Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Η ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ Η (ΔΗΘΕΝ) ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΓια μια ακόμα φορά επανέρχομαι στο θέμα της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού.
Θεωρώ ότι αποτελεί αναγκαιότητα να ξεκαθαρίσουμε ακόμα μια φορά κάποια πράγματα, αφού οι αντι-ομοσπονδιακοί επιμένουν:
Α) Να διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα όσον αφορά αυτή τη μορφή λύσης.
Β) Παίρνουν ως δεδομένη την τουρκική ερμηνεία των όρων και υποστηρίζουν ότι η Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία σημαίνει διχοτόμηση.

Είναι γεγονός ότι αυτό επιδιώκει η τουρκική πολιτική. Τον διαχωρισμό της Κύπρου σε δύο μέρη όπου η κάθε κοινότητα θα αυτοδιοικείται κατά κυρίαρχο τρόπο.

Ο κύριος εκφραστής σήμερα αυτής της πολιτικής είναι ο Γιώργος Λιλλήκας που τάσσεται εναντίον της ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού θεωρώντας (όπως και η Τουρκία) ότι η συγκεκριμένη μορφή οδηγεί σε δύο κράτη.
Ιδού τι δήλωνε στις 18 Ιουλίου 2012:
«Η διζωνική είναι συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Είπε ότι θα ήταν καλό ο Πρόεδρος Χριστόφιας να ενημερώσει με ειλικρίνεια τους πολίτες εάν με τη διζωνική ομοσπονδία, όπως τη διαπραγματεύθηκε, οι δύο κοινότητες θα ζουν μαζί σε μεικτές πόλεις ή ως γείτονες σε δύο χωριστά συνιστώντα κράτη και εάν θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως η εγκατάσταση σε όλη την Κύπρο. (…) ο Πρόεδρος Χριστόφιας, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος έχει συμφωνήσει, προάγει λύση που προϋποθέτει την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη δημιουργία νέου συνεταιρισμού δυο συνιστώντων κρατών». [1]

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Συμφωνούμε με όσους δηλώνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ονομασία της λύσης αλλά το περιεχόμενο της. Δηλαδή μπορεί να ονομάζεται ομοσπονδία αλλά το περιεχόμενο της να είναι συνομοσπονδιακό ή και το ανάποδο.

Εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η Ε/κυπριακή πλευρά από το 1974 μέχρι σήμερα δηλώνει ξεκάθαρα ότι η λύση που επιδιώκει είναι καθαρά ομοσπονδιακή και βασίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών στα οποία η ερμηνεία της Δ.Δ.Ο. είναι πολύ ξεκάθαρη.

Και πάνω απ’ όλα πρέπει να τονίζεται ότι η λύση (ανεξάρτητα από τα οποιαδήποτε επιμέρους), είναι ομοσπονδιακή.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μιας ομοσπονδίας από μια συνομοσπονδία;

Ομοσπονδία

Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι μια ομοσπονδία δημιουργείται για να συνενώσει σε ΕΝΑ, ενιαίο και εδαφικά ακέραιο κράτος, διάφορες εθνότητες, εθνοτικές ομάδες ή ομάδες σε ένα ενιαίο χώρο με πολιτικές ή άλλες διαφορές.

Η βασική διαφορά της ομοσπονδίας από τη συνομοσπονδία είναι ότι η πρώτη αποτελείται από μέρη, πολιτείες, εθνότητες ή όπως αλλιώς μπορεί να ονομάζονται, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους και αποτελούν ΕΝΑ κράτος[2] (π.χ. ΗΠΑ, Ρωσία).

Διεθνώς αναγνωρίζεται και εκπροσωπεί τη χώρα το ΕΝΑ κράτος και όχι τα συστατικά μέρη του (Πολιτείες).
Τα συστατικά (ή συνιστώντα) μέρη δεν εκπροσωπούνται διεθνώς ως ξεχωριστά κράτη ούτε έχουν δική τους διεθνή εκπροσώπηση.

Το ομοσπονδιακό κράτος διαθέτει ΕΝΑ Σύνταγμα που υπερισχύει των συνταγμάτων και νομοθεσιών των συστατικών μερών (Πολιτειών) που την αποτελούν.

