Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 (Προσθήκη)


Πριν περάσω στο θέμα της σημερινής ανάρτησης να δηλώσω ότι ενώνω κι εγώ τη φωνή μου ενάντια στην απόφαση του Κακουργιοδικείου που αθώωσε τους 10 αστυνομικούς.
Θεωρώ ότι είναι μια άδικη και απαράδεκτη απόφαση.
Θεωρώ επίσης ότι έχω καλυφθεί από τα όσα αναρτήθηκαν σε πολλά κυπριακά ιστολόγια και κρίνω ότι δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβω τα ίδια.
Κανένας δεν ξέρει τι παίχθηκε σε αυτή τη δίκη, αλλά είναι καιρός να υπάρξει αναθεώρηση και του δικαστικού συστήματος της Κύπρου.
______________________________________

Έχουν ήδη περάσει 188 χρόνια από την επανάσταση του 1821.
Μια επανάσταση που άλλαξε τον ρουν της ιστορίας τόσο για το ίδιο το ελληνικό έθνος όσο και για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Μερικές σκέψεις θα καταθέσω σε αυτή την ανάρτηση.
* * *
Η επανάσταση του 1821 δεν έχει μία ανάγνωση. Έχει πολλές πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αναφερόμαστε σε αυτήν.
- Ήταν εθνική επανάσταση, δεν ήταν όμως μόνο εθνική επανάσταση.
- Ήταν απελευθερωτική, δεν ήταν όμως μόνο απελευθερωτική.
- Ήταν και κοινωνική, δεν ήταν όμως μόνο κοινωνική.
Ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
Και μια επανάσταση για να είναι επανάσταση με τη σωστή έννοια του όρου, πρέπει να καλύπτει αυτές τις τρεις βασικές προϋποθέσεις.

Ελάχιστοι δίνουν σημασία στον κοινωνικό χαρακτήρα της επανάστασης.
Ίσως να μη βολεύει κιόλας, διότι πώς θα ρίξουμε μετά τις ευθύνες για τις δολοφονίες αγωνιστών, για τις εμφύλιες διαμάχες και τις φυλακίσεις στην έρμη τη… διχόνοια;

Είτε μας αρέσει, λοιπόν, είτε όχι, η επανάσταση είχε και τον κοινωνικό της χαρακτήρα.
Ένα χαρακτήρα που εκφράστηκε κυρίως από τους κύκλους των Διαφωτιστών με πρώτιστο τον Ρήγα Φεραίο.

Λίγο πριν το έτος 1800 και την έναρξη του 19ου αιώνα κυκλοφορεί στα Βαλκάνια το λεγόμενο «Σύνταγμα του Ρήγα», με το οποίο προβάλλει ένα τύπο άμεσης δημοκρατίας που στηρίζεται στις αντιλήψεις του Γάλλου Διαφωτιστή Ρουσό.

Τα κύτταρα της Δημοκρατίας του είναι οι «τοπικές συναθροίσεις των πολιτών».
Καμία θέση για οποιαδήποτε «επικρατούσα θρησκεία» δεν προβλέπεται στο σύνταγμα του Ρήγα. Ούτε λέξη για χριστιανισμό και ορθοδοξία!

«Η Ελληνική Δημοκρατία (...) δεν θεωρεί τας διαφοράς των λατρειών με εχθρικόν μάτι» (…) «Ο αυτοκράτωρ λαός είναι όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου τούτου, χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου, Έλληνες, Βούλγαροι, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς».
Αυτό απαντά σε πολλά απ’ όσα λέγονται από πλευράς κυρίως των εθνικιστικών κύκλων που θέλουν να βλέπουν μόνο την… εθνική πτυχή.

Σημειώνω με αυτή την ευκαιρία ότι και ο Κυριάκος Μάτσης κατέγραφε το 1958 κάτι ανάλογο για την Κύπρο.

"Να γιατί δεν νοιάζομαι αν τη γη αυτή τη ζουν Τούρκοι για Έλληνες, Εβραίοι για ... Εκείνο που 'χει αξία είναι να τη ζουν αυτοί που την ποτίζουν με τον ιδρώτα τους και να περπατούν πάνω της ελεύθεροι, διαφέντευες της, κυρίαρχοί της. Ν' αναπνέουν περήφανοι τον αέρα της που να 'ναι αέρας δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης. Όχι πνίχτης".

Οι αρχές του Ρήγα βρήκαν σφόδρα αντίθετη την επίσημη Εκκλησία και τα γραπτά του αντιμετωπίζονταν εχθρικά από τον ορθόδοξο εκκλησιαστικό μηχανισμό, ο οποίος υπηρετούσε ασμένως και σταθερά τους Οθωμανούς.

Το έτος 1798, ο πατριάρχης Γρηγόριος Ε', αργότερα θύμα ο ίδιος της οθωμανικής εξουσίας, αλλά τότε ακόμα υπερασπιστής και εγγυητής της υποταγής των ραγιάδων στους Οθωμανούς, με εγκύκλιό του προς τους ορθοδόξους αρχιερείς εφιστά την προσοχή για τον «κίνδυνο» από την κυκλοφορία του «Συντάγματος του Ρήγα».

Γράφει στο ποίμνιο ότι να επαγρυπνεί σε όλα τα μέρη και «με ακριβείς ερεύνας και εξετάσεις, όταν εμφανισθή τοιούτον σύνταγμα, ως άνωθεν, εις τύπον ή χειρόγραφον, να συνάξης πάντα τα διασπειρόμενα, και να τα εξαποστέλλης εις ημάς».

Καλεί μάλιστα τον κόσμο να μη αμελήσει «εις την τοιαύτην ποιμαντικήν και άγρυπνόν σου ταύτην αρχιερατικήν επιστασίαν», διότι αν αμελήσει, αποδεικνύει τον εαυτό του «ανίκανον, και του ποιμαντικού χρέους ελλειπέστατον και αγρήγορον, και εκ τούτου υποπίπτει εις ανυποληψίαν και ποινήν παρά Θεού και της εκκλησίας εξ αποφάσεως».

Ήδη τον Ιούλιο 1797 ο Σουλτάνος είχε στείλει εντολή στον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε', με την οποία του ζητούσε «να διδάσκη πάντας τους βασιλικούς ραγιάδες τα της υπακοής των χρέη» και να καταδίδει «τους εναντία πράττοντας» ώστε να τιμωρηθούν. Αυτές ακριβώς τις εντολές υλοποιούσε ο Γρηγόριος και όταν διαπιστώθηκε αργότερα από την οθωμανική εξουσία ότι δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν, δολοφονήθηκε προς παραδειγματισμό.

Πολλοί από τους επαναστάτες είχαν επηρεαστεί από τα γαλλικά δεδομένα.
Ακόμα και ο αγράμματος – όπως αποκαλεί τον εαυτό του – Κολοκοτρώνης κάνει σαφή αναφορά σε αυτό:

«Η Γαλλική επανάστασις και ο Ναπολέων έκαμε, κατά την γνώμη μου, να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Πρωτήτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, τους βασιλείς τους ενόμιζον ως θεούς της γη, και ότι και αν έκαμναν, το έλεγαν καλά καμώμενον.

Υπήρχαν βεβαίως και εκείνοι που λόγω θέσης ήταν εναντίον της επανάστασης, αλλά μη μπορώντας να την σταματήσουν, φρόντιζαν να την οδηγήσουν σε άλλη κατάκηξη, ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα τους.

Πρέπει ωστόσο να αναγνωριστεί ότι στην υπόδουλη Ελλάδα δεν ήταν διασφαλισμένη η περιουσία και η ζωή κανενός, όσο πλούσιος και δυνατός κι' αν ήταν.

Ο κοτζάμπασης Σωτήρης Χαραλάμπης στις παραμονές του ξεσηκωμού γράφει:
«Ο ραγιάς, άμα πάρει τ' άρματα, δε θα μας ακούει πια. Και τότε θα πέσουμε στα χέρια εκείνων που δεν μπορούν να κρατήσουν πιρούνι για να φάνε».

Η επανάσταση, λοιπόν, ξεκίνησε από τα φτωχά λαϊκά στρώματα παρασύροντας στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού.

Ας σταθούμε λίγο σε αυτό, διότι είναι μια πτυχή που επιμελώς παραλείπεται.
Η Οθωμανοκρατία εξέθρεψε κοινωνικές τάξεις με συγκρουόμενα και ανταγωνιστικά συμφέροντα, εκμετάλλευση και καταπίεση.

Πρωτοπόρα της Επανάστασης του 1821 ήταν η ανερχόμενη, προοδευτική εμπορική τάξη, ραχοκοκαλιά τα αγροτικά στρώματα, οι βιοτέχνες, οι εργάτες της πόλης και οπλισμένο χέρι οι κλέφτες, είχε απέναντί της τον στρατιωτικό μηχανισμό της Τουρκίας, το ντόπιο κατεστημένο και τον ανώτερο κλήρο, αλλά και τις μεγάλες δυνάμεις που ήθελαν να λυθεί το Ανατολικό Ζήτημα σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα.

Η ανερχόμενη αστική εμπορική τάξη, η ισχυρή επίδραση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης, η βαριά φορολογία στα φτωχά αγροτικά, λαϊκά στρώματα από το οθωμανικό κράτος, ήταν τα στοιχεία που δημιουργούν το υπόβαθρο της Επανάστασης.

«Η προστασία της οθωμανικής κυβερνήσεως», γράφει ο ιστορικός Φίνλεϊ, «δημιούργησε μια ελληνική αριστοκρατία διοικητικών οργάνων και φοροεισπρακτόρων (...) Η ηθική και πολιτική θέση τούτης της τάξης αποδόθηκε άριστα με την ονομασία τους σαν είδος «χριστιανών Τούρκων».
Τελείως εχθρική ήταν και η στάση της επίσημης Εκκλησίας.
Γι' αυτό, όταν ακούμε ότι «η εκκλησία ηγήθηκε του απελευθερωτικού αγώνα κατά των Οθωμανών» αρκεί, αντί άλλων επιχειρημάτων, να διαβάζουμε φωναχτά το περιεχόμενο των σχετικών πατριαρχικών εγκυκλίων και άλλων αναφορών.

- Να διαβάζουμε φωναχτά τον αφορισμό της επανάστασης από την εκκλησιαστική ιεραρχία με επικεφαλής τον Γρηγόριο Ε’, στον οποίο οι επαναστάτες αποκαλούνται τέρατα άψυχα, αλαζόνες, αχάριστοι, δοξομανείς, ματαιόφρονες, κακοήθεις, ανόητοι και κακοποιοί!!!

- Να διαβάζουμε φωναχτά τους δύο αφορισμούς που υπέστησαν οι Σουλιώτες τον Δεκέμβριο του 1820 και τον Γενάρη του 1821, σύμφωνα με τον ιστορικό της εκκλησίας Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και την Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια τόμ. Η, σελ.724).

- Να διαβάζουμε την σφοδρή εγκύκλιο που έστειλε ο Γρηγόριος το 1806 προς τους μητροπολίτες συνιστά πλήρη υποταγή στον σουλτάνο και καταδίωξη μέχρι εξόντωσης των οπλαρχηγών.

- Να μαθαίνουμε για τον αφορισμό του Αδαμάντιου Κοραή αλλά και για την αναφορά του ίδιου του Κολοκοτρώνη ότι «αφοριστικό έρχεται του Πατριάρχη».

- Να μαθαίνουμε και για τον Δεσπότη της Άρτας Πορφύριο που ίδρυσε τάγμα από μισθοφόρους για να καταστείλει την επανάσταση, αφορίζοντας ταυτόχρονα τους επαναστάτες.

- Να μαθαίνουμε ακόμα ότι οι καλόγεροι του μοναστηριού του Σέκου είχαν καταδώσει στους Τούρκους τον Γιωργάκη Ολύμπιο και ότι καλόγεροι ήταν οι προδότες του Κατσαντώνη που στη συνέχεια εκτελέστηκε.

- Να λαμβάνουμε υπόψη τον Κολοκοτρώνη που γράφει ότι ο αδελφός του Γιάννης κατέφυγε στο μοναστήρι της Αιγιαλούς και ότι «… του έδωκε ένας καλόγερος φαγί και έπειτα επήγε, έδωκεν είδηση εις τους Τούρκους, επήγαν, τον επολιόρκησαν εις τον Λινόν και τον εσκότωσαν…».

- Να λαμβάνουμε υπόψη και την αναφορά του αρχιμανδρίτη Άνθιμου Γαζή στα «Προλεγόμενα Ελληνικής Βιβλιοθήκης» σελ. 14: «Ασφαλισμένοι εις τας μονάς, εκνευρισμένοι από την οκνηρίαν, ετρέφοντο από τους ιδρώτας των πτωχών κοσμικών τους οποίους με τας δεισιδαιμονίας των επλανούσαν. Επάσχιζον με κάθε τρόπον να ερημώσουν τας πόλεις προξενούντες όσον τάχος φθοράν εις το γένος…».

Και επειδή κάποιοι αντιτάσσουν ότι οι αφορισμοί και όλα όσα ανάφερα ήταν μια αναγκαστική ενέργεια για να προστατευθεί ο λαός και ότι η Εκκλησία στήριξε στην πραγματικότητα την επανάσταση, κλείνω με τρία ερωτήματα που παρακαλώ τον καθένα σας να απαντήσει.

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν αρθεί οι αφορισμοί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο;

2. Γιατί ενώ ο Γρηγόριος ο Ε’ έχει κηρυχθεί οσιομάρτυρας, δεν ίσχυσε το ίδιο για τον Παπαφλέσσα και τον Διάκο αλλά και τον Ησαΐα Σαλόνων και άλλους ιερείς που έλαβαν
ενεργό μέρος στην επανάσταση;

3. Γιατί επί Χριστόδουλου η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας απέρριψε αίτημα για… αποκατάσταση του Παπαφλέσσα και του Διάκου;

Ιδού ακόμα μια (πρόσφατη) επιβεβαίωση των όσων λέχθηκαν…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
Ο κοινωνικός χαρακτήρας του ξεσηκωμού φαίνεται ξεκάθαρα και μέσα από το σημαντικό βιβλίο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ» που καλώ όλους να διαβάσετε.
Ιδού ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για το πώς ονειρεύονταν οι πρωτεργάτες το ελληνικό κράτος:

«Ας μάθουν λοιπόν όλοι οί πτωχοί πατέρες, ότι ύπό τής νομαρχίας καθείς ήμπορεί νά ζήση καλά, καί χωρίς νά είναι πλούσιος. Οί νόμοι προβλέπουν είς τούς μή έχοντας. Τά τέκνα όλων είναι τής πατρίδος τέκνα, καί αύτή τά άνατρέφει, τά γυμνάζει, καί τά προκόπτει, διά τούτο καί αύτά τήν άγαπώσι διά εύγνωμοσύνην, καί διά τούτο, τέλος πάντων, προτιμάται αύτή ή διοίκησις, ή όποία όχι μόνον δέν έχει τά κακά, όπού φυλάττουσιν αί άλλαι, άλλά καί πλημμερεί άπό καλά, καλά έπιθυμητά, ώφέλιμα, καί άναγκαία. Ποίος δέν καταλαμβάνει τώρα, άδελφοί μου, ότι είς τήν νομαρχίαν μόνον εύρίσκεται ή εύτυχία μας, καί ότι ή έλευθερία καί ή όμοιότης είναι τά πρώτα καί κύρια μέσα τής άνθρωπίνης εύδαιμονίας; Βέβαια, ούδείς. Πολλοί όμως, άν καί καταλαμβάνουσι, ότι καλόν πράγμα είναι ή έλευθερία, δέν ήμπορούσι νά καταλάβωσι, μέ τήν ίδίαν εύκολίαν, πόσον άναγκαία είναι είς τόν άνθρωπον. Καί διά τούτο, σάς παρακαλώ νά μέ άκροασθήτε».

