Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Για την προετοιμασία του αγώνα της ΕΟΚΑ έχουν γραφτεί πολλά. Αρκετά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, άλλα παρουσιάζονται λίγο παραφουσκωμένα ενώ δεν απουσιάζει πολλές φορές και το μυθικό ή λογοτεχνικό στοιχείο.

Μέσα από την επίσημη ιστορία δεν μαθαίνουμε για τα παρασκήνια που υπήρξαν πριν την έναρξη του Αγώνα και σε γενικές γραμμές δίνεται η εσφαλμένη εντύπωση ότι όλα γίνονταν με μεγάλη μυστικότητα και ότι ακόμα μερικές μέρες μετά την 1η Απριλίου οι Άγγλοι βρίσκονταν στο σκοτάδι όσον αφορά την ΕΟΚΑ και τον αρχηγό της.

Το «Ημερολόγιο» του Γρίβα έπεσε στα χέρια των Άγγλων τον Ιούνιο του 1956 και εκδόθηκε από τους ίδιους ένα χρόνο αργότερα με τον τίτλο «Η Τρομοκρατία εν Κύπρω, ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ».

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Παρόλο που είχε εκδοθεί και κυκλοφορήσει ευρέως σε όλη την Κύπρο, εν τούτοις ελάχιστα αντίτυπα του υπάρχουν σήμερα. Κάποιοι φρόντισαν να τα εξαφανίσουν ώστε να μην αντίκειται στο μυθολογικό περίβλημα που θα έδιναν αργότερα στην ιστορία του αγώνα.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Αζίνα:
«Το «Ημερολόγιο» περιείχε 250.000 λέξεις αλλά οι Άγγλοι εξέδωσαν μόνο 10.000. Τις υπόλοιπες 240.000 τις μελέτησαν και άπλωσαν ένα αόρατο δίκτυ και είχαμε τα τραγικά αποτελέσματα του εγκλωβισμού και τη λεπτομερή γνώση από μέρους τους των κινήσεων πολλών ομάδων και προσώπων με αποτέλεσμα να έχουμε εκείνες τις απώλειες που είχαμε».[1]

Η ανακάλυψη του Ημερολογίου δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην Οργάνωση αφού οι Άγγλοι βρήκαν τα αποδεικτικά στοιχεία για την ανάμειξη του Μακαρίου στην ΕΟΚΑ, γεγονός που ενίσχυσε τα επιχειρήματα τους για την εξορία του.
(Διορθώνω την προηγούμενη αναφορά μου "βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία για την ανάμειξη του Μακαρίου στην ΕΟΚΑ, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να τον εξορίσουν από την Κύπρο").

ΜΕ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ

Οι Άγγλοι αναφέρουν ότι μέρος του Ημερολογίου έπεσε στα χέρια τους όταν ο ίδιος ο Γρίβας το εγκατέλειψε μαζί με άλλα προσωπικά στοιχεία του κατά τις επιχειρήσεις εναντίον του τον Ιούνιο του 1956.
Άλλα τμήματα του Ημερολογίου βρέθηκαν μετά από έρευνες σε χωράφι στη Λύση μετά από προδοσία.

Ο ίδιος ο Γρίβας καταγράφει μεταξύ άλλων ότι το Ημερολόγιο έθαψε σε χωράφι στη Λύση ο αγωνιστής Γρ. Γρηγοράς. Το χώρο φύλαξης του Ημερολογίου γνώριζαν και ο αδελφός του Γρηγορά καθώς και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Λευκωσία όπου διέμενε ο Γρίβας.
«Βραδύτερον, όταν εγκατέλειψα την Λευκωσίαν, ο οικοδεσπότης μου ονόματι Πασχάλης Παπαδόπουλος εγένετο, ατυχώς όργανον των Άγγλων, κατόπιν δε προδοσίας τούτου ανεκαλύφθη το μέρος, όπου εκρύπτετο το αρχείον μου. [2]

Παραδέχεται επίσης ότι όσα αναγράφονται στο «Ημερολόγιο» είναι πραγματικά:
«Εκ των δημοσιευθέντων εις την Ελληνικήν αποσπασμάτων τα πλείστα είναι ακριβή, ενδοιασμούς δε έχω διά την ακρίβειαν ωρισμένων σημείων αυτού». [3]

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Στο Ημερολόγιο περιέχονται καθημερινές αναφορές που ξεκινούν από το Φθινόπωρο του 1954 (26 Οκτωβρίου) και τελειώνουν μέχρι τις 9 Ιουνίου 1956.
Ο Γρίβας, καταγράφει με απλό τρόπο τις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των πρωταγωνιστών και μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος τους πραγματικούς χαρακτήρες τους. Διαπιστώνεται όμως, εξόφθαλμα, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ΕΟΚΑ ήταν οι προδοσίες που ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή, ακόμα και με την ύπαρξη των πρώτων πυρήνων

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες – άσχετα με το τι λέγεται μέχρι σήμερα – γνώριζαν από πολύ νωρίς σχεδόν τα πάντα, ακόμα και τον αρχηγό της Οργάνωσης. Και οι πληροφορίες σίγουρα δεν προέρχονταν μόνο από την Κύπρο, αλλά κυρίως από την Ελλάδα.

Γράφει χαρακτηριστικά ο Γρίβας μετά από μια μυστική συνάντησή του με το Μακάριο:
«3 Ιανουαρίου 1955: Κατόπιν μου έδωσε δελτίον πληροφοριών των ενταύθα Αρχών δι’ ού εμφαίνεται ότι έλαβον γνώσιν της εδώ αφίξεώς μου».[4]

Περί τα τέλη του ίδιου μήνα ο Γρίβας σημειώνει:
«28 Ιανουαρίου: Μέτρα ασφαλείας μας ουχί επαρκή˙ λόγω ελαφρότητος ξενίζοντος πολλοί μοι είδον, απεφάσισα μετοικήσω εις Λ. έδωσα εντολάς δι’ αύριον [εις] Νότην». [5]

Επανέρχεται στο ζήτημα σε λίγες μέρες και σημειώνει:
«13 Φεβρουαρίου: Κατά εσπερινάς πληροφορίας Νότη η αστυνομία επιτηρεί των χώρον από Τρικώμου μέχρι Μπογαζιού Τρικώμου όπου εγκατεστάθη και τμήμα των Ιντέλλιντζενς Σέρβις. Ασφαλώς με αποζητούν εις τον χώρον τούτο όπου και η γενέτειρά μου». [6]

Η κατάσταση ξεκαθαρίζει όσο κοντεύουμε στην 1η Απριλίου του 1955:
«7 Μαρτίου 1955: Επειδή δε οι Άγγλοι γνωρίζουν ότι ευρίσκομαι εδώ, διαδίδω επιτηδείως ότι απηγοητευμένος από την κατάστασιν αποζητώ να αναχωρήσω κρυφίως εκ Κύπρου». [7]

Με όσα αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο καταρρίπτουν πλήρως τον ισχυρισμό που φέρει τους Άγγλους να μαθαίνουν για πρώτη φορά ποιος κρύβεται πίσω από το όνομα Διγενής, από μια ραδιοφωνική εκπομπή του τότε Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Νίκου Ζαχαριάδη που έγινε προς τα τέλη του Απρίλη του 1955.

