,το δευτερο δυστυχως δεν μπορεσα(ευτυχως δηλαδη,γιατι ακομη δουλευω)ομως θα το ακουσω οταν το αναρτησεις.

Μια αναρτηση με το περιεχομενο που σου ζητω εχεις;
Τις αλαγες κατευθυνσης του ΑΚΕΛ και το γιατι.

Στην εκπομπη ακουσα για το ΚΚΚ και το ΑΚΕΛ.
Ιδρυση ΚΚΚ, με καθοδο και Ελλαδιτων,δηλαδη αμεση σχεση με ΚΚΕ.Αρχικα δεν ειχε ως στοχο την ενωση σε καμια περιπτωση.ΤΟ ΑΚΕΛ μετεπειτα δεν υοθετει την ενωση μας λεγετε για να μην μπει απευθειας στην παρανομια,και υστερα την υοθετει με διαφορες παραλαγες,το ποιες ειναι αυτες, και γιατι τις υοθετει, και σε ποιες συγκεκριμενες περιοδους το κανει, δεν διευκρινιζεται.Αυτο ως απαντηση στο οτι κανεις αναφορα στην εκπομπη γιαυτα που σε ρωτω.

Οσο για το βιβλιο επιφυλασσομαι να ακουσω και το δευτερο μερος της εκπομπης,και να το διαβασω,αν τα καταφερω.

Ειναι γνωστο οτι και η Ελλαδα και η Κυπρος παντα,πιθανον ακομα και σημερα κυβερνωνταν υπο ξενη επιρροη,γιαυτο και υποπτα γεγονοτα και συμβαντα παντα θα υπαρχουν,δυστυχως το ξερεις φανταζομαι οτι δεν ειναι ολα σεναρια επιστιμονικης φαντασιας.

Καταλαμβαινω αν νομιζεις το αντιθετο τι θελεις να πεις ,η ταυτιση αποψεων εμενα και του Ντεκτας,και του Τασσου(αυτο εννοεις φανταζομαι για αυτα που λες γιαυτον) ειναι σχετικη,αυτος θελει αν γινεται μια καθαρα Τουρκικη Κυπρο χωρις ουτε εναν Ελληνα για δειγμα,και εγω θελω αν γινεται μια καθαρα Ελληνικη Κυπρο χωρις ουτε και ενα Τουρκο συνετερο,αυτο δηλαδη που ηταν η Κυπρος στους αιωνες των αιωνων.
Η δικη σου ταυτιση αποψεων με τον Ταλατ,τον Χριστοφια και τον Αναστασιαδη να μου επιτρεψεις να πω οτι στο δικο μου μυαλο, και στο 76% των Ελληνοκυπριων φανταζει πιο προβληματικη,δεν θα την πω υποπτη για να μην παρεξηγηθω.

Οπως και να χει σ αυτο το θεμα δεν υπαρχει περιπτωση να τα βρουμε.

Ναι ο Γριβας πεθανε αρχες του 74,και καπιοι πηραν στα χερια τους την ΕΟΚΑ Β,αν ηταν εν ζωη και ακμαιος,γιατι λεγοντε πολλα για την τελευταια περιοδο της ζωης του,και πιοι εκαναν κουμαντο στην ΕΟΚΑ Β,κανεις δεν ξερει τι θα γινοταν.

Εχεις δικιο για βρετανικες βασεις,και θαλασσια περιοχη,το εψαξα.

Φιλε δηλαδη ο Ντεκτας που ηταν αδιαλλακτος τα εχασε ολα; αντιθετα πετυχε πολλα, εμεις με το δικιο με το μερος μας,χρονια τωρα στην ευρωπαικη ενωση(κατεχουν ευρωπαικο εδαφος)κανουμε συνεχως βηματα πισω,και ειμαστε και ετοιμοι οπως μου λες για ακομη μια δοτη λυση.

Στο τι θα εκανα στη θεση του Μακαριου απαντω οτι,πρωτα πρωτα θα σκεφτομουν το καλο του τοπου μου και οχι προσωπικες φιλοδοξιες,πολυ πιθανον αν παραιτητω να τιναζε την κατασταση στο αερα κερδιζοντας χρονο ή να θυσιαζε την πολιτικη του καριερα για την Κυπρο θα ηταν πολυ πιο εντιμο παρα τις συμφωνιες Ζυριχης-Λονδινου που να θυμισω ηταν η αιτια της εισβολης(το πραξικοπημα ηταν η αφορμη)

Το θεμα ειναι οτι αναγαγαμε μια μειονοτητα σε ισοτιμη κοινοτητα, συνεχιζουμε της δινουμε υπερπρονομια,υποχωρουμε συνεχως,δεχομαστε και Τουρκους εκ Τουρκιας,βασικα συζητουμε σε μια βαση που αυτοι εθεσαν.Αυτη η κατασταση δηλαδη που οδηγει;


Αν ο Τασσος ελεγε αυτα για δημοσια καταναλωση δεν πρεπει τουλαχιστον να του τα χρεωνουμε ή ηταν απορριπτικος ή εκανε δωρα και τα δυο δεν γινεται.