Η κυριαρχία εκφράζεται από το ΕΝΑ κράτος και δεν αναγνωρίζεται κυριαρχία των συστατικών μερών. Ουσιαστική απόρροια τούτου είναι ότι διασφαλίζονται οι βασικές ελευθερίες της διακίνησης, εγκατάστασης και περιουσίας, και όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως είναι και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Το ΕΝΑ κράτος παραχωρεί την ιθαγένεια στους πολίτες. Έστω και αν οι πολίτες θα έχουν εσωτερική ιθαγένεια (δηλαδή την ιθαγένεια του συστατικού μέρους), εκείνη που αναγνωρίζεται διεθνώς είναι η ιθαγένεια του ΕΝΟΣ κράτους.

Κλασικά παραδείγματα είναι αυτά των ΗΠΑ και της Ρωσίας όπου υπάρχει το Κεντρικό Σύνταγμα το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και στο εξωτερικό εκπροσωπείται μόνο το κράτος των ΗΠΑ και της Ρωσίας και εκπρόσωποι τους είναι οι πρόεδροι αυτών των χωρών.
Οι Πολιτείες ή τα κράτη (στην περίπτωση της Ρωσίας) έχουν η καθεμιά το δικό της Σύνταγμα το οποίο ισχύει μόνο στη συγκεκριμένη Πολιτεία ή κράτος. Παρατηρείται μάλιστα το φαινόμενο τα εσωτερικά Συντάγματα να περιέχουν διαφορετικές πρόνοιες σε κάθε Πολιτεία (ή κράτος) για το ίδιο θέμα.

Επομένως σε μια ομοσπονδία, εκείνο που είναι κυρίαρχο είναι το ΕΝΑ κράτος και όχι τα συστατικά μέρη, τα οποία, επομένως, δεν διαθέτουν κατάλοιπα δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης ή απόσχισης.

Συνομοσπονδία

Η συνομοσπονδία, αποτελεί ένωση Κυρίαρχων Κρατών που λειτουργούν στη βάση της συνεργασίας μεταξύ τους.
Φαινομενικά η συνομοσπονδία αποτελεί ένα κράτος, στην ουσία όμως η εξουσία βρίσκεται στα κράτη που την αποτελούν και δεν διαθέτει Κεντρικό Σύνταγμα το οποίο να υπερτερεί έναντι των Κρατικών Συνταγμάτων.
Επομένως, το συνομόσπονδο Κράτος δεν έχει απαραίτητα μία και μόνη διεθνή εκπροσώπηση ούτε έχει και δική του κυριαρχία.
Η εκπροσώπηση και η κυριαρχία ανήκει στα κράτη που αποτελούν την συνομοσπονδία και όχι στο όποιο κεντρικό κράτος.
Συνεπώς τα συστατικά μέρη (κυρίαρχα κράτη) μπορούν να έχουν κυριαρχία και εκπροσώπηση, δικό τους κυρίαρχο Σύνταγμα και μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με άλλα κράτη.
Το μόνο που τα ενώνει είναι το καθεστώς χαλαρής συνεργασίας μεταξύ τους.
Της κρατικής ιθαγένειας (συνήθως) υπερτερεί η ιθαγένεια των κρατών που αποτελούν την συνομοσπονδία.

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΖΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Στην Κύπρο συζητούμε για λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.
Τι σημαίνει αυτό;
Σημαίνει πρώτα απ’ όλα ότι η λύση θα είναι ομοσπονδιακή, δηλαδή θα αναφέρεται σε ΕΝΑ κράτος.

Επειδή κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο Διζωνική, άρα είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος επειδή, δήθεν, ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία που ο ίδιος θέλει, σημειώνουμε τα εξής:

1ον: Τους διαψεύδουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που καθορίζουν επακριβώς τις βασικές αρχές αυτής της μορφής λύσης.

Ήδη στο Ψήφισμα 774 του 1992, όπως και σε πάρα πολλά άλλο, έχει καθοριστεί ξεκάθαρα τι σημαίνει Δ.Δ.Ο. Λέει το ψήφισμα:
«2. Επαναβεβαιώνει τη θέση του Συμβουλίου ότι μια διευθέτηση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται σε ΈΝΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ με ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του και το οποίο θα αποτελείται από δυο πολιτικά ίσες κοινότητες, όπως καθορίζεται στη παράγραφο 11 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 9ης Aπριλίου 1992 (S/23780) σε μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι μια τέτοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει ένωση ολόκληρης ή μέρους της νήσου με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης».

