Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 (Προσθήκη)


ΑΚΟΥΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΧΡ. ΛΕΟΝΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΤΙΧΟΥΣ


Η επανάσταση του 1821 δεν έχει μία ανάγνωση. Έχει πολλές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αναφερόμαστε σε αυτήν.
- Ήταν εθνική επανάσταση, δεν ήταν όμως μόνο εθνική επανάσταση.
- Ήταν απελευθερωτική, δεν ήταν όμως μόνο απελευθερωτική.
- Ήταν και κοινωνική, δεν ήταν όμως μόνο κοινωνική.
Ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
Και μια επανάσταση για να είναι επανάσταση με τη σωστή έννοια του όρου, πρέπει να καλύπτει αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Ελάχιστοι δίνουν σημασία στον κοινωνικό χαρακτήρα της επανάστασης.
Ίσως να μη βολεύει κιόλας, διότι πώς θα ρίξουμε μετά τις ευθύνες για τις δολοφονίες αγωνιστών, για τις εμφύλιες διαμάχες και τις φυλακίσεις στην έρμη τη… διχόνοια;

Είτε μας αρέσει, λοιπόν, είτε όχι, η επανάσταση είχε και τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
Ένα χαρακτήρα που εκφράστηκε κυρίως από τους κύκλους των Διαφωτιστών με πρώτιστο τον Ρήγα Φεραίο.

Λίγο πριν το έτος 1800 και την έναρξη του 19ου αιώνα κυκλοφορεί στα Βαλκάνια το λεγόμενο «Σύνταγμα του Ρήγα», με το οποίο προβάλλει ένα τύπο άμεσης δημοκρατίας που στηρίζεται στις αντιλήψεις του Γάλλου Διαφωτιστή Ρουσό.

Τα κύτταρα της Δημοκρατίας του είναι οι «τοπικές συναθροίσεις των πολιτών».
Καμία θέση για οποιαδήποτε «επικρατούσα θρησκεία» δεν προβλέπεται στο σύνταγμα του Ρήγα. Ούτε λέξη για χριστιανισμό και ορθοδοξία!

«Η Ελληνική Δημοκρατία (...) δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών με εχθρικόν μάτι» (…) «Ο αυτοκράτωρ λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου, χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς».
Αυτό απαντά σε πολλά απ’ όσα λέγονται από πλευράς κυρίως των εθνικιστικών κύκλων που θέλουν να βλέπουν μόνο την… εθνική πτυχή.

Σημειώνω με αυτή την ευκαιρία ότι και ο Κυριάκος Μάτσης κατέγραφε το 1958 κάτι ανάλογο για την Κύπρο.

"Να γιατί δεν νοιάζομαι αν τη γη αυτή τη ζουν Τούρκοι για Έλληνες, Εβραίοι για ... Εκείνο που 'χει αξία είναι να τη ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περπατούν πάνω της ελεύθεροι, διαφέντευες της, κυρίαρχοί της. Ν' αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που να 'ναι αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης. Όχι πνίχτης".


Οι αρχές του Ρήγα βρήκαν σφόδρα αντίθετη την επίσημη Εκκλησία και τα γραπτά του αντιμετωπίζονταν εχθρικά από τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό μηχανισμό, ο οποίος υπηρετούσε ασμένως και σταθερά τους Οθωμανούς.

Το έτος 1798, ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε', αργότερα θύμα ο ίδιος της οθωμανικής εξουσίας, αλλά τότε ακόμα υπερασπιστής και εγγυητής της υποταγής των ραγιάδων στους Οθωμανούς, με εγκύκλιό του προς τους ορθοδόξους αρχιερείς εφιστά την προσοχή για τον «κίνδυνο» από την κυκλοφορία του «Συντάγματος του Ρήγα».

Γράφει στο ποίμνιο ότι να επαγρυπνεί σε όλα τα μέρη και «με ακριβείς ερεύνας και εξετάσεις, όταν εμφανισθή τοιούτον σύνταγμα, ως άνωθεν, εις τύπον ή χειρόγραφον, να συνάξης πάντα τα διασπειρόμενα, και να τα εξαποστέλλης εις ημάς».

