Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2008

Πόσο Άγιον είναι τελικά το περιβόητο «Άγιον» ΌροςΠολλά λέγονται και γράφονται τελευταία για το Άγιο Όρος, το οποίο αποδεικνύεται τελικά ότι δεν είναι και τόσον… άγιο.
Δεν είναι μόνο το θέμα για το Βατοπέδι.
Είναι και άλλα πολλά σκάνδαλα που ταλανίζουν αυτό τον χώρο που έχουν να κάνουν ακόμα και με τη σεξουαλική ζωή των παροικούντων ή για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί, μερίδας των παροικούντων.
Σήμερα σκόπευα να αναρτήσω ένα άλλο θέμα, αλλά ένα ρεπορτάζ του «Άλφα» (σήμερα το πρωί) μου άλλαξε τα σχέδια.
Με έκπληξη είδα και άκουσα τους παρουσιαστές αλλά και το θεολόγο Μουστάκη να επιβεβαιώνουν ότι η κοιτίδα της Ορθοδοξίας (η οποία βάλλεται άδικα για να αλωθεί η Ορθοδοξία όπως μας είπε την περασμένη Κυριακή ο Λεμεσού Αθανάσιος) δεν μπορεί να περηφανεύεται για ολόκληρη την ιστορία της.
Η εκπομπή λοιπόν παρουσίασε ταινία που παρουσίαζε τους καλόγερους του Αγίου Όρους να ξεναγούν εκεί τους Γερμανούς αξιωματικούς του στρατού κατοχής που κατέλαβε την Ελλάδα.
Μάλιστα η φωτογραφία του Χίτλερ φιγούραρε στο κέντρο γύρω από φωτογραφίες ηγουμένων!!!
Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και μια επιστολή που έστειλαν οι αγιορείτες στον εξοχότατον Χίτλερ με την οποία του ζητούσαν να θέσει υπό την προστασία του το Άγιο Όρος.
Ψάχνοντας λίγο την επιστολή αυτή την βρήκα και στο διαδίκτυο (http://panole8riambos.wordpress.com/2008/10/16/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%87%ce%af%cf%84/) και είναι αυτή που βλέπετε πιο κάτω:
Εν Αγίω Όρει τη 13/26 Απριλίου 1941
Προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτλερ εις Βερολίνον.
Εξοχότατε,
Οι βαθυσεβάστως υποσημειούμενοι Αντιπρόσωποι των Είκοσιν Ιερών Βασιλικών Πατριαρχικών καί Σταυροπηγιακών Μονών του Αγίου Όρους Άθω, λαμβάνομεν την εξαιρετικήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασίαν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τόπου Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων.
Το Άγιον Όρος, Εξοχώτατε, συνέστη εις Πανορθόδοξον μοναχικήν πολιτείαν, εις ήν ανέκαθεν διαβιούν εν αγαστή ομονοία μοναχοί ακωλύτως προσερχόμενοι από διάφορα ορθόδοξα Έθνη, κατά τον Θ΄ μ.Χ. αιώνα, πνευματικώς μέν εξαρτωμένων από του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολιτικώς δέ αυτοδιοικούμενον υπό της Ιεράς Συνάξεως των Αντιπροσώπων των Είκοσιν Ιερών καί Κυριάρχων Μονών καί πολιτειακώς υπαγομένων υπό την προστασίαν καί κηδεμονίαν των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων καί των διαδόχων Αυτών.
Το Αυτονομιακόν τούτο πολίτευμα περιεθριγκώθη δι’ αλλεπαλλήλων τυπικών καί Χρυσοβούλων των ιδρυτών καί ευεργετών των Ιερών μονών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Βασιλείου του Μακεδόνος(882), Ιωάννου Τσιμισκή(972), Κωνσταντίνου Μονομάχου(1046), Στεφάνου Δουσάν(1346) καί άλλων Σλαύων, Ουγγροβλάχων Ηγεμόνων καί των μετέπειτα Σουλτανικών Φιρμανίων τελευταίως δε υπό του Καταστατικού Χάρτου του 1926, ούτινος δύο αντίτυπα εσωκλείομεν.
Το ουτωσί καθιερωθέν προνομιακόν καί αυτοδιοίκητον καθεστώς του Ιερού τούτου Τόπου, αποτελέσαν αντικείμενον συζητήσεων καί επικυρώσεων διαφόρων διεθνών συνθηκών περιεθριγκώθη τέλος, διά του 62ου άρθρου της Βερολινείου συνθήκης του έτους 1878, έχοντος ούτω, οι μοναχοί του Όρους Άθω οθενδήποτε καί αν κατάγωνται θα διατηρήσωσι τά κτήματα καί τα πρότερα αυτών δικαιώματα καί θ’ απολαύωσιν, άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως, πλήρους ισότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.
Των εν Αγίω Όρει ενασκουμένων Μοναχών, ανεξαρτήτως τόπου προελεύσεως καί Εθνικότητος, σκοπός καί αποστολή καθ’ όλον τον υπερχιλιετή βίον του Αγίου Όρους, υπήρξεν η διατήρησις, προαγωγή καί εξασφάλισις των Ιερών αυτού σκηνωμάτων, η διά της ακαταπονήτου φιλεργίας των εν αυτώ ενασκουμένων μοναχών καλλιέργεια της τε εκκλησιαστικής καί κλασσικής φιλολογίας καί καλλιτεχνίας, ο ασκητικός βίος καί η διηνεκής προσευχή υπέρ του σύμπαντος κόσμου.
Την διατήρησιν του καθεστώτος τούτου της αυτονόμου μοναχικής πολιτείας, ικανοποιούντος πλήρως άπαντας τους εν Αγίω Όρει ενασκουμένους ανεξαρτήτως εθνικότητος Ορθοδόξους μοναχούς καί εναρμονιζόμενοι προς τον σκοπόν καί την αποστολήν αυτών, παρακαλούμεν καί ικετεύομεν θερμώς την Υμετέραν Εξοχότητα όπως αναλάβη υπό την υψηλήν προστασίαν καί κηδεμονίαν Αυτής.
Τον Βασιλέα των Βασιλευόντων καί Κύριον των Κυριευόντων εξ όλης ψυχής καί καρδίας ικετεύοντες, όπως επιδαψιλεύση τη Υμετέρα Εξοχότητι υγείαν καί μακροημέρευσιν επ’ αγαθώ του ενδόξου Γερμανικού Έθνους.
Υποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.
Πηγή: Ιστορικόν Διπλωματικόν Αρχείον του Υπουργείου Εξωτερικών.
Αναδημοσίευση: περιοδικόν Ελληνικόν Πάνθεον, τεύχος 13, Ιουνίου-Αυγούστου 2001, σελίδα 18.
Αυτά, αγαπητοί αναγνώστες την ώρα που χιλιάδες Έλληνες πολεμούσαν τον κατακτητή και σε λίγο χιλιάδες πιάνονταν αιχμάλωτοι από τους ναζί και οδηγούνταν σε φυλακές, στρατόπεδα συγκέντρωση και άλλοι εκτελούνταν!
Την ώρα που ο ελληνικός λαός έμπαινε σε μια μαύρη κατοχή και περνούσε πείνα, δίψα, κακουχίες και σωρεία άλλων ψυχικών και σωματικών ταλαιπωριών, οι καλοί καλόγεροι νοιάζονταν για το τομάρι τους.
Μάλιστα, για το τομάρι τους.
Άσχετα αν κάποιοι σήμερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