Καταρρίπτουν επίσης τον ισχυρισμό ότι τα πάντα γίνονταν με κάθε μυστικότητα και ότι οι Άγγλοι δεν γνώριζαν για την ΕΟΚΑ. Άλλωστε η σύλληψη του πλοιαρίου Άγιος Γεώργιος τον Ιανουάριο του 1955 και τα έγγραφα που βρέθηκαν στη τσάντα του Σ. Λοϊζίδη έδιναν αρκετές πληροφορίες για τα όσα θα ακολουθούσαν.
 __________________________________________

1.       Συνέντευξη Ανδρέα Αζίνα στον γράφοντα, περιοδικό «ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ» τεύχος 2, Απρίλης 2001.
2.       Γ. Γρίβα – Διγενή «Απομνημονεύματα» σελ. 127
3.       Βλ. στο ίδιο.
4.       Βλ. «Ημερολόγιο» σελ. 6
5.       Το ίδιο σελ. 11.
6.       Το ίδιο σελ. 12
7.       Στο ίδιο σελ. 14


54 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ρε πουστοπαιδο μα εν να τα διαλύσεις ούλλα;

buhda είπε...

Ανώνυμε, η ιστορία που έχεις εμφυτέψει στο μυαλουδάκι σου ειναι φτιαγμένη από μυθολογική άμμο. Λίγο αεράκι αν φυσήξει, λιγες σταγώνες βροχης να πέσουν και αυτη διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθει. Δεν είσαι παιδάκι πια του δημοτικού! Πρέπει να μελετάς, να αντιλαμβάνεσαι και να βγάζεις τα ορθά συμπεράσματα. Υπο ποίαν έννοια ο Μίχος διαλύει τα πάντα; Μάλλον η ημιμάθεια σου και η ιστορικη σου άγνοια διαλύουν τις αυτονόητες ιστορικές σου αυταπάτες. Κουράγιο μικρέ, υπάρχει ακόμη ελπίς. Κάποτε θα ενταχθείς και εσύ στον κόσμο της σοβαρότητας, τον κόσμο των ενηλίκων.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ είπε...

ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΖΗΤΩ ΕΓΩ

Προδότη, καταδότη και προπαγανδιστή Μιχαήλ:
Ο αγώνας της εοκα ήταν και ταξικός. Πάντα καταπιάνεστε εσείς οι προδότες με τα αρνητικά του αγώνα. Για την ουσία, που το ακελ όχι μόνο ήταν απών, δε λέτε τίποτε σχεδόν.
Οι διάφορες προδοσίες έγιναν από αριστερούς(55-57 από κάποια στελέχη)αλλά ως επί το πλείστον από στελέχη της εοκα. Επίσης κάποιοι εξ Ελλάδος αδελφοί που τους είχαμε το δεξί μας χέρι , αποδείχτηκαν οι εφιάλτες μας.
Το άσχημο με τις διάφορες προδοσίες είναι ότι έγιναν συνειδητά και όχι μετά από βασανιστήρια, από άτομα που ήξεραν πάρα πολλά για την εοκα.

Ίσως αν εξοντώναμε μερικές χιλιάδες δοσίλογους κομμουνιστές, να μην είχαμε προδοσίες και τις σημερινές σας αχαριστίες!

Ανώνυμος είπε...

Ανθελληνικό
Κόμμα
Εγκεφαλοπλυμένου
Λαού

Μιχάλης είπε...

@ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗΣ

Αν έχεις έστω και ένα στοιχείο που να τεκμηριώνεις τα όσα λες προτιμώ να το θέσεις παρά να μιλάς με συνθήματα.

Πάντως χαίρομαι που παραδέχεσαι ότι ο αγώνας είχε και αρνητικά.
Μόνο που όσα γράφω δεν είναι καθόλου αρνητικά αλλά μια πτυχή της ιστορίας που κάποιοι θέλουν να μην τη μαθαίνουμε για να μπορούν να συντηρούν τους μύθους περί ΑΚΕΛικής προδοσίας.

Για το ρόλο του ΑΚΕΛ έγραψα σε άλλα άρθρα μου, αλλά αν θέλεις μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
Και θα ήταν καλό να αναφέρεις έστω και μία προδοσία ΑΚΕΛικού, αν θέλεις να είσαι στοιχειοθετημένος αλλά πάνω απ’ όλα πειστικός.
Χαίρομαι και πάλι που παραδέχεσαι ότι ως επί το πλείστον οι προδοσίες ήταν από στελέχη της ΕΟΚΑ αλλά και από ελλαδίτες αδελφούς.

Όμως τα χαλάς στο τέλος όταν μιλάς για χιλιάδες δοσίλογους κομμουνιστές, τη στιγμή που πιο πάνω παραδέχεσαι ότι οι περισσότερες προδοσίες έγιναν από στελέχη της ΕΟΚΑ!

Ζ είπε...

Μιχάλη είναι φοβερός!
Που τα ανακαλύπτεις όλα αυτά άνθρωπε μου;

Ανατρέπεις ένα ένα όσα ξέραμε μέχρι ή καλύτερα όσα μας μάθαιναν μέχρι τώρα.

Ειλικρινά συγχαρητήρια. Συνέχισε περιμένουμε κι άλλα.

Σολιάτης είπε...

Γεώργιε Γρίβα Διγενή έτσι για να ξέρεις ΄ποιού το όνομα κρατάς και χαίρεσαι, σου προτίνω να διαβάσεις το βιβλίο της Δήμητρας Πέτρουλα που είναι η μάνα σου μωρή, για να δεις τη δράση της οργάνωσης του Γρίβα Χ. Ο Μιχάλης δίνει βιβλιογραφία θα ήταν καλά να πάρεις τα γρπτά του Γρίβα τον οποίο θαυμάζεις και να διαπιστώσεις αν ο Μιχάλης λέει αλήθεια. Οι βρυσιές και τα συνθήματα εί δείγμα ανοησίας. Αυτά που έλεγε το ΑΚΕΛ πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ τα κατάλαβε και ο γλ. Κληρίδης αλλά καμιά τριανταριά χρόνια μετά και παραδέχεται στο βιβλίο του η κατάθεση μου, πως ο αγώνας της ΕΟΚΑ τουλάχιστον μετά το 1956 ήταν λάθος. Το θέμα είναι την ώρα που πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες διαπιστώσεις και να παιρνεις τις σωστές αποφάσεις.

Ανώνυμος είπε...

