Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Να μην πάει χαμένη κι αυτή η ευκαιρία«Γιατί υπάρχει τόση βιασύνη να λυθεί το Κυπριακό;»
Όταν ακούω αυτό το ερώτημα διερωτώμαι αν αυτή που το εκφράζουν έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν περάσει 40 χρόνια από το 1974, 50 χρόνια από το 1964 και 60 από το 1955;
Μισός και πλέον αιώνας δεν είναι αρκετός; Πόσο πλέον να καθυστερήσουμε;
Ή καλύτερα πόσα χρονικά περιθώρια έχουμε να καθυστερούμε;

Φαίνεται ότι όσοι εκφράζουν αυτή τη θέση δεν συνειδητοποιούν ότι κάθε μέρα που περνά παγιώνονται τετελεσμένα. Το ότι οι πλείστοι δεν μεταβαίνουν στα κατεχόμενα για να διαπιστώσουν τι γίνεται επί του εδάφους και μπορεί να νομίζουν άλλα πράγματα, δεν είναι ελαφρυντικό.

Δεν είναι όμως μόνο τα όσα συντελούνται επί του εδάφους. Υπάρχουν κι άλλα δεδομένα με πιο σημαντικό, κατά την άποψη μου, τον ανθρώπινο παράγοντα.

Όλοι αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν θεωρείς τίποτε ως πραγματικά δικό σου αν δεν έχεις βιώματα.
Φαίνεται ότι δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι που είχαν επαφή με την γη των κατεχομένων, που είχαν τα σπίτια και τις περιουσίες τους, βιώματα, χαρές, λύπες, εκείνοι που έδωσαν ιδρώτα και αίμα, έχουν σχεδόν φύγει από τη ζωή.
Τα παιδιά και τα εγγόνια τους δεν έχουν την ίδια ζέση. Και δεν έχουν στον ίδιο βαθμό την επιθυμία να επιστρέψουν σε κάτι που δεν γνωρίζουν. Κι αυτό αυξάνεται δραματικά όσο φεύγουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.
Ας προβληματιστούμε γι’ αυτό και ας το διαπιστώσουμε με τα ίδια τα παιδιά μας.

Κατά συνέπεια, τα περί βιασύνης δεν ισχύουν και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ακόμα μια προσπάθεια να υπάρξει καθυστέρηση.
Καθυστέρηση για την οποία γνωρίζουν ότι οδηγεί εκ των πραγμάτων στη διχοτόμηση και τον μόνιμο διαχωρισμό.
Και ισχυρίζομαι ότι κάποιοι αυτό επιδιώκουν.

Ας έλθουμε όμως στα πιο ουσιαστικά.

Κατά την άποψη μου τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα και κακώς κάποιοι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να θολώσουν τα νερά.
Επιστροφή στην προ του 74 κατάσταση δεν είναι εφικτή με κανένα τρόπο.

Επομένως μένουν οι εξής επιλογές:
1.      Η επίτευξη ομοσπονδιακής λύσης με τη μορφή της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας (Δ.Δ.Ο.).
2.      Η επίτευξη συνομοσπονδιακής λύσης με δύο ξεχωριστά κράτη.
3.      Η διχοτόμηση.

Προσωπικά δεν βλέπω άλλους τρόπους επίλυσης.
Κατά την άποψη μου η πιο σωστή λύση είναι η Δ.Δ.Ο.
Φραστικά αυτό υποστηρίζουν όλα τα κόμματα πλην του Ευρωκό που με συνεδριακή του απόφαση τάχθηκε εναντίον.

Η Δ.Δ.Ο. κατά την Ε/κυπριακή πλευρά
Και επειδή λέγονται διάφορα περί του τι εστί Δ.Δ.Ο. καλό θα ήταν να δούμε πώς η Ε/κυπριακή πλευρά καθόρισε τις παραμέτρους με τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989.