πάρχει όμως και κάτι άλλο:
«Είναι γνωστό, ότι με μια διπλωματική (...!?) και έγκαιρη ενέργειά της η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, που συνήλθε στις 26 Απριλίου 1941, στέλνοντας επιστολή προς τον Χίτλερ στο Βερολίνο διέσωσε κυριολεκτικά τον ιερό τόπο από νέα βεβήλωση, κινδύνους εισβολής Βουλγάρων κλπ. και άλλες ταλαιπωρίες...»
Αφου υπενθύμισαν στον Χιτλερ ότι είχε επισκευτει το Αγιο Ορος το 1919, συνέταξαν επιστολή που είχε ως εξής:
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΞΟΧΟΤΗΤΑ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ Γ' ΡΑ'Ι'Χ
ΑΔΟΛΦΟΝ ΧΙΤΛΕΡ
ΗΜΕΙΣ ΟΙ 20 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΙΣΑΡΙΘΜΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΩΝ ΤΗΝ ΜΟΝΑΣΤΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΩΝΥΜΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝ ΕΙΣ ΑΠΗΚΟΟΝ ΠΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΤΑΥΤΗΝ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ ΝΙΚΑΣ ΣΑΣ.
ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΚΡΑΥΓΑΖΟΜΕΝ ΕΝ ΘΑΥΜΑΣΜΩ:
EΠΕΣΕΝ ΤΟ ΖΙΤΟΜΙΡ (ΣΟΒΙΕΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ) ΚΑΙ ΕΣΩΘΗ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ...
ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΡΑΤΥΝΗ ΤΗΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ (ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ) ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΛΕΙΣΤΑ .
ΟΙ 20 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΥΣIΟΥ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 20 ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.
Α' ΤΕΤΡΑΔΟΣ: ΛΑΥΡΑΣ...ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ
Β' ΤΕΤΡΑΔΟΣ: ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ...ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ
Γ' TETΡΑΔΟΣ: ΙΒΗΡΩΝ....ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
Δ' ΤΕΤΡΑΔΟΣ: ΧΙΛΙΑΝΔΡΙΟΥ...ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ε' ΤΕΤΡΑΔΟΣ: ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ...ΚΩΝΣΤΑΜΟΝΙΤΟΥ
ΑΓΙΩΝΥΜΟΝ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩ, ΣΕΛΙΣ 57


Αυτά χωρίς περαιτέρω σχόλια από μέρους μου.

35 σχόλια:

Diasporos είπε...

Στα χέρια μερικών ανθρώπων, το Θείο καταστρέφεται μόλις θελήσουν να το κρατήσουν δικό τους.


Όσο και να πολεμούν -στη θεωρία- τον εγωισμό τους, αυτός θεριεύει με κρυμμένο τρόπο, τους κυριεύει, καθοδηγεί τις πράξεις με ένοχο χέρι, τους ενώνει με το Κακό.

Πώς να φτάσει κάποιος το τέλειο όταν απαρνιέται τον εαυτόν, και τον Εαυτόν;

Λίγοι το καταφέρνουν -πολλοί απ' αυτούς στο Όρος, ζούν και Άγιοι ανθρώποι εκεί. Σίγουρα τα καταφέρνουν γιατί ξερουν να συγχωρούν τον εαυτό με τις αδυναμίες τους, και γι αυτό χάνουν οι αδυναμίες τη Δυναμη τους.

Αλλά όπου άνθρωπος ατέλειος, που πασκίζει να κρατήσει την τελειότητα δική του, και νιώθει άσχημα για την Ανθρώπινη Αδυναμία, τον καίει το Άυλο και κάνει Λάθη τέτοια που περιγράφεις.

Ανώνυμος είπε...

Γεια σου Μιχάλη.

η ανάρτηση σου με λυπεί διπλά.

Πρώτον, γιατί δε μ' εκπλήσσει, δυστυχώς έχουμε συνη8ίσει πια να διαβάζουμε παντού τα σοβαρότατα ολισθήματα της άρχουσας, εκκλησιαστικής τάξης. Κι είναι επικίνδυνη αυτή η συνήθεια, γιατί αδικούμε ίσως πολλούς ανθρώπους που υπηρετούν, εκ του ιεραρχικού αξιώματος τους, με πίστη και τιμιότητα το (υπόλοιπο) κοινωνικό σύνολο.

Δεύτερον (με λυπεί), ακριβώς αυτή η μερίδα τού κοινωνικού συνόλου, η οποία έθεσε ως κανόνες ζωής τα χριστιανικά ιδεώδη. Πώς νοιώθει άραγε, όταν με ιστορικά τεκμήρια έρχεται αντιμέτωπη με τις διασυνδέσεις των Ιερομόναχων του Αγίου Όρους και των Ναζί; (...)

Λύσεις αποτελούν η επανίδρυση ή η εξυγίανση του θεσμού. Αυτό θα έπρεπε να γίνει από άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά κι όχι από τρίτους (σαν εμένα) που έχουν αποχαιρετήσει από εφηβείας την όποια ενεργό σύνδεση και αποδέχονται την εκκλησία μόνο ως αποτόκιο πολιτιστικής κληρονομιάς και γραφικό φορέα συνέχισης ήθων και εθίμων...

Μιχάλης είπε...

@ Διάσπορος

Δεν θα διαφωνήσω με όσα λες.

Το ζήτημα είναι ότι εκείνοι που πραγματικά αγωνίζονται να φτάσουν κάπου (από τους αγιορίτες) μένουν στο περιθώριο διότι ακριβώς απαρνιούνται τον κόσμο τούτο.