Μιχάλη επέτρεψε μου να στείλω ένα μήνυμα. Φίλε aneforiwn στο ιστολόγιο μου υπάρχει κάποιο πρόβλημα και δεν μπορώ να κάνω σχόλιο. θα το κάνω όταν τα καταφέρω. Ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

Αποσπάσματα του ημερολόγιου ανακαλύφθηκαν σε διάφορα στάδια, τον Ιούνη του 1956, τον Αύγουστο του 1956 στη Λύση, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Foxhunter και παίζει ένα κομμάτι να έφτασε στους Εγγλέζους μέσω προδοσίας. Αλλά ο Μακάριος εξορίστηκε ΠΡΙΝ να ανακαλυφθεί το ημερολόγιο. Εκτενή αποσπάσματα του ημερολογίου μεταφρασμένα στα αγγλικά υπάρχουν στα εθνικά αρχεία της Βρετανίας βλέπε CO 926/451, CO 926/452, FO 371/123924.

Ανώνυμος είπε...

γνωριζαν διοτι εσεις οι ανθελληνες αγγλοδουλοι κομμουνιστες το ειπατε μεσω τους ραδιοσταθμου σας στην αθηνα.χαρας ευαγγελια για το ακελ ο φονος ενος αγωνιστη της εοκασ.αφου το ιδιο το ακελ καρφωνε η δολοφονουσε αγωνιστες πληρωμενο φυσικα απο την ελισαβετ.τοτε ξεκινα και η προσπαθεια αφελληνισμου της νησου.τοτε γεννηθηκε ο κομμουνιστικος ορος κυπριακο εθνις και κυπραιος.τοτε γεννηθηκε το εξωφρενικο ο τουρκος και εγω ειμαστε αδερφια και ανηκουμε στο κ κυπριακο εθνος.ευτυχως υπαρχουν αρκετα μυαλα στο ανθελληνικο ακελ που εχουν ακομα μυαλα και που πολεμησαν για τον ελληνισμο σε αντιθεση με το σημερινο τουρκικο ακελ που δινει το μισθο μας στον εισβολεα τον αγαπα και τον αποκαλει αδερφο του.βριζει την απελευθερωσω και θελει να να κανει το χατηρι της τουρκιας την ομοσπονδια.και μη πειτε οτι ο μακαριος ηθελε την ομοσπονδια σας.υπαρχει βιντεο που σας τα χωνει.

Anef_Oriwn είπε...

Γράφει στο απόγειο της φαιδρότητας του ο τελευταίος Ανώνυμος [ημερ. 4/02/2011 3:06 μμ]: «εσεις οι ανθελληνες αγγλοδουλοι κομμουνιστες το ειπατε μεσω τους ραδιοσταθμου σας στην αθηνα». - Ο τύπος εκτός που γελοίος, ανορθόγραφος κι ασυνάρτητος είναι κι ανιστόρητος κι αχάπαρος!!!

Σολιάτης είπε...

Ο ανόνιμος 4/02/2011 3:06 κάτι θυμίζει, Μήπως είναι κάποιος που είπε ν' αλλάξει τροπάρι;

Αίσωπος είπε...

Η αστική τάξη, όπως και κάθε καταπιεστική τάξη στην ιστορία,
στηρίζει την εξουσία της σε μύθους και "αιώνιες αλήθειες"

Μιχάλης είπε...

Ανώνυμος 4/02/2011 3:06 μμ

Είναι ένα πράγμα η προπαγάνδα και άλλο η ιστορία.
Η προπαγάνδα λέει αυτό που λες εσύ, η ιστορία αυτό που καταγράφω.
Φαίνεται ότι δεν πρόσεξες καλά τις ημερομηνίες που αναφέρω.
Αυτό που λες εσύ έγινε στις 26 Απριλίου.
Αυτό που αναφέρω εγώ έγινε πριν ξεκινήσει η ΕΟΚΑ.
Ελπίζω τώρα να κατάλαβες το λάθος που κάνεις.

Σε προκαλώ να αναφέρεις έστω και μία προδοσία που έκανε το ΑΚΕΛ και πολύ περισσότερο έναν αγωνιστή που δολοφόνησε. Μάλλον το αντίθετο έγινε, κάποιοι της ΕΟΚΑ δολοφονούσαν αριστερούς.

Αυτά όπως και οι άλλες αρλούμπες που αναφέρεις αναμένουν στοιχειοθέτηση.

Όσον αφορά το Μακάριο και την ομοσπονδία, δες το βίντεο που έχω στη διπλανή στήλη με τον ίδιο το Μακάριο να δηλώνει τι υπόγραψε.
Η δήλωση στην οποία αναφέρεσαι εσύ έγινε το 1975, 2 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας με τον Ντενκτάς. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα άλλαξαν πολλά.

ΤΙΜΩΡΟΣ είπε...

Είσαι ένας προδότης ρε γάρε.
Αν ήσουν τον τζιαιρό της ΕΟΚΑ ήταν να πάεις στον αλλο κοσμο οπως επηαν ουλλοι οι προδοτες.

Ανώνυμος είπε...

ρε γάρε, επρόσβαλες τους γάρους και θα σε τιμωρήσω μωρέ τιμωρέ!

Ανώνυμος είπε...

Ρε τιμωρέ, νομίζω ότι με γάρους εν να μπορείς να συνομιλήσεις αφού μόνο ν' αγκανίζεις ξέρεις

Ανώνυμος είπε...

επρεπε να ντρεπεσαι για την παραχαραξη της ιστορίας. ο μακάριος εξορίστηκε αρκετούς μήνες πριν ανακαλύψουν το ημερολόγιο του γρίβα.
ντροπη σου όπως και στο κομμα σου που
δε συμμετείχε στον αντιαποικιακο αγωνα!
ευτυχως οι διανοουμενοι της αριστερας ξιουτας, πιερίδης, ανθίας, πετρώνδες κτλ δεν ακολούθησαν τη δωσίλογη τακτική σας και εδωσαν τα πάντα για να ελευθερωθεί το νησί.

Μιχάλης είπε...

Ανώνυμος 4/06/2011 3:06 πμ:

Σε ευχαριστώ για την επισήμανση μιας ανακρίβειας. Όμως ένα φραστικό λάθος δεν μπορεί να ακυρώνει την ουσία της όλης ανάρτησης.

Αντί να γράψω ότι «βρήκαν τα αποδεικτικά στοιχεία για την ανάμειξη του Μακαρίου στην ΕΟΚΑ, γεγονός που ενίσχυσε τα επιχειρήματα τους για την εξορία του», έγραψα ότι «αποδεικτικά στοιχεία για την ανάμειξη του Μακαρίου στην ΕΟΚΑ, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να τον εξορίσουν από την Κύπροτους έδωσε την ευκαιρία να τον εξορίσουν από την Κύπρο».

Όμως αγαπητέ μου αυτό δεν αλλάζει καθόλου την πραγματικότητα ότι οι Άγγλοι ήξεραν ότι ο Γρίβας ήρθε στην Κύπρο και για ποιο σκοπό ήρθε.

Και αυτά που λέω ενισχύονται και από τον ίδιο τον Γρίβα και από άλλους του περίγυρου του.
Άρα η ουσία παραμένει.