Η Δ.Δ.Ο. για την Ε/κυπριακή κοινότητα προνοεί τα εξής:
«(α) Η ενότητα της χώρας ούτως ώστε όλοι οι Κύπριοι να μπορούν να ζουν και να συνεργάζονται μαζί σε συνθήκες ειρήνης σ’ ένα ανεξάρτητο Κράτος.
(β) Ένα λειτουργήσιμο ομοσπονδιακό σύστημα βασισμένο σε δίκαιες εδαφικές διευθετήσεις και ικανό να λειτουργεί αποτελεσματικά ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα όλων και να διευκολύνεται η πρόοδος όλων, δημιουργώντας με τον τρόπο εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές και προάγοντας την αφοσίωση στους θεσμούς του κράτους.
(γ) Ασφάλεια και για τις δύο κοινότητες στα πλαίσια μιας αποστρατικοποιημένης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον και να γνωρίζουν ότι η προσωπική τους υπόσταση, η περιουσία και όλα τα άλλα δικαιώματα τους είναι ασφαλή.
(δ) Εφαρμογή της δικοινοτικότητας με συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα συνταγματικά όργανα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.
(ε) Ατομική ισότητα όλων των Κυπρίων, απουσία δυσμενών διακρίσεων σε όλους τους τομείς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο ως μια δημοκρατική χώρα.
(στ) Διατήρηση της ταυτότητας της Κύπρου της δημογραφικής της δομής και του πολιτισμού και των παραδόσεων της κάθε Κοινότητας.
(ζ) Ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη περιφερειακών ανισοζυγίων.
(η) Σκοπός της λύσης θα είναι η εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης, κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιης, αδέσμευτης Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας η οποία θα επιδιώκει την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης και συνεργασίας μεταξύ των λαών του κόσμου, της ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και φιλικές σχέσεις συνεργασία με όλους τους γείτονές της».

Αυτή λοιπόν είναι η βασική παράμετρος της θέσης της Ε/κυπριακής πλευράς σε σχέση με την ερμηνεία της Δ.Δ.Ο.

«Οι Περιφέρειες
(α) Κάθε Κοινότητα θα διοικεί μια Περιφέρεια η οποία θα έχει ισότιμη υπόσταση έναντι της άλλης Περιφέρειας. Τα δύο συστατικά μέρη που θα αποτελούν την Ομοσπονδία, δηλ. οι δύο Περιφερειακές Κυβερνήσεις, θα είναι ισότιμες η μια έναντι της άλλης και θα συντονίζονται με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση.
(β) Οι εδαφικές διευθετήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας θα πρέπει να γίνουν κατά τρόπο δίκαιο ώστε να παρέχεται η δυνατότητα σε σημαντική αναλογία Ελληνοκυπρίων προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες τους κάτω από Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Σε τέτοια περίπτωση, νοουμένου ότι οι περισσότεροι Τουρκοκύπριοι θα επιλέξουν να διαμένουν στην υπό Τουρκοκυπριακή διοίκηση Περιφέρεια οι Τουρκοκύπριοι θα αποτελούν την πλειοψηφία στην Περιφέρεια αυτή, ακόμη και αν επιστρέψουν σ’αυτή όλοι οι Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες.
(γ) Οι εξουσίες και αρμοδιότητες που θα παραχωρηθούν δυνάμει του Συντάγματος στην Ομοσπονδιακή και στις Περιφερειακές Κυβερνήσεις, αντίστοιχα, θα είναι τέτοιες ώστε οι Περιφερειακές Κυβερνήσεις να έχουν εκτεταμένη νομοθετική, διοικητική και δικαστική αρμοδιότητα, να λαμβάνουν πρόνοια για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, την ευημερία του πληθυσμού της, την παιδεία και τη διατήρηση του πολιτισμού της.
(δ) Δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταπάτησης από μέρους της Ομοσπονδίας των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των Περιφερειών . Οι Περιφέρειες θα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες και η αρχική κατανομή εξουσιών θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές.
(ε) Θα είναι δυνατό να ανατίθενται θέματα στις Περιφέρειες με Ομοσπονδιακή
Νομοθεσία, παρόλο που αυτά δεν απαριθμούνται ρητά στις Περιφερειακές Εξουσίες.
Μπορεί επίσης να μελετηθεί η πιθανότητα καταρτισμού Καταλόγου Συντρεχουσών Εξουσιών που θα ασκούνται σύμφωνα με διευθετήσεις που θα συμφωνηθούν».

Όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν ολόκληρο το κείμενο μπορούν να το βρουν εδώ 

Αυτές οι θέσεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρανόησης όσον αφορά το περιεχόμενο που δίνει η Ε/κυπριακή πλευρά στον όρο Δ.Δ.Ο.