Με αποτέλεσμα να επιπλέουν σαν φελλοί κάποιοι που έχουν τάξει για σκοπό τους κάτι άλλο που πόρρω απέχει από τις αρχές και τις αξίες που (υποτίθεται) τάχθηκαν να υπηρετήσουν.

Μιχάλης είπε...

@ Λεμέσια

Ισχύουν όσα είπα πιο πάνω και πιστεύω ότι σε καλύπτουν.

Από την άλλη εκπλήσσομαι που εκπλήττεσαι για τη στάση μερίδας (έστω) της Εκκλησίας έναντι των ναζί.

Αλήθεια, μπορεί κάποιος να θυμηθεί εύκολα έστω και μια φορά που η επίσημη Εκκλησία δεν τάχθηκε με το μέρος των απολυταρχικών και δικτατορικών καθεστώτων;
Και δεν μιλώ για τον ελλαδικό χώρο ούτε για μεμονωμένους ιερείς και ιεράρχες που πιθανόν αντιστάθηκαν σε τέτοια καθεστώτα.

Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό είναι απόρροια της ίδιας της χριστιανικής πίστης και δεν έχει να κάνει με προσωπικές επιλογές του όποιου ιεράρχη.

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη,

ξαναδιάβασε πιο πάνω. ("Πρώτον, γιατί δε μ' εκπλήσσει...").
Με λυπεί που ΔΕ μ' εκπλήσσει ότι υπάρχουν τεκμήρια ακόμη και για συνεργασίες Αγίου Όρους και Ναζί.

Είναι απόρροια της ίδιας της χριστιανικής πίστης η στάση της εκκλησίας..;
Αν τα πάρεις όλα κατά γράμμα, φυσικά, τί να περιμένεις από μία θρησκεία που σου υποδεικνύει ως πρώτο δόγμα το 'πίστευε και μή ερεύνα'..;

Προσωπικά δε χρειάζομαι καμία θρησκεία για τις όποιες μου επιλογές. Όμως, οφείλουμε σεβασμό στους ανθρώπους που παραβλέπουν τα αρνητικά και προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους βάσει των αναμφισβήτητα απλοϊκών και θετικών χριστιανικών ιδεωδών.

Ένα μικρό παράδειγμα...Σε μία λογοτεχνική συζήτηση περιγράφει η συγγραφέας Ulla Hahn το στενό περιβάλλον (προερχόμενη από την εργατική τάξη της μεταπολεμικής γερμανίας) που μεγάλωσε και την έμφυτη τάση της προς τον κόσμο του βιβλίου. Σε μία οικογενειακή αντιπαράθεση, διηγείται, την αποπήρε ο ίδιος της ο πατέρας, λέγοντας της 'ότι κι αν κάνεις θα παραμείνεις ένα παιδί εργατών.' Επεμβαίνοντας η γιαγιά της, η οποία ήταν παρούσα, τον διόρθωσε επικριτικά, 'δεν είμαστε μόνο εργάτες, είμαστε καθολικοί εργάτες.'

Τί θέλω να πω μ' αυτό; Αυτά τα ίχνη πολιτισμού που εναποθέτει μία θρησκεία σε ομάδες ανθρώπων δεν πρέπει ν' αγνοούνται. Ακόμη κι αν δεν είναι στο σύνολο τους ορθά και 100% ηθικά, αποτελούν πυρήνες αυτοπεποίθησης κι αυτοπροσδιορισμού για μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων παγκοσμίως. Στην πλειονότητα τους, καμία ιδεολογία δεν είναι παντελώς έγκυρη. Μόνο ο αμφίδρομος σεβασμός μπορεί να μας διασώσει από ακρότητες και να διορθώσει, ίσως, τους αναχρονισμούς και τις ατέλειες.

Ανώνυμος είπε...

Το πιο πάνω σχόλιο είναι δικό μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σπανίως φορτίζει κανονικά η σελίδα.

Drapetis είπε...

Το πιστευε και μη ερευνα δεν εχει καμια σχεση με την Ορθοδοξια. Και αν θελουμε να ειμαστε ακριβεις, μπορουμε να το διατυπωσουμε ως εξης
'Πιστευε και μη, ερευνα' δηλαδη, ειτε πιστευεις ειτε οχι, ερευνα.
Οσο για τες επιστολες στον Χιτλερ,
ενα αρθρο τα λεει πολυ ξεκαθαρα
http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/epis_ag_orous_xitler1.htm
Διοτι τα γεγονοτα πρεπει να τα βλεπουμε σε συγκεκριμενο context.
Γιατι δεν μιλουμε και για την τοπικη συνοδο του 1872 που καταδικασε τον εθνικισμο? Η Ορθοδοξη εκκλησια δεν ειναι ιδεολογια, και οποιος την χρησιμοποια σαν τετοια αγνοει τες αρχες της.

Περαιτερω, αν θελει καποιος να κατανοησει το μεγεθος του αγωνα ενος μοναχου δεν εχει παρα να διαβασει την 'Κλιμακα' του Αγιου Ιωαννη του Σιναιτου. Και δυο-τρεις βιους συγχρονων αγιων ( Γεροντα Παισιου, Γεροντα Σοφρωνιου του Εσσεξ, Γεροντα Σεραφειμ του Σαρωφ) για να αναφερω τους πιο γνωστους.
Επισης, οταν μιλουμε για θρησκειες πρεπει να κανουμε τον διαχωρισμο μεταξυ Ορθοδοξιας και των αλλων. Διοτι δεν μπορουμε να βαλλουμε τα παντα στο ιδιο καζανι.

Μιχάλης είπε...

@ Λεμέσια

Απ’ ότι βλέπω η συζήτηση πάει να επικεντρωθεί στην ουσία της χριστιανικής πίστης και δεν θα το ήθελα αυτό προς το παρόν.

Εν πάση περιπτώσει, ο σεβασμός προς το τι πιστεύει ο απλός κόσμος είναι ένα και το τι πραγματικά λέει εκείνο στο οποίο πιστεύει ο απλός κόσμος είναι άλλο.

Η όποια κριτική δεν περιλαμβάνει την γιαγιά ή το θείο ή τον πατέρα και αδελφό μας που πιστεύει σε αυτό που ονομάζουμε θρησκεία. Αφορά τους ταγούς.
Οι οποίοι πουλούν διάφορα του κόσμου για να τον κάνουν να πιστεύει, ενώ εκείνοι κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους.

Γι αυτούς μιλώ και όχι για τον απλό κόσμο.

Όσον αφορά το τι προσφέρει το κάθε ιδεολόγημα είναι ένα άλλο θέμα προς συζήτηση.

Μιχάλης είπε...