Παραχαράκτες είναι αυτοί που συντηρούν το μύθο ότι τα πάντα έγιναν με μυστικότητα και ότι κανένας δεν ήξερε τίποτε για τον αρχηγό της ΕΟΚΑ.

Όσον αφορά τον Ξιούτα, τον Ανθία, τον Πιερίδη και τον Πεντρώνδα, μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος;
Θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τι εννοείς.

αιολος είπε...

Χαίρομαι Μιχάλη που γράφεις για τον μεγάλο ήρωα της Κύπρου τον Διγενή, φαντάζομαι θα γράφεις τα καλύτερα, θα το δαβάσω άλλη ώρα, άλλο με απασχολεί που είναι εκτός θέματος ( όπως πολύ καλά γνωρίζεις σπανίως είμαι εκτός(!) θέματος, αλλα αυτή την φορά ας κάνω μια εξαίρεση).

Κάπου διαβασα ότι ο Κολιγιάννης ήρθε σε αντίθεση με τον Γκρομίκο για το Κυπριακό, γνωρίζεις για ποιό θέμα; (επειδή ενδέχεται να μη το δω αν το ξέρεις προσωπικό μαίλ παρακλώ). Απ ότι φαίνεται ο Αρβανίτης Κολιγιάννης ήταν πολύ αξιοπρεπής ηγέτης.

Δεν ρωτώ τον ΑΝΕΥ διότι από αυτά δεν σκαμπάζει γρι.

Μιχάλης είπε...

@ αιολος

Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο γι’ αυτό που με ρωτάς.
Γνωρίζω όμως (και υπάρχει πιθανότητα να μιλούμε για το ίδιο πράγμα) ότι το ΑΚΕΛ – πριν το πραξικόπημα και την εισβολή – συγκρούστηκε με τον Γκρομίκο και με τη Σοβιετική Ένωση όταν ο σοβιετικός υπουργός εξωτερικών εισηγήθηκε να λυθεί το κυπριακό με ομοσπονδία.
Ο λόγος της σύγκρουσης ήταν γιατί τότε υπήρχε το ενιαίο του κράτους και δεν υπήρχε λόγος να συζητούμε για οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση στο κυπριακό.

Όσον αφορά την ανάρτηση μου, δεν ξέρω αν αυτά που γράφω κολακεύουν ή όχι τον Γρίβα αλλά βάζω αποσπάσματα από γραπτά του που μαρτυρούν ότι οι Άγγλοι γνώριζαν ότι βρισκόταν στην Κύπρο 3 μήνες πριν την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ.

Ανώνυμος είπε...

γνώριζαν οτι βρισκόταν ο γρίβας στην κύπρο... γνωριζαν ομως οτι ήταν αυτός ο Διγενής? ή τους το είπε ο Ζαχαριάδης? ακόμη και να γνώριζαν απαλασσεται ο Ζαχαριάδης από την προδοσία του? και γιατί δε γράφετε και ένα αρθρο για το μακαριο και την οργάνωση χ? δεν το επιτρέπει το κόμμα? και γιατι δε βάζεις και αυτό το χωρίο από το ημερολόγιο του γρίβα?
Εν αποσκιρτήσαν στέλεχος του ακελ, συνεπεία της προδοτικής στάσεως των ηγετών του έναντι του κινήματός μου, μου έγραψε: "Υπήρξαν διαμέσου των αιώνων πλείσται όσαι περιπτώσεις ηγετών, Κυβερνήσεων ή και ομάδων ατόμων, τα οποία είτε εσκεμμένως και δια προσωπικά συμφέροντα, είτε λόγω δειλίας και φυγομαχίας κατεπρόδωσαν τον λαόν. Η ιστορία όμως των συγχρονων εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων δεν έχει να παρουσιάσει παρομοίαν περίπτωσιν ωργανωμένης και δια θεωρητικών αξιωμάτων σκοπίμως περιβαλλομένης προδοσίας ενός ολοκλήρου κόμματος, μιας ολοκλήρου παρατάξεως, η οποία διεπράχθη και διαπράττεται ουχί ως παλινδρόμησις ή στραβοτιμονιά, λόγω αντίξοων συνθηκών, εις τας οποίας έτυχε να ευρεθούν απροσδοκήτως οι εμπνευσταί της, αλλ' ως επίσημος καθιερωθείσα τακτική μιας παρατάξεως, η οποία δεν ηρκέσθη απλώς εις την διακήρυξίν της, ως εκδήλωσιν διαφωνίας προς άλλην τακτικήν, αλλά κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν να την επιβάλη και χωρίς να αισθάνεται ούτε ίχνος μεταμελείας ή διαθέσεως να αναγνωρίση τας ευθύνας και τας συνεπείας της. Από της απόψεως αυτής η προδοσία των εδώ κομμουνιστών είναι πρωτάκουστος και άνευ προηγουμένου".

Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα-Διγενή, Απομνημονεύματα Αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, Αθήναι, 1961, σελ 41.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 4/06/2011 7:35 μμ

Δεν ξέρω αν είσαι ο ίδιος ανώνυμος με τον προηγούμενο αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα ήταν καλύτερα όμως να βάλεις κάποιο διακριτικό για να ξέρω ότι μιλώ με το ίδιο πρόσωπο.

Όσον αφορά το πότε έμαθαν οι Άγγλοι για τον Γρίβα:

1ο: Η σχετική αναφορά του Γρίβα δεν έχει να κάνει τίποτε με τον Ζαχαριάδη για έναν απλούστατο λόγο, ότι ο Γρίβας καταχωρεί τα δεδομένα στο Ημερολόγιο του στις 3 και 28 Ιανουαρίου 1955 καθώς και στις 13 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 1955.
Δηλαδή 3 μήνες και ένα μήνα αντίστοιχα πριν από την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ.

2ο: Η ομιλία Ζαχαριάδη έγινε στις 24 Απριλίου 1955 δηλαδή 23 μέρες μετά την έναρξη της ΕΟΚΑ.

Συνεπώς, αβίαστα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ένα γεγονός δεν έχει σχέση με το άλλο αφού ο ίδιος ο Γρίβας καταγράφει τα γεγονότα πολύ πριν την ομιλία Ζαχαριάδη.

Προσωπικά έχω την άποψη ότι ο Ζαχαριάδης στη συγκεκριμένη ομιλία του δεν ξεκαθαρίζει ότι ο αρχηγός του αγώνα στην Κύπρο είναι ο Γρίβας.

Όσον αφορά το απόσπασμα που παραθέτεις, θέλω να τονίσω τα εξής:

- Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όσα καταγράφονται στο Ημερολόγιο είναι 100% αυθεντικά και γράφονταν την ώρα που γίνονταν.

- Τα Απομνημονεύματα είναι γραμμένα μετά τη λήξη της ΕΟΚΑ (1961) και με τέτοιο τρόπο που εξυπηρετούν τις επιδιώξεις του Γρίβα εναντίον του Μακαρίου (πλέον) και του ΑΚΕΛ.