Η απελευθέρωση, λοιπόν, δεν τελείωνε με την απαλλαγή από τον κατακτητή. Δεν ολοκληρωνόταν χωρίς την ύπαρξη και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ιδού και η άποψη της «Ελληνικής Νομαρχίας» για τον κλήρο και την άρχουσα (χριστιανική) τάξη:

«Οί ίερείς, άγαπητοί μου, φυλάττοντες ένα σκοπόν καθόλου διάφορον, άπό τούς λοιπούς συμπολίτας, πάντοτε έπροσπάθησαν, μέ τό μέσον τής θεότητος, νά καταδυναστεύσουν τούς συμπολίτας των, καθώς μέχρι τής σήμερον, μέ τήν άμάθειαν καί κακομάθησιν έπέτυχον τού σκοπού των. Αύτοί, καλύπτοντες μέ τίτλον άγιότητος τά πλέον φανερά ψεύματα, έγέμισαν τούς άδυνάτους νόας τού λαού άπό μίαν τοσαύτην δεισιδαιμονίαν, ώστε όπού, άντί νά όνομάσουν ψεύμα τό άδύνατον, τό όνομάζουν άγιον, καί ούτως άδιστάκτως πιστεύουσιν είς κάθε τους λόγον, ούτε τολμούσι νά έξετάσωσι τό παραμικρόν, μάλιστα δέ τούς είναι έμποδισμένον. 'Οσα έπρεπεν όμως νά είπή τινάς δι' αύτήν τήν κλάσιν, ή συντομία τού παρόντος μου λόγου μού τά έμποδίζει. Καί μόνον άφήνω νά στοχασθή καθείς, ότι τόσον πλήθος άργών καί άμαθών άνθρώπων, όπού ζώσι, τρυφούσι, καί πλουτίζουσι άπό τούς κόπους τών λοιπών, πόσον μεγαλείτερον είναι, άπ' όλα τά βάρη μιάς ύποδουλωμένης πολιτείας, καί πόσον βοηθεί τήν τυραννίαν τοιαύτη κλάσις, ούσαι καί αί δύο δυνάμεις ίδεαστικαί καί άνύπαρκτοι».

«Άλλά, τί νά σάς είπώ διά τήν άλλην κλάσιν, τών όλιγάρχων λέγω, τών λεγομένων εύγενών; Αύτοί νομίζουσι τόν έαυτόν τους τόσον διαφορετικόν άπό τούς λοιπούς άνθρώπους, όπού μόλις καταδέχονται νά τούς άκούουν, χωρίς νά τούς άποκρίνωνται, ούτε ποτέ νά τούς συναναστρέφωνται. Αύτοί, ώ 'Ελληνες, κατέχουσιν είς τάς χείρας των όλα τά καθολικά καί άληθή πλούτη τής έπικρατείας, ήτοι τά χωράφια, άμπέλια, καί όλόκληρα χωρία, τά όποία ένοικιάζουσι πρός τόν λαόν, είς τρόπον, όπού ό λαός είναι σχεδόν δούλος μισθωτός άπό αύτούς, καί δουλεύει διά τό κέρδος αύτών. 'Αφήνοντας κατά μέρος τό πλήθος τών έλαττωμάτων, όπού χαρακτηρίζει αύτήν τήν μιαράν κλάσιν, ή σκληρότης, βέβαια, είς αύτούς είναι γενική, τήν όποία κληρονομούσιν κατά γενεαλογίαν, διά νά είπώ έτζι, καθώς τούς τίτλους των. Είναι αύτόματοι είς τό άκρον, καί τούς δούλους των ψηφούσι πολλά όλιγότερον άπό τά ίδια ζώα των».
Ολόκληρο το κείμενο της «Ελληνικής Νομαρχίας» μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:

Σας βεβαιώνω ότι αξίζει τον κόπο…

__________________________________

Πηγές:

- Απομνημονεύματα Θ. Κολοκοτρώνη.
- Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια.
- Ιστορία των Ελλήνων.
- Λεωνίδα Στρίγκου: "Η Επανάσταση του Εικοσιένα".
- Γ. Καρανικόλα: "Ρασοφόροι, συμφορά του έθνους".
- Τα αφοριστικά κείμενα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
- Διάφορα άρθρα.

_______________________________

Και μια ιστορική διακήρυξη...86 σχόλια:

aiolos είπε...

Χμ όμορφο αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου κάλλιστα θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει "σφάξε με αγά μου να αγιάσω" για να μη προσβληθούν οι κατακτητές μας τούρκοι.

Αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου στο μποκ μου έβαλα αυτό:

http://igaiolos.blogspot.com/

Και όποιος θέλει να μάθει τι σημαίνει Ψωροκώσταινα ας δει αυτό:

http://igaiolos.blogspot.com/2007/12/blog-post_29.html

aiolos είπε...

Και ένα δημοτικό τραγούδια από τις Επαναστασεςι των Ελλήνων κατά των βάρβαρων τούρκων κατακτητών :

«Δεσπότη μου, τι σήκωσες τον κόσμο στο σεφέρι
και ρήμαξαν τα Γιάννενα, και ρήμαξεν ο τόπος
Μείναν τα σπίτια αδειανά, γεμίσαν τα χανδάκια.
Κι ο Τούρκος δεν απόσωσε να κοβη και να καίη
Εδώ αρπάζουν κόρακες και εκεί οι Γιαουντήδες .
Δεν έχει η μάννα πια παιδία και τα παιδία γονέους
Κι εσένα το τομάρι σου το στείλανε στον Πόλη να τρων οι κότες πίτουρα . να νταβουλάν οι Γύφτοι.
Για να ξυπνάει η Τουρκιά , να κάνει ραμαζάνι».

Anef_Oriwn είπε...

Απλή απορία: Για εκείνη την εποχή (της Οθωμανοκρατίας) μπορούμε, όταν αναφερόμαστε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, να την ονομάζουμε Τουρκία;

******
Πάντως Μιχάλη, κάτι σχετικό σκεφτόμουν να αναρτήσω κι εγώ!

Παραθέτω και δυο γραμμές από το εξαίρετο βιβλίο του Γιάννη Σκαρίμπα “το 1821 και η αλήθεια”: [Το ’21] “... Το Πατριαρχείο το αφόρισε. Οι πρόκριτοι και οι Ιεράρχες το χλεύασαν. Ο Καποδίστριας του γύρισε τις πλάτες του. Ο Κοραής «μας» το μυχτήρισε. Ο Καραντζάς, ο Μαυροκορδάτος και ο Ιγνάτιος, το ξεπούλαγαν, στους ξένους. Χώρια οι Νέγρηδες και οι Κωλέττηδες, χώρια ο Κιουταχής κι ο Ιμπραΐμης. Η κατατρεμάρα του [του ’21] δε λέγεται ...”.

Αυτά τα λίγα για τώρα.

Anef_Oriwn
Σάββατο 21/3/2009 – 8:34 μ.μ.

aiolos είπε...

Παραθέτω τραγούδι των αλβανών που δείχνει τον πόνο τους για τον χαμό του Μουσταφάμπεη που σκοτώθηκε στην Αράχοβα στις 24/11/1826 από τον Καραισκάκη:

«Τσσe ντ Αθίνe ντ Αλαμάνe σούμε καπετάνeρ γιάνe σσούμε καπετάνeρ γιάνe
σούμε καπετάνeρ γιάe πο, Μουσταμπει ε βράνe
Κούσς ε βράου Μουσταμπείν τσς ίσς νιε ιλλ γκα γκιακου ίνε;
Πο εβράου Καραισκάκη φακιεζιού, μουστάκ; Ιγκλιάτε .
Μπeρτeκόσα Λιβαδίσe νράου ασσλάν e σσκιπeρίσe».

«Απ την Αθήνα ως την Αλαμάναπολλοί είναι καπεταναίοι
Πολλοι είναι καπεταναίοι μα σκότωσαν τον Μουσταμπεη!
Ποιος σκότωσε το Μουστάμπεη που απ το αίμα μας είναι ένα αστέρι;
Μα τον σκότωσε ο Καραισκάκης ο μαυροπρόσωπος , ο μακρυμουστάκης.
Ο βάτραχος της Λειβαδιάς δκότωσε το λιοντάρι της Αρβανιτιάς!»

Μια από τις τελευταίες φράσεις του είναι και η παρακάτω:

« Ξέρω τον αίτιο κι αν ζήσω του παίρνω το χάκι (εκδίκηση), ειδέ και πεθάνω ας μου κλάσουνε τον πούτζο κι αυτός! Τι κέρδισε;»

Που πάει να πει ότι ήξερε ότι ήταν θύμα δολοφονικής ενέργειας.

aiolos είπε...

Αγαπητέ Μιχάλη πράγματι μπορεί να και έτσι τα πράγματα που ανάφερες στο μπλοκ μου, η αλήθεια είναι ότι θέλω να διαβάσω περισσότερα για την Κυπριακή ιστορία, ξέρεις τι πρόβλημα είχα με αυτό το άρθρο όταν μου ζητήθηκε να το δημοσιεύσω χειρίστηκε το κείμενο σε δύο περιόδους 1453-Κάρλοβιτς και Κάρλοβιτς μέχρι 1821, το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε αλλά στο δεύτερο το περιοδικό σταμάτησε την κυκλοφορία του, έδωσα λοιπόν το πρώτο μέρος το οποίο ήταν μέγα κείμενο 9που με κόπο είχα συλλέξει) το περιοδικό ζήτησε ορισμένο αριθμό λέξεων και υποχρεώθηκα σε σημαντικότατες περικοπές, σε σημείο το κείμενο να καταντήσει σχεδόν περίληψη.

Σε ευχαριστώ για τις επισημάνσεις σου αν υπάρχουν και άλλες θα το θεωρούσα θετικό να τις βάλεις, η ιστορία αγαπητέ Μιχάλη καμιά φορά είναι πικρή και πιθανά να μη ικανοποιεί τα εθνικά μας πιστεύω, αλλά επί της ιστορίας δεν χωρούν εκπτώσεις μήτε από εθνικιστές.

Δεν είμαι με κλειστά μάτια πολλές φορές η εκκλησία αναγκάστηκε σε κινήσεις που υπαγόρευαν οι συνθήκες που σήμερα θεωρούνται "παράξενες" (σικ), αλλά δεν παύει να είναι η τροφός μας και το μοναδικό στήριγμά μας στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς.
Επιφυλάσσομαι........

aiolos είπε...

H εφημερίδο ο ΠΟΛΙΤΗΣ ποιάς παρατάξεως εφημερίδα είναι;

Μιχάλης είπε...

Ο Πολίτης δεν ανηκει σε παράταξη.
Ανήκει ευρύτερα στη δεξιά και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι που υποστηρίζει λύση στο κυπριακό.

Σήμερα έχει ένθετο αφιέρωμα στη συμμετοχή των κυπρίων στην επανάσταση του '21.

aiolos είπε...

Tο ζήτημα είναι που βρίσκουμε εμείς οι καλαμαράδες αυτές τις εφημερίδες;

Μιχάλης είπε...

Την εφημερίδα μπορείς να τη δεις εδώ είτε ως κείμενο http://www.politis-news.com

είτε όπως τυπώνεται http://pdf.politis-news.com

Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να βρεις και να διαβάσεις το ένθετο.

Anef_Oriwn είπε...

Aiolε,
Δεν ξέρω σε ποιο μέρος της Ελλάδας κατοικείς, αλλά εξ όσων γνωρίζω στις μεγάλες πόλεις και σε κεντρικά περίπτερα μπορείς αν βρεις τις κυπριακές εφημερίδες, αλλά πολύ πιθανόν χωρίς τα ένθετα.

Anef_Oriwn
Κυριακή 22/3/2009 – 2:14 μ.μ.

Anef_Oriwn είπε...

Παραθέτω κι εδώ (αμέσως πιο κάτω) σχόλια μου που έγραψα για το blog του Aioloυ (link: http://igaiolos.blogspot.com/2009/03/blog-post_21.html) μια και ο Blogοδεσπότης Aiolos προτιμά να απαντά εδώ:

“Ομολογώ ότι δεν διάβασα ολόκληρο το εκεί μακροσκελέστατο κείμενο σου (μόνο εκτεταμένα αποσπάσματα – επικεντρώνοντας τη προσοχή μου στα όσα γράφεις για την Κύπρο)
Κατ’ αρχάς να πω ότι το κείμενο σου περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες (ιστορικές) πληροφορίες που χρήζουν όμως διασταύρωσης και περαιτέρω μελέτης. Και τούτο απορρέει κι από τα σχόλια που έχει κάνει εκεί κι ο Μιχάλης (σε σχέση με τα όσα αναφέρεις για την Κύπρο όπως οι γενικόλογες αναφορές σου σε κύπριους όπως ο «κύπριος Ευγένιος Συγκλητικός ή Ρουχιάς», ή «ο Κύπριος οπλαρχηγός Βίκτωρ Ζέμπετος). Να σημειώσω ότι τούτο το πρόβλημα προκύπτει βασικά από τον εθνοκεντρικό και ελληνο-ορθοδοξοκεντρικό τρόπο με τον οποίο προσπαθείς να παρουσιάσεις και να περιγράψεις τα ιστορικά γεγονότα, ανάγοντας τα πάντα σε μια “αέναη” αντιπαλότητα κι αντιπαράθεση μεταξύ ελλήνων και τούρκων (αν και τότε δεν ήταν δόκιμοι αυτοί οι ορισμοί) ή χριστιανών και μουσουλμάνων.
Καθόλου δεν λαμβάνεις υπ’ όψη τον κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα που έχουν οι ιστορικές εξελίξεις και ποια είναι τα αίτια που τες προκαλούν. Π.χ. στην Κύπρο είχαμε και κοινές εξεγέρσεις Γρισκιανών τζιαι Τούρκων κατά της Οθωμανικής εξουσίας (ας πούμεν για λόγους φορολογικούς), όπως εκείνη του Γκιαούρ Ιμάμη (το 1833, αν δεν κάνω λάθος).

Aiolε, η κοινωνική αδικία και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες σίγουρα έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στο να δημιουργηθούν ή να οργανωθούν εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και εξεγέρσεις που ΔΕΝ στόχευαν ΜΟΝΟ στην “εθνική” ελευθέρια κι απελευθέρωση (βλέπε και τα συγγράμματα του Ρήγα Φεραίου, όπως τα παραθέτει ο Μιχάλης στο post που έχει αναρτήσει εδω). ΟΥΔΕΠΟΤΕ τα γνωρίσματα ή ο χαρακτήρας αυτών των κινημάτων ήταν αποκλειστικά και μόνο εθνικά ή/και μακράν κοινωνικών διεκδικήσεων. Και οι όποιες εμφύλιες έριδες και διαμάχες εξέφραζαν εσωτερικές (ενδο-εθνικές) πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές αντιπαλότητες και συμφέροντα. Θα τα πω λεπτομερέστερα σε post που θα αναρτήσω στο blog μου”.