@ Drapetis

Επαναλαμβάνω ότι και στην αρχική μου ανάρτηση λέω αυτό που λες για εκείνους τους μοναχούς που είναι μοναχοί κι εκείνους που παριστάνουν τους μοναχούς.
Αν και διαφωνώ με αυτό που λέμε μοναχισμός, είναι γεγονός που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μονάζουν.
Δεν μπορώ όμως να θεωρήσω μοναχούς πολλούς που ονομάζονται έτσι στην Κύπρο για παράδειγμα.

Σε ότι αφορά το «πίστευε και μη ερεύνα» ή το «πίστευε και μη, ερεύνα» διερωτώμαι γιατί ενώ οι ορθόδοξοι λένε ότι δεν τους αφορά, προσπαθούν να το δικαιολογήσουν παίζοντας με ένα κόμα(,). Γιατί άραγε;
Και πόσο σχέση έχει αυτό με εκείνο που είπε ένας μεγάλος ορθόδοξος Πατέρας ότι το μυστήριο δεν χρειάζεται έρευνα; (Νομίζω ο Βασίλειος το είπε).

Η ορθοδοξία, λες δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι θρησκεία. Τότε τι είναι;

Αλλά όπως είπα θεωρώ ότι δεν είναι της ώρας να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Απλώς σχολίασα για να μην περάσουν απαρατήρητα τα όσα είπες.

Αλλά ας πάμε και στην ουσία που αφορά και το άρθρο που ανάρτησα και την απάντηση που δίνει η http://www.oodegr.com/neopaganismos/sykofanties/epis_ag_orous_xitler1.htm

Μια απλή ανάγνωση των όσων γράφονται σε αυτή τη σελίδα δίνουν αμέσως την εικόνα ότι γίνεται προσπάθεια να δικαιολογηθεί το συμβάν. Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι αυτό που αναφέρω είναι υπαρκτό γεγονός.

Όμως το εν λόγο άρθρο επιβεβαιώνει και κάτι άλλο. Ρωτάς γιατί δεν μιλούμε για την ΤΟΠΙΚΗ σύνοδο του 1872 που καταδικάζει τον εθνικισμό.
Μα ακριβώς μέσα από τα όσα προσπαθεί να αποδείξει το άρθρο στο τέλος επιβεβαιώνει ότι αυτή η απόφαση της συνόδου δεν ακολουθείται.

Από την άλλη, το ότι υπάρχει η σχετική απόφαση (για την οποία άκουσα αλλά ποτέ δεν είδα και αν την έχεις καλό είναι να μου την στείλεις ή να τη δημοσιεύσεις), είναι θετικό.
Όμως τελικά ποιοι είναι αυτοί που ενίοτε πρωτοστατούν σε εθνικισμό;
Δεν είναι η ίδια η Εκκλησία;

Ανώνυμος είπε...

@Μιχάλη,

ως απάντηση μου έθιξα δύο ερωτήματα, της ουσιαστικής ουσίας του χριστιανισμού και το τι αντιπροσωπεύει (προσφέρει, κατ' εσένα) το κάθε ιδεολόγημα. Είναι παράμετροι που πρέπει κάποτε να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Προς το παρόν σέβομαι, ότι δε θέλεις να επικεντρωθεί η συζήτηση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο.

Τώρα τι να πω; Ότι καταδικάζω τη συμπεριφορά των 'ταγών'..; ("Οι οποίοι πουλούν διάφορα του κόσμου για να τον κάνουν να πιστεύει, ενώ εκείνοι κάνουν ανενόχλητοι τη δουλειά τους.")

Αυτό εξυπακούεται, δε νομίζω να υπάρχει κανείς που θα διαφωνούσε σε αυτό το σημείο μαζί σου.

Αυτά από μένα.

Ανώνυμος είπε...

Eleni

Pragmatika den exei meinei pleon tipota pou na mhn exoun kanei autoi oi 'sxedon agioi' anthropoi...Pragmatika exo ftasei sto shmeio ekeino pou den me ekplhsei tipota..poso mallon h sunergasia tous me tetoiou eidous kathestota.

Endiaferon h olh katastash k einai polu thetiko oti provlithike dioti meta to Amen tou Gavra (os ena vathmo oi tainies exun pleon antikatasthsei ta vivlia, k polloi tis dexontai san 'epistimonika' tekthria),kapoioi orthodoxoi xristianoi (autoi tou perigurou mou toulaxiston) xrhsimopoiousan to paradeigma tou Vatikanou gia na sthrixun dikaiologies sxetika me to poso anoterh einai h Orthodoxh ekklhsia apo tin Katholikh...

Telospanton, to artho mou efere sto mualo kati pou mou elege h giagia mias filhs mou..: 'mhn lupasai korh mou tous Evraious, autoi staurosan ton Xristo..!! ' ;-)


@Michali

Η ορθοδοξία, λες δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι θρησκεία. Τότε τι είναι;

Autin akrivos tin erotish ethesa k ego se mia prosfath kouventula pou eixa me enan gnosto mou..H apantish htane: 'h orthodoxia einai vioma...' H alitheia einai oti den polukatalava thn apanthsh k fusika peretero exigish den dothike pote. Anameno me endiaferon pantos tin apantisi tou Drapeth se auto.

Ανώνυμος είπε...

h or8odo3ia einai kykloma.. Of Wonabe dictators..

Drapetis είπε...

Θα σε παραπεμψω στη ιδια ιστοσελιδα φιλε Μιχαλη (πολυ αξιολογη, εχει μεγαλο πλουτο αρθρογραφιας για ΟΛΑ τα θεματα περι Ορθοδοξιας και οχι μονο)
΄Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 11, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1967, στ. 519 στα Δογματικά και Συμβολικά κείμενα που παρατίθενται, αναφέρεται με αρίθμηση: "κβ) Όρος της εν Κωνσταντινουπόλει Τοπικής Συνόδου του 1872 κατά του εθνοφυλετισμού" απο το:http://www.oodegr.com/oode/dogma/genika/airesi_genika2.htm

Και http://www.oodegr.com/oode/biblia/ethnik1/perieh.htm
για το θεμα του εθνικισμου.