- Περιέχουν σημαντικές αντιφάσεις όσον αφορά το ΑΚΕΛ και όχι μόνο.

Δεν θα προχωρήσω τώρα να παραθέσω τις αντιφάσεις του αναφορικά με το ΑΚΕΛ. Θα σε καλέσω μόνο να διαβάσεις τα Απομνημονεύματα και να βγάλεις μόνος σου τα συμπεράσματα σου.

Αν αμφισβητείς αυτά που γράφω θα προχωρήσω με συγκεκριμένες αναφορές που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μου.

Σημειώνω ακόμα ότι ελάχιστοι γνωρίζουν το Ημερολόγιο (που δεν έχει καμία σχέση με τα Απομνημονεύματα) και πολύ περισσότερο το περιεχόμενο του.

Και ευτύχησα να έχω ένα αντίτυπο.

Ανώνυμος είπε...

Οσο διαβάζω τα γραφόμενα σου τόσο πείθομαι ότι εκτός από διαβασμένος είσαι και σοβαρός αγαπητέ Μιχάλη.

Anef_Oriwn είπε...

Aiole,

Τι ισχύει τελικά; Αυτό που έγραψες στο δικό μου Blog: «Δεν ρωτώ τον Μιχάλη διότι από αυτά δεν σκαμπάζει γρι.» - link: http://aneforiwn.blogspot.com/2011/04/282011-1.html?showComment=1302098135584#c9066192913665185843
Ή αυτό που έγραψες στου Μιχάλη: «Δεν ρωτώ τον ΑΝΕΥ διότι από αυτά δεν σκαμπάζει γρι.» - link: http://mihalismihail.blogspot.com/2011/04/blog-post.html?showComment=1302097542440#c6371517524899054283

Τελικά ρε Aiole είσαι τζιαι μιάλη σιεροκουτάλα!!!

Μιχάλης είπε...

Φίλε Ανευ,

Τώρα είδα ότι ο φίλος μας έγραψε και σε σένα το ανάποδο απ' ότι έγραψε σε μένα.

Ψάξε το λίγο, μήπως δεν είναι ο γνωστός Αίολος;

Ανώνυμος είπε...

δε νομίζω οτι δεν καταλαβαίνεις... απλώς αυτό που λέω ανατρέπει όλη τη θεωρία σου και δε θέλεις να το παραδεκτείς... σου παραθέτω μια παραγραφο του άρθρου του πανεπιστημιακου πετρο παπαπολυβίου από τον προχθεσινό φιλελεύθερο.

ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ πτυχή του αγώνα του 1955-1959 είναι η στάση της ελλαδικής Αριστεράς απέναντι στην ΕΟΚΑ. Έχοντας ερευνήσει, τα τελευταία χρόνια, συστηματικά το κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουμε σήμερα, τιμώντας και τη χτεσινή επέτειο, ένα άγνωστο κείμενο του ΚΚΕ.
Μετά την πολύκροτη ομιλία του Νίκου Ζαχαριάδη, στο ραδιόφωνο της «Ελεύθερης Ελλάδας», στις 24 Απριλίου 1955, που αποκάλυψε τη σχέση του συνταγματάρχη Γρίβα με τον «Διγενή» της ΕΟΚΑ, στους επόμενους μήνες, το ΚΚΕ άλλαξε σταδιακά στάση. Τον Ιανουάριο του 1956, σε απόφαση για το Κυπριακό, γινόταν έκκληση για συνεργασία των ακελικών οργανώσεων και των «πατριωτικών στοιχείων της ΕΟΚΑ», ενώ το Νοέμβριο του 1956 το ΚΚΕ δέχθηκε την ένοπλη πάλη ως μέσο του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο.
Τον Φεβρουάριο του 1957 συνήλθε η 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που αποφάσισε, ύστερα από δραματικές συνεδριάσεις, τη διαγραφή του Ν. Ζαχαριάδη από το κόμμα.

ο ζαχαριάδης απεκάλυψε τη σχέση του γρίβα με τον "Διγενή" της Ε.Ο.Κ.Α.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος

Νομίζω αγαπητέ μου φίλε ότι μάλλον είσαι εσύ που κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ή προσπαθείς να βρεις κάτι που να στηρίζει τους ισχυρισμούς σου.

Τα πράγματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε επιλεκτικά.

Η κατηγορία εναντίον του Ζαχαριάδη είναι ότι αποκάλυψε την ταυτότητα του Διγενή, ότι πίσω από αυτό το ψευδώνυμο κρυβόταν ο Γεώργιος Γρίβας.

Στο απόσπασμα που παραθέτεις δεν λέει ότι ο Ζαχαριάδης αποκάλυψε την ταυτότητα του Γρίβα.
Λέει ακριβώς αυτό που γράφεις στο τέλος: «αποκάλυψε τη σχέση του συνταγματάρχη Γρίβα με τον «Διγενή» της ΕΟΚΑ».
Είναι ένα θέμα να αποκαλύπτεις ταυτότητα και άλλο σχέση.

Και επειδή επικαλέστηκες τον Π. Παπαπολυβίου σε πληροφορώ ότι τον Απρίλιο του 2008 ο ίδιος ο Παπαπολυβίου έγραφε στο περιοδικό “Άποψη” μεταξύ άλλων:

«Οφείλουμε να υποδείξουμε ακριβολογώντας, ότι ο Ν. Ζαχαριάδης τον Απρίλιο 1955 δημοσιοποίησε μεν τη σύνδεση του Γ. Γρίβα με την ΕΟΚΑ, αλλά δεν αποκάλυψε στους Άγγλους την ταυτότητα του Διγενή» πιθανότατα γιατί δεν την γνώριζε ούτε ο ίδιος».

Και έχει δίκαιο, διότι όταν διαβάσεις το αυτούσιο κείμενο του Ζαχαριάδη το συμπέρασμα αυτό βγαίνει αβίαστα.

Επομένως εδώ συμπεραίνουμε ότι ο Ζαχαριάδης δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του Γρίβα, όπως θέλει να λέει η προπαγάνδα.

***

Άφησες όμως ασχολίαστα και άλλα σημεία.
1ον: Το ότι όπως επεσήμανα οι Άγγλοι γνώριζαν ΕΠΠΑΚΡΙΒΩΣ ποιος ήταν ο Διγενής τρεις μήνες πριν την έναρξη της δράσης της ΕΟΚΑ.

2ον: Η ομιλία Ζαχαριάδη έγινε 23 μέρες μετά την έναρξη της ΕΟΚΑ και όπως φαίνεται και από όσα έγραψα πιο πάνω στην ουσία δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του Διγενή.

3ον: Δεν έγραψες κανένα απολύτως σχόλιο για τις αντιφάσεις του Γρίβα αναφορικά με την Αριστερά και το ΑΚΕΛ.

Στόχος μου δεν είναι να κάνω προπαγάνδα αλλά να αναδειχθεί η πραγματική εικόνα των πραγμάτων έτσι όπως έχει γίνει και όχι όπως θα θέλαμε ή δεν θα θέλαμε να γίνει.