Anef_Oriwn
Κυριακή 22/3/2009 – 6:17 μ.μ.

aiolos είπε...

Πολύ προοδευτικά είναι όλα αυτά που λέτε και εσύ ΑΝΕΥ και ο Μιχάλης, έχω ακούσει και προοδευτικότερα πχ

Στην Αλαμάνα είχαμε για συνάντηση τούρκων και Ελλήνων, στην συνάντηση αυτή άναψαν κάρβουνα και σούβλισαν συμμετείχε και ο Αθάνασιος Διάκος........


Καλύτερο από αυτό αποκλείεται να βρείτε.

Anef_Oriwn είπε...

Aiolε,

Τώρα υποβαθμίζεις τελείως τη συζήτηση και ειλικρινά διερωτούμαι αν αξίζει τον κόπο κάποιος να ανοίγει κουβέντα μαζί σου!

Anef_Oriwn
Κυριακή 22/3/2009 – 9:44 μ.μ.

Ανώνυμος είπε...

"παίχθηκε"????

Ανώνυμος είπε...

όλα "παίχθηκαν"εκτός από το βίντεο

Μιχάλης είπε...

Δηλαδή Αίολε θέλεις να πεις ότι αυτά που έγραψα δεν ισχύουν;

aiolos είπε...

Θέλω να πω ότι όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, ζούμε με τον εφιάλτη μη προσβληθούν οι τούρκοι, και κάνουμε διαρκώς εκπτώσεις, την ίδια στιγμή οι τούρκοι πληρώνουν αδρά για να γυριστή η αγιογραφία του χασάπη Κεμάλ..... αυτό και άλλα τέτοια κυκλοφόρησαν όταν η ημετέρα Ρεπούση μιλούσε για "συνωστισμό" στην Σμύρνη το 1922!

Απ ότι είδες και η ποιο ακραία τοποθέτηση ωχριά μπροστά στην δουλικότητα της προοδευτικής υποκουλτούρας.

Τώρα αγαπητέ Μιχάλη από ποια οπτική βλέπεις ένα πράγμα είναι κάτι που ακόμα δεν έχει βρεθεί απάντηση, η εκδοχή του μισοάδειου και του μισογεμάτου ποτηριού, έχει τις περιπτώσεις του άδειου και των τριών επιπέδων ποτηριού (αν το δεις από πάνω δεν υπάρχει επίπεδο νερού και μπορείς να το θεωρήσεις άδειο, ενώ αν το δει πλαγίως έχει τρία επίπεδα. Κάτσε να δεις τι Ρεπούσειο ιστορία θα σας φτιάξει ο Χριστόφιας, αν προλάβει.

Δεν καταλαβαίνω αγαπητέ Μιχάλη γιατί δεν μπορούμε να δούμε την Ελληνική επανάσταση σαν μια προοδευτική επανάσταση προς αποτίναξη του βάρβαρου κατακτητή και θα πρέπει να σταθούμε στα όποια αρνητικά μπορεί να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα.

aiolos είπε...

Kαι ότα λέω βάρβαρος τούρκος εννοώ αυτό που δημοσίευσε η ΑΥΓΗ στην δεκαετία του 1960 και συγκεκριμένα το 1967 σε καθαρεύουσα βέβαια....... χαρείτε το.


« Ζων ο κατάδικος ετίθετο επί ανεστραμμένου σάγματος ύπτιος , δεμένος χείρας και πόδας , δύο ρωμαλέοι δήμιοι εκάθηντο επ αυτού, τρίτος εστήριζεν εις τον πρωκτόν ξύλινον οβελόν όμοιον με τας σούβλας ας μεταχειριζόμεθα δια το ψήσιμον των αρνιών του Πάσχα , και τέταρτος δια σιδηράς ή ξυλίνης σφύρας εκτύπα του οβελού το οπίσθιον, εωσούν η ακωκή εξήρχετο εκ της κεφαλής ή θατέρας των ωμοπλατών καθ ην τυχαίως ελάμβανεν διεύθυνσιν. Εάν ο οβελός εξήρχετο εκ της αριστεράς ωμοπλάτης ο ούτω βασανιζόμενος απέθνησκε μετ’ ολίγον, εάν δε εκ της δεξιάς έζη και τρεις και τέσσερας ημέρας. Τρεις όλας ημέρας εβασανίσθη ούτως ο αείμνηστοςΔιάκος και ήθελεν βασανισθη έτι πλέον εάν οίκτου δεν τω έθραυε δια σφαίρας το κρανίον εις άτκτος».

aiolos είπε...

Και για να καταλάβουν καλύτερα οι αναγνώστες σου τι είναι οι "αδελφοι" τους τούρκοι ιδού μια λεπτομερής περιγραφή των τουρκικών ενασχολήσεων η περιγραφή αυτή βρίσκεται στο Γαλλικό Grand Dictionnaire:


«To βασανιστήριο του διοβελισμού ένα από τα φοβερότερα εφευρήματα της ανθρώπινης θηριωδίας, είναι το σούβλισμα του κατάδικου σε ξύλινο πάσσαλο. Ξαπλώνουν το θύμα καταγής μπρούμυτα με τα πόδια πολύ ανοικτά και τα χέρια δεμένα στην ράχη. Για να ακινητοποιηθεί εντελώς και να μη διαταράσσεται η εργασία του δημίου στερεώνεται στη ράχη του μελλοθάνατου ένα σαμάρι επάνω στο οποίο κάθεται ένας από τους βοηθούς του. Ο δήμιος, αφού προετοιμάσει την είσοδο με λίπος, πιάνει το παλούκι με τα δύο του χέρια και το μπήγει όσο βαθύτερα μπορεί και ύστερα το χτυπάει με κόπανο ώστε να εισχωρήσει πενήντα ή εξήντα εκατοστά. Ανασηκώνει τότε τον σουβλισμένο και το στερεώνει στο χώμα αφήνοντας το θύμα να ξεψυχήσει καρφωμένο. Καθώς ο δύστυχος δεν μπορεί να κρατηθεί από πουθενά το παλούκι βυθίζεται , εξαιτίας του βάρους του σώματος , όλο και πιο πολύ και τελικά βγαίνει ή από τη μασχάλη ή από το στήθος ή από το στομάχι . Κι ο θάνατος που θα τερματίσει το αποτρόπαιο μαρτύριο αργεί . Αναφέρονται περιπτώσεις παλουκωμένων που έζησαν τρεις ημέρες σ αυτή την θέση . Η διάρκεια του βασανισμού εξαρτάται από την σωματική διάπλαση του ατόμου και την κατεύθυνση που δίνεται στον πάσαλο. Αυτό εξηγείται εύκολα. Από έναν εκλεπτυσμό της φρικαλέας θηριωδίας τους φροντίζουν μα μην είναι αιχμηρό το παλούκι αλλά αμβλύ και κάπως στρογγυλεμένο στην άκρη . Γιατί η αιχμή θα περνούσε τα όργανα κατά την διολίσθηση του παλουκιού και θα προκαλούσε τον άμεσο θάνατο. Η στρογγυλεμένη όμως απόληξη του πασσάλου παραμερίζει τα σπλάχνα, τα μετακινεί χωρίς να εισχωρεί στους ευαίσθητους ιστούς.... παρά τους εφιαλτικούς πόνους που προκαλεί η συμπίεση των νεύρων η ζωή παραμένει για ορισμένο χρόνο. Γιατί είναι προφανές ότι αν το παλούκι , αντί να ακολουθήσει τον άξονα του σώματος , εισχωρήσει λοξά δεν θα βγει από το στέρνο ή την μασχάλη αλλά θα τρυπήσει το υπογάστριο. Κι έτσι αφού παραμείνει άθικτη η θωρακική χώρα και δεν πλήττονται βασικά όργανα η ζωή θα παραταθεί περισσότερο».

aiolos είπε...

To πόσο υπέφερε ο Ελληνικός λαός από την τουρκική κατάκτηση δεν υπάρχουν λόγια να απεικονίσει κανείς πχ.......

Στην επικράτεια του Αλή Πασά το σούβλισμα ήταν καθημερινό μέτρο καταστολής και τρομοκρατίας, ένα δημοτικό τραγούδι λέει :

«Αλή Πασάς επέρασε με δεκα οκτώ χιλιάδες φέρνει μπαλτάδες και σουγλιά και παλουκώνει».

Ο Αλή Πασάς εξανάγκαζε συγγενείς κρατουμένων, υπό το κράτος παραλυτικού φόβου, με τα χέρια τους να σουβλίζουν συγγενείς για να αποφύγουν οι ίδιοι το παλούκωμα ( τους έψηναν).

Πίστεψέ με μπορώ να σου γράψω τρομερά πράγματα για τα "αδέλφια" σας τους τούρκους.

aiolos είπε...

Νομίζεις ότι τα "αδέλφια" σας οι τούρκοι δεν έχουν φαντασία; ΨΕΜΑ, το εγκληματικό τους μυαλό είναι δημιουργηκότατο.

Κάποιος είπας "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΕΝΕΧΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΩ".

Επαιτειακά να σου κάνω δώρο μια μαρτυρία για τα "αδέλφια" σας χαρείτε την :

Ο βαρώνος Wenceslaw Wratislaw von Mitzowitz, Τσέχος διπλωμάτης, παρακολούθησε στην Κωνσταντινούπολη το 1591 μαρτυρική θανάτωση πάνω στα τσιγκέλια ενός Έλληνα που είχε ερωτικό δεσμό με την Ελληνίδα σύζυγο μουσουλμάνου εμπόρου ( οι εν λόγω θανατώσεις δεν γινόντουσαν μόνο αν το θύμα αλλαξοπιστούσε), διηγείται ο βαρώνος :

« έβγαλαν τον νέο από την φυλακή με δεμένα τα χέρια του πίσω και με σιδερένια χαλκά στο λαιμό από όπου είχαν περάσει αλυσίδα. Δύο μεγαλόσωμοι δήμιοι, λαμπροφορεμένοι κρατούσαν τις άκρες της καδένας, προστά και πίσω από τον κατάδικο υπήρχε φρουρά γενιτσάρων . Την πομπή παρακολουθούσε πυκνό πλήθος , άλλοι έφιπποι και άλλοι σε άμαξες. Όταν είδε ο κόσμος τον μελλοθάνατο έβγαλε κραυγή μεγάλη, άνδρες και γυναίκες πως είναι κρίμα να χαθεί τέτοιο παλληκάρι. Κι όλοι τον συμβούλευαν να γίνει μουσουλμάνος για να χαριστεί η ζωή του από τον Σουλτάνο. Αλλά ο Έλληνας έλεγε «Όχι δεν αλλάζω την πίστη μου». Αλλά ούτε οι παρακλήσεις της Ρωμιάς μοιχαλίδας να τουρκέψει για να σωθούν και οι δύο είχαν αποτέλεσμα. Ανένδοτος ο νέος «Όχι δεν γίνεται ! Τα λόγια είναι περιττά» Το πλήθος αλάλαζε και η πομπή τράβηξε το δρόμο της σε κραυγές και πανδαιμόνιο. Όταν έφτασαν στο Κουμ καπί (Πύλη της Άμμου) όπου είχαν στηθεί τα ικριώματα, δύο δήμιοι με ανασηκωμένα μανίκια στερέωσαν τους μακαράδες για να σηκώσουν ψηλά τον νεαρό Έλληνα. Αφού τον έγδυσαν, αφήνοντας τον μόνο με το σώβρακο, του έδεσαν χέρια και πόδια και τον ανύψωσαν, τραβώντας τα σχοινιά της τροχαλίας, δύο μέτρα πάνω από την βάση του ικριώματος, και ενώ ο μελλοθάνατος αντίκρυζε μετέωρος τα σύνεργα του μαρτυρίου, έγιναν οι ύστατες προσπάθειες για να μεταπειστεί. Στάθηκε αδύνατο. Εξαγριωμένο το πλήθος των μουσουλμάνων κραύγαζε «Ρίχτε τον στους γάντζους». Τότε δύο δήμιοι που στέκονταν στο ικρίωμα ανέβασαν με τον μακαρά τον μελλοθάνατο μια πήχη ψηλότερα κι άφησαν να πέσει το σώμα του πάνω στα τσιγκέλια …..Ο νέος έζησε καρφωμένος στους γάντζους τρεις ημέρες. Φώναζε πως διψούσε και εκλιπαρούσε να του δώσουν λίγο νερό. Κανένας όμως δεν τόλμησε. Την Τρίτη μέρα συγκινήθηκε κάποιος και τον πυροβόλησε στο κεφάλι».

aiolos είπε...

Kαι μη νομίζεις ότι είναι η μοναδική διήγηση, η ιστορία είναι υπέργεμη από την εγκληματική φύση των τούρκων, για να σε πείσω μήπως και έχεις ακόμα αμφιβολίες για τα "αδέλφια" σας, πάρε και αυτά:

ο Άγγγλος περιηγητής Charles Thomson το 1730 :

«… Ο δήμιος ανεβάζει το θύμα ψηλά, δεμένο πισθάγκωνα και αφήνει απότομα το σχοινί…… Αν καρφωνόταν στην κοιλιά ο θάνατος ερχόταν γρήγορα αλλιώς έμενε κρεμασμένος στους γάντζους τρεις ημέρες και βασανιζόταν φρικτά….Τα ιριώματα με τα τσιγκέλια βρισκόταν κοντά στις πύλες των κάστρων για να παρακολουθεί το πλήθος που μπαινόβγαινε και να παγώνει από την τρομάρα».

Ο Γάλλος Guer στο έργο « Ήθη και έθιμα των Τούρκων» εκτός των πιο πάνω περιγραφών σημειώνει:

«Εκεί έμενε καρφωμένο και βασανιζόταν ως πέντε μέρες…».

Ο Αλή πασάς το τσιγκέλωμα το ανήγαγε σε βασανιστήριο πρώτης σειράς, μια συνοικία μάλιστα ονομαζόταν «Τσεγκέλια» εκεί γινόντουσαν οι εκτελέσεις με γάντζους, σε συνομιλία του με τον το 1808 με τον Pouqueville στην Αμβρακία κόμπαζε για τις ανδραγαθίες του , δες τώρα τι γράφει ο Λαμπρίδης «…εφ ου ήσαν εμπεπηγμένα κατά ζεύγη τα λεγόμενα τσεγκέλια, ήτοι περόναι τετράπλευροι και αιχμηραί ημίσεος μέτρου μήκος έχουσαι. Επί των περονών τούτων εξηπλούντο οι κατάδικοι γυμνοί τα δε σώματά αυτών, πιεζόμενα υπό δημίων, διετρυπούντο…».

ΙΔΟΥ ΤΑ "ΑΔΕΛΦΙΑ" ΣΑΣ....... ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝ;

Ανώνυμος είπε...

O Michalis egrapse ena polu axiologo arthro edo gia ton koinoniko xarakthra ths epanastashs me polu endiaferon stoixeia. Den katalavaino giati tosh prospatheia Aiole na apodixeis oti oi Tourkoi upirxan viaioi kai oti upefere o ellinikos laos.