Τι ειναι η Ορθοδοξια? Πολυ σωστα σου απαντησε ο γνωστος σου φιλη Ελενη. Ειναι βιωμα, ειναι εμπειρια, ειναι αγωνας. Ο λογος που αναφερθηκα σε μερικους μεγαλους Αγιους και Γεροντες της εποχης μας και στους βιους τους ειναι επειδη ακριβως αυτο τονιζουν και αυτη ειναι η πραγματικοτητα.
Αυτη ειναι η διαφορα μας με τον δυτικο χριστινισμο , που επικεντρωντεται στον σχολαστικισμο και τον ηθικισμο.
Η εμπειρια του Θεου ειναι κατι που δεν μπορεις να το μαθεις, ειναι κατι που πρεπει να το ζησεις. Μεσω της μυστηριακης ζωης, της προσευχης, της μετανοιας, της εξομολογησης, της Θειας Κοινωνιας, της αγαπης...Χρειαζεται καλη προαιρεση και διαθεση για ΕΡΕΥΝΑ :)
Και τι εννοω? Αν καποιος διαβασει τον βιο ενος Αγιου θα κατενθουσιαστει. Θυμουμαι την πρωτη φορα που αρχισα να διαβαζω τον βιο του Γ.Παισιου δεν ηθελα να αφησω το βιβλιο. Επειτα χρειαζεται να ψαξει κανεις 2-3 καλους πνευματικους, να τους θεσει τις ερωτησεις, τις αποριες, τις αντιρρησεις, τις αμφιβολιες του.
Ειλικρινα πιστευω οτι ο Θεος εχει τον τροπο να προσκαλει τον καθενα να Τον γνωρισει. Επειτα απ'αυτο, ο καθε ανθρωπος κανει την επιλογη του. Και αυτη η ελευθερια να επιλεξουμε ειναι το μεγαλυτερο δωρο που μας εδωκεν ο Θεος.

Μιχάλης είπε...

@ Λεμέσια

Το ποια είναι η ουσία του χριστιανισμού είναι συζητήσιμο αγαπητή μου φίλη.

Και είναι συζητήσιμο διότι ο καθένας βλέπει τα πράγματα με το δικό του φακό.
Και η δική μου άποψη είναι ότι ο χριστιανισμός δεν είναι αυτό που φαίνεται…

@ Ελένη,

Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι παπάδες ως θεσμός είναι ένας βραχνάς για την ανθρωπότητα.
Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία (του Μεσαίωνα) που λέει: «Τον ταύρο να τον προσέχεις από μπροστά διότι κουτουλλά. Ον γάδαρο που πίσω διότι κλωτσά. Τον καλόηρον που ούλλες τις πάντες…»

Νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του.

Το Βατικανό διαφέρει από το Φανάρι, αυτό είναι φανερό.
Όμως σε πολλά σημεία έχουν πολλά κοινά διότι καθοδηγούνται από την ίδια ιδεολογία.

Όσον αφορά το βίωμα, διερωτώμαι αν υπάρχει οποιαδήποτε ιδεολογία ή σύστημα ιδεών που να μην είναι βίωμα;
Αν δεν το ζεις δεν το νιώθεις, δεν μπορείς να πεις ότι υποστηρίζεις τη συγκεκριμένη ιδέα, είτε αυτή είναι πολιτική, κοινωνική ή θρησκευτική.

Μιχάλης είπε...

@ Drapetis

Την ιστοσελίδα που αναφέρεις την έχω υπόψη μου και πολλές φορές καταφεύγω σε αυτήν για να πάρω την άλλη άποψη.
Πραγματικά είναι αξιόλογη ιστοσελίδα με πλούτο αρθρογραφίας, άσχετα αν διαφωνώ στην πλειοψηφία των γραφομένων της. (Πως μπορείς να ερευνήσεις ένα δόγμα είναι άλλη υπόθεση αλλά ας είναι).

Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ για τις πληροφορίες.

Το ερώτημα όμως παραμένει, πως είναι δυνατόν η ορθοδοξία να καταδικάζει τον εθνικισμό και παράλληλα να πρωτοστατεί σε αυτόν.

Για το βίωμα, για μένα ισχύει αυτό που είπα πιο πάνω, στην Ελένη.
Και σέβομαι απόλυτα αυτό που εσύ προσωπικά νιώθεις, άσχετα αν δεν με βρίσκει σύμφωνο.

Ισχυρές αντιρρήσεις έχω και για το ζήτημα της ελευθερίας και το κατά πόσον είναι δώρο του θεού.

Αλλά αυτά τα ζητήματα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Υπόσχομαι ότι εν καιρώ θα κάνω μια σχετική ανάρτηση.

Ανώνυμος είπε...

@Μιχάλη,

Από τη μία συμφωνώ με όσα περιγράφεις για την άρχουσα τάξη της εκκλησίας, την ανάμειξη στα του κράτους, την ανέκαθεν εθνικιστική τάση στους κόλπους της κι όλα τα αρνητικά που μπορεί κάποιος να προσάψει αυτού του ιστορικού θεσμού και ιδεολογίας.
Από την άλλη, είναι τόσο απόλυτη η προσέγγιση σου σ' αυτό το ευαίσθητο θέμα, που δε μου επιτρέπει η συνείδηση μου να την επικροτήσω.

Δεν υπάρχουν τελείως αθώες ιδεολογίες. Μήπως ζητάς την κατάργηση όλων των θεσμών που τις αντιπροσωπεύουν, όταν δε θεωρείς τον εαυτό σου μέλος τους; Δεν είναι λίγο ακραίο αυτό;
Εσύ θα το δεχόσουν για τα δικά σου πιστεύω και ιδέες;
Αν θέλεις να κάνεις ουσιαστική κριτική στην εκκλησία (π. χ. για τον Αρχιεπίσκοπο και τις απαράδεχτες του δηλώσεις ή για τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου), καμία ένσταση. Όμως, έχω την εντύπωση ότι επιδιώκεις κάτι παραπάνω* κι αυτό αδικεί ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι δεν έβλαψαν κανένα με την πίστη και τη ζωή τους. (Δε θ' αναφερθώ σε θείο ή γιαγιά, προφανώς το παράδειγμα μου με την διήγηση της Ulla Hahn δεν έγινε κατανοητό.)

*"Προσωπική μου άποψη είναι ότι οι παπάδες ως θεσμός είναι ένας βραχνάς για την ανθρωπότητα.
Υπάρχει μια κυπριακή παροιμία (του Μεσαίωνα) που λέει: «Τον ταύρο να τον προσέχεις από μπροστά διότι κουτουλλά. Ον γάδαρο που πίσω διότι κλωτσά. Τον καλόηρον που ούλλες τις πάντες…»

Νομίζω ότι αυτό μιλά από μόνο του."