αιολος είπε...

Είμαι βέβαιος ότι ήδη έχεις δει την απάντησή μου Μιχάλη.

Ανευ
[Τελικά ρε Aiole είσαι τζιαι μιάλη σιεροκουτάλα!!!]

Aiole : (τουτέστι σε έπιασα κωλ@παιδο)

σιεροκουτάλα : (τουτέστι τι;)

αιολος είπε...

Eίτε γνώριζαν, είτε όχι οι Άγγλοι ο Ν Ζαχαριάδης κακώς έδωσε το όνομά του.

Τώρα ο ΝΖ έκανε διάφορες πουστιές, αυτή ίσως είναι η μικρότερη.

Πάλι αφού ήξερα ο ΝΖ ποιός ήταν ο Γρίβας δεν θα ήξεραν οι άγγλοι, το πιθανότερο είναι να ήξεραν, ε! τι σημαίνει αυτό;

Ανώνυμος είπε...

χαχα εδωσεν του ο Μακαριος στις 3 Ιανουαρίου του 1955 δελτιο πληροφοριών αλλά τζεινος ηταν αθηνα και ήρθε Κύπρο 10 ιανουαριο!

ε πε μας αλλοναν!

Μιχάλης είπε...

@ αιολος

Πρόσεξε λίγο τι διαβάζεις.
Ο Ζαχαριάδης δεν υπέδειξε τον Γρίβα ως αρχηγό της ΕΟΚΑ.
Μιλούσε για κάποιον αξιωματικό του Γρίβα.

Διερωτάσαι τι σημαίνει αν ήξεραν οι Άγγλοι.
Σημαίνει πολλά αλλά το κυριότερο είναι ότι μέχρι σήμερα μας λένε ότι τα πάντα γίνονταν με μυστικότητα και ότι δεν γνώριζε κανένας για τον Γρίβα.

Μιχάλης είπε...

@ Ανώνυμος 4/08/2011 6:42 μμ

Δεν θα σου πω αλλόναν για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά που γράφω δεν είναι δικά μου αλλά του ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ.
Συνεπώς αν πρόκειται για ανέκδοτο δεν είναι δικό μου.
΄
Αλλά λες να λέει ανέκδοτα και ο Παύλος Στόκκος;

Ωστόσο ποιος σου είπε ότι ο Μακάριος από την Ελλάδα ή αλλού δεν επικοινωνούσε με τον Γρίβα;

Ανώνυμος είπε...

Γράφει χαρακτηριστικά ο Γρίβας μετά από μια μυστική συνάντησή του με το Μακάριο:
«3 Ιανουαρίου 1955: Κατόπιν μου έδωσε δελτίον πληροφοριών των ενταύθα Αρχών δι’ ού εμφαίνεται ότι έλαβον γνώσιν της εδώ αφίξεώς μου».[4]

πως συναντήθηκε με τον Μακαριο στις 3 Ιανουαρίου αφού ο Αρχιεπισκοπος ήταν Αθήνα (πήγε στις 29 Δεκεμβρίου) και εφθασε στην Κύπρο 10 Ιανουαρίου όπου έτυχε μεγαλειώδους υποδοχής και "τον συνώδευσαν πλεον των 400 αυτοκινήτων"?

και πάλιν δε μας λες και τπτ στο αρθρο σου... ήξεραν οτι ο γρίβας ήταν Κύπρο. ε και? ήξεραν όμως οτι ειναι ο αρχηγός της οργάνωσης? οτι ειναι ο Διγενής? αφού το ήξεραν γιατί δεν τον επικήρυξαν από την 1η Απριλίου 1955? ίσως ομως είχαν τις ιδιες πηγες με Ζαχαριάδη... μήπως ο Ζαχαριάδης πληροφορείτο από τους Αγγλους? Γι αυτο στην ομιλία του ανεφερε οτι ενας εκ της ομαδας του γριβα ηταν ο αρχηγος... αργοτερα ομως το διορθωσε έτσι ώστε να συντελέσει μια πλήρη προδοσία. ολοκληρο το άρθρο του παπαπολυβιου που παρεθεσες κουτσουρεμενο (επίτηδες) από το περιοδικό τα λέει ξεκαθαρα..

αιολος είπε...

Μιχάλη, δεν είδα που αναφέρεται.

Στο αρχείο μου βρίσκω το πιό κάτω σημείωμα :Το άρθρο του Ν. Ζαχαριάδη «Ενάντια στους ιμπεριαλιστές και τους εθνοπροδότες κυπροκάπηλους.

Λεύτερη Κύπρος στη λεύτερη Ελλάδα», με ένδειξη 22 Απριλίου, μεταδόθηκε ραδιοφωνικά στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής 24ης Απριλίου 1955, στην εκπομπή που ακουγόταν στην Ελλάδα και στην Κύπρο.


Εκτενείς περικοπές του, με την παράλειψη ορισμένων ακραίων υβριστικών εκφράσεων, δημοσιεύθηκαν στην αθηναϊκή «Αυγή» της 26ης Απριλίου και στον κυπριακό «Νέο Δημοκράτη», στα φύλλα της 30ης Απριλίου και της Πρωτομαγιάς, και ακολούθησε το πλήρες κείμενο στο περιοδικό του ΚΚΕ «Νέος Κόσμος», στο τεύχος Μαΐου 1955.
Αποσπάσματα του άρθρου έχουν δημοσιευθεί πολλές φορές με πιο συνηθισμένη πηγή τον «Νέο Δημοκράτη». Αντίθετα, αρκετά τμήματα του πρωτότυπου είναι παντελώς άγνωστα.
Ο Ν. Ζαχαριάδης αποκάλυψε τα εξής για τον «Διγενή», τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του αγώνα τη ΕΟΚΑ:
«(…) ο ψευτοδιγενής του Γρίβα ξεσκεπάστηκε με την προσφορά πολεμικών βάσεων στους Άγγλους (…) Τον Οχτώβρη του 1954 αξιωματικός του στρατού της Αθήνας (…) ε΄πε ότι στην Κύπρο θα αποβιβαστούν κομμάντος, θα μεταφερθούν όπλα, ότι θʼ αρχίσει αντάρτικο και ότι τη δουλειά αφτή τη διεφθύνει ο γνωστός αρχιχίτης και αντιστράτηγος του μοναρχοφασιστικού στρατού Γρίβας.
(…) Η «οργάνωση αφτή [η ΕΟΚΑ] επικεφαλής έχει ένα γνωστό ψεφτοπαλικαρά αξιωματικό Χίτη του Γρίβα, που μετά τη Βάρκιζα δολοφονούσε πατριώτες και μπροστά στο ΔΣΕ τόκοβε λάσπη!»