Καλεί μάλιστα τον κόσμο να μη αμελήσει «εις την τοιαύτην ποιμαντικήν και άγρυπνόν σου ταύτην αρχιερατικήν επιστασίαν», διότι αν αμελήσει, αποδεικνύει τον εαυτό του «ανίκανον, και του ποιμαντικού χρέους ελλειπέστατον και αγρήγορον, και εκ τούτου υποπίπτει εις ανυποληψίαν και ποινήν παρά Θεού και της εκκλησίας εξ αποφάσεως».

Ήδη τον Ιούλιο 1797 ο Σουλτάνος είχε στείλει εντολή στον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε', με την οποία του ζητούσε «να διδάσκη πάντας τους βασιλικούς ραγιάδες τα της υπακοής των χρέη» και να καταδίδει «τους εναντία πράττοντας» ώστε να τιμωρηθούν. Αυτές ακριβώς τις εντολές υλοποιούσε ο Γρηγόριος και όταν διαπιστώθηκε αργότερα από την οθωμανική εξουσία ότι δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, δολοφονήθηκε προς παραδειγματισμό.

Πολλοί από τους επαναστάτες είχαν επηρεαστεί από τα γαλλικά δεδομένα.
Ακόμα και ο αγράμματος – όπως αποκαλεί τον εαυτό του – Κολοκοτρώνης κάνει σαφή αναφορά σε αυτό:

«Η Γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά την γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρωτήτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς της γη, και ότι και αν έκαμναν, το έλεγαν καλά καμώμενον.

Υπήρχαν βεβαίως και εκείνοι που λόγω θέσης ήταν εναντίον της επανάστασης, αλλά μη μπορώντας να την σταματήσουν, φρόντιζαν να την οδηγήσουν σε άλλη κατάκηξη, ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα τους.

Πρέπει ωστόσο να αναγνωριστεί ότι στην υπόδουλη Ελλάδα δεν ήταν διασφαλισμένη η περιουσία και η ζωή κανενός, όσο πλούσιος και δυνατός κι' αν ήταν.

Ο κοτζάμπασης Σωτήρης Χαραλάμπης στις παραμονές του ξεσηκωμού γράφει:
«Ο ραγιάς, άμα πάρει τ' άρματα, δε θα μας ακούει πια. Και τότε θα πέσουμε στα χέρια εκείνων που δεν μπορούν να κρατήσουν πιρούνι για να φάνε».

Η επανάσταση, λοιπόν, ξεκίνησε από τα φτωχά λαϊκά στρώματα παρασύροντας στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού.

Ας σταθούμε λίγο σε αυτό, διότι είναι μια πτυχή που επιμελώς παραλείπεται.
Η Οθωμανοκρατία εξέθρεψε κοινωνικές τάξεις με συγκρουόμενα και ανταγωνιστικά συμφέροντα, εκμετάλλευση και καταπίεση.

Πρωτοπόρα της Επανάστασης του 1821 ήταν η ανερχόμενη, προοδευτική εμπορική τάξη, ραχοκοκαλιά τα αγροτικά στρώματα, οι βιοτέχνες, οι εργάτες της πόλης και οπλισμένο χέρι οι κλέφτες, είχε απέναντί της τον στρατιωτικό μηχανισμό της Τουρκίας, το ντόπιο κατεστημένο και τον ανώτερο κλήρο, αλλά και τις μεγάλες δυνάμεις που ήθελαν να λυθεί το Ανατολικό Ζήτημα σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Η ανερχόμενη αστική εμπορική τάξη, η ισχυρή επίδραση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, η βαριά φορολογία στα φτωχά αγροτικά, λαϊκά στρώματα από το οθωμανικό κράτος, ήταν τα στοιχεία που δημιουργούν το υπόβαθρο της Επανάστασης.

«Η προστασία της οθωμανικής κυβερνήσεως», γράφει ο ιστορικός Φίνλεϊ, «δημιούργησε μια ελληνική αριστοκρατία διοικητικών οργάνων και φοροεισπρακτόρων (...) Η ηθική και πολιτική θέση τούτης της τάξης αποδόθηκε άριστα με την ονομασία τους σαν είδος «χριστιανών Τούρκων».
Τελείως εχθρική ήταν και η στάση της επίσημης Εκκλησίας.
Γι' αυτό, όταν ακούμε ότι «η εκκλησία ηγήθηκε του απελευθερωτικού αγώνα κατά των Οθωμανών» αρκεί, αντί άλλων επιχειρημάτων, να διαβάζουμε φωναχτά το περιεχόμενο των σχετικών πατριαρχικών εγκυκλίων και άλλων αναφορών.