Αν το πιο πάνω δεν είναι δαιμονοποίηση, τότε τί είναι; Πολλές φορές, χωρίς να το αντιληφθούμε, εκλαμβάνουμε ως δεδομένο ότι μόνο εμείς κατέχουμε τη μία και μοναδική αλήθεια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο που ζητάμε ΑΝΟΧΗ, πρέπει να είμαστε κι εμείς οι ίδιοι ανεχτικοί στην αντίθετη ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ.

Εν συντομία, διαφωνώ με την προσέγγιση σου, αν και συμφωνώ και κατανοώ πλήρως τους λόγους, τις αιτίες και τα κίνητρα.

Ανώνυμος είπε...

Eleni

@Michalis

Sumfono gia tous papades...sumfono k epauxano gia to 'vioma'..

@ Drapetis

Exakoloutho na min katalavaino...Ma me tin idia logikh ta panta einai vioma opos eipe k o Michalis.Giati diladi oi orthodoxoi xristianoi vionun perissotero thn pisth apo tous katholikous k to idio isxuei k gia ideologies ktl...

To idio sumvainei kai me tous agious.Yparxun stis pleistes ton thriskion. Giati diladi oi orthodoxoi einai anoteroi ton upoloipon..? Nomizo,oti einai ligaki afeleia na min anagnorizume k na paradexomaste (toulaxiston) to gegonos oti 'opou megalosei' o kathenas. Ean eixes gennithei(esu h o opoiosdhpote) stin Ioardania apo Mousoulmanous goneis, poies nomizeis oti einai oi pithanotites na diavazes me tetoio enthousiazmo ton vio ton agion?

Telospanton, arxise na xefeugei apo to thema h kouventa k polu pithanon na odigithume se mia antiparathesh gia thriskia, pisth pou den einai to zhtumeno edo.

*****

@ Lemesia

Ena mikro sxolio pano sto teleutaio post...Ontos den uparxun athoes ideologies.Den mporei omos auto na sumvainei se mia ideologia pou theorite theopneusth.Den mporei diladi kapoios pou einai alathitos k toso teleios na dhmiourgei dogmata me psegadia. Auto akuronei to proto, den milame diladi pleon gia theo.

Mesa stin Xristianikh pisth ta perithoria anoxis einai elaxista an oxi anuparkta. Ego prosopika theoro oti den mporei na uparxei ugeih koinonia oso h thriskia einai rizomenh.Auto vevaia shkonei polu sizitisi k den einai tu parontos.Pantos erxontai stigmes pou pisteuo oti tha htane polu pio eukoli h zoh mou ean mporusa na pistepso :-)

********

Telospanton, h ousia stin prokeimenh periptosh einai oti uparxun skoteines pleures stin ekklhsia pu mono apextheia mporun na se kanoun na nioseis. K ean ontos uparxun (ego prosopika pisteuo oti einai spanioi alla uparxun) oi timioi monaxoi k papades, ofeiloun na voithisun sto na xeskepazontai oi ekastote vromoduleies dioti kurios to (thn alitheia )ofeiloun stous pistous.

Anef_Oriwn είπε...

Μιχάλη,

Εγώ δεν θα πρωτοτυπήσω λέγοντας κάτι το νέο και το ευρηματικό, αλλά θα παραθέσω κάτι το χιλιοειπωμένο από τα στόματα των εκφραστών της απομυθοποιημένης (και καταδιωκώμενης) ανεπίσημης Ιστορίας (του γένους).

Το “σεβαστό Ιερατείο” (για να χρησιμοποιήσω και μια προσφιλή προσφώνηση σε σχολικές γιορτές, αλλά κι άλλες εκδηλώσεις όπου παρευρίσκονται, παπάδες, διάκοι και μητροπολίτες), σχεδόν πάντοτε (πλην ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων – π.χ. Παπαλάζαρος, Μητροπολίτης Νεόφυτος), εγκολπώνονται και προσεταιρίζονται τις συντηρητικές εξουσίες και γίνονται στην ουσία συστατικό τους γρανάζι (ή και θεσμός). Καθόλου παράξενο (για μενα) η από μέρους των Αγιορειτών καλογήρων αποδοχή της γερμανικής κατοχής (όπως παλαιότερα και της Οθωμανικής) και η εξύμνηση του Χίτλερ.

Πέραν τούτου και μια και έγινε αναφορά (αν και δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα της ανάρτησης), να ρωτήσω (και τη Λεμέσια και τον Drapetis), γιατί ποτέ εγώ δεν κατάλαβα, τι είναι αυτή η πνευματικότητα και δημιουργικότητα της Ορθοδοξίας που της κάνει όχι μόνο να διαφέρει αλλά και να υπερισχύει του Καθολικισμού, λόγου χάριν ...

Anef_Oriwn
Δευτέρα 27/10/2008 – 11:25 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

@Ελένη

δεν γνωρίζω αν υπάρχει θεός, αναφέρομαι μόνο στα εγκόσμια. Κατά τ' άλλα συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το σημείο "Pantos erxontai stigmes pou pisteuo oti tha htane polu pio eukoli h zoh mou ean mporusa na pistepso :-)"

@Άνευ

Δεν υποστήριξα σε κανένα σημείο αυτό το οποίο αναφέρεις περί '...πνευματικότητας και δημιουργικότητας της Ορθοδοξίας που την κάνει όχι μόνο να διαφέρει αλλά και να υπερισχύει του Καθολικισμού'.
Μάλλον, πρέπει ν' απευθυνθείς αποκλειστικά στο Δραπέτη.

Μιχάλης είπε...

Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά

@ Λεμέσια

Μα όταν μιλώ για Εκκλησία, είναι για την ιεραρχία που μιλώ. Οι υπόλοιποι είναι ποίμνιο, κατά την εκκλησιαστική ορολογία.

Ίσως να φαντάζει απόλυτη η προσέγγιση μου. Ίσως όμως να έχω υπόψη μου κάποια πράγματα που όταν θα τα αναφέρω να μη φαντάζουν τόσο απόλυτα.

Στη ζωή μου έχω μάθει να λέω ελεύθερα αυτό που πιστεύω. Προσπαθώ όμως να εφαρμόζω το ρητό «Μη λες τα όσα γνωρίζεις αλλά γνώριζε τα όσα λέγεις».
Ποτέ μου δεν απαίτησα από κανένα να επικροτήσει τα όσα λέω και έτσι αγαπητή μου φίλη δεν επιζητώ από κανένα να επικροτεί. Αυτό δεν το λέω για σένα, το λέω γενικά. Ίσα ίσα επιδιώκω να ακούω ιδιαίτερα τις αντίθετες απόψεις.
Και όπως είπα πολλές φορές, δεν έχω πρόβλημα να αναθεωρήσω θέσεις και απόψεις όταν είναι λανθασμένες.