Αυτές οι αρχές επιβεβαιώνονται από τότε μέχρι σήμερα χωρίς καμία αλλοίωση.

2ον: Η ίδια ερμηνεία περιλήφθηκε στην συμφωνία της 8ης Ιουλίου 2006 όπου στην πρώτη παράγραφο αναγραφόταν ότι:
«1. Δέσμευση για την επανένωση της Κύπρου με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».[3]

3ον: Η ίδια ακριβώς διατύπωση περιλαμβάνεται στην πρώτη παράγραφο του κοινού ανακοινωθέντος Χριστόφια – Ταλάτ της 23ης Μαΐου 2008:
«Επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτός ο συνεταιρισμός θα έχει μια Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, καθώς και μια Τουρκοκυπριακή Συνιστώσα Πολιτεία και μια Ελληνοκυπριακή Συνιστώσα Πολιτεία, οι οποίες θα έχουν ισότιμο καθεστώς».[4]

Επομένως, όσοι ισχυρίζονται ότι η λύση της Δ.Δ.Ο. δεν έχει συγκεκριμένο περιθώριο και επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες διαπράττουν σοβαρό λάθος ή εσκεμμένα παραπλανούν.
Το ίδιο λάθος διαπράττουν όταν ισχυρίζονται ότι Δ.Δ.Ο. σημαίνει διχοτόμηση.


[1] http://www.cybc.com.cy.
[2] Τονίζουμε συνεχώς το ΕΝΑ κράτος για να γίνει κατανοητό ότι όταν έχουμε ομοσπονδιακό σύστημα, έχουμε ένα κράτος και όχι δύο ή περισσότερα κράτη. Απλώς η εσωτερική διοικητική δομή είναι αυτή της ομοσπονδίας.
[3] http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/B155DD9BFC7A860BC225727C0034C704?OpenDocument.

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

stelios papalangi

και με βάση τους πιο πάνω ορισμούς, ποια ακριβώς πρόταση του ταλατ ήταν "συνομοσπονδιακή" ;

Μιχάλης είπε...

@ stelios papalangi

Κατά την άποψη μου τα στοιχεία συνομοσπονδίας στις προτάσεις Ταλάτ βρίσκονταν πρώτα πρώτα στη δημιουργία μιας χαλαρής ομοσπονδίας.

Το ότι η κυριαρχία θα ήταν μία αλλά θα εκπήγαζε από τα δύο συντιστώντα μέρη, είναι ένα στοιχείο συνομοσπονδίας. Το ίδιο συνιστούσε και το ότι το ένα συνιστών κρατίδιο δεν θα διεκδικεί κυριαρχία από το άλλο.

Επίσης συνομοσπονδιακά στοιχεία ήταν:
Το ότι οι προτάσεις προνοούσαν ότι στις εξωτερικές σχέσεις τα συνιστώντα κρατίδια θα έχουν το δικαίωμα σύναψης διεθνών συμφωνιών με άλλα κράτη, διεθνείς οργανισμούς και υπο-οντότητες.

Το ότι οι νόμοι της κεντρικής κυβέρνησης θα υπερισχύουν, όμως σε μια σειρά ζητήματα θα υπερισχύουν αυτών της κεντρικής κυβέρνησης.

Το ότι οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί από το λεγόμενο κράτος θα ισχύουν και μετά τη λύση, δηλαδή το λεγόμενο κράτος θα μετεξελιχθεί σε κράτος.

Η αναφορά σε δύο FIR και το ότι τα λιμάνια θα ανήκουν στα δύο συνιστώντα μέρη.

Πιστεύω ότι αυτά είναι τα συνομοσπονδιακά στοιχεία φίλε μου.

GREEK-OBSERVATORY είπε...

10 Ενδείξεις ότι Ζούμε σε μια Ψεύτικη Οικονομία!
http://greek-observatory.blogspot.com/2013/01/10_21.html

Ανώνυμος είπε...