- Να διαβάζουμε φωναχτά τον αφορισμό της επανάστασης από την εκκλησιαστική ιεραρχία με επικεφαλής τον Γρηγόριο Ε’, στον οποίο οι επαναστάτες αποκαλούνται τέρατα άψυχα, αλαζόνες, αχάριστοι, δοξομανείς, ματαιόφρονες, κακοήθεις, ανόητοι και κακοποιοί!!!

- Να διαβάζουμε φωναχτά τους δύο αφορισμούς που υπέστησαν οι Σουλιώτες τον Δεκέμβριο του 1820 και τον Γενάρη του 1821, σύμφωνα με τον ιστορικό της εκκλησίας Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τόμ. Η, σελ.724).

- Να διαβάζουμε την σφοδρή εγκύκλιο που έστειλε ο Γρηγόριος το 1806 προς τους μητροπολίτες συνιστά πλήρη υποταγή στον σουλτάνο και καταδίωξη μέχρι εξόντωσης των οπλαρχηγών.

- Να μαθαίνουμε για τον αφορισμό του Αδαμάντιου Κοραή αλλά και για την αναφορά του ίδιου του Κολοκοτρώνη ότι «αφοριστικό έρχεται του Πατριάρχη».

- Να μαθαίνουμε και για τον Δεσπότη της Άρτας Πορφύριο που ίδρυσε τάγμα από μισθοφόρους για να καταστείλει την επανάσταση, αφορίζοντας ταυτόχρονα τους επαναστάτες.

- Να μαθαίνουμε ακόμα ότι οι καλόγεροι του μοναστηριού του Σέκου είχαν καταδώσει στους Τούρκους τον Γιωργάκη Ολύμπιο και ότι καλόγεροι ήταν οι προδότες του Κατσαντώνη που στη συνέχεια εκτελέστηκε.

- Να λαμβάνουμε υπόψη τον Κολοκοτρώνη που γράφει ότι ο αδελφός του Γιάννης κατέφυγε στο μοναστήρι της Αιγιαλούς και ότι «… του έδωκε ένας καλόγερος φαγί και έπειτα επήγε, έδωκεν είδηση εις τους Τούρκους, επήγαν, τον επολιόρκησαν εις τον Λινόν και τον εσκότωσαν…».

- Να λαμβάνουμε υπόψη και την αναφορά του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Γαζή στα «Προλεγόμενα Ελληνικής Βιβλιοθήκης» σελ. 14: «Ασφαλισμένοι εις τας μονάς, εκνευρισμένοι από την οκνηρίαν, ετρέφοντο από τους ιδρώτας των πτωχών κοσμικών τους οποίους με τας δεισιδαιμονίας των επλανούσαν. Επάσχιζον με κάθε τρόπον να ερημώσουν τας πόλεις προξενούντες όσον τάχος φθοράν εις το γένος…».

Και επειδή κάποιοι αντιτάσσουν ότι οι αφορισμοί και όλα όσα ανάφερα ήταν μια αναγκαστική ενέργεια για να προστατευθεί ο λαός και ότι η Εκκλησία στήριξε στην πραγματικότητα την επανάσταση, κλείνω με τρία ερωτήματα που παρακαλώ τον καθένα σας να απαντήσει.

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αρθεί οι αφορισμοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο;

2. Γιατί ενώ ο Γρηγόριος ο Ε’ έχει κηρυχθεί οσιομάρτυρας, δεν ίσχυσε το ίδιο για τον Παπαφλέσσα και τον Διάκο αλλά και τον Ησαΐα Σαλόνων και άλλους ιερείς που έλαβαν
ενεργό μέρος στην επανάσταση;

3. Γιατί επί Χριστόδουλου η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας απέρριψε αίτημα για… αποκατάσταση του Παπαφλέσσα και του Διάκου;
_______________________________


Πηγές:

- Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη.
- Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
- Ιστορία των Ελλήνων.
- Λεωνίδα Στρίγκου: "Η Επανάσταση του Εικοσιένα".
- Γ. Καρανικόλα: "Ρασοφόροι, συμφορά του έθνους".
- Τα αφοριστικά κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
- Διάφορα άρθρα.