Η τουρκική εκδοχή
Από την άλλη πλευρά υπάρχει η τουρκική εκδοχή που βασίζεται όχι πάνω στην ενότητα του κράτους αλλά στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών, δηλαδή στη δημιουργία ενός συνομοσπονδιακού κράτους, όπου τα δύο μέρη θα αναγνωρίζονται ως κράτη.

Είναι αυτό που ονομάζεται παρθενογένεση.
Δηλαδή, ενώ με την πρόταση της Ε/κυπριακής πλευράς, αλλά και τα όσα καταγράφονται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών διασφαλίζεται ότι θα έχουμε μια μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την τουρκική πρόταση δεν επιδιώκεται κάτι τέτοιο.
Η τουρκική πλευρά επιδιώκει να γίνει αποδεχτό ότι υπάρχουν δύο αναγνωρισμένα κράτη τα οποία θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το νέο κράτος, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Άρα, η τουρκική θεώρηση εδράζεται πάνω στον διαχωρισμό του κράτους σε δύο αναγνωρισμένα κρατικά συστατικά μέρη, το ελληνικό και το τουρκικό.
Τα δύο αυτά κράτη θα έχουν ξεχωριστή οντότητα, ξεχωριστές κυριαρχικές εξουσίες και αρμοδιότητες, θα λειτουργούν με άλλα λόγια ως δύο κανονικά αναγνωρισμένα κράτη και θα συνεργάζονται ελαφρά μεταξύ τους.

Γιατί οι απορριπτικοί βοηθούν την τουρκική πολιτική
Είναι πραγματικά εξωφρενικό να ακούμε Ε/κύπριους να ερμηνεύουν την Δ.Δ.Ο. όχι με τους όρους της Ε/κυπριακής πλευράς ή τους όρους των Ηνωμένων Εθνών, αλλά με τους όρους των Τούρκων!!!
Κι αυτό επειδή δεν θέλουν να υπάρχει καμία συμμετοχή των Τ/κυπρίων στη διοίκηση του κράτους.
Κακά τα ψέματα, αυτό είναι το πρόβλημα τους.
Πατάνε πάνω στο ότι οι Ε/κύπριοι είναι η πλειοψηφία στην Κύπρο και ότι αυτοί θα πρέπει να κάνουν κουμάντο, έχοντας τους Τ/κύπριους ως κομπάρσους.
Με άλλα λόγια θέλουν να δημιουργήσουν στην Κύπρο ένα δεύτερο ελληνικό κράτος.
Αυτός είναι ο λόγος της αντίθεσης τους.

Όμως, προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός τέτοιου κράτους μπορεί να γίνει μόνο με δύο ενδεχόμενα:
Α) Επιστροφή στην προ του 74 κατάσταση, αλλά όπως διαμορφώθηκε το κράτος μετά το 1965, πράγμα αδύνατο. Κι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά.
Β) Είναι σε γνώση τους ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επίλυση, βοηθά στην εμπέδωση των τετελεσμένων στα κατεχόμενα και ότι αυτό ενισχύει τον διαχωρισμό.
Αυτό θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση όπου οι δύο πλευρές στην Κύπρο θα διοικούν, έστω και χωρίς συμφωνία δύο ξεχωριστά κομμάτια στην Κύπρο.
Έτσι θα μείνει το νότιο μέρος να διοικείται καθαρά από Έλληνες.

Αυτά που καταγράφω δεν είναι δικά μου συμπεράσματα. Είναι καταγραμμένες απόψεις του πρώην πρέσβη Μιχάλη Δούντα τα γραπτά του οποίου οι απορριπτικοί τα έχουν ως ευαγγέλιο.
Αν κάποιος διαβάσει το βιβλίο «Είναι ανεξάρτητη η Ελλάς;» θα διαπιστώσει ότι όλα όσα λέγονται και όσα γίνονται από τους απορριπτικούς είναι ταυτόσημα.

Διαστρέβλωση της πραγματικότητας
Απόδειξη αυτού που ισχυρίζομαι, ότι δηλαδή οι απορριπτικοί δίνουν στην Δ.Δ.Ο. το τουρκικό περιεχόμενο είναι τα όσα δηλώνουν καθημερινά.

Επαναλαμβάνω ότι οι θέσεις της Ε/κυπριακής πλευράς και των Η.Ε. είναι καταγραμμένη πιο πάνω.