κοκκινε ιαβερη το κομμα σου πηρε 30 αργυρια και πουλησε την πατριδα μου στο δημοψηφισμα.χεστηκετε ομως και δημοσια ταχα ειπετε οχι.δεν θελουμε λυση που δεν προνοει επιστροφη ολων των προσφυγων,αποζημιωσεις.εκδιωξη του αδερφικου σου στρατου κατοχης και των εποικων.εσυ εφερες τα αδερφια σου ποδα και τους εκανες πολιτες πρωτης ταξης υλοποιωντας ετσι τις κατακτητικες βλεψεις τις τουρκιας για εποικισμο και των ελευθερων εδαφων.ποσοι τουρκοι ειναι μελη στο ακελ κοκκινε ιαβερη?ποσα μελη της τμτ?

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη πρώτα απ' ολα μπραβο σου για τη δουλειά που κάμνεις. Παρακολουθώ σε τζαιρό τζαι αρέσκει μου το μπλογκ σου γιατι ότι γραφεις εν τεκμηριωμενο τζαι με αποδείξεις.

Η ερώτηση μου ειναι ομως Γιατί τούτα ούλλα εν φκέννει ενας να τα δείξει να τα πεί να τα παρουσιάσει του κόσμου καθαρα τζαι ίσια; Ναι φκαίνει ο Πρόεδρος τζαι λαλεί θκυό κουβέντες σε μνημόσυνα, εκδηλώσεις κλπ αλλα αφου ξέρουμε οτι τουτο εν να γραφτεί σε 1-2 γραμμές των εφημερίδων τζαι 10 δευτερόλεπτα στα νέα τη νύχτα. Εν ολοφάνερο οτι αμαν φκούν οι ομήρου και σια να κατηγορήσουν την κυβέρνηση οτι διασύρει το ονομα του Μακαρίου τα κανάλια κάμνουν το πρώτο θέμα τζαι στο τέλος τζίνο μινήσκει του απλού του κόσμου.

Έντζε μπαίνουν ουλλοι στα μπλογκς ..

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος

Πριν γράψεις κάτι, φρόντισε να ενημερώνεσαι.
Κανένας πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Μακάριο μέχρι τον Χριστόφια δεν επιδίωκε λύση χωρίς τα χαρακτηριστικά που αναφέρεις.
Επιστροφή προσφύγων, αποχώρηση τουρκικού στρατού και των εποίκων.

Όσον αφορά το θέμα των Τ/κυπρίων φαίνεται ότι αγνοείς ότι η παραχώρηση σε αυτούς ταυτοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα προνόμια (όπως τα χαρακτηρίζουν κάποιοι) δεν τα έδωσε ο Χριστόφιας αλλά ο Τ. Παπαδόπουλος με τη συμφωνία όλων των κομμάτων το 2003 μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων.
Άρα φρόντιζε να μαθαίνεις κάτι πριν να γράψεις.

Μιχάλης είπε...

@ Αλαβρός Ταξίαρχος

Έχουν λεχθεί αρκετές φορές αλλά όχι στο βαθμό που κι εγώ θα ήθελα.
Συμφωνώ μαζί σου ότι χρειάζεται μια πιο έντονη προσπάθεια.

Ανώνυμος είπε...

Ερωτησεις..

- Θα μπορουμε να εγκατασταθουμε να ανοιξουμε δουλειες κτλ στην Τουρκοκυπριακη πλευρα;

- Θα μπορουμε να διατηρησουμε τις περιουσιες μας απ εκει;

- Θα μπορουμε να ψηφιζουμε αυτον που θα μας διοικει στην Τουρκοκυπριακη πλευρα;

- Θα ειμαστε υπο τον αστυνομικο ελεγχο ποιας αστυνομιας οταν και αν κατοικουμε απ εκει;

Αν ολα αυτα ειναι ναι τοτε δεν ειναι διχοτομικη η Ομοσπονδια σας...

Απλα με ολα αυτα καταρριπτεται ο μυθος του 74 και της ΕΟΚΑ Β οπως και της Χουντας...

Ολοι πιστευαν οτι η καλυτερη λυση ηταν να διχοτομηθει η Κυπρος απλα τους διευκολυνε η Χουντα και η ΕΟΚΑ Β που πηγαν να εξοντωσουν τον Μακαρειο..