Σε καμιά περίπτωση δεν ζητώ κατάργηση κανενός και τίποτε. Και διερωτώμαι αν άφησα να εννοηθεί κάτι τέτοιο μέσα από τα γραπτά μου.

Για μένα έχει μεγάλη σημασία η πηγή και τι λέει αυτή, γι αυτό «επιδιώκω κάτι παραπάνω» όπως λες. Εκεί ψάχνω τα αίτια.

Όσον αφορά τον απλό κόσμο, με αυτόν δεν έχω τίποτε απολύτως. Έμαθε ότι του είπανε. Και βέβαια δεν έχω καμία απαίτηση από τον απλό κόσμο να κάτσει να διαβάσει.

Το ρητό του Μεσαίωνα που παράθεσα, πιστεύω ότι είναι διαχρονικό. Δεν αναφέρθηκα και σ’ ένα ποίημα επί Οθωμανοκρατίας που χαρακτήριζε το ιερατείο Λύκους άρπαγες.

Σήμερα, δεν νομίζω να έχουν αλλάξει και πολύ τα πράγματα. Όλοι βλέπουμε τι κάνουν. Δεν ξέρω αν είναι δαιμονοποίηση αυτό αλλά ούτε αυτό τον στόχο έχω.

Τέλος, από τη στιγμή που επιδιώκω το διάλογο, δεν νομίζω να δίνω την εντύπωση ότι κατέχω τη μοναδική αλήθεια. Άλλωστε αυτό είναι προνόμιο των μονοθεϊστικών θρησκειών.

Υ.Γ. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μου ξεκαθάρισες ποιοι είναι οι λόγοι, τα αίτια και τα κίνητρα μου. :-)


@ Anef_Oriwn

Συμφωνώ και επαυξάνω...

Ανώνυμος είπε...

Eleni

Sugnomi gia to ektos thematos sxolio pali alla pos na min eimai prokatelimenh arnitika me tous papades otan proi proi pefto pano se autin tin eidhsh:http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100045_28/10/2008_290005

Pragmatika anarotiemai ean exei meinei k tipota pou na min exun kanei...

Ανώνυμος είπε...

Eleni

Sugnomi gia to ektos thematos sxolio pali alla pos na min eimai prokatelimenh arnitika me tous papades otan proi proi pefto pano se autin tin eidhsh:http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100045_28/10/2008_290005

Pragmatika anarotiemai ean exei meinei k tipota pou na min exun kanei...

Meropi είπε...

Το μόνο που μπορώ να αναφωνήσω είναι "Έλα Χριστέ και Παναγία μου". Η Εκκλησία στην υπηρεσία της εκάστοτε εξουσίας, ακόμα και του Χίτλερ και το αντίστροφο φυσικά.

Μιχάλης είπε...

@ Μερόπη

Δυστυχώς η εκάστοτε ηγεσία της Εκκλησίας λειτουργούσε ως μέρος και εξάρτημα του συστήματος επιδεικνύοντας μεγάλη προσρμοστικότητα.

Επί Βυζαντίου ήταν η ουσιαστική εξουσία. Κόβανε και ράβανε με τους εκάστοτε αυτοκράτορες και δεν δίσταζαν να συγκρουστούν μαζί τους όταν κάτι δεν γινόταν όπως αυτοί ήθελαν προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία τους, π.χ. εικονομαχία, Ιουλιανός κλπ.

Επί Οθωμανοκρατίας επίσης ήταν μέρος της εξουσίας, εξ ου και τα φιρμάνια που οαρουσιάζει σήμερα ο Εφραίμ.

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους κατάφεραν και πάλι όχι μόνο να επιπλέυσουν αλλά να βάλουν και το στίγμα τους στο νέο κράτος.

Στην κατοχή τα ίδια, με φωτεινές εξαιρέσεις μερικούς ιεράρχες.

Στα μεταπολεμικά χρόνια ήταν πλάι στην εξουσία της περιόδου της χούντας μη εξαιρουμένης.

Τα σημερνά τα βλέπουμε...

Ανώνυμος είπε...

@Μιχάλη,

"Υ.Γ. Θα ήταν ενδιαφέρον αν μου ξεκαθάρισες ποιοι είναι οι λόγοι, τα αίτια και τα κίνητρα μου. :-)"

Η απάντηση στο υστερόγραφο σου είναι απλή.

…για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μας αφορούν, για όσα συμβαίνουν και μας οργίζουν, θλίβουν, ενθουσιάζουν ή μας αφήνουν σκεπτικούς…

Μπορείς να την ανατρέξεις στην κορυφή της σελίδας αυτής...

Κατά τ' άλλα χαίρομαι που διευκρίνισες τις θέσεις σου, έτσι αποκτά η συζήτηση το ύφος που της αρμόζει. :)

Μιχάλης είπε...

Να είσαι καλά Λεμέσια... :-)

Unknown είπε...

Άσχετο...

Εξαιρετικά ενδιαφέρον το βρίσκω, πως ο Νίκος Κουτσού, μπήκε στη μπλογκόσφαιρα:

http://nkoutsou.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

nai.. Ema8en tou o arfos tou o efraim ta kolpa me ta internet..

rose είπε...

οι συμπεριφορές τους ειναι καταγεγγραμένες αλλά ποιος τις θυμάται τελικά;;

περισσοτερο ακατανοητος ο τρόπος που κάποιοι επιλέγουν για να εκλογικεύσουν τη σταση του ιερατείου του Αθω. Τι θα μπορούσε αραγε να δικαιολογησει το γλυψιμο προς τον Χίτλερ και τους φασιστες που κατέσφαζαν την υπόλοιπη χώρα, την Ευρώπη και απειλούσαν ολοκληρο τον κόσμο;

και τώρα που το βατοπέδι ρουφα οικοπεδα, χωράφια, λιμνες, εταιρειες, περιουσιες, επενδύσεςι, ΕΕ κονδύλια εκατομμυριων
ποια δικαιολογια θα σταθει μπροστα στα μεγαλα προβληματα φτωχιας που αντιμετωπιζει ο κόσμος;;

ας μην αναρωτιεται κανείς τι ειναι ο Χριστιανισμος και τι το Ιερατείο

αυτο ειναι ο Χριστιανισμος
αυτο και το Ιερατείο του!

Ανώνυμος είπε...

stelios

όχι πως τρέφω και καμία ιδιαίτερη εκτίμηση για το θεσμό της εκκλησίας αλλά πρέπει να πω ότι με ξενίζει ο συνδιασμός βατοπαιδίου και επιστολής στον αδόλφο.