Παρά ταύτα οι απορριπτικοί λένε συνέχεια ότι απορρίπτουν την Δ.Δ.Ο. διότι:
- Θεωρούν ότι με τη Δ.Δ.Ο. θα δημιουργηθούν δύο ξεχωριστά και αναγνωρισμένα κράτη! Όπως επιδιώκουν και οι Τούρκοι.

- Θεωρούν ότι διαγράφει την επιστροφή των προσφύγων. Όπως ακριβώς επιδιώκουν και οι Τούρκοι.
Βεβαίως αυτό αντιβαίνει στην άλλη δική τους θέση ότι οι Ε/κύπριοι δεν θα επιστρέψουν, αφού όπως λένε, θα πρέπει να είναι αμιγώς τουρκική η περιοχή!

-   Θεωρούν ότι όσοι πρόσφυγες επιστρέψουν θα έχουν ιθαγένεια του τουρκικού κράτους και όχι της συνιστώσας πολιτείας. Όπως ακριβώς επιδιώκουν και οι Τούρκοι!

- Θεωρούν ότι δεν θα επιτρέπεται η εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών, όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι!

Με άλλα λόγια οι άνθρωποι αυτοί διακατέχονται από μια ηττοπάθεια που προέρχεται από το σύνδρομο του αδύνατου.
Έτσι, φωνασκούν με κάμποσα «πατριωτικά» συνθήματα για να καλύψουν αυτή την ηττοπάθεια.

Ο «ηττοπαθής πατριωτισμός» τους καταγράφεται στην τελευταία ανακοίνωση της «Αδούλωτης Κερύνειας» με τη φράση:
«Θα οδηγηθούμε  στη ρατσιστική λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με τους όρους του κατακτητή».
Καθαρά ηττοπαθής η συγκριμένη θέση.
Θεωρούν ότι ο κατακτητής θα επιβάλει τις θέσεις του επειδή αυτός είναι ο δυνατός κι εμείς οι αδύνατοι!

Ξεχνούν όμως κάτι. Να μας πούνε τι αντιπροτείνουν αλλά κυρίως με ποιον τρόπο θα εφαρμοστεί αυτό που προτείνουν.

Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί και ας αναλύουμε τι λένε όλοι όσοι δηλώνουν αντίθετοι με την ομοσπονδιακή λύση.
Ας έχουμε στο μυαλό μας τα όσα αναφέραμε σ’ αυτό το κείμενο για να μπορούμε να ερμηνεύουμε πίσω από τις λέξεις…

18 σχόλια:

Ακης Ιωαννου είπε...

Διαβάστε με προσοχή αυτό το κείμενο:

Ανώνυμος είπε...

Απλα, εξαιρετικό και διαφωτιστικό κείμενο. Εύγε

Disdaimona είπε...

Πριν μας πει η Αδουλωτη Κερυνεια τί προτεινει Μιχαλη μου, θα πρεπει να μας το πει η ίδια η Αριστερά, διοτι ακομα δεν μας το ειπε.

Θετει ως κοκκινη γραμμη η Αριστερα την επαναφορά των "δωρων" του Χριστοφια ή εντελει θα υποχωρήσει αθορυβα για τα όμορφα μαθκια του Νικου και του Νικολάκη και των λοιπών; Εκτος αν τα "δωρα" δεν ηταν τοσο σημαντικα και δεν θα κρινουν την λειτουργικοτητα της λυσης, οποταν να τα ξεχασουμε.

Θετει ως κοκκινη γραμμή η Αριστερα την μη εμπλοκή των ΗΠΑ-Ισραηλ-Τουρκιας μεσω του αγωγού για το ΦΑ ναί ή όχι; Αναγνωρίζει τους κινδυνους βιωσιμοτητας της λυσης απο ενα τετοιο ενδεχομενο; Αναγνωρίζει πως το ζήτημα του αγωγου μεσω της Τουρκιας αφορα την προσαρτηση της Κυπρου και οικονομικα και στρατιωτικα και γεωπολιτικα στην Τουρκια ναι ή όχι;

Πως βλεπει η Αριστερα την εφαρμογή λυσης υπο την υφισταμενη οικονομικη κατασταση, την παρουσια της Τρόικα και των σχεσεων μας με την Ε.Ε

Ας ξεκαθαρισουμε εμεις τί ειναι και τί δεν ειναι η επανενωση της Κυπρου και μετα βλεπουμε τί θα πει η Αδουλωτη Κερύνεια. Η Αδουλωτη Κερυνεια δεν αντιπροσωπευεται στο εθνικο συμβουλιο.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Φιλε