Ma panta h kouventa prepei na peristrefetai guro apo to poso PREPEI na misoume tous Tourkous? Kai ti protineis diladi? Na prospathisoume na tous afanisoume gia na paroume to aima mas piso?

Amvisviteis kati sugkekrimeno sto arthro to Michali? Kai den ennoo genika k aorista gia tous Tourkous h thn epanastash ktl. Se rotao sugkekrimena, theoreis oti uparxei kati lathos sthn perigrafh auths ths ptuxhs ths epanastashs? Nomizo oti apo ekei prepei na xekinisume tin sizitisi.

Eleni

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητή μου Ελένη κάτι έγραψα για τον τρόπο που το βλέπει κανείς το ποτήρι, αυτά που έγραψε ο Μιχάλης μπορεί να είναι και αλήθεια, εγώ κρίνω τον ραγιαδισμό που εκπέμπουν.

Να σου κάνω μια ερώτηση:

Αν αύριο οι τ/κ και οι τούρκοι κατέβαιναν στο νότο πιστεύεις ότι θα σας έβλεπαν σαν "αδέλφια" ή θα έκαναν φρικαλεότητες;

Αν μου απαντήσεις το πρώτο θα σου βάλω και άλλα πράγματα που δείχνουν την εγκληματική δομή των τούρκων, Ελένη "όταν η κούτρα σου είναι να κατεβάζει ψείρες....." και οι ψείρες που κατεβάζει η κούτρα των τούρκων είναι σαν αυτές...........


ο Άγγλος Smart Hugleς περιγράφει: «Έγδερναν το κεφάλι και άφηναν το δέρμα να πέσει στο λαιμό αφήνοντας το θύμα σ αυτή την κατάσταση να ξεψυχήσει».

2. Ο μητροπολίτης Λαρίσης - Τρίκκης Διονύσιος ( ο Σκυλόσοφος) το 1611 ύστερα από την αποτυχημένη επανάσταση των αγροτών, ειδικευμένοι δήμιοι του Οσμάν πασά τον έγδαραν μπροστά στο πλήθος σε πλατεία των Ιωαννίνων, παραγέμισαν το δέρμα του με άχυρα και το διαπόμπευσαν στους δρόμους ντυμένο με τα αρχιερατικά άμφια υπό τους ήχους οργάνων.

Θες και άλλα;

Ανώνυμος είπε...

Τον Οκτώβριο του 1922 ο Εδουάρδος Σουλιέ πάστωρ και Βουλευτής Παρισίων καταθέτει για τον θάνατό του Χρυσόστομου στην Γαλλική Βουλή

Στα πρακτικά της γαλλικής βουλής (1/27-10-1922) είχε καταχωρημένα για το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης τα εξής:« Όταν το γαλλικόν άγημα απεχώρησε» - είχε αποσταλή για να εξασφαλίσει τη σωτηρία του κινδυνεύοντος επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου – «κατέφθασε με άμαξαν Τούρκος αξιωματικός συνοδευόμενος από δύο στρατιώτας και εζήτησεν από τον Χρυσόστομον να τον ακολουθήσει. Ωδήγησαν τότε τον Ιεράρχην εις τα άκρα των ευρωπαϊκών συνοικιών εμπρός εις ένα κουρείον. Εκεί του εφόρεσαν άσπρην μπλούζαν, ίσως δια να διακρίνεται καλύτερα, και εκεί διεδραματίσθη φρικτόν έγκλημα, από εκείνα που είναι γεμάτη η ιστορία των μαρτύρων. Του εξερρίζωσαν τα γένεια, τον μαχαίρωσαν, του έκοψαν την μύτη και τα αυτιά. Παρά το πλευρόν των ανδρών έλαβον μέρος εις τα βασανιστήρια και αι γυναίκες. Οι παρόντες ναύται μας, πάνοπλοι, ήσαν αγανακτησμένοι, έξαλλοι. Υποχρεωμένος, όμως, από τας διαταγάς που είχεν ο επί κεφαλής αξιωματικός τους απειλεί με το περίστροφον εις το χέρι ότι θα τους πυροβολήσει αν θελήσουν να επέμβουν. Μετέφεραν κατόπιν (οι Τούρκοι) τον ιεράρχην εις τας τουρκικάς συνοικίας όπου τον διεμέλισσαν και τον αφήκαν βοράν εις τους σκύλους» (Αββάς Εδουάρδος Σουλιέ, βουλευτής Παρισίων).

Ανώνυμος είπε...

Φίλε Μιχάλη, συγνώμη αλλά έχω κουραστεί να διαβάζω το μπλοκ σου. Βάζετε ένα θέμα και στην πορεία αντί να το αναπτύσσεται μέσα από μια συζήτηση επιχειρημάτων – υπερ και κατά - τα κάνετε σκατά, πέφτοντας στην παγίδα του Αιόλου που πραγματικά σας φέρνει και σας παίρνει όπου ο ίδιος θέλει, πραγματικά σαν άνεμος.
Ο φίλτατος Αίολος, όταν δεν έχει απαντήσεις η δεν θέλει να εμπλακεί σε μια συζήτηση που πιθανότατα μπορεί να αφήσει εκτεθειμένο τον ίδιο η τα όσα πρεσβεύει, ρίχνει ένα η δυο τσιτάτα επιπέδου καφενείου και στην συνέχεια ανεβάζει στο μπλοκ μια πληθώρα πληροφοριών που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα συζήτησης.
Παράδειγμα το υφιστάμενο θέμα, ο φίλτατος κατά τα άλλα Αίολος, αντί να σχολιάζει η να αντικρούει με επιχειρήματα τα όσα παρατίθενται, ρίχνει ένα η δυο ειρωνικά σχόλια για το κείμενο του συγγραφέα, με το σύνηθες αλαζονικό του υφάκι και στην συνέχεια παραθέτει ένα σωρό πληροφορίες – που θα ήταν σημαντικές αν το θέμα ήταν « τεχνικές βασανιστηρίων και θανατώσεων κατά την τουρκοκρατία » - και κλείνει με το κατά εμένα προσβλητικότατο ερώτημα ΙΔΟΥ ΤΑ "ΑΔΕΛΦΙΑ" ΣΑΣ....... ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝ;
Και τώρα εσείς τι θα κάνετε, θα του απαντήσετε ; Θα ξεκινήσετε για ακόμη μια φορά μια ατέρμονη συζήτηση με τον Αίολο που δεν έχει ουδεμία σχέση με το αναρτημένο θέμα ;
Πραγματικά λυπάμαι για την εξέλιξη αυτού του μπλοκ, που μπορεί να διαφωνώ με πολλές από τις εκάστοτε αναρτήσεις του, αλλά το πίστωνα για την ποιότητα των συζητήσεων που αναπτύσσονταν και το επίπεδο της σοβαρότητας και της ευγένειας των ανθρώπων που συμμετείχαν κατά περιόδους σε αυτές ...

Ανώνυμος είπε...

Ethesa k ego mia erotisi pou den edoses akomi apantish: kai ti akrivos protineis? na eisvaloume stin Tourkia kai na tous skotosoume olous gia na afanisoume ton kindino?

Gia tin dikh sou erotisi, den exo apantisi, h mallon h apantish den einai toso aplh. Apla theoro oti kanenas den genniete dolofonos kai den mporo na dexto oti -gia paradeigma- yparxei kati sto DNA tous pou tous kanei varvarous.

Telospanton, pali h sizitisi tha arxisei na xefeugei gi auto proteino na xanagyrisoume sto thema pou ethixe o Michalis.

Eleni

aiolos είπε...

Αγαπητή Ελένη θα σου απαντήσω στα γρήγορα διότι έχω φαγητό στην Κουζίνα. Εγώ είμαι Χριστιανός και Έλληνας, πιστεύω και στις προφητείες. Επίσης ξέρω ότι πολλοί από τους τούρκους είναι Έλληνες για να μη σου πω ότι η πλειοψηφία είναι Έλληνες, όπως και οι τ/κ Έλληνες είναι.

Στην γειτονιά μας έχουμε σκατά για γείτονες, ο ένας χειρότερος από τον άλλο, δεν ξέρω τι είδους κουμάσια είναι οι δικοί σας γείτονες (δεν εννοώ τους τούρκους αυτούς τους ξέρω). Απέναντί μας δεν έχουμε για γείτονες την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ούτε την Δανία και το Βέλγιο, απέναντί μας έχουμε τούρκους (σύντομα στο μπλοκ μου θα δημοσιεύσω για Σουν Τσου και εκεί θα δεις ότι και οι Κινέζοι όσο ήταν εκεί οι τούρκοι πρόβλημα είχαν).

Λύση με δαύτους δεν υπάρχει ή θα τους φάμε ή θα μας φάνε, και ξέρεις γιατί σκυλιάζουν; Διότι ξέρουν ότι την ταφόπλακα στο άνομο εγκληματικό τους κράτος θα την βάλουν οι Έλληνες.

Ο πατέρας Παίσιος ο Αγιορείτης το έλεγε και το ξανάλεγε «Η τουρκία έχει στο ζωνάρι της τα κόλλυβα της».

Απ ότι είδες αγαπητή Ελένη εγώ τα λόγια μου δεν τα μασώ.

aiolos είπε...

{Ανώνυμος είπε:
Φίλε Μιχάλη, συγνώμη αλλά έχω κουραστεί να διαβάζω το μπλοκ σου. Βάζετε ένα θέμα και στην πορεία αντί να το αναπτύσσεται μέσα από μια συζήτηση επιχειρημάτων – υπερ και κατά - τα κάνετε σκατά, πέφτοντας στην παγίδα του Αιόλου που πραγματικά σας φέρνει και σας παίρνει όπου ο ίδιος θέλει, πραγματικά σαν άνεμος.
Ο φίλτατος Αίολος, όταν δεν έχει απαντήσεις η δεν θέλει να εμπλακεί σε μια συζήτηση που πιθανότατα μπορεί να αφήσει εκτεθειμένο τον ίδιο η τα όσα πρεσβεύει, ρίχνει ένα η δυο τσιτάτα επιπέδου καφενείου και στην συνέχεια ανεβάζει στο μπλοκ μια πληθώρα πληροφοριών που δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα συζήτησης.
Παράδειγμα το υφιστάμενο θέμα, ο φίλτατος κατά τα άλλα Αίολος, αντί να σχολιάζει η να αντικρούει με επιχειρήματα τα όσα παρατίθενται, ρίχνει ένα η δυο ειρωνικά σχόλια για το κείμενο του συγγραφέα, με το σύνηθες αλαζονικό του υφάκι και στην συνέχεια παραθέτει ένα σωρό πληροφορίες – που θα ήταν σημαντικές αν το θέμα ήταν « τεχνικές βασανιστηρίων και θανατώσεων κατά την τουρκοκρατία » - και κλείνει με το κατά εμένα προσβλητικότατο ερώτημα ΙΔΟΥ ΤΑ "ΑΔΕΛΦΙΑ" ΣΑΣ....... ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑΞΑΝ;
Και τώρα εσείς τι θα κάνετε, θα του απαντήσετε ; Θα ξεκινήσετε για ακόμη μια φορά μια ατέρμονη συζήτηση με τον Αίολο που δεν έχει ουδεμία σχέση με το αναρτημένο θέμα ;
Πραγματικά λυπάμαι για την εξέλιξη αυτού του μπλοκ, που μπορεί να διαφωνώ με πολλές από τις εκάστοτε αναρτήσεις του, αλλά το πίστωνα για την ποιότητα των συζητήσεων που αναπτύσσονταν και το επίπεδο της σοβαρότητας και της ευγένειας των ανθρώπων που συμμετείχαν κατά περιόδους σε αυτές ...}

Αγαπητή/έ μου δεν είναι τόσο πονηρός ο αίολος, αλλά η συζήτηση λόγο τον λόγο πάει παντού, όχι εδώ παντού πχ ξεκινάς μια κουβέντα με την γυναίκα σου περί ανατροφής των παιδιών και στην δεύτερη κουβέντα σου πετά "αλλά έτσι σε μάθανε εσένα στο σπίτι σου να τρώτε όποτε σας γουστάρει" και καταλήγεις στο τέλος να μιλάς για την ανατροφή την δική σου και όχι για την ανατροφή των παιδιών σου , ψέματα.

Γιατί όμως δεν παίρνεις ένα ονοματάκι να ξέρουμε με ποιόν ανώνυμο μιλάμε και να βάλεις τις απόψεις σου; Τι πιστεύεις ότι ο αίολος θα κωλώσει να σου απαντήσει; Ή μήπως κωλώνεις εσύ;

Επ ευκαιρία με όποιο Κύπριο μιλώ μου πετά την ατάκα " τσιτάτα", είναι η εθνική σας λέξη μετά το Τζαι ή την έχει επιβάλει το ΑΚΕΛ με ποινή προστίμου;

Anef_Oriwn είπε...

“…Επ ευκαιρία με όποιο Κύπριο μιλώ μου πετά την ατάκα " τσιτάτα", είναι η εθνική σας λέξη μετά το Τζαι ή την έχει επιβάλει το ΑΚΕΛ με ποινή προστίμου; …”. --- Λέτε να ‘χει τόση επιρροή το ΑΚΕΛ στον “ όποιο Κύπριο ”, και δεν το πήραμε πρέφα; Η υπερβολή, της υπερβολής, ω υπερβολή!!!

Anef_Oriwn
Δευτέρα 23/3/2009 – 5:59 μ.μ.

Μιχάλης είπε...

@ aiolos

Φίλε μου θα μπορούσα να σου απαντήσω σε όλα όσα αναφέρεις αλλά θα το αποφύγω.

Διερωτώμαι γιατί ζητάς τη βοήθεια μου για να γράψεις για την Κύπρο, όταν αμφισβητείς αυτά που γράφω. Θέλεις δηλαδή να γράψεις πράγματα ενάντια στα τόσα παραμύθια που μας γεμίζουν τα μυαλά τόσα χρόνια;
Απ’ ότι κατάλαβα εσύ προτιμάς τα παραμύθια, σε αντίθεση με μένα.

Ενώ εγώ προσπαθώ να καταθέσω κάποια πράγματα και τα τεκμηριώνω όσο πιο καλά μπορώ.
Γι αυτό δεν δέχομαι να απαξιώνεις με τέτοιο τρόπο τα γραπτά μου. Μπορείς αν έχεις τα αντίστοιχα στοιχεία να με διαψεύσεις.

Τα περί προοδευτικών και άλλα, σε παρακαλώ να τα αφήσεις στην πάντα.
Μπορείς να αντικρούσεις αυτά που λέει ο Ρήγας και τα φιρμάνια της Εκκλησίας;
Μπορείς να διαψεύσεις τον Κολοκοτρώνη;

Ακόμα και ο αγαπητός (σου) Πιπινέλης που κάθε άλλο παρά είναι προοδευτικός, γράφει αυτά τα πράγματα.

Θα σου απαντήσω μόνο στο εξής σημείο, ρωτάς:

«Δεν καταλαβαίνω αγαπητέ Μιχάλη γιατί δεν μπορούμε να δούμε την Ελληνική επανάσταση σαν μια προοδευτική επανάσταση προς αποτίναξη του βάρβαρου κατακτητή και θα πρέπει να σταθούμε στα όποια αρνητικά μπορεί να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα».