Τρία αποσπάσματα που αποκάλυπταν ποιος κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «Διγενής» παραλείφθηκαν από τον «Νέο Δημοκράτη», στο φ. της 30-4-1955.
Αντίθετα, στο πρωτομαγιάτικο φύλλο της εφημερίδας, φιλοξενήθηκε μια σκληρή επίθεση εναντίον του «ψευτοδιγενή του αρχιχίτη Γρίβα» εξαιτίας κυκλοφορίας αντιακελικού φυλλαδίου της ΕΟΚΑ.
Στην «Αυγή» της 26-4-1955, η πρόταση «Η «οργάνωση» αφτή επικεφαλής έχει ένα γνωστό ψευτοπαλικαρά αξιωματικό χίτη του Γρίβα», μετατράπηκε σε: «[η] ΕΟΚΑ με επικεφαλής ένα ψευτοπαλικαρά, τον Γρίβα, τον ψευδοδιγενή».

Εάν δεχθούμε ότι το κείμενο που εκφωνήθηκε από την «Ελεύθερη Ελλάδα» δημοσιεύθηκε αυτούσιο στο «Νέο Κόσμο», οφείλουμε να υποδείξουμε ακριβολογώντας, ότι ο Ν. Ζαχαριάδης τον Απρίλιο 1955 δημοσιοποίησε μεν τη σύνδεση του Γ. Γρίβα με την ΕΟΚΑ, αλλά δεν «αποκάλυψε στους Άγγλους την ταυτότητα του Διγενή» πιθανότατα γιατί δεν την γνώριζε ούτε ο ίδιος.
Στο κείμενο του «Νέου Κόσμου», γίνεται λόγος για δύο διαφορετικά πρόσωπα: Τον «αρχιχίτη και αντιστράτηγο (sic) Γρίβα», που «διευθύνει τη δουλειά αφτή» και τον «ψευτοδιγενή», «ένα ψευτοπαλικαρά αξιωματικό χίτη του Γρίβα» που θεωρείται ο επικεφαλής της ΕΟΚΑ.
Τα πράγματα περιπλέχθηκαν από τη λανθασμένη μεταφορά των αποσπασμάτων του άρθρου του Ζαχαριάδη στην «Αυγή», που δημιούργησαν την εντύπωση που επικράτησε έκτοτε.
Δεν αποκλείεται, βέβαια, τα κρίσιμα τμήματα του κειμένου, όπως δημοσιεύθηκαν στον «Νέο Κόσμο», να είχαν εκφωνηθεί διαφορετικά στη ραδιοφωνική μετάδοση της «Ελεύθερης Ελλάδας».

Φαίνεται λοιπόν ότι με το συγκεκριμένο άρθρο, που είχε βαρύνοντα ρόλο στην όξυνση των εμφυλίων παθών στην Κύπρο, ο Ν. Ζαχαριάδης αποκάλυψε μεν τον ηγετικό ρόλο του Γ. Γρίβα στη ΕΟΚΑ, αλλά θεωρούσε ότι ο «Διγενής» δεν ήταν ο ίδιος ο «αρχιχίτης Γρίβας». Ήταν η εκτίμηση αυτή προϊόν μειωμένης διορατικότητας και υποτίμησης της ΕΟΚΑ (και του Γ. Γρίβα), οφειλόταν σε λανθασμένη πληροφόρηση από την Κύπρο ή απλώς αποτελούσε προσπάθεια συσκότισης όσων γνώριζε το ΚΚΕ;

αιολος είπε...

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Η εφημερίδα "Νέος Δημοκράτης"΄ποιας παράταξης όργανο ήταν;

αιολος είπε...

Προς τους φίλους εθνικιστές:

Δεν καταλαβαίνω γιατί ταπώνεστε; Το μόνο αρνητικό είναι ο χαφιεδισμός σε μια εθνική υπόθεση των κομμουνιστών που ταυτίστηκαν με τους αποικιοκράτες.

Το να γνώριζαν οι άγγλοι ότι αρχηγός ήταν ο Γρίβας για μένα είναι κάτι αναμενόμενο.

1. Διότι ποιός άλλος θα ήταν στον εθνικό αγώνα της ΕΟΚΑ; Το ΑΚΕΛ; Με Ελληνικές σημαίες και ζητήματα διαχωρισμού από τους τούρκους.

2. Την εποχή εκείνη στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί που είχαν διατελέσει πράκτορες και συνοδοιπόροι με τους άγγλους στον αντικομμουνιστικό εμφύλιο, άρα να υπήρχε κάποιος που να "έδωσε" τον Γρίβα είναι κάτι που πρέπει κανείς να το περιμένει

3. Το ΚΚΕ που γνώριζε για τον Γρίβα; Αφού ο μηχανισμός του στην Ελλάδα δεν υπήρχε και οι μόνες διασυνδέσεις του ήταν με το ανατολικό μπλοκ; Μήπως στην πραγματικότητα ο Ν Ζαχαριάδης εκτελούσε εντολές της σοβιετικής πατρίδας που ασφαλώς ήξερε ποιός ήταν αρχηγός της ΕΟΚΑ και αν ήξερε η ΕΣΣΔ δεν θα ήξεραν οι ΗΠΑ και οι άγγλοι αποικιοκράτες;


Άρα αυτό που κρατάμε φίλοι εθνικιστές είναι όχι το παραπλανητικό του Μιχάλη "Αν ήξεραν οι Άγγλοι" «αλλά γιατί ο ΝΖ σαν ΜΕΛΟΣ του ΚΚΣΕ "ΈΔΩΣΕ τον Γρίβα και γιατί το ΑΚΕΛ "ΞΑΝΑΕΔΩΣΕ" τον Γρίβα» συμπαρατασσόμενο με τους αποικιοκράτες.

αιολος είπε...

Aς θυμηθούμε λοιπόν τι πρότειναν οι ΑΚΕΛικοί, την στιγμή που σε όλη τη γη όλοι οι λαοί αποζητούσαν την αποτίναξη της αποικιοκρατίας:

«Το ΑΚΕΛ και η ΠΕΟ προσέφεραν μεγάλη υπηρεσία στον εθνικό αγώνα του Κυπριακού λαού. Η αποκήρυξη των δυναμωτικών εκρήξεων από το ΑΚΕΛ και την ΠΕΟ αφαιρεί από τα χέρια των ξένων Κυριάρχων μας το πρόσχημα για ένταση των καταπιεστικών μέτρων»...

«Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να κρυβόμαστε στο σκοτάδι της νύκτας για να ρίχνουμε δυναμίτες και άλλες εκρηκτικές ύλες. Μ' αυτό δεν κατορθώνουμε τίποτε άλλο παρά να οπλίζουμε το χέρι του ξένου κυριάρχου για να μας κτυπήση πιο αποτελεσματικά. Αντίθετα με τον ανοικτό, ειρηνικό, παλλαϊκό, ενιαίο αγώνα, αφοπλίζουμε το χέρι του ξένου κυριάρχου από του να μας κτυπήσει και τον αναγκάζουμε σε υποχώρηση».