είναι δύο πράματα άσχετα μεταξύ τους, που
ο άλφα αποφάσισε (λόγω του ότι αναμείχθηκε ενεργά στην αποκάλυψη του σκανδάλου, και έχει δεχθεί μηνύσεις κλπ) να τα παρουσιάζει σταθερά μαζί με σκοπό να απονομιμοποιήσει τον εφραίμ.


ο άλφα τωρά ανακάλυψε τη ταχινόπητα. και το χρησιμοποιεί συνέχεια με εκφράσεις του τύπου: "ποίοι θα μας μιλήσουν για αγιότητα, αυτοί που έστειλαν επιστολή στους ναζί"... ε μα δε γίνεται να φορτώνεις στους σημερινούς τις αμαρτίες των προηγούμενων.

Η επιστολή ήταν γνωστή εδώ και χρόνια.
και που ένα σταθμός τύπου άλφα με την ηθικοπλαστική στάση που τον διέπει, δεν θα έκανε ποτέ το κόπο να το αναδείξει ως θέμα (ως έπρεπε)"σε καιρό ειρήνης" με τους αγιορήτες. και με αυτό το τρόπο να συζητηθεί το θέμα στην ολότητα του. ποιά η θέση της εκκλησίας επί ναζιστικής κατοχής, ποια η αντίδραση επι μέρους ιερέων, να μπει η συγκεκριμένη επιστολή στα βιβλία ιστορίας; κλπ...


το ίδιο και για το βατοπαίδι όπου έχουν προκύψει (κατά τη γνώμη μου) τρία βασικά ζητήματα:
1. η καταλήστευση του δημοσίου όπου ενδέχεται να υπάρχουν και νομικές ευθήνες σε παπάδες και πολιτικούς
2. το ενδοεκκλησιαστικό με τη γνωστή επιστολή των 20 αγιορητών που κατηγορούν τους κυπραιούς ότι αλώσαν το άγιο όρος
και
3. ένα άκρως πολιτικό (που αυτό είναι αν με ρωτάτε το πιο σημαντικό αλλά αυτό που προβάλετε λιγότερο): κατά πόσο αναγνωρίζουνται χρυσοβουλα και φιρμάνια σε μια δημοκρατία, όπου εξουσία πηγάζει από το λαό. που κανονικά το κράτος έπρεπε να τα δημεύσει.


είναι σαν να τα παίρνει ο μητσοτάκης τζουνιορ από τη σιμενς και να βγαίνει ο δημοσιογράφος με τίτλο "ο γιος του κινηματία σε σκάνδαλο διαπλοκής"
όχι πως είναι ψέμα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

ΜΑΤΡΙΞ είπε...

πάντως τα σκάνδαλα της ορθόδοξης εκκλησίας είναι πλημμελήματα μπροστά σε αυτά της καθολικής. Τουλάχιστον στην ορθόδοξη έχει μείνει κάποια πνευματικότητα (όσο να ναι...).

Μιχάλης είπε...

@ stelios

Έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές πτυχές.
Το ένα είναι οι συμπεριφορές των αγιορειτών και από την άλλη οι σκοποί ή μάλλον οι σκοπιμότητες του συγκεκριμένου καναλιού.
Αυτό νομίζω είναι φανερό.

Το ένα όμως δεν αναιρεί το άλλο.

Η ουσία παραμένει, ο ρόλος των συγκεκριμένων αγιορειτών την εποχή εκείνη. Και όταν μιλούμε για άγιο όρος δεν αναφερόμαστε απαραίτητα στο Βατοπαί(ε)δι.

Η επιστολή είναι γνωστή εδώ και χρόνια σε εκείνους που ψάχνουν το πράγμα. Στο πλατύ κοινό όχι.

Είναι επίσης σημαντικό ότι μέχρι σήμερα τόσο η επίσημη εκκλησία όσο και το άγιο όρος δεν έχουν αποκηρύξει τις εν λόγω επιστολές.
Αντίθετα, προσπαθούν να τα δικαιολογήσουν.


@ ελληνοκύπριος

Δεν ξέρω αν σε παρηγορεί το ότι έχουν και άλλοι τα δικά τους σκάνδαλα, τα οποία όπως λες είναι χειρότερα από τα «δικά» μας.

Δηλαδή αν ένας ή μια απατά τον άντρα ή τη γυναίκα του με άλλον/ην δεν είναι τόσο μεμπτό με το αν τον/την απατά με πολλούς/ες;

Θα ήθελα όμως να δω τις αντιδράσεις για το θέμα της επόμενης ανάρτησης που θα κάνω.

rose είπε...

@ ελληνοκύπριε

στην ρωμαιοκαθολικη εκκλησία η οποία κατάντησε καταφύγιο παιδεραστών, υπήρξαν πέντε-δεκα δημοσιες ανακοινωσεις που καταδίκαζαν παρόμοιες συμπεριφορές...

υπήρξαν 2-3 δημοσιες απολογίες προς Εβραίους, γυναικες, παιδια κλπ κλπ απο τον Πάπα..

για ποια πνευματικότητα μιλάμε;

εκείνη η οποία έτσι κι αλλιως συναντάται σε όλους τους ερημητες ασκητές σε ολα τα μηκη και πλάτη του πλανήτη ανεξαρτητως πίστεως;;

αυτη η πνευματικότητα ας αποδοθεί σε ατομα που κανουν το ταξιδι τους και επιλέγουν αυτο το μονοπάτι...

η οργναωμενη μορφή της οποία θρησκειας ισοπεδώνει το άτομο και αποστερει ελευθερίες...

και στην οργανωμενη της μορφή στην συγκεκριμενη περίπτωση υπάρχει εξουσιολαγνεία, εξουσιομανία, μισαλλοδοξία και απολυτότητα...

τι σχεση εχει η πνευματικοτητα λοιπον με την Ορθοδοξία;;

Ανώνυμος είπε...

Πείτε μου σας παρακαλώ ότι δε συνέβησαν στην Κύπρο αυτά που με καυστικότατο, ομολογουμένως, τρόπο περιγράφει ο Κώστας Κωσταντίνου στον Πολίτη σήμερα για το ίδρυμα του Αγ. Σπυρίδωνα. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης εμπόδισε τη μεταφορά των παιδιών αυτών, επειδή ο χώρος ανήκει στην Εκκλησία; Τι ντροπή...

http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?-A=830617&-V=columns

Μιχάλης είπε...

Η νέα ανάρτηση σε λίγο θα αφορά αυτό ακριωβώς το θέμα.