Ποιος αρνείται κάτι τέτοιο; Δεν ήταν μόνο επανάσταση για αποτίναξη του κατακτητή, κι αυτός είναι ο σκοπός της ανάρτησης μου.

Όσον αφορά τα αρνητικά, καταρχήν χαίρομαι που δέχεσαι ότι υπήρξαν και τέτοια.
Αλλά από την άλλη, γιατί να αφήσουμε εκείνους που πολέμησαν εκείνη την επανάσταση να διεκδικούν σήμερα δάφνες ότι πρωτοστάτησαν;

Αυτή είναι η ουσία και τα πονηρά αλλά και ανέντιμα περί αδελφών Τούρκων, Ρεπούσιδων άλλα κολπάκια άσε τα στο περιθώριο διότι σε μένα δεν περνάνε.

Δέχομαι το διάλογο αλλά έχουν και οι προσβολές το όριο τους.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος

Αγαπητέ μου,

Σε ευχαριστώ για τα σχόλια σου, τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη.
Αλλά από την άλλη δεν θέλω να επιβάλλω ποινές σε όσους μπαίνουν εδώ μέσα.
Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράφει εκείνο που νομίζει και επαφίεται στους άλλους αν θα τα δεχθούν ή θα τα απορρίψουν.

Εγώ θα το πω καθαρά, ότι η εμπειρία με τον Αίολο είναι χρήσιμη.
Διότι μαθαίνουμε πολλά για τον τρόπο που λειτουργούν και σκέφτονται οι άνθρωποι αυτής της κατεύθυνσης.

Και κυρίως, ότι παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν, στο τέλος ο μη σεβασμός προς τους άλλους βγαίνει στην επιφάνεια.
Αυτά εμένα μου αρκούν, και ας κακοφανεί στο φίλο μου τον Αίολο.
Εγώ του μιλώ κι αυτός αφήνει υπονοούμενα.

Έτσι λοιπόν ο καθένας βλέπει και κρίνει…

Ανώνυμος είπε...

Αλήθεια λες, μόνο που αυτά τα κάνεις στο σπίτι με την γυναίκα σου η στο καφενείο με τους φίλους σου, όχι σε ένα χώρο που σε φιλοξενεί και αναρτά ένα συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Πόσο δύσκολο σου είναι να καταλάβεις τα αυτονόητα.
Δύσκολο έτσι ;
Προσωπικά θα ήθελα να σε βλέπω πονηρό αίολε, ειδάλλως μόνο σαν παράγωγα εγκεφαλικής τρικυμίας θα μπορούσα να περιγράψω τις διάφορες αναρτήσεις σου, εκτός θέματος, καμιά σχέση με την υφιστάμενη συζήτησης, εκτός τόπου και χρόνου.
Φίλτατε, προσωπικά προτιμώ να ανταλλάσσω απόψεις με ανθρώπους που έχουν συγκροτημένες απόψεις και σκέψεις, που μπορούν να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, να αναπτύξουν ένα γόνιμο διάλογο και το σημαντικότερο, να σέβονται το χώρο που τους φιλοξενεί, το συνομιλητή τους και τον μόχθο του συγγραφέα να ανεβάσει ένα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ άρθρο προς σχολιασμό, είτε αυτός είναι αρνητικός, είτε θετικός.
Επίσης, το να διαλεχθώ με έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους ατάκες : «Τι πιστεύεις ότι ο αίολος θα κωλώσει να σου απαντήσει; Ή μήπως κωλώνεις εσύ; » γεγονός που φανερώνει νηπιακού επιπέδου αντίληψη και συμπεριφορά, το λιγότερο που μου προκαλεί είναι ένα σπαρτιάτικου τύπου μειδίαμα η στωικής φιλοσοφικής προσέγγισης αδιαφορία.
Ειλικρινά, τίποτα λιγότερο και τίποτα παραπάνω.
Μιχάλη, λυπάμαι που αφόδευσα στο μπλοκ σου, λυπάμαι που σου σκάρτεψα το θέμα.
Ειλικρινά λυπάμαι, άλλοι όμως το πράττουν καθημερινά και εσκεμμένα( στην καλύτερη περίπτωση ) η ασυνείδητα και παρορμητικά λόγω μωρουδίστικης αντιληπτικότητας. Κάτι σαν τα βρέφη που χέζουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν αδιαφορώντας επιδεικτικά για τον περιβάλλοντα χώρο.
Βέβαια, η πλειοψηφία των βρεφών μαθαίνει μεγαλώνοντας, είναι όμως και αυτή η μειοψηφία που δεν μεγαλώνει και στην οποία οφείλουμε να δείξουμε στοργή και αγάπη .

Ζήνων

Anef_Oriwn είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Anef_Oriwn είπε...

Ψες όταν αποχωρούσα από την blogόσφαιρα τα σχόλια εδώ στο blog ήταν μόλις 13. Σήμερα το απόγευμα μπαίνοντας ξανά πρόσεξα ότι (τα σχόλια) είχαν γίνει 29! Και υπέθεσα ο αφελής πως θα έγινε μια καλή συζήτηση επί του θέματος. Άλλα “λογάριαζα δίχα (χωρίς) του χανουτάρη (τον ξενοδόχο)”, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο συμπαθέστατος κατά τ’ άλλα Aiolos (που ως σύγχρονος σύζυγος “… έχει και φαγητό στην Κουζίνα …”!).

Προσωπικά έχω ΒΑΡΕΘΕΊ (όπως κι Ανώνυμος – ώρα 1:21 μ.μ.,) να ασχολούμαι με τα όσα εμπαθή και μισαλλόδοξα μας σούρνει μια την άλλη ο Aiolos, κυρίως όταν δεν μπορεί να επιχειρηματολογήσει. (Με τον Ανώνυμο συμφωνώ βασικά μ’ αυτά που λέει για την τακτική του Aioloυ. Και Μιχάλη, όντως “… η εμπειρία με τον Αίολο [και τους ομοϊδεάτες του] είναι χρήσιμη ... [αλλά είναι πλέον πασιφανές κι από 100 μίλια πως] λειτουργούν και σκέφτονται οι άνθρωποι αυτής της κατεύθυνσης ...”!
Για μένα (τουλάχιστον) έχει καταντήσει anef_ουσίας η οποιαδήποτε συζήτηση μαζί του – δεν μου προσφέρει ΤΙΠΟΤΑ!
Αρνούμαι πλέον να παρακολουθώ τα όσα έμπλεα μίσους και χολής γράφει!

*********
Απλώς και ρητορικά (δεν περιμένω καμιά απάντηση), διερωτούμαι εκείνοι οι “έλληνες” που έκοψαν τα κεφάλια του Άρη Βελουχιώτη και του συναγωνιστή του Τζαβέλα, τα κλωτσούσαν ως μπάλες ποδοσφαίρου και τα κρέμασαν στους φανοστάτες στην πόλη της Λαμίας, είχαν αίμα τούρκικο (και κατ’ επέκταση βαρβαρικό στις φλέβες τους) για να μην μπορούν να σεβαστούν τις σορούς των νεκρών πλέον αντιπάλων τους (κάτι που έκανε ας πούμεν ο Ιμπραήμ με τον Παπαφλέσσα);

Υ.Γ.: Το πιο πάνω διαγραφέν σχόλιο είναι δικό μου – είχε μέσα συντακτικά λάθη γιατί το ‘γραψα στα βιαστικά (και είπα να το ξαναστείλω διορθωμένο).

Anef_Oriwn
Δευτέρα 23/3/2009 – 7:26 μ.μ.

Anef_Oriwn είπε...

Παραθέτω (πιο κάτω) άσχετο με το θέμα της ανάρτησης (απόσπασμα από αυτοβιογραφικό βιβλίο του Στρατή Μυριβήλη), αλλά σχετικό μ’ όσα τόσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, από το συμπαθέστατο κατά τ’ άλλα Aiolo, για την “ανωτερότητα” του ελληνικού γένους, φυλής, έθνους ή ότι διάολο άλλο θέλουμε ονομάσουμε τους εαυτούς μας:

“Σαν έφεξε, βάρεσε η σάλπιγγα συναγερμό πάνου απ’ το χαμηλό λασπωμένα λοφάκι του χωριού. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι αιχμάλωτοι άντρες και κατόπι ντουφεκίστηκαν. Κάθε ενωμοτία έστηνε αντίκρυ της πεντέξι και τους θέριζε. Βρέθηκα αντίκρυ στο γέρο. Είχε μερικές μελανιές στο πατριαρχικό του πρόσωπο και ψιθύριζε ολοένα προσευχές. Τα μεταξωτά του γένια ανέμιζαν απαλά στον αγέρα. Το πιο μεγάλο καλό που θα μπορούσα να του κάνω ήταν να τον σκοτώσω αμέσως και τελειωτικά, για να μην τυραγνιέται σα μερικούς που σπάραζαν σαν τα βουβάλια χτυπώντας τις απαλάμες στο χώμα. Είχαμε κάτι θαυμάσια μάνλιχερ τότες, ολοκαίνουργα. λαφριά κι ευθύβολα, πού βαρούσες πεντάρα με δαύτα. Τόνε σημάδεψα στο κούτελο, ανάμεσα στα ολάσπρα φρύδια του. Σήκωσε απάνω μου τα γαλανά μάτια του και με κοίταξε γαλήνια. θαρρείς πως ένιωσε την οπτική σκοπευτική μου γραμμή ν' ακουμπά σαν κάτι στερεά πάνου στο κούτελό του.
Τράβηξα τη σκαντάλη και σωριάστηκε μονοκόμματα σαν αστραποκαμμένος στη λάσπη. Μια ψιλή κόκκινη κορδελίτσα κύλισε απ' το κούτελό του πόνου στο ήσυχο πρόσωπο, και λεκέδιασε τα χιόνια της γενειάδας του.
”Σαν τέλειωσαν οι εκτελέσεις ανοίχτηκε το τζαμί για νάβγουνε τα μαντρισμένα γυναικόπαιδα. Κατόπι βάλθηκε φωτιά στα χωριό. Οι φαντάροι τρέχανε με γκαζοτενεκέδες και περεχούσανε πετρέλαιο τα σπίτια. [...] Μαυροκόκκινες φωτιές βγάλανε τις πεινασμένες γλώσσες τους απ' τα ξυλένια πορτοπαράθυρα, ανεμίζοντας σαν παράξενες κουρελιασμένες σημαίες πάνου στα καφασωτά. Ο καπνός της πυρκαγιάς ανακατεβότανε μέσ’ τη σκοτεινή αντάρα. Ξεκινήσαμε να φύγουμε. Ξαφνικά μες από ένα σοκάκι χύμηξαν, ένα ξεφρενιασμένο πλήθος, τα μωρά και σι γυναίκες που είχανε κλεισμένες μες το τζαμί και τις ξαπολύκανε. Ούρλιαξαν και τρέχανε προς τα πτώματα. Ήτανε χωρίς γιασμάκ, ξεστηθωμένες σαν άγριες μαινάδες. Τα μάτια τους ήτανε τεράστια ανοιγμένα απ' την τρομάρα και τα μαλλιά τους πετούσανε πίσω σα μαύρα ζωντανεμένα σερπετά. Τρέχανε προς το λόφο, μες απ το γλιστερό καλντερίμι του χωριού, για να ψάξουνε μες τα στρωμένα κουφάρια να γνωρίσουνε τους δικούς τους.
Από τότες χρόνια πέρασαν και διαβαίνουν ολοένα. Όμως μέσα μου κάθεται μια κρύα γαλάζια ματιά. Τη νιώθω που απόμεινε μέσα μου ακίνητη, στυλωμένη και αθάνατη. Ζει και κυκλοφορεί μέσα στο αίμα μου, σα μόλεμα και σα μαράζι. Και θαρρώ πως μόνο μαζί με την ψυχή μου θα φύγει από πάνω μου”.

Οι παραπάνω γραμμές δημοσιεύθηκαν πριν από ογδόντa τόσα (το 1928), στη συλλογή “Διηγήματα” ενός άσημου ακόμη μυτιληνιού πεζογράφου ονόματι Στρατής Μυριβήλης και αποτελούν εν πολλοίς αυτοβιογραφική περιγραφή. Περιέγραφαν το κάψιμο ενός τουρκικού χωριού της Πτολεμαΐδας - που τότε λεγόταν ακόμη Καλάρια - και τη μαζική εκτέλεση των αρρένων κατοίκων του από τον προελαύνοντα ελληνικό στρατό, τον Νοέμβριο του 1912 [κατά τον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο]. Στις αμέσως προηγούμενες σελίδες, ο αφηγητής περιγράφει το βιασμό δυο νεαρών κοριτσιών απ' τους συντρόφους του, με προτροπή και υπό την καθοδήγηση του ανθυπασπιστή της διμοιρίας αμέτοχος ο ίδιος σ' αυτή την αγριότητα, αλλά και χωρίς να “κάνει τίποτα γενναίο” για να την αποτρέψει, θα βρεθεί το επόμενο πρωί στο εκτελεστικό απόσπασμα που τουφεκίζει τον ηλικιωμένο πατέρα τους.

Anef_Oriwn
Δευτέρα 23/3/2009 – 7:27 μ.μ.

aiolos είπε...

Αγαπητέ μου ΑΝΕΥ κατ αρχάς προς αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας ΌΧΙ σε φανοστάτη της Λαμίας (μπερδεύεσαι επειδή ήταν από την Λαμία ο Άρης) αλλά σε φανοστάτη των Τρικάλων

Ο διοικητή Λάρισας συνταγματάρχη Μουκανάκη της 18ης Ιουνίου αναφέρει: «Αι κεφαλαί των Αρη και Τζαβέλλα εξετέθησαν εις κοινήν θέαν εις την πλατείαν της πόλεως Τρικκάλων. Εδόθη διαταγή να ταφώσι μετά την λήψιν των διαφόρων φωτογραφιών κτλ. παρά της σημάνσεως Χωροφυλακής Τρικκάλων».

Ξέρεις την ιστορία του Άρη την ξέρω σαν την παλάμη μου, δεν ανοίγεις καμιά συζήτηση για αυτό το ζήτημα να εκπλαγείς.

Δες αγαπητέ μου ΑΝΕΥ στον εμφύλιο αυτό ήταν η μικρότερη αγριότητα που έγινε και έγινε από Έλληνες σε Έλληνες και οι ηθικοί αυτουργοί ήταν οι Αγγλοαμερικάνοι και οι σοβιετικοί, δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε επί τέσσερα χρόνια στον εμφύλιο.......... ο χειρότερος πόλεμος, όλοι οι εμφύλιοι έτσι είναι σκληροί.

Αυτό όμως τι αποδεικνύει; Τα εγκλήματα των τούρκων είναι τέτοια που όμοιά τους δεν μπορεί να παράγει εύκολα άλλος λαός.

Πρέπει να ξέρεις ότι είμαι καλός μάγειρας, καλύτερος από την γυναίκα μου (αλλά μη της το πεις), το υπονοούμενο το έπιασα πηγαίνει στην συζήτηση που είχαμε στο μπλοκ σου περί γυναικών, τι σε κάνει να απορείς εμείς οι συντηρητικοί αγαπάμε τις γυναίκες εσείς τις παιδεύετε. Φρικασέ με χοιρινό και μαρούλια έφτιαξα, και μη ρωτάς αν νηστεύω για το Πάσχα.