Εχω να σου πω οτι αυτοι που λεν "γιατι τοση βιασυνη" μεσα στους οποιους ,οπως ξερεις, ειμε και γω,ειναι ανθρωποι που προβληματιζοντε,σιγουρα απεχθανοντε τα συρματομπλεγματα αλλα ταυτοχρονος διεσθανοντε και τον κινδυνο να παραδωσουμε και με την συγκαταθεση μας και νομιμα το πανω χερι στην Τουρκια.
Μπορει φιλε να ειναι αληθεια αυτο που λες ,οτι επηδη δεν επισκεπτομαστε τα κατεχομενα να μην αντιλαμβανομαστε τις αλλαγες επι του εδαφους και την κατασταση η οποια διαμορφωνεται εκει,ομως αυτο δεν μου λεει απολυτως τιποτα φιλε,απλα ειναι ακομα μια πιεση που μας οδηγει στο "να το λυσουμε",οχι ομως οπως-οπως προς θεου.

Φιλε,οπως γνωρριζεις ουτε γω εζησα "απ εκει" ουτε βιωματα εχω ουτε ουτε την αμεση τριβη με τα κατεχομενα εδαφη,πιστεψε με ομως,εχω θυμισες,τα νοιθω ολοδικα μου ειναι στο αιμα μου περισσοτερο και απο το σπιτι μου,και ειναι αληθεια οτι αυτο σου το μεταλαμπαδευει η οικογενοια κατα κυριο λογο και η παιδεια το σχολειο .Αρα εδω το προβλημα ειναι πρωτιστως στην οικογενοια,νομιζω-αισθανομαι οτι ο καινουργιος τροπος ζωης που μας επιβαλλεται και σκοτωνει αξιες ,κουλτουρες και ιδανικα ευθυνεται και για τον θανατηφορο τραυματισμο του πατριωτισμου,δυστυχως.
Ειναι υποχρεωση μου και εσενα και του γειτονα και του σχολειου και του κρατους και της κοινωνιας,αυτος ποθος να μην σβησει,και αυτα δεν ειναι ευσεβοποθισμοι ,ειναι υποχρεωση,και ειναι στο χερι μας, η αλλη οδος ειναι αυτη που οδηγουμαστε η λυση οπως ναναι.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Και κατι για το νεο μαγειρεμα.

Ο Αναστασιαδης ομολογησε οτι οι προσφυγες που θα επιστρεψουν δεν θα εχουν το δικαιωμα του εκλεγειν και εκλεγεσθαι.

Ο Ερογλου δηλωσε
«Επιθυμία μας να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ιδρυτικών κρατιδίων. Το σημαντικό είναι ο τ/κ λαός και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Θα εργαστούμε για επιτύχουμε μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει αυτή την ισορροπία».

Επισης σημερα δηλωσε οτι ακουσε με προσοχη τα οσα ειπε ο Αναστασιαδης και τα περισσοτερα δεν ανταποκρινοντε στην πραγματικοτητα.

Και εγω ερχομαι και λεω οτι δεν πρεπει να εχουμε αυταπατες,εχουμε να κανουμε με την Τουρκια ,οι Τουρκοκυπριοι ειναι απλα ο δουριος ιππος,οσο πιο γρηγορα το αντιληφθουμε τοσο το καλυτερο.

Woofis είπε...

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είμαι τζιαι γω ανορθωσιάτης τζιαι εκτιμώ το ύφος που συζητάς παρόλον που διαφωνούμεν. Θα σου πω μόνο θκιό σημεία, στα οποία έχω μεγάλες αντιρρήσεις στα λεγόμενα σου:

1) Τα συμφέροντα της Τουρκίας, τον τουρκοκυπρίων κλπ., παρόλον το μήνυμαν που σου (μας) έχουν εμφυσήσει παιδιόθεν, ΔΕΝ είναι απαραίτητα ενάντια στα δικά μας. Υπάρχει σοβαρόν ενδεχόμενον, μια συμφωνία να κωδικοποιεί μιαν όσο το δυνατόν πιο μεγάλη σύγκλιση των συμφερόντων μας, σε συνδυασμόν με τα συμφέροντα τζιαι άλλων δυνάμεων, πιο μεγάλων που μας τζιαι τους τούρκους. Κάμε μιαν προσπάθειαν να το δεις τούτον, πέραν που τα στερεότυπα που σου έχουν εμπεδώσει. Τούτον εν τζιαι έναν που τα ενδεχομένως αρνητικά στοιχεία που διά μια οικογένεια, το σχολείον τζιαι γενικά μια κοινωνία χωμένη στη συντήρηση στα παιθκιά της.
2) Όσον ρομαντικά τζια να το δεις, όσον καλή θέληση τζιαι να δείξεις, καμμιά διαπαιδαγώγηση, κανένα σύνολον εκδηλώσεων σε απόστασην, καμμιά συλλογή φωτογραφιών ή ποιημάτων δεν μπορεί να υποκαταστήσει το βίωμαν, την καθημερινήν τζιαι δια ζώσης επαφήν με έναν τόπον τζιαι τα χαρακτηριστικά του. Κάθε μέρα, μήνας, χρόνος που περνά λοιπόν, κάθε θάνατος αθρώπου που έshιει βιώματα που τα κατεχόμενα συνιστά τζιαι μιαν απώλειαν επαφής με τζιείνα τα μέρη, η οποία είναι αναντικατάστατη. Ψάξε μέσα σου τζιαι θα δεις ότι ο πραγματικά δικός σου τόπος είναι τζιείνος που έζησες μεγαλώνοντας, τα κατεχόμενα εν μια φτιαχτή τζιαι απατηλή φωτογραφία κάποιων άλλων, όσον δικοί σου αθρώποι τζιαι να είναι. Τζιια ο μόνος τρόπος να ξαναγίνει δική σου τζιαι των παιθκιών/ εγγονιών σου (αν κάμεις) είναι να ζήσουν τζιείνα τα μέρη σύντομα.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Γεια χαρα φιλε και συμπασχοντα woofi,Παμπος ονομαζομαι.

Σεβαστες οι αποψεις και διαφωνιες σου,οπως και ολων,υγεια δειχνει αυτο,ομως στο εθνικο θεμα πρεπει να ειμαστε πολυ προσεκτικοι.

Φιλε,ειναι δυσκολο να συμφωνησουμε γιατι εγω θεωρω οτι μπορουμε να διεκδικησουμε και να αλλαξουμε καποιοα πραγματα τα οποια θεωρουμε δεδομενα και δεν θεωρω κανενος τυπου ΔΔΟ ως δικαιη λυση και φοβαμαι πολυ ουτε και βιωσιμη.

Τωρα στα σημεια τα οποια εχεις αντιρησεις εχω να σου πω οτι ο στοχος της Τουρκιας ειναι η ολικη επανακτηση της Κυπρου αρα δεν τιθεται θεμα κοινων συμφεροντων με την Τουρκια ειδικα απο την στιγμη που δεν εχουμε ηγετες ή και αυτοι που εχουμε επηρεαζοντε απο εξωθεν παραγοντες.Στην αντιπερα οχθη εχουμε την Τουρκια με στρατιγικο σχεδιο επανακτησης της Κυπρου ,και οπως ολα δειχνουν ειναι σε καλο δρομο,απλα δες την δικαιοδοσια που ειχε στην Κυπρο το 1925 και αυτην που εχει σημερα. Τωρα αν εννοουμε κοινα συμφεροντα την απο κοινου εκμεταλλευση των φυσικων πλουτων,εχουμε προβλημα.

Οσο για το δευτερο σημειο σου καταλαμβαινω απολυτα τι μου λες,το βιωνω,το ξερω οτι ειμαι μια μικρη μειοψηφια,αλλα ξερω οτι και συ καταλαμβαινεις τι θελω να πω.

Αναστασιάδης είπε...