(«Ν. Δημοκράτης» 6 Απριλίου 1955)Ο "Νέος Δημοκράτης" τίνος κόμματος όργανο ήταν;

"ειρηνικό αγώνα" κατά των αποικιοκρατών, "ειρηνικό αγώνα" έκανε στην κατοχή ο ΕΛΑΣ;

Σολιάτης είπε...

Το ΑΚΕΛ κρατούσε ελληνικές σημαίες, έκανε διαδηλώσεις με ελληνικές σημαίες, έκανε εκδηλώσεις με ελληνικές σημαίες. Το ΑΚΕΛ είχε στόχο την ένωση. Το ΑΚΕΛ εκανε αντιαπικιακό αγώνα με στόχο την ένωση και ταυτόχρονα αγώνα για κοινωνικο-οικονομικές κατακτήσεις μαζί με τους τουρκοκύπριους, κάτι που η εθναρχία και η ΕΟΚΑ δεν έκαναν και έδωσαν την ευκαιρία να το εκμεταλευτούν οι αγγλοι. Αγώνας δεν είναι μόνο ο ένοπλος. Ανάλογα με τις συνθήκες είναι και ο αγώνας. Και το ΑΚΕΛ πρότεινε τον μαζικό πολιτικό αγώνα, τον οποίο ήδη έκανε από της ίδρυσης του. Ο Κάντη επέλεξε την παθητική αντίσταση για αγώνα και ελευθέρωσε την Ινδία.

Μαραθεύτης είπε...

Και στον 21ο αιώνα το ακελ προσφέρει γην και ύδωρ στους τούρκους.
Φαίνεται φταίει ο βιασμός που υπεστήκαμε από την Ελλάδα.
Όχι, μάλλον φταίει ο Ιακώβου που έπαιρνε ανεργιακό.
Όχι , α Σάββας Παπάκης φταίει που εκτός από ανεργιακό πήρε και 17000 για τη μασέλαν του.
Όχι, ο Αντρέας Δημητρίου φταίει που κάνει το σεΐχη στο εξωτερικό με ξένο κώλο.
Όχι, ο ευέλικτος οδοστρωτήρας φταίει που παίρνει αντιμισθία για τα ταξίδια του στο εξωτερικό. Αυτή την αντιμισθία την δίνει πουρμπουάρ γιατί τα έξοδα διαμονής του τα αναλαμβάνει το κράτος που τον φιλοξενεί.
Το μεγαλύτερο αγώνα το ακελ τον κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Κατάφερε με τον ευέλικτο να μετατρέψει το πλεόνασμα που του άφησε ο Παπαδόπουλος σε έλλειμμα.

Μιχάλης είπε...

Θα σχολιάσω αργότερα διότι τώρα δεν έχω χρόνο.

Χαμάλης είπε...

Μαραθεύτης:
Και στον 21ο αιώνα το ακελ προσφέρει γην και ύδωρ στους τούρκους.

Γην και ύδωρ στην Τουρκία επρόσφερεν ο Γρίβας τζιαί η οργάνωση του ΕΟΚΑ Β το 72-74, με αποκορύφωμα το πραξικόπημα που επροκάλεσεν την Τουρκικήν εισβολήν.
Τα άλλα ούλλα εν αέρας κουπανιστός.

ManoWAR είπε...

Ακόμα και το ΚΚΕ ήταν υπέρ του αγώνα της ΕΟΚΑ!

Σύσσωμος ο Ελλαδικός κόσμος, μαζί και η αριστερά διανόηση (βλέπε Ρίτσος κ.α.), ακόμα και το ΚΚΕ (ως γνήσιοι Έλληνες αλλά και σαν κομμουνιστές - υποστηρικτές αυτοδιάθεσης των λαών) υποστήριζαν τον δίκαιο εθνικό αγώνα της ΕΟΚΑ.

Θλιβερή παραφωνία το επίσημο ΑΚΕΛ (γράφουμε το "επίσημο" επειδή αριστεροί κύπριοι πατριώτες στήριξαν τον αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα).

http://antiparakmi.blogspot.com/2011/04/blog-post_10.html

Σολιάτης είπε...

για ποιό πράγμα συζητούμε; οι άγγλοι ήξεραν ποιός είναι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ, και έμενε σε σπίτι συνεργάτη των άγγλων (πασχάλη Παπαδόπουλου) Γιατί δεν τον συνέλαβάν; Το ΑΚΕΛ είχε τις απόψεις του, αν αυτές ήταν διαφορετικές απ' όλο τον κόσμο αυτό είναι απόδειξη ότι είχε λάθος; ή ότι πρόδοσε τον τρόπο αγώνα που επέλεξε η εθναρχία και καποιοι άλλοι; Η ορθότητα των θέσεων του ΑΚΕΛ φαίνεται απο τα γεγονότα που δυστυχώς επιβεβαίωσαν το ΑΚΕΛ. Γη και ύδωρ έδωσαν αυτοί που έφεραν και χάρισαν στην Τουρκία την μισή Κύπρο, και αυτοί που με τη στάση τους οδηγούν στη διχοτόμιση για να έχουν κράτος ελληνικό έστω και στην μισή Κύπρο. Η ανοησία δεν έχει όρια

Μαραθεύτης είπε...

ρε κουμπάρε, κάμνε τη δουλειά σου τζιαί δε θέλουμεν απαντήσεις. να με σε ξαρκούμε που την προεκλογική δηλαδή.
εσύ βάλλε αναρτήσεις τζιαι μεις καταφέρνουμεν τα μια χαρά τζιαί μόνοι μας.

ρε χαμάλη ποιοί μας άκαναν πλάτες πριν και μετά το πραξικόπημα? δεν είσασταν εσείς του ακελ? και η τουρκία ήρθε μετά την παράκληση του μακάριου στην έδρα του οηε.

Αισοπος είπε...

Αμμαν τκεβάσεις γεωγραφία ρε ψεφτη (μαραθέφτη) εν να καταλάβεις ότι κάμνεις λάθος. Ασε την Παρασκευή την νύχτα τα τούρτζικα πλοία ήταν έξω που την Κερύνεια. Ξα εν το ξέρεις με τούτο. Οτι κάποιοι επιάναν δολλάρια ξέρεις το ξα να σου το πω τζαι τούτο. τες απόπειρες κατά του Μακαρίου ποιός τες έκαμνεν το ΑΚΕΛ; ξα εμμε στα πλαίσια της δημοκρατίας; τα καπετανάτα μετά την ανεξαρτησία εν το ΑΚΕΛ που τα ειshen; Τον Αυξεντίου εν το ΑΚΕΛ που τον επρόδοσεν; λαλείς να έξερεν που ήταν; απάντα τα τούτα τζαι θωρούμεν

Μιχάλης είπε...

@ αιολος

Από τη στιγμή που το πλήρες κείμενο του Ζαχαριάδη είναι δημοσιευμένο στο «Νέο Κόσμο», σημαίνει ότι κανένα τμήμα του πρωτότυπου δεν είναι άγνωστο.

Ο Ζαχαριάδης σε εκείνο το κείμενο του έμπλεξε διάφορα θέματα