Τα λοιπά θα τα σχολιάσω άλλη ώρα.

Ανώνυμος είπε...

stelios

apologoumai gia ta greeklish alla grafo apo to exoteriko. en syntomia:

1. mixali nomizo oti xekinises gia na grafeis gia to koininiko meros tou agona (kati pou pragmati den apasholei kai kanena) kai kapou parasyrthikes pali me toys synergates ton othomanon.... tin elliniki orthodoxi ekklisia.

kai kapou ekei nomizo den anedeixes afto pou xekinises na paroysiaseis. (tha itan nomizo pio oraio an epikentronosoun sto koinoniko meros kai ekanes xehoristi anartisi gia tous papades... to kano kai go den leo :-)

etsi kapoia pragmata den fainontai xekathara i toulahisto fainonte san antitheseis. les p.x.

Η επανάσταση, λοιπόν, ξεκίνησε από τα φτωχά λαϊκά στρώματα

kai

Πρωτοπόρα της Επανάστασης του 1821 ήταν η ανερχόμενη, προοδευτική εμπορική τάξη

nomizo i to ena einai i to allo.
akoma kai o emfylios (afou diavazontas to makrygianni sou dinete i entyposi oti perissoteo metaxy toys mahontan para me tous toyrkous) o opoios paroysiazetai san kontra "politikon-stratiotikon" kryvei kai aftos entona taxika stoiheia.2. to syntagma tou riga, deihnei oti aftos o anthropos itan toulahisto 200 hronia mprosta apo tin epohi tou. mila gia ypohreotiki ekpaidefsi , giaekpaidefsi ton gynaikon prin kan emfanistei to faiministiko kinima, ehei entona stoiheia koinonikou kratous alla kai deihnei oti ypirhe kai alli lysi pera apo tin ilithiotita twn wilson, lenin kai ethnikiston tis perifimis diladi aftodiathesis ton laon.


3. o politis den einai akrivos dexia efimerida. ehei kai aristerous kai dexious arthrografous.

Μιχάλης είπε...

@ stelios

Σε ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και δεν θα έλεγα ότι έχεις απόλυτο άδικο.

Εκείνο που επιχείρησαν είναι να δώσω το στίγμα και να το συνδέσω με τα αίτια της αντίθεσης του ανώτερου κλήρου αλλά και των προυχόντων.

Συνοπτικά (λόγω πίεσης):
Αναφορικά με τα φτωχά στρώματα και την προοδευτική (για την εποχή) εμπορική προοδευτική τάξη, θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός των δύο.
Με βάση τα όσα γνωρίζω, η επανάσταση οργανώθηκε πρώτα στον κύκλο των εμπόρων (μέσω των επαφών των Φιλικών), αλλά η κύρια δύναμη της ήταν τα λαϊκά στρώματα.

Συμφωνώ με αυτά που αναφέρεις για τον Μακρυγίαννη όπως και για τον Ρήγα.
Ίσως θα ήταν καλό κάποια στιγμή να αναρτηθεί το Σύνταγμα του Ρήγα.


Αναφορικά με τον Πολίτη (ή οποιαδήποτε άλλη εφημερίδα) δεν έχει καμιά σημασία ποιοι γράφουν και σε ποια παράταξη ανήκουν.
Η επίσημη γραμμή της εφημερίδας εκφράζεται μέσα από το κύριο άρθρο και καθορίζεται από τις θέσεις που παίρνει σε διάφορα ζητήματα.
Πάντως ξεκαθαρίζω ότι αυτά που λέω δεν τα λέω ως μομφή.
Απλώς θέλω να τονίσω τον μύθο που επικρατεί στην Κύπρο ότι το α ή το β μέσο ενημέρωσης είναι… ανεξάρτητο.

Phivos Nicolaides είπε...

Ενδιαφέρον κείμενο, αναλύσεις, συλλογισμοί ως επίσης και οι σχολιασμοί. Το θέμα είναι να υπάρχει πάντα ένα μέτρο σε όλα και να μην βαραίνει προς τις οποιεσδήποτε πολιτικές καταβολές μας ή ιδεολογικές μας προτιμήσεις. Κάποιος αριστερός λ.χ. θα ρίξει περισσότερο βάρος στις κοινωνικές αντιθέσεις προβλήματα και δυσκολίες. Όμως το μεγάλο παιγνίδι με την εξουσία, τη δύναμη και την επιρροή είναι πάντα εκεί. Ειδικά η Επανάσταση του 1821 σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και άρχισε όχι στην Ελλάδα...

Μιχάλης είπε...

Αγαπητέ Φοίβο σε χαιρετώ,

Οι αναλύσεις, οι συλλογισμοί και τα σχόλια συνήθως προσφέρουν, ειδικά αν κρατούν το μέτρο όπως λες κι εσύ.

Η αναφορά μου στον κοινωνικό χαρακτήρα της επανάστασης του 1821 δεν έχει να κάνει άμεσα με τις ιδεολογικές μου καταβολές.

Όπως έγραψα και στην εισαγωγή του κειμένου μου:

- Ήταν εθνική επανάσταση, δεν ήταν όμως μόνο εθνική επανάσταση.
- Ήταν απελευθερωτική, δεν ήταν όμως μόνο απελευθερωτική.
- Ήταν και κοινωνική, δεν ήταν όμως μόνο κοινωνική.
Ήταν ένας συνδυασμός όλων αυτών και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.
Να εξηγήσω απλώς ότι επέλεξα να ασχοληθώ με αυτή την πτυχή, διότι μονίμως παραλείπεται ή υποβαθμίζεται.
Κατά την άποψη μια επανάσταση, για να είναι επανάσταση πρέπει να έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, διαφορά δεν είναι τίποτε άλλο από αλλαγή εξουσίας.

Όπως και να το κάνουμε, όπως σε όλες τις εποχές το παιχνίδι των συμφερόντων και το ’21 δεν μπορούσε να μείνει έξω από αυτό το παιχνίδι.

Και επισημαίνω ότι απ’ όσα παραθέτεις κι εσύ στη σχετική ανάρτηση, η τύχη πολλών αγωνιστών δεν κρίθηκε επειδή δεν άρεσε η φάτσα τους σε κάποιους.

Ανώνυμος είπε...

μια μικρη διορθωση...
[απολογουμαι στον μιχαλη και στους αλλους αναγνωστες για το ξανανοιγμα κουβεντας με τον αιολο για ασχετα θεματα με το ποστ, απλα μερικα πραγματα πρεπει να ειπωθουν]

για το ζητημα του κομενου κεφαλιου του αρη,

θα ελεγα λες ψεματα αιολε..αλλα επειδη ειναι και η ημερα που εσεις οι χριστιανοι γιορταζεται αυτο το παραξενο φαινομενο της παρθενογενεσης [αληθεια γιατι δεν σας εμεινε και τιποτα απο το "αγαπατε αλληλους";] να αλλαξω την εμφαση..ειτε λες ψεματα ειτε σε παρασυρει η ιδεολογια σου και χρησιμοποιας τα τεκμηρια παραπλανητικα για στρεψεις την προσοχη αλλου..για να αποφυγεις την ουσια..

λοιπον..

--ειτε δεν ξερεις την ιστορια του αρη "οπως την παλαμη σου"
--ειτε ξερεις αλλα βαζεις ενα παραπλανητικο αποσπασμα που δεν αντεχει ουτε στο χιουμορ..

σου εγραψε ο ανευ για τον βελουχιωτη σαν παραδειγμα της βαρβαροτητας των ελληνων εθνικοφρονων..για το οτι δηλαδη η βαρβαροτητα δεν ειναι μονο ενος "εθνους", κουλτουρας, κλπ...
σωστα του υπεδειξες την παραδρομη..οτι τα κεφαλια κρεμαστηκαν στα τρικαλα και οχι στην λαμια..ανκαι η παραδρομη ισως να ηταν και λογω της ομιλιας του αρη στην λαμια - παρα λογω της καταγωγης..

μετα βαζεις ενα αποσπασμα απο τον διοικητη της περιοχης ο οποιος λεει οτι τα κεφαλια τα πηραν εκει προς κοινη θεα...
και το βαζεις σαν απαντηση; οτι ας πουμε δεν εγιναν βαρβαροτητες γυρω απο τα πτωματα; η οτι διαρκεσαν για λιγο οπως φαινεται να υπαινισεται το αποσπασμα;..
μεχρι σημερα [συμφωνα με το αφιερωμα του βηματος το 2006 "τι απεγινε το κεφαλι του αρη"] δεν ειναι γνωστο που ταφηκαν τα κεφαλια για τα οποια εδωσαν τις υποτιθεμενες διαταγες οι "αρχες" των δοσιλογων.
σαφως προσπαθεις να δικαιολογησεις το εγκλημα..να το μετριασεις..
και σιγουρα δεν λες η δεν ξερεις την ολη συζητηση για το αταφο πτωμα/κεφαλι..

--αν δεν ξερεις [τοτε ασε και την παλαμη σου ησυχη] την συζητηση γυρω απο το θεμα τοτε ειναι κατανοητο οτι [σαν εθνικοφρονας] πηρες την αναφορα του τοπικου διοικητη που θεωρουσε αυτονοητο να κοβονται κεφαλια..και ξεμπεδρεψες με το "ναι αλλα οι τουρκοι ειναι χειροτεροι"..τα κλισε ειναι ενας ευκολος τροπος να ξεφευγει καποιος απο τα προβληματα μιας συζητησης..
δεν ειναι ομως αξιο σχολιασμου και το γεγονος οτι ο τοπικος διοικητης θεωρουσε αυτονοητο το να κοβονται κεφαλια; απεικονιζει μια ευρυτερη πραγματικτοητα..οτι το κρατος των ελληνων εθνικοφρονων μεχρι και την δεκετια του 40, ειχε σαν ευρυτερη πρακτικη τον αποκεφαλισμο των πτωματων και τον μη σεβασμο των νεκρων..κατι που αν μη τι αλλο ειχε ο ιμπραημ απεναντι στον παπαφλεσσα - συμφωνα με τον μυθο/θρυλο του ασπασμου του νεκρου..
λες οι αλβανοι [με αιγιπτιακη επιδραση] να ειναι πιο ανθρωπιστες;..πιο πολιτισμενοι ακομα και με τους ορους της αντιγονης του σοφοκλη; και να ηταν απο τις αρχες του 19ου αιωνα;

--αν ομως ξερεις την συζητηση για τον αρη [οπως την παλαμη σου] τοτε μαλλον λες συνειδητα ψεματα..
σε παραπεμπω και στο βιβλιο του συντροφου του αρη, του καπεταν θωμα [γιαννη χατζηπαναγιωτου] "η πολιτικη διαθηκη του αρη βελουχιωτη" απο την δεκαετια του 70, οπως και στο πιο προσφατο του χαριτοπουλου..
ειδικο αφιερωμα με τιτλο "τι απεγινε το κεφαλι του αρη" ειχε το βημα των αθηνων - και αναδημοσιευτηκε στον πολιτη της κυπρου στις 25/6/2006..

συμφωνα με τα τεκμηρια/μαρτυριες το κεφαλι πρεπει να εμεινε κρεμασμενο για 2 μερες [ειτε 17-19 ειτε 18-20 ιουνιου]...η εφημεριδα του εαμ "ελευθερη ελλαδα" ζητουσε στις 20/6 λ.χ. να κατεβουν τα κεφαλια απο τον φανοστατη [και να ταφουν στον γοργοποταμο]..

με τοσα τεκμηρια και συζητησεις για το που ταφηκε, αν ταφηκε, το κεφαλι [ η και το σωμα] του αρη, το να μπαινει επιλεκτικα μια μαρτυρια η οποια ειναι ντε φακτο προκατελλειμενη, ειναι χαρακτηριστικη της ευρυτερης χρησης των τεκμηριων εκ μερους σου.. τον κακο [επιστημονικα] χειρισμο των "τεκμηριων"..δεν ειναι αρκετο να μπαινει ενα τσιτατο..η ουσια ειναι να μπαινει μια μαρτυρια στο ευρυτερο πλαισιο των μαρτυριων που υπαρχουν..
αν το ζητουμενο ειναι να μαθουμε την αληθεια..η να προσεγγισουμε με λογικη κατανοηση την ιστορια..
αν το θεμα ειναι να βρεις τσιτατα που κολλουν στο παραμυθι που εμαθες η με τον οποιο φτιαχνεσαι, τοτε αλλαζει το θεμα..
δεν υπαρχει αναγκη μεθοδολογιας..
ειναι απλη αναπαραγωγη..η ..

εχει σημασια ο αρης για την επετειο του 1821;
μπορει...
φαινεται οντως οτι οι εθνικοι αγωνες μονο μυθολογικα ειναι ενιαιοι κλπ κλπ..και οτι οι ακραιοι εθνικοφρονες [που ντυνονται τις φουστανελλες του μυθου και της παθενογεννεσης] ειναι ουσιαστικα οι πιο δουλοπρεπεις..ετοιμοι να προσφερουν τις υπηρεσιες τους ειτε σε γερμανους, ειτε σε αγλλους, ειτε σε αμερικανους..φτανει να εχουν την τοπικη εξουσια..
ισως εδω να κρυβεται και μια απο τις αληθειες του κομμενου κεφαλιου..

υ.γ. οπως θωρεις αιλοε ξερω τζαι ξενες γλωσσες..ατε περκι μαθεις τζαι εσου καμιαν γειτονικη..

aiolos είπε...

Αγαπητέ μου η αναφορά μου για τον Θανάση Κλάρα δεν είχε να κάνει με την "κοινωνική" Επανάσταση του 1821 ήταν μια τοποθέτηση επ ευκαιρία και απαντητική στην εκτός θέματος τοποθέτηση του αγαπητού μου ΑΝΕΥ, δες τα σχετικά για να επιβεβαιώσεις την αλήθεια των όσων λέω (αν μπορώ εγώ να πω αλήθεια!).

Το δημοσίευμα που επικαλείσαι του βήματος "τι απέγινε το κεφάλι του Άρη" όσο και αν σε εκπλήσσει μου είναι γνωστό και λίγα γράφεις γι αυτό (εκτός και αν δεν το διάβασες αλλά το είδες σε κάποια περιληπτική παρουσίαση.