Απλα αντι για ενωση οι Κομμουνιστες βολευονταν με την διχοτομηση οπως φαινεται και σημερα που υποστηριζουν με τοσο παθος μια διχοτομικη Ομοσπονδια...

Ανώνυμος είπε...

Ανωνυμε 11:30

Στην λύση της ομοσπονδίας που θέλουμε τα πολιτικά δικαιώματα πρέπει να απορρέουν από τη δικοινωτικότητα και τα όρια πολιτικής εξουσίας από τη διζωνικότητα. Κανένα πολιτικό δικαιώμα δεν πρέπει να απορρέει από τη διζωνικότητα.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κράτος είναι συνομόσπονδο.

Τις 4 βασικές ελευθερίες τις αποδέκτηκε ο Ταλάτ, που θέτουν τον όρο διζωνικότητα στο σωστό πλαίσιο.

Η τουρκική ερμηνεία θέλει πολιτικά δικαιώματα βάση διζωνικότητας - μια ερμηνεία που δεν υφίσταται στην πράξη πουθενά στον κόσμο.

Είναι τεράστιο λάθος ορισμένοι να επιχειρηματολογούν βάση του τουρκικού ορισμού για να περάσουν μικροπολιτικά ή άλλα συμφέροντα. Είναι και αυτό που θέλει η Τουρκία για να δείξει ότι εμείς φταίμε για τη μη λύση.

Ο Ταλάτ ήδη αποδέχτηκε τις 4 ελευθερίες που έθεσαν την ερμηνεία της διζωνικότητας στη σωστή βάση. Είναι ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτών των διαπραγματεύσεων.

Η Χούντα συμφώνησε σε ενδονατοικό σχέδιο για διχοτόμηση και διπλή ένωση και γι αυτό έκανε το πραξικόπημα και ανέχτηκε την εισβολή όσο ήταν στην εξουσία.

Αν έχει κάποιο που βολεύεται με τη διχοτόμηση ή με την ντε φάκτο διχοτόμηση είναι η δεξιά που κτίζει καριέρες και περιουσίες πάνω σε πατριδοκαπηλία και μίσος.

Π.χ φαντάσου τι θα γίνει στο κυπριακό κεφάλαιο αν ανοίξουν τα ξενοδοχεία της αμμοχώστου;

Η αριστερά βολεύεται πάρα πολύ με ενιαία ομόσπονδη και κυρίαρχη Κύπρο, γιατί βολεύεται μαζί όλος ο Λαός.

Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να την κατηγορείς γι αυτή της την επιδίωξη.

Ο αναστασιάδης που θέλει να αλλάξει τη βάση του κυπριακού έτσι ώστε να λυθεί μέσω ενιαίας αγοράς... Ξεπούλημα δηλαδή... Και ο νοών νοείτω...

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 1/22/2013 11:30 π.μ.

Αν υιοθετούμε την τουρκική ερμηνεία της ομοσπονδίας, είτε διζωνική είναι 15ζωνική είναι, θα ισχύουν αυτά που γράφεις.

Με βάση τις ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ προτάσεις της Ε/κυπριακής πλευράς και τις προτάσεις Χριστόφια όλα όσα αναφέρεις περί εγκατάστασης, διακίνησης, εργασίας κλπ διασφαλίζονται.

Επίσης διασφαλίζεται η ψήφος με τη διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο και των δύο κοινοτήτων.

Όσον αφορά την αστυνομία θα υπάρχει η ομοσπονδιακή και οι αστυνομίες των συνιστωσών πολιτειών (όπως π.χ. στις ΗΠΑ). Θα υπάγονται όμως στην κεντρική αστυνομία.

Επομένως τίποτε από αυτά δεν οδηγούν στη διχοτόμηση.

Ανώνυμος είπε...

Γιατι χτες ο Μαλάς αναφέρθηκε σε Τουρκοκυπριακή Διοικηση;

Ανώνυμος είπε...

Λάμν' αρώτα.

buhda είπε...

ακόμα κι αν αναφερόταν απλώς σε διοίκηση έρογλου.Ο έρογλου δεν είναι τουρκοκύπριος; Αυστραλός είναι; Η
ακατασχετη τουρκοφαγία βλάπτει σοβαρά την υγεία.

Kyprios είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.