Ναι φίλε μου, Πάμπο, είναι καλά να στρέφεσαι πίσω στο 1925 και να βλέπεις τί δικαιοδοσία είχε τότε η Τουρκία πάνω στην Κύπρο. Είναι όμως καλό να συνεχίζεις την σκέψη σου και να "ανακαλύπτεις" πώς της προέκυψαν τόσα πλεονεκτήματα. Και να παραδεκτείς επιτέλους ότι: Ο αγώνας των Μακαρίου-Γρίβα-ΕΟΚΑ ήταν ολέθριος για τον Κυπριακό Ελληνισμό. Και επίσης ολέθρια είναι και η εμμονή σε εθνικιστικές αντιλήψεις και επιδιώξεις. Αυτές οι αντιλήψεις έφεραν το πραξικόπημα και την Τουρκική εισβολή. Φίλε μου σ' αυτό τον τόπο δεν γεννήθηκαν μόνο οι γονείς σου. Γεννήθηκαν και κάποιοι άλλοι. Ή θα ζήσουν μαζί, ή θα ζήσουν χώρια, ή αν σου βαστάει θα ξεκληρίσει ο ένας τον άλλο. Αυτό παίζεται τώρα, διάλεξε.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Ναι,στρεφομαι πισω στο 1925,αναγνωριζω λαθη,κυριως της εκκλησιας που απεκλεισε τους Τουρκοκυπριους,ο αγωνας εξελιχθηκε οπως εξελιχθηκε ,η συμφωνια ομως ηταν καταστροφικη,νομιμοποιησε μια μειονοτητα σε ισοτιμη κοινοτητα,εκει ηταν η αρχη του τελους.
Ο αγωνας δεν ηταν του Μακαριου-Γριβα-ΕΟΚΑ,ηταν ολων εκτος καποιοων ομοιων σου,που σημερα οταν τους λες για μεγαλεια ψυχης κτλ σου λεν οτι βοηθουσαν με τον τροπο τους αλλα οταν γινεται κριτικη, σαν μετα χριστον προφητες διαχωριζουν την θεση τους.

Φιλε σ αυτον τον τοπο δεν γεννηθηκαν μονο οι γονεις μου αλλα και οι γονεις των γονιων μου,και οι παππουδες των γονειων μου και οι γονεις των παππουδων των γονειων μου και παει λεγοντας,αντιλαμβανεσαι τι σου λεω;
Τι στο καλο παθατε ρε παιδια,ενα σπιτι να ζουμε ,μια δουλεια να περνουμε ,μια γλωσσα να εξηγουματε και 5-6 εκκλησιες να μας ικανοποιουν και λυσαμε τα προβληματα μας;Ελεος.

Αυτο το τελευταιο θα σου το απαντησω χωρις φοβο και παθος.
Αν μου βαστουσε(και ψυχικα και στρατιωτικα) 7 φορες θα ξεκληριζα του Τουρκαλαδες,απλα γιατι εχω το δικιο με το μερος μου,κι αυτο ειναι μια λυση που αν μπορουσαμε(γιαυτους που θα θεωρησουν ακραια την θεση μου)θα την εφαρμοζαμε το 74.Και βεβαιως μιλω για τους Τουρκους και οχι τους Τουρκοκυπριους.

Αναστασιάδης είπε...

Χε χε χε δε σου βαστάει όμως. Είσαι ακριβώς αυτό που κατάλαβα ότι είσαι, αυτό που καταλάβαμε όλοι μας. Ένας χέστης και τίποτ' άλλο. Που ξέρει μόνο να μισεί, που ξέρει μόνο να εύχεται να μπορούσε να γινόταν δολοφόνος γενοκτόνος. Να χαίρεσαι τον εαυτούλη σου. Τέτοιος ήταν και ο Γρίβας, του οποίου είσαι άξιο πνευματικό τέκνο. Άντε τράβα να αγναντέψεις το μεγαλειώδες μνημείο του τώρα. Είναι πάνω στον πενταδάκτυλο.

No Name είπε...

Ανόρθωσης

Κανένα δεν κατάφερε να κατακτήσει ένα τόπο με γενοκτονίες. Και όσοι προέβησαν σε γενοκτονίες αργά ή γρήγορα το πλήρωσαν. Γιατί η ανθρωπότητα ποτέ μα ποτέ δεν ξεχνά τέτοιες πράξεις.

Οι τόποι κατακτώνται με τον πολιτισμό.

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν "πας μη Έλλην βάρβαρος". Και μη βιαστείς να δώσεις τη λανθασμένη ερμηνεία: όποιος δεν είναι φυλετικά Έλληνας είναι βάρβαρος.

Η ερμηνεία είναι όποιος δεν κατέχει ελληνικό πολιτισμό είναι βάρβαρος - εξ ου και η ετυμολογία της λέξης βάρβαρος.

Αν εσύ δεν βρίσκεις άλλο τρόπο από τη γενοκτονία για να επιβληθείς τότε είσαι ένας βάρβαρος. Δεν έχεις κατανοήσει ποτέ τι είναι πολιτισμός και πως διεκδικάς ένα τόπο σαν δικό σου.

Σίγουρα φαίνεται ότι εσύ είσαι ο αδύνατος.

Λες για το κληρονομικό δικαίωμα σου δικαίωμα να διατηρείς την Κύπρο ελληνική.

Η κληρονομιά του ελληνικού πολιτισμού σου που είναι; Στο να εύχεσαι γενοκτονίες;

Χωρίς πολιτισμό δεν μπορείς να επικαλείσαι κανένα δικαίωμα διεκδίκησης.

Δες τι πολιτισμό παράγει η Κύπρος σήμερα για να καταλάβεις ποιος τη διεκδικεί και σε πιο ανήκει.

Μιχάλης είπε...

@ Disdaimona

Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τα ερωτήματα σου, ούτε να δεσμεύσω το ΑΚΕΛ δίνοντας εγώ μια απάντηση.

Μιχάλης είπε...

@ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Όλοι προβληματιζόμαστε Πάμπο. Ο προβληματισμός δεν είναι προνόμιο κανενός.
Ούτε θεωρώ ότι υπάρχει οποιοσδήποτε που να θέλει να παραδώσει την Κύπρο στην Τουρκία.
Και σου επαναλαμβάνω ότι αυτή η πιπίλα του «να το λύσουμε όπως όπως» πρέπει να σταματήσει γιατί δεν υφίσταται.
Και δεν υφίσταται διότι η όποια λύση κι αν βρεθεί, εκείνη θα κριθεί.

Όσον αφορά για τον πόθο, πες μου σε παρακαλώ πόσο πόθο έχουν οι μικρασιάτες 3ης και 4ης γενιάς.

Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο Αναστασιάδης ομολόγησε – όπως λες – αυτό που λες. Κάτι άλλο, διαφορετικό είπε.

Όσον αφορά τον Έρογλου, άλλο είναι η επιθυμία και άλλο το τι αναγράφεται στο κοινό ανακοινωθέν.
Και σήμερα είπε ότι δεν θα δεχθεί να επιστρέψουν πρόσφυγες πίσω.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι έτσι θα γίνει;

Τι είναι αυτή η ηττοπάθεια; Πραγματικά διερωτώμαι.


ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

NO NAME

Αν με κανει βαρβαρο η δηλωση οτι αν μπορουσα θα ξεκληριζα τους Τουρκους εισβολεις,τοτε δηλωνω απο μονος μου ως ο Κοναν ο βαρβαρος.

Ποιος μιλησε και για ποια γενοκτονια,εισβολεις ηταν, οι σημερινη κατοχικη δυναμη.

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ είπε...

Φιλε Μιχαλη

Συμφωνοι οτι η οποια λυση συμφωνηθει,αυτη θα κριθει,και ευελπιστω να ερωτηθουμε αν την εγκρινουμε,προς το παρων κρινουμε τις βασεις οι οποιες κατα την γνωμη μου ειναι λανθασμενες.

Ο ποθος των σημερινων Μικρασιατων εσβησε φιλε με την υπογραφη καποιων και ελπιζω η ιστορια να μην επαναληφθει ακομη μια φορα.

Οι δηλωσεις Ερογλου και καθε Ερογλου μας υπενθυμιζουν τα θελω τους ,και οτι μπροστα μας εχουμε την Τουρκια ,τα ξαναειπαμε δουρειος ιππος οι Τουρκοκυπριοι,μην εθελοτυφλουμε.

Αναστασιάδης είπε...

Σιγά μη σκίσεις το καλτσόν βρε ήρωα του καναπέ, πολεμιστή της μάσας. Που κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου και πουλάς παλληκαριές.

Ανώνυμος είπε...

ΕΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΦΚΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΛΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤΤΑΣ...

ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΖΙΑΙ ΝΑ ΤΑ ΤΣΑΚΡΑΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΣΥ...

ΕΠΕΡΑΣΑΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΤΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ 74...

ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΤΕ ΕΤΣΙ ΛΥΣΕΙΣ...

ΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΑΦΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΖΙΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ ΛΥΣΗ...

Ανώνυμος είπε...

Δ.Δ.Ο

ΚΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ, ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ, ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ...

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΟΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΕΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΟΛΟ...

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΤΕ Ο ΤΡΑΟΥΛΛΟΠΑΠΑΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΕΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΕΤΣΙ ΠΕΛΛΑΡΑ...