29 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τόσα χρόνια ξέραμε το 1/10 της αλήθειας, το σούπερ πατριωτικό.

Σολιάτης είπε...

Η γνώση φωτίζει τα μυαλά, διώχνει τις πλάνες. Η γνώση της πραγματικότητας μας οδηγεί στα σωστά συμπεράσματα και μας δείχνει τον δρόμο. Είναι πολύσημαντική η συμβολή σου Μιχάλη καθώς και ρου aneforiwn που αναδημοσιεύει το αρθρο από τον Ριζοσπάστη, το οποίο όταν το δίαβασα την Κυριακή σκέφτηκα πως θα ήταν καλά να αναρτηθεί, επειδή πολυς κόσμος για διάφορους λόγους δεν έχει την ευχαίρια να ψάχνει τις διάφορες πηγές ώστε να μαθαίνει αυτά που παρασιωπούν τα σχολεία και αυτοί που έχουν συμφέρον να λένε παραμύθια, επειδή η άγνοια του κόσμου βολεύει κάποιους.

παπάς είπε...

καλό άρθρο μιχάλη. γράφεις πάντα για ενδιαφέροντα ή ασυζήτητα.

αφού αυτές τις μέρες άνοιξες το θέμα από την ελληνική επανάσταση, έχεις κάτι να μας πεις περισσότερα για την φιλική εταιρεία; πχ.,

γιατί η φιλική εταιρεία ήταν μια σχετική μασονική οργάνωση;

η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε στη Βιέννη από κάποιους πλούσιους Έλληνες της διασποράς. Κατά πόσο έπεξαν ρόλο οι μεγάλοι Ευρωπαίοι καπιταλιστές της εποχής σχετικά με την ίδρυση της Ελλάδος;

Οι Rothschilds κατά πόσο έπεξαν ρόλο για την ίδρυση της οργάνωσης φιλική εταιρεία;

η ίδρυση της Ελλάδας ήταν ένα σχέδιο των μεγάλων τραπεζιτών της εποχής;

αφού ακούμε ότι υπάρχουν κάποιοι παπάδες (υψηλοί βαθμοί) στην Ελλάδα κατηγορούν τους Rothschilds για την παρούσα οικονομική κρίση της Ελλάδος. γιατί δεν μας λες κάτι εσύ :)

απογονος κυπριου αγωνιστη του 21 εις μυλους είπε...

εβαλες και εσυ αναρχοκομμουνιστακο το χερι σου στο σκαι βλεπω.και εις ανωτερα,οι υμνοι σου προς την τουρκια εσενα και των αλλων ανθελληνων δωδεκαθειστων δηλαδη αλλοδαπων που υποδυονται ελληνες εχουν καταγραφει και οταν θα γινει το μπαμ θα εκτεθεις τοσο που οχι μονο ο γενι πολιτης θα κλεισει αλλα ολοκληρος ο κατοχικος πληθυσμος των κοκκινων δηλαδη των τουρκοακελικων θα μεταναστευσετε στην πατριδα σας τουρκια.ντροπη σου βαρβαρε κομμουνιστη.δεν αλλαζει η ιστορια νεοταξικα σκουληκια.η ιστορια παντα τιμωρει τους προοδευτικους σαν εσας.γαμω την πιστη σας και τον μωχαμετη σας.

παπάς είπε...

για τους ενδιαφερόμενους δίνω και την συνέντευξη του .

....