Επειδή γράφτηκε για τον Άρη ότι του έκοψαν το κεφάλι (και είναι αλήθεια, το δημοσίευμα που αναφέρεσαι γράφει πράγματα ανατριχιαστικά πως έγινε η διαδικασία), θα ήθελα εγώ ο ελάχιστος να ρωτήσω την αυθεντία σου :

Ποιό ανατριχιαστικό είναι να σου κόβουν το κεφάλι οι εχθροί σου ή να σε παραδίδουν στους εχθρούς σου για να σε κατακρεουργήσουν οι σύντροφοί σου;

Θα ήθελα προς βοήθεια να σου παραθέσω μόνο αυτό το δημοσίευμα του Ριζοσπάστη:

Στις 16 Ιουνίου 1945 ο Ριζοσπάστης με τίτλο «Η Προδοσία του Αρη» δημοσίευε την απόφαση της 11ης ολομέλειας της Κ.Ε για τον Άρη Βελουχιώτη ( Θανάση Κλάρα ή Μιζέρια).: «Ο Θανάσης Κλάρας αφού μια φορά πρόδωσε και αποκήρυξε το ΚΚΕ γιατί λύγισε μπροστά στη τρομοκρατία του Μανιαδάκη, ξαναζήτησε στο καιρό του απελευθερωτικού αγώνα να ξαγοράσει με το αίμα του την προδοσία του, εκείνη που ανεγνώρισε και καταδίκασε. Το ΚΚΕ του ’δωσε τη δυνατότητα αυτή. Σήμερα όμως σε μια δύσκολη και κρίσιμη στιγμή, από δειλία και φόβο, παρά τις υποσχέσεις και τη συμφωνία που στα λόγια έδειξε, απειθαρχεί (απειθούσε στην εφαρμογή των συμφωνιών της Βάρκιζας) πάλι ξαναπροδίνει το ΚΚΕ με τη τυχοδιωκτική και ύποπτη δράσι του, που μονάχα τον εχθρό ωφελεί. Στο ΚΚΕ δεν έχει θέση κανένας , οσοδήποτε ψηλά κι αν στέκει και οσοδήποτε μεγάλος κι αν είναι, όταν οι πράξεις του δεν συμβιβάζονται με το κοινό συμφέρον και όταν παραβιάζεται η δημοκρατική εσωκομματική πειθαρχία»


Αυτό που διάβασε ο Άρης λίγο πριν, απογοητευμένος, επιλέξει για ξεκούραση την ποιό ακατάλληλη τοποθεσία (από στρατηγικής πλευράς) ήταν αυτό:

«ούτε ψωμί ούτε νερό στον δηλωσία Μιζέρια - Άρη».

aiolos είπε...

Σούλι τέσσαρες του Μαγιού, χίλια οκτακόσια ένα.


Αλη Πασά. Το μήνυμα πούστειλες ψες σε μένα,
τόλαβα και το διάβασα κι αμέσως απαντώ.


Που με κτιμάς Αλη Πασά, πολύ σ΄ ευχαριστώ.
Μα τα λεφτά σου κράτα τα, φύλαχτα στα πουγκιά σου,
για σένα και την φάρα σου την άπιστη γενιά σου.


Να τα μετρήσω δεν μπορώ. Μ΄ ακόμα κι αν μπορούσα
λιθάρι της πατρίδας μου, γι΄ αυτά δεν θα πουλούσα.


Όχι που γράφεις ν΄ αρνηθώ άρματα και πατρίδα.


Γελάστηκες Αλη Πασά για μένα όπως είδα.


Για μένα δόξα και τιμή και πλούτη τ΄ άρματα μου.


Μ΄ αυτά έχω Σούλι λεύτερο κι άσφαχτα τα παιδιά μου.


Μ΄ αυτά ανασαίνω τ΄ όμορφο της λευτεριάς τ΄ αγέρι.


Μ΄ αυτά φυλάω τις εκκλησιές απ΄ το δικό σου χέρι.


Τούτα σου γράφω Αλη Πασά και μην ξεχάσεις ότι
Τα ΄γραψε χέρι ΕΛΛΗΝΙΚΟ, του ΖΕΡΒΑ, του ΣΟΥΛΙΩΤΗ.


=================Το έστειλε ο οπλαρχηγός Τζήμα Ζέρβας στον Αλη Πασά όταν εκείνος επιχείρησε να τον δωροδοκήσει για να παραδώσει του Σούλι, στις 1 Μαίου, 1801.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ανώνυμος είπε...

αιολε θελω απο σεβασμο στον μιχαλη να κλεισω αυτο το θεμα..
αλλα να σου πω 2 σχολια..

1. το οτι δεν παραδωθηκε στους συντροφους του για να τον "κατακρεουργησουν"...
η εξουσια/ηγεσια στο κκε τον αποκηρυξε - για χαρη [για να μην ξεχνιωμαστε] της "εθνικης ενοτητας"..αλλα η λεκτικη αποκυρηξη ειναι κατι το εντελως διαφορετικο απο το να κουβαλας ενα κεφαλι..σαν τροπαιο και να το πετας καπου..
το θεμα ειναι το μεγεθος της βαρβαροτητας...
η ηγεσια του κκε θα ειναι [στην ιστορικη συνεχεια] μετοχοι της ιδιας τραγωδιας..ειναι ομως ενα ιστορικο δραμα/παθος μη-ελληνικο..η εστω μη μονο ελληνικο..το παθος και η τραγωδια εμφανιζεται πρωτα στην γαλλικη επανασταση με τους ιακωβινους..
ειναι νεωτερικη εμπειρια οχι εθνικη..
το θεμα ομως του ανευ μενει..ολοι οι "λαοι" [η μερος τους] η ατομα φορτισμενα με ιδεολογιες, κανουν εγκληματα..

το οτι οι συντροφοι του δεν τον κατακρεουργησαν..στην ανταποκριση του "νεου κυπριακου φυλακα" [κυπριακης εθνικοφρονων εφημεριδας του τοτε]
αναφεροταν οτι το κεφαλι το εκοψαν συντροφοι του αρη..τελικα φαινεται οτι δεν βρεθηκαν συντροφοι του αρη να κοψουν το κεφαλι..με βαση τις καταγραφες μαρτυριων που εχουμε μεχρι σημερα..
ξερεις..απο την μακρονησο σεβομαι τον πονο οσων υπεγραψαν αλλα σαν κληρονομια της νεολληνικης εμπειριας στην παγκσμια ανθρωπινη κληρονομια θεωρω την αρνηση υπογραφης..
ο σαββολουλος υπερασπιζεται τους δηλωσιες..ναι ηταν κριμα τα πλασματα..
αλλα το κομμενο κεφαλι του αρη ειναι το σημειο της ανυποχωρητης ανυποτακτης αντιστασης στη εθνικοφροσυνη της μακρονησου που θα ακολουθησει..
το οποιο θα ανακαλυφθει οδυνηρα μετα..σαν εμπειρια και σαν λογος/τεχνη..
περα απο τις γλυκαναλατες ρητορικες της ομιλιας στη λαμια οταν η ελπιδα δεν ειχε ακομα συνηδητοποιησει την γιαλτα..

οποτε δεν τον εδωσαν να κατακρεουργηθει γιατι δεν θα υπηρχαν συντροφοι που θα το εκαναν..
τρελλαινονταν λεει ο ριτσος αλλα δεν υπογραφαν..
οπως και ο τροσκιστης στον μισσιο...
δεν υπηρχε τετοιο παθος το 21..αυτο ειναι του 45..της ωριμης νεωτερικτοητας..
ξερεις για τον πλουμπιδη;..αυτο ειναι επος αγαπητε μου..η απολυτη μοναξια της αντιστασης θελει το πραγματικο θεμελιο του συλλογικου..αλλα σαν μη-ελληνας δεν μπορω να αγνοησω οτι το ανθρωπινο μεγαλειο αυτης της αρνησης υποταγης εγινε [και παλιν] σε ενα δικαστηριο ελληναραδων..
ολα καποτε θα αξιολογηθουν για το πως εγιναν..οχι για το πως τα παρουσιαζε η εξουσια..

οποτε το οτι το κκε τον αποκυρηξε δεν σημαινει τιποτε για το μεγεθος του εγκληματος..να αφησεις αταφο ενα ακρωτηριασμενο πτωμα..να περιφερεις ενα κεφαλι και να το πεταξεις μετα..
και στην κυπρο αποκυρθηκαν ηγετες..δεν ειχαμε αποκεφαλισμους ανθρωπων..
αμα ηρθε ο γριβας αρχισαν καποια λυντσαρισματα..σαφως οχι τυχαια..

οσο για τους σουλιωτες..
μα καλα αφου φαινεται να ξερεις οτι ηταν πολιτιστικα..τι το πεδευεις;

υ.γ. ..φυσικα το εχω μπροστα μου το αφιερωμα του βηματος..αλλα το εχεις και εσυ;..
και αν το ειχες ηταν οντως το πιο αντιπροσωπευτικο το αποσπαμασμα που εβαλες; η τουλαχιστον εκφραζει την υπαρχουσα γνωση μεχρι τοτε;
λεει στο τελος για οτι κανενας δεν ξερει που πεταχτηκε το κεφαλι..
"παρα τις προσπαθειες που κατεβαλαν επι σειρα ετων οι ανηψιες του αρχικαπετανιου του ελας...αλλα και συναγωνιστες του, δεν καταφεραν να ανακαλυψουν την αληθεια."

και το θεμα ειναι η βαρβαροτητα...

Ανώνυμος είπε...

το σημειο 2 ηταν για τυς σουλιωτες

Μιχάλης είπε...

θΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΜΑ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ.

ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ ΟΤΙ ΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΞΑΝΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ )όσο ενδιαφέρον και να είναι) ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΨΩ.

Μιχάλης είπε...

Α! Και ξέχασα να πω ότι κάποιοι που δρούνε υπόγεια να μη νομίζουν ότι δεν τους παίρνει κανένας είδηση.

Τον ευχαριστώ που μου έστειλε μια σειρά από ανώνυμα παιδαρέλια να με βρίζουν πατόκορφα, στέλλοντας μου προσωπικά μηνύματα.

Πάντως τον ευχαριστώ για τη διαφήμιση…
Λυπούμαι όμως για τον ίδιο...

rose είπε...

και που είσαι ακόμα Μιχάλη!

κουράγιο

τώρα καταλαβαμε τι εννοούσε η τεθλιμμένη μανδάμ "θα γίνουμε μια σιδερένια γροθια να τους σαρώσουμε όλους" ????

Μιχάλης είπε...

Δεν με απασχολεί.

Ότι θέλουν ας κάνουν.
Απλώς επισήμανα τον τρόπο που δρουν, για να μη μας κάνουν και τους θιγμένους και τους κατατρεγμένους.

Τέτοιες προβοκατόρικες και φασιστικές μέθοδοι είναι ψωμάκι τους.

Τουλάχιστον ας μη νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο

Anef_Oriwn είπε...

Μια μικρή (τόση δα) αποριούλα (πιο πολύ διαδικαστική, κι ελπίζω ο Μιχάλης να μην την πάρει ότι “…ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ…”):

Γράφει τζιαι λαλεί μας ο συμπαθέστατος κατά τ’ άλλα Aiolos:
1. “…Αγαπητέ μου η αναφορά μου για τον Θανάση Κλάρα δεν είχε να κάνει με την "κοινωνική" Επανάσταση του 1821 ήταν μια τοποθέτηση επ ευκαιρία και απαντητική στην εκτός θέματος τοποθέτηση του αγαπητού μου ΑΝΕΥ …”
2. “…Επειδή γράφτηκε για τον Άρη ότι του έκοψαν το κεφάλι (και είναι αλήθεια, το δημοσίευμα που αναφέρεσαι γράφει πράγματα ανατριχιαστικά πως έγινε η διαδικασία)…”

Καλά Ρε ΣΥ, Aiolε Μεγάλε, τα όσα ΕΣΥ ανάφερες στα πρώτα σου σχόλια για «παλουκώματα», ήταν ΕΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ή ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑ;

[Δεκτή πάντως η διόρθωση για το ότι τα κεφάλια του Άρη και του Τζαβέλα κρεμάστηκαν σε φανοστάτες στα Τρίκαλα – κι όχι στην Λαμία! Διερωτούμαι όμως αν μετά απ’ αυτή την παραδοχή του λάθους ή της παραδρομής μου συνεχίζεις να ΜΕ κατατάσσεις στους δογματικούς ή από την άλλη μήπως (λέω) κάνει τους εθνικόφρονες κεφαλοκυνηγούς λιγότερο βάρβαρους – γιατί δεν κρέμασαν το κεφάλι του Βελουχιώτη στη γενέθλια του πόλη;].

Anef_Oriwn
Τετάρτη 25/3/2009 – 6:38 μ.μ.

Μιχάλης είπε...

Αυτή η ανάρτηση του Άνευ Ορίων, θεωρώ ότι είναι η τελευταία που αφορά το ζήτημα Βελουχιώτης.

Οποιαδήποτε άλλη αναφορά θα διαγραφεί.

Aslan είπε...

μολις ειδα το βιντεο. Δηλαδη αν οντως υπηρχς Χριστος θα αυτοκτονουσε μονος του αν εβλεπε πως διαχειριζονται το "κυρηγμα της αγαπης". Παλι καλα που υπαρχουν ανθρωποι που βγαζουν την αληθεια στην επιφανεια. Αντε να μην αρχισω τα γ@μω τον Χρ... σας δεξιοι (μονιμοι τελικα) προδοτες του εθνους

Μιχάλης είπε...

@ Aslan

Όντως το βίντεο μιλά από μόνο του. Δεν χρειάζονται άλλες αποδείξεις για τη στάση μερικών που καπηλεύονται το έθνος και τη θρησκεία.
Αυτά, σε συνδυασμό με τα τρία ερωτήματα που θέτω (πάνω από το βίντεο) νομίζω ότι δίνουν πλήρη εικόνα για την πραγματική στάση της εκκλησίας έναντι της επανάστασης του 1821.

Αυτά αγαπητέ μου, εξηγούν γιατί κάποιοι αντιδρούν στην αναθεώρηση της ιστορίας. Ανησυχούν ότι θα βγουν αλήθειες στην επιφάνεια που θα χαλάσουν την «καλή» εικόνα που φρόντισαν να φτιάξουν για τους εαυτούς τους.

Και χαλώντας η εικόνα, έχει και συνέπειες…

Όσον αφορά την τελευταία σου φράση, θα πω ότι οι απόλυτες προσεγγίσεις δεν οδηγούν σε ορθά συμπεράσματα.

Ανώνυμος είπε...

Aγαπητέ Μιχάλη άσε τον λαό να εκφράσει το φρόνημά του, εξ άλλου πόλωση δεν υπάρχει στην Κύπρο.

Τελικά αυτό το βίντεο μόλις πάω σπίτι να το βάλω να το δω και εγώ.

Δεν ρίχνεις και μια ματιά στα περί Γρηγορίου Ε που έγραψα στο μπλοκ του ΑΝΕΥ.

aiolos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
aiolos είπε...

{O aslan είπε:

μολις ειδα το βιντεο. Δηλαδη αν οντως υπηρχς Χριστος θα αυτοκτονουσε μονος του αν εβλεπε πως διαχειριζονται το "κυρηγμα της αγαπης". Παλι καλα που υπαρχουν ανθρωποι που βγαζουν την αληθεια στην επιφανεια. Αντε να μην αρχισω τα γ@μω τον Χρ... σας δεξιοι (μονιμοι τελικα) προδοτες του εθνους}

Αγαπητέ μου μπορείς να προσδιορίσεις ακριβώς τους λόγους, τα λόγια, τις πράξεις, που τις θεωρείς (από το βίντεο) προδοσία;!

Aslan είπε...

Αιολε

οταν ο τραγος λεει οτι δεν επρεπε να γινει η επανασταση γιατι χανουμε την πιστη μας (μπλιαχ) ενω αν μεναμε υποτελεις στους Τουρκους θα ηταν πιο σωστη κατασταση στην Ελλαδα, τι ειναι;

aiolos είπε...

Aγαπητέ μου Αslan πριν σου απαντήσω θα σου πω τι λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός είπε:

"Όταν στον δόμο μας συναντήσουμε ιερέα και βασιλιά πρώτα χαιρετάμε τον ιερέα και μετά τον βασιλιά".

Αυτό σου το είπα για το "τραγος", είναι υψήστη βλαστημία αυτό φίλε μου, που θα την βρης μπροστά σου, και για να σου πω αυτό που μου είπε ο Κύπριος Πνευματικός μου στο Άγιο Όρος "Όποιος αγγίζει το ράσο καίγεται", αυτά προς βοήθειά σου, αν νομίζεις ότι την χρειάζεσαι.

Στα καθ ημάς τώρα.

{Ο aslan είπε:

δεν επρεπε να γινει η επανασταση γιατι χανουμε την πιστη μας (μπλιαχ) ενω αν μεναμε υποτελεις στους Τουρκους θα ηταν πιο σωστη κατασταση στην Ελλαδα, τι ειναι;}

Πουθενα δεν ειπώθηκε αυτό.
Ξαναδές το βίντεο. Δεν λέω ότι ψεύδεσαι αλλά ότι παρανοείς ένα ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ βίντεο κατά την Γκαιμπελική προπαγάνδα, που σιγοντάρεται από την ανήθικη στρατευμένη δημοσιογραφική κλάκα.

Aslan είπε...

Αγαπητε Αιολε προσωπικα οταν δω ιερεα φτυνω τα @@ μου και χ... τον εχω. Οσο για τον βασιλεα ευτυχως δεν εχουμε πια και τους βασιλοφρονες χ... τους εχω ξαι αυτους. Και να σου πω και κατι αλλο, αρνουμε προσωπικα να δεχτω ενα θεο που ουσιαστικα μου λεει "ΑΓΑΠΑ ΜΕ Ή ΤΗΝ ΕΒΑΨΕΣ". Ξαναειδα το βιντεο και μαλλον την ιδια αποψη συνεχιζω να εχω. Να σου θυμισω τον προηγουμενο μακαριτη φασιστα αρχιεπισκοπο που δεν καταλαβε οτι ειχαμε χουντα επειδη διαβαζε. Τελος να εχεις υποψιν σου οτι Ελληνισμος και χριστιανισμος, μονο αλληλενδετα δεν ειναι οπως θεόυν οι τραγοι να τα παρουσιαζουν αλλα τελειως αντιθετες αξιες

aiolos είπε...

{
Aslan είπε:
Αγαπητε Αιολε προσωπικα οταν δω ιερεα φτυνω τα @@ μου και χ... τον εχω. Οσο για τον βασιλεα ευτυχως δεν εχουμε πια και τους βασιλοφρονες χ... τους εχω ξαι αυτους. Και να σου πω και κατι αλλο, αρνουμε προσωπικα να δεχτω ενα θεο που ουσιαστικα μου λεει "ΑΓΑΠΑ ΜΕ Ή ΤΗΝ ΕΒΑΨΕΣ". Ξαναειδα το βιντεο και μαλλον την ιδια αποψη συνεχιζω να εχω. Να σου θυμισω τον προηγουμενο μακαριτη φασιστα αρχιεπισκοπο που δεν καταλαβε οτι ειχαμε χουντα επειδη διαβαζε. Τελος να εχεις υποψιν σου οτι Ελληνισμος και χριστιανισμος, μονο αλληλενδετα δεν ειναι οπως θεόυν οι τραγοι να τα παρουσιαζουν αλλα τελειως αντιθετες αξιες}

Για όλα πίστεψέ με θα μπορούσα να σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που τα έθεσες (δεν θέλω να βγω εκτός θέματος, εγώ είμαι νομιμόφρων εσείς είστε οι επαναστάτες) .

Σε ένα συμφωνώ μαζί σου.....

Για τον Βασιλέα, προφανώς φίλε μου η πολυμάθειά σου δεν κατάλαβε το παραβολικό των λόγων του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού (τις προφητείες του οποίου τώρα περιμένουμε να εκπληρωθούνε, για το καλό και της Κύπρου μας.

Αν από το ΠΟΛΥΦΤΙΑΓΜΕΝΟ! βίντεο πάλι κατάλαβες τα ίδια, τότε ορθά είσαι στον αριστερό ΑΘΕΟ χώρο, η οπτική σου μεχρι εκεί φτάνει.

Αγαπητέ Μιχάλη! Δες το βίντεο και πες μου αν αυτό λέει;

Aslan είπε...

ΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΑΣΙΑ

aiolos είπε...

{Aslan είπε:
ΝΑΙ ΟΤΙ ΠΕΙΣ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΑΣΙΑ}

Αγαπητέ μου Ασλάν στο συντακτικό υπάρχει:

ΡΗΜΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Βλέπεις να υπάρχει κάτι τέτοιο στην πρόταση που παρέθεσες; Με γκρικλισ μου απαντάς;

ή μηπως υπάρχει κάποια διακοπή ρεύματος στην Κύπρο και άφησε ημιτελή την φράση σου;

Ξαναπροσπάθησε σε παρακαλώ........ αναμένω.

Aslan είπε...

:)


ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΝΑ ΤΣΙΓΓΛΙΖΩ ΒΛΑΚΕΣ

σταματαω ομως διοτι ειμαι σε ξενο ιστοχωρο. Τελευταιο μου αρνητικο σχολιο

ΑΙΟΛΕ ΕΙΣΑΙ ΒΛΑΚΑΝΣ, ΣΗΜΑΣΙΑΣ

(το βλακανς ειναι γραμμενο σωστα)

συγνωμη Μιχαλη αλλα δεν εχω υπομονη, αν ενοχλει το ποστ μου σβησε το

aiolos είπε...

Ότι πεις παιδί μου Βλάκανς .......... Βλάκανς.

Aslan είπε...

http://www.videosexoteca.net/Ellhnofreneia-Kyprios-Adelfos__zgpmQHrUg7I.html

ασχετε

Ανώνυμος είπε...

Να κάνω μία μικρή παρέμβαση, αν και δεν έχω παρακολουθήσει τη συζήτηση.

Μιχάλη, νομίζω αυτό το άρθρο θα σε ενδιέφερε...

www.enet.gr/online/online_fpage_text/id=23151060

Μιχάλης είπε...

Διερωτώμαι αν μπορεί να υπάρξει συζήτηση χωρίς ανταλλαγή κοσμιτικών επιθέτων...

aiolos είπε...

Θα ήταν ιδανικό, αγαπητέ ασλάν μη μου κρατάς κακία.

aiolos είπε...

Θα ήταν χρήσιμο να ξέρουν όσοι μας διαβάζουν ποιά ήταν η τύχη των Αλβανών που συμπολέμησαν με τους τούρκους κατά των Ελλήνων μετά το τέλος της Επανάστασης, όταν πήγαν να ζητήσουν τους μισθούς τους.«Ο Μέγας Βεζύρης Ρεσίτ Πασάς εκάλεσεν εις Μοναστήριον της Πελαγονίας τους αρχηγούς
των πολεμησάντων κατά της Ελλάδος Αλβανών διά να πληρώσει εις αυτούς μισθούς και έξοδα.

Προσήλθαν περίπου 400-500 φύλαρχοι και άλλοι Αλβανοί πρόκριτοι. Αφού τους
υπεδέχθη ο Ρεσίτ καλώς και προσέφερεν εις αυτούς γεύμα, διέταξε κατά τινα παράταξιν
του στρατού να τουφεκίσωσι τους θεωμένους Αλβανούς. Τοιαύτη περίπου ήτο πάντοτε η
αμοιβή των Αλβανών διά τας υπηρεσίας προς τους Τούρκους».

Meropi είπε...

Καλημέρα Μιχάλη μου.
Πολύ ωραία η ανάρτηση σου. Καλά κάνεις και μας θυμίζεις τον πραγματικό ρόλο της Εκκλησίας σ' εκείνη την Επανάσταση. Για να μη ξεχνάμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας - Κράτους.

aiolos είπε...

Τελικά, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ποιον είχανε πατέρα;


Ασ μιλήσουμε για τον πιο διάσημο κερατά στα ελληνικά χρονικά.

Ο Παναγιώτης Ζεβεδαίος απο τα μέρη της Φθιώτιδας ένας αγαθός και πράος άνθρωπος συμμετείχε στην επανάσταση του '21 με το ασκέρι του Καραϊσκάκη. Είχε μάλιστα το βαθμό του τσαούση (λοχία). Ενώ λοιπόν αυτός έλειπε στον πόλεμο, η γυναίκα του γεννοβολούσε κανονικά. Εφτά παδιά τον αριθμό λέει η παράδοση .

Κάποια στιγμή που ο πόλεμος τελειώνει και ελευθερώνεται η Πατρίδα γυρνά στο σπιτικό του.

Τότε η γυναίκα του του παρουσιάζει τα παιδιά σαν δικά του.

Και ο καημένος ο Ζεβεδαίος θές απο ντροπή ,θες απο αγνοια , θές γιατί αγαπούσε την γυναίκα του, τα αποδέχθηκε.

Εξ ου και η παροιμιώδης ερώτηση: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ποιον είχανε πατέρα;

aiolos είπε...

{Η Meropi είπε...
Καλημέρα Μιχάλη μου.
Πολύ ωραία η ανάρτηση σου. Καλά κάνεις και μας θυμίζεις τον πραγματικό ρόλο της Εκκλησίας σ' εκείνη την Επανάσταση. Για να μη ξεχνάμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει πλήρης διαχωρισμός Εκκλησίας - Κράτους.}

Aγαπητή Μερόπη για να είμαι μέσα στο αντι - Εκκλησιαστικό κλίμα, ας παραθέσω και εγώ αυτό:

Το παππαδοπαίδι ο Ομερ Βρυώνης

Τουρκαλβανό τον βάπτισε η ιστορία και ήταν πάντα παρών και αντίπαλος τον Ελλήνων σε κάθε στιγμή του αγώνα . Και να σκεφτεί κάποιος ότι ήταν γιος χριστιανού παππά που εξωμότησε.

Θα μεταπηδήσω τώρα από τους "εις το πυρ το εξώτερον" στους αγαπημένους; (καλαμπουράκι, το γράφω για να μη ληφθεί υπόψιν).

aiolos είπε...

Ο Μπεκτασής Ανδρούτσος

Στο πάνθεον των ηρώων βρίσκεται πολύ ψηλά , (έχω γράψει ένα κείμενο που έχει δημοσιευτεί σε ιστορικό περιοδικό της Ελλάδος)...... αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Δυσσέας όταν ήταν στην αυλή του Αλη πασά είχε ασπαστεί των μουσουλμανισμό και ήταν μέλος μια σέκτας των μπεκτασί ντερβίς.

Τώρα πια φαντάζομαι θα με εκτιμήσουν και οι "αδελφοί" τ/κ.

aiolos είπε...

Ενας Αιγύπτιος απο την Καβάλα

Ο Ιμπραήμ πασάς ήταν Καβαλιώτης. Την μάννα του την ξέρουμε σίγουρα. Ήταν Χριστιανή, χήρα κάποιου που λέγονταν Τουρματζής. Αυτή τη χήρα Τουρματζή παντρεύτηκε ο αρβανίτης Μεχμέτ Αλής, ο κατόπιν αρχηγός της αιγυπτιακής δυναστείας, πού καταλύθηκε εδώ και μερικά χρόνια.

Όσο για τον πατέρα του Ιμπραήμ, οι γνώμες διχάζονται. Μερικοί τον θέλουν γιο της χήρας από τον πρώτο της γάμο και κάποιοι άλλοι πάλι, γνήσιο γιο του Μεχμέτ - Αλή, πού τον απόκτησε ύστερα από τον γάμο του με την χήρα.

Μάλλον ήταν γιος του Τουρματζή, γιατί η διαφορά ηλικίας του Μεχμέτ Αλή με τον Ιμπραήμ είναι μόλις είκοσι χρόνια και φαίνεται μάλλον πιθανό, ότι τον είχε η χήρα όταν παντρεύτηκε το Μεχμέτ.

Πάντως ο Μεχμέτ τον υιοθέτησε. Και παραλίγο να "υιοθετήσει" και όλους τους Έλληνες μέσω του Έλληνα Ιμπραήμ Τουρματζή.

Είμαι απόλοιτα βέβαιος ότι όλα αυτά τα γνωρίζεται γι αυτό θα ήθελα να ζητήσω ταπεινά συγνώμη που παραθέτω πράγματα χιλιοειπωμένα στα Κυπριακά φόρουμ.

aiolos είπε...

Η πρώτη απογραφή

Οταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα , στη χώρα κυκλοφορούσαν ομάδες ανθρώπων σαν αγέλες ζώων, χιλιάδες ορφανά περιεφέρονταν ημίγυμνα μέσα στις λάσπες και τα ερείπια.Οι περισσότεροι άμαχοι είχαν καταφύγει στα νησιά.
Ετσι η πρώτη απογραφή του Ελληνικού κράτους φέρνει
την Υδρα με 12.465 κάτοικους
την Ερμούπολη στην Σύρο με 12.392
το Ναύπλιο με 9.458

aiolos είπε...

Προς κατανόηση του πιό πάνω θα ήθελα συμπληρωματικά να βάλω τον πληθυσμό της :

Αθήνας : 7.028 κατοίκους

Πειραιά : 31 κάτοικους

aiolos είπε...

Aν το 1821 έδωσε ελευθεριά στην Ελλάδα και μετά..... με αίμα και αγώνες λευτερώθηκαν και άλλα μέρη, στην Κύπρο μας η λευτεριά ήρθε έτσι:

http://www.youtube.com/watch?v=jzqaVyuLCKU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XcUk3DMzA2c&feature=related

Και με αγώνες σαν αυτούς .........

http://www.youtube.com/watch?v=8NTmvh-Alc8

Θα λευτερωθεί κάθε Κυπριακή γωνια.

aiolos είπε...

Και μιας και όπως είπα η καταγωγή μου είναι προσφυγική........ να περηφανευτώ με ένα βιντεάκι των Ποντίων.

http://www.youtube.com/watch?v=9umTAPrt9HY

aiolos είπε...

O Νικηταράς Σταματελόπουλος της Κύπρου μας:

http://www.youtube.com/watch?v=B1lxYDNFfTE&feature=related

aiolos είπε...

O Νικηταράς Σταματελόπουλος της Κύπρου μας:

http://www.youtube.com/watch?v=B1lxYDNFfTE&feature=related

aiolos είπε...

To 1821 ζει ΣΗΜΕΡΑ Κύπριοι στην Κύπρο και διαλέγεται την παράταξη που θάστε την γενιά σας ή ....... :

http://www.youtube.com/watch?v=p2pVi-rpEh4&feature=related

aiolos είπε...

To 1821 ζει ΣΗΜΕΡΑ Κύπριοι στην Κύπρο και διαλέγεται την παράταξη που θάστε την γενιά σας ή ....... :

http://www.youtube.com/watch?v=p2pVi-rpEh4&feature=related

aiolos είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
aiolos είπε...

Moρφές του 1821 :

http://www.youtube.com/watch?v=Ez9swBqe_Ts&feature=related

Ανώνυμος είπε...

Φοβερό, 14 συνεχόμενα μηνύματα του Αιόλου. Συνέχισε δικέ μου, που θα πάει, θα το σπάσεις το ρεκόρ !!!!!!

Ζήνων