Ξέσπασμα του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ εναντίον … Rothschild

Χρηματοπιστωτική – πολιτική ανάλυση, με θρησκευτικό μίγμα έκανε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ σε συνέντευξη του στο Mega, κατηγορώντας τους διεθνείς τραπεζίτες Rockefeller και Rothschild για την ελληνική κρίση και του Σιωνιστές για τα πάντα, από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την προσπάθεια διάλυσης του θεσμού της οικογένειας. ‘Ο Χίτλερ χρηματοδοτήθηκε από τους Σιωνιστές για να πείσει τους Εβραίους να καταφύγουν στο Ισραήλ και να χτίσουν τη νέα αυτοκρατορία’ είπε ο Μητροπολίτης αφήνοντας έκπληκτους τους τηλεθεατές και φυσικά εξαγριώνοντας τους Εβραίους με την είδηση να μεταδίδεται σε όλον τον κόσμο.

Επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως τα λέει ο Μητροπολίτης και αν και κατανοούμε τον πόνο του για τα όσα δεινά περνά η Ελλάδα, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό οι αναλύσεις για τους διεθνείς τραπεζίτες να γίνονται από ανθρώπους της αγοράς, σχετικούς με το αντικείμενο ή τουλάχιστον από ιστορικούς και όχι από ανθρώπους της Εκκλησίας.

Επιπλέον, είναι περιττό να τονίσουμε πως όταν κανείς προσάπτει οποιαδήποτε κατηγορία πρέπει να τη στηρίζει με στοιχεία και αυτό δεν έγινε σε καμία περίπτωση και υποπτευόμαστε πως ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ.

....

http://www.xrimanews.gr/oikonomia/708-24-12-2010-01-30-50

παπάς είπε...

Να προσθέσω κάποιους άλλους βοηθητικούς συνδεσμούς.

http://tektonismos.blogspot.com/2009/02/e.html

http://tektonismos.blogspot.com/2008/10/blog-post_26.html

Νάτανε το 21 είπε...

25η Μαρτίου σήμερα. Αναρωτηθήκατε ποτέ αγαπητοί μου συνέλληνες, γιατί η όπου γης Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία δεν μνημονεύει ονομαστικά τους Έλληνες αγωνιστές του 21;
Μα απλούστατα! Δεν τους μνημονεύει γιατί όλοι οι αγωνιστές του 21 είχαν αφοριστεί και εξακολουθούν να είναι αφορισμένοι μέχρι σήμερα. Ο λόγος; Δεν ακολούθησαν τις οδηγίες και προτροπές της εκκλησίας να παραδώσουν τα όπλα και να τερματίσουν την επανάσταση κατά των Οθωμανών. Ενημερωθείτε από όπου νομίζετε, φτάνει να μάθετε την αλήθεια.

Μιχάλης είπε...

@ παπάς

Εξ όσων γνωρίζω οι τρεις της Φιλικής Εταιρίας ήταν μασόνοι αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ίδρυσαν την εταιρία στη Βιέννη αλλά στην Οδησσό.
Και στην ΕΟΚΑ υπήρχε ανάμιξη της μασονίας και δεν βλέπω πού είναι το κακό.

Για πιθανή ανάμιξη των Rothschilds ειλικρινά δεν έχω κάτι υπόψη μου και ασφαλώς η αναφορά του μητροπολίτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεδειγμένη ιστορική αναφορά.

Γνωρίζω όμως ότι για να γίνει μια επανάσταση, εκτός από ανθρώπους χρειάζεται και χρήμα. Και πάλι εξ’ όσων γνωρίζω οι χρηματικοί πόροι βρέθηκαν μεταξύ της τότε αναδυόμενης εμπορικής τάξης των Ελλήνων και από τους μεγαλοκαραβοκύρηδες.

Τα δεδομένα της κάθε εποχής πρέπει να τα κρίνουμε μέσα στα γεγονότα της εποχής που έγιναν και όχι με βάση το σήμερα.
Τότε η αναδυόμενη αστική τάξη ήταν σαφώς το προοδευτικότερο κομμάτι των κοινωνιών αφού καταργούσε τις φεουδαρχίες και τις προσωπικές κατακτήσεις. Και αυτό βεβαίως φάνηκε στη συνέχεια όπου η διαφορά της με το προηγούμενο σύστημα οδήγησε σε μεγάλες αναπτύξεις.

Άλλωστε το ότι η επαναστάσεις ξεκινούν πρώτιστα από οικονομικά κίνητρα είναι ένα γεγονός. Και μπολιάζονται βεβαίως και με την ιδεολογία τους. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται και στο κείμενο μου, ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης κάνει αναφορά στη Γαλλική επανάσταση.

Μιχάλης είπε...

@ απογονος…

Παρά να φωνάζεις δεν θα ήταν καλύτερα αν προσπαθούσες με στοιχεία να ανατρέψεις αυτά που λέω;
Δεν βαρεθήκατε να βήχετε αντί να μιλάτε;

Μιχάλης είπε...

@ Νάτανε το 21

Ορθή η επισήμανση σου.
Θα προσθέσω ότι ενώ έγινε πρόταση για αγιοποίηση του Γρηγόριου Ε’ αμέσως μετά την επανάσταση, η ιερά Σύνοδος της Ελλάδας αρνείται πεισματικά να μελετήσει τέτοια πρόταση ή έστω για οσιοποίηση των Αθ. Διάκου και Παπαφλέσσα και άλλων, όπως αναφέρω και στο κείμενο.

Ούτε να ακούσουν τ’ όνομα τους δεν θέλουν.

Γιατί άραγε;

Κ.Γ. είπε...

Πολύ καλή ανάρτηση.
Μαθαίνουμε πράγματα που δεν ξέραμε.

Συνέχισε Μιχάλη και αν έχεις κάτι νέο για την ΕΟΚΑ βάλε το την ερχόμενη βδομάδα.

Ανώνυμος είπε...

Ειδατε ιντα που καμνει τουτο το καταραμενο το αστικο συστημα;Μεσα σε ανυποπτο χρονο,μετατρεψε τον Μιχαλη Μιχαηλ, απο εναν απλο δημοσιογραφο,εναν «ανθρωπο του λαου» σε ενα επιδοξο,γραβατομενο αστο.Στην Κυπρο τον καπιταλισμο πολλοι εμισησαν, αλλα το χρημα και τη δοξα ουδεις.Και ο φιλος μας ο Μιχαλης Μιχαηλ δεν αποτελει εξαιρεση.Κριμα παντως,γιατι θα μπορουσες να αποτελεσεις φωτεινη εξαιρεση της ανυπαρκτης Κυπριακης δημοσιογραφιας.Αλλα επελεξες να ανακατωθεις με τα πιτουρα τζιαι να σε φααν οι ορνιθες.Τζιαι τουτο φαινεται.Γιατι οσο πλησιαζουν οι εκλογες τοσο περισσοτερο οργιαζει η κομματικη προπαγανδα μεσα απο τα αρθρα σου.(δεν αναφερομαι στο συγκεκριμενο αρθρο αλλα σε προηγουμενα)

Ανώνυμος είπε...

Ρε ανώνυμε, τωρά ανακάλυψες ότι ο Μιχάλης γράφει πολιτικά άρθρα τζιαι ότι υποστηρίζει την κυβέρνηση;

Φαίνεται ότι ζεις σε άλλον πλανήτη γιε μου.

Ζ

Δ είπε...

Μασόνοι αδερφοί που διχοτόμησαν την πατρίδα!

Ο Κληρίδης και ο Ντενκτάς, οι δύο αδερφοί που μυήθηκαν σε ίδια αγγλική στοά, έστω κι αν περνάνε χρόνια είναι ακόμα μασόνοι και αδερφοί...

Στις εικόνες μπορείτε να δείτε μασονική χειραψία τους.

http://i53.tinypic.com/71py13.png

http://i54.tinypic.com/2zrnuvs.png

http://i55.tinypic.com/wtevys.png

http://i53.tinypic.com/rk9b8l.png

Σολιάτης είπε...

νομίζω πως η ανάμοιξη μασόνων σε διάφορες καταστάσεις δεν είναι χωρις σκοπό, αλλά δεν πρέπει να δίνουμε προεκτάσεις που δεν στοιχειοθετούνται.

Ανώνυμος είπε...

Kapoioi prospa8oun na 8olwsoun ta nera bazontas mesa tous masonous

Ανώνυμος είπε...

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ! ΖΗΤΩ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ!

http://www.youtube.com/watch?v=68ugkg9RePc

Σολιάτης είπε...

Ζήτω ή Ελλάδα, πάρα κάτω; ζήτω η 25 Μάρτη και δε νομίζω να διαφώνησε κανένας, πάρα κάτω;

Σολιάτης είπε...

Κάτι σχετικό στο www.soliatis.blogspot.com

georgios grivas digenis είπε...

zhtw o grivas!
zhtw h 1h apriliou!
zhtw h enwsis!

Αληθώς είπε...

Μιχάλη πολύ καλή ανάλυση και μακάρι να φτάνει τέτοιες σωστές έρευνες, όπως και αυτή για το κρυφό σχολειό, στους ανθρώπους γιατί τις χρειαζόμαστε.
Στον αντίποδα είναι αναμενόμενο να βρίσκεις την "πνευματική", μεταφυσική εξουσία της εκκλησίας. Υπάρχει... λόγος.
Όπως λέει με απλά λόγια ένας άλλος δημοσιογράφος, όταν βλέπεις να υπάρχουν τόσο έντονες αντιδράσεις να κάνεις μια ερώτηση... "ποιος τα παίρνει τα λεφτά;" Η απάντηση είναι αυτός που παίρνει τα λεφτά (συνήθως τα πολλά πολλά λεφτά) έχει κατά κανόνα άδικο..
Έτσι προσπαθούν να κατασκευάσουν την ιστορική αλήθεια και να την φέρουν στα μέτρα που εξυπηρετεί τη (δική τους) υφιστάμενη τάξη ισσοροποιών.

Ανώνυμος είπε...

ta xontra lefta pou piran oi nenekoi ti eksipiretouse ektos apo ksepoulima?
prodotes-ka8ikia

Μιχάλης είπε...

@ Αληθώς

Είναι γνωστό ότι την ιστορία την γράφει ο νικητής ή εκείνος που βγήκε ενισχυμένος από μια μάχη.

Όπως θα πρόσεξες σε πολλές χώρες όταν αλλάζουν οι κρατούντες αλλάζουν και σελίδες της ιστορίας.
Και είναι γεγονός ότι ο κανόνας είναι να κατασκευάζεται η ιστορία στη βάση των συμφερόντων της άρχουσας τάξης.

Αυτό έγινε και σε μας. Και μην ξεχνούμε ότι η άρχουσα τάξη βασίζεται πάνω στην ιστορία για να δρέψει όχι απλώς δάφνες αλλά να παρουσιάζεται και ως η δικαιωμένη και η δικαιούμενη να ασκεί εξουσία.

Ανώνυμος είπε...

οσα ισχυριζονται οι μη εν ελλαδι συνεργατες σας νεογιτσαροι χρηματοδοτηθηκαν απο τα ιδρυματα του σορος αυτου γελοιοιυ εβραιομασωνου που σας χρηματοδοτησετε εσας τους νεογιτσαρους του πολιτη για να βριζετε τ τον κυπριακο λαο .σας εχει κανεε ρεζιλι το αντιβαρο το οποιο καταθετει πολλα στοιχεια τα οποια εσεις οι θολοκουλτιαρηδες εσκεμμενα αγνοησατε.βγαλαμε τζεφρυ και ντιμιτρι και μας μαγαρισαν την ιστορια.

Ανώνυμος είπε...

ανόνιμε 3/30/2011 9:26 μμ ξαναδιάβασε αυτά που έγραψες και αν καταλάβεις τι θέλεις να πεις μπορει να καταλάββουμε και εμεις

Ανώνυμος είπε...

Ό ο ο φφου ρε ανώνυμε τζιαί εσού! Ίνταμ που έν εκαταλάβες που τον άλλον ανώνυμον δηλαδή;
Ο Νεογίτσαρος, του Νεογίτσαρου, τον Νεογίτσαρον! Εν δύσκολον;
Όπως λαλούμεν: Ο Νεογύφταρος, του Νεογύφταρου, τον Νεογύφταρον.
Εκατάλαβες;

epanastatis είπε...

και πλαι ψεματα το τουρκογενες ακελ.αυτο που βριζει καθε τι ελλαδικο δανειζεται πληροφοριες απο τους κοκκινους αθεοπαγανιστες για να κανει προπαγανδα υπερ τουρκιας.δεν υπηρξαν αφορισμοι απατεωνες.ψευτικα ειναι τα χαρτια.πεστε μας για τους ανθελληνισμους τους θεων σας καια φηστε τον ελληνισμο ησυχο.αλλιως οπου δεν πιπτει λογος πιπτει η ραβδος οπως απειλειτε τον κυπριακο ελληνισμο καθε μερα.

Μιχάλης είπε...

@ epanastatis

Αν είναι ψέματα αγαπητέ μου, μπορείς με στοιχεία να αμφισβητήσεις έστω και ένα σημείο;

Πώς μπορεί να είναι ψέμα ο αφορισμός της Εκκλησίας όταν και η ίδια το παραδέχεται;

Πες μου έστω και μια ανθελληνική ενέργεια του ΑΚΕΛ για να μάθουμε κι εμείς οι αδαείς.

Ανώνυμος είπε...

χαχα μια ανθελληνική ενέργεια?
πολέμησε τον αγώνα της εοκα για την ένωση με την Ελλάδα
ο προεδρος αισθάνεται περισσότερο σύριος παρά Έλληνας
δε συμμετέχει στις παρελάσεις της 28ης οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου
τα γραφεία του ακελ μενουν ανοικτά κατα την 1η απριλίου
δεν αναρτά ουτε μια ελληνική σημαία σε όλα τα οικήματα και παραρτήματά της
διδάσκει τα εδονόπουλα στις κατασκηνώσεις ότι η ταυτότητά μας είναι κυπριακή και όχι Ελληνική
οι οπαδοί της κομματικής ομάδας καίνε Ελληνικές σημαίες
το λογοτεχνικό περιοδικο που εκδίδει το ακελ μιλά για κυπριακή λογοτεχνία που αποτελείται από τους τουρκοκύπριους και ελληνοκύπριους! αν ειναι δυνατόν!
όλοι οι έμμισθοι του ακελ, ο πυρήνας των εδονόπουλων και των προοδευτικαρέων τονίζουν την κυπριακότητα τους και αρνουνται την ελληνική τους ταυτότηα
είστε ανθέλληνες, εθνομηδενιστές και μακάρι να ξιλιφτείτε!
τίποτε δεν επροσφέρετε σ αυτό τον τόπο εκτος απο έριδες και μετά βγαζατε την ουρά σας έξω!
εοκα! απόντες
αγγλοκρατία πήγατε στη διασκεπτική για να ζητήσετε ανεξαρτησία
κάνατε επιθέσεις εναντίον δεξιών και στέλνατε αρκετούς στο νοσοκομείο
1963-1964 απόντες
μάχη εναντια στη Χουντα=εκκωφαντικά αποντες!
δέρνατε τα εδονόπουλα γιατί έκαναν διαδήλωση έξω από την Ελληνική και την Αμερικάνικη πρεσβεία
πραξικόπημα και εισβολή=η ηγεσία το ακελ χωσμένη στις κομμουνιστικές πρεσβείες
από το 74 ως σήμερα σχεδόν πάντα κυβέρνηση και μιλάτε για αντίσταση και πάλη εναντια στην εξουσία
σχεδιο αναν: θέλατε να πείτε ναι αλλα ειπατε όχι μπας και χάσετε καμια ψήφο
κυβέρνηση χριστοφια: προδοτικές υποχωρήσεις στο κυπριακό, προωθηση των λαθρομεταναστών ώστε να χαθεί η ελληνική μας ταυτότητα και αθλιοι χειρισμοί στην οικονομια με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία, το δημόσιο χρέος, η φτώχεια και το δημοσιονομικό έλλειμα
κατα τα αλλα η κρατική ομάδα εκανε προϋπολογισμούς πάνω απο 50εκ. σε 3 χρόνια, εχοντας για πρόεδρο εναν πρωην μικροεργολάβο και νυν γίγαντα των κατασκευαστικών που τυχαία ανακαίνισε και εκανε επεκταση στο σπίτι του χριστοφια!
ο μισθος του χριστοφια αυξήθηκε κατα 7000 ευρώ φέτος αφού πρώτα περιπεξε τον κόσμο ότι απέκοψε 10% του μισθού του!
το ακελ με αποθεματικο 4 εκ. ευρώ και παίρνει χορηγια 2.1 ευρω!
ντροπή ντροπη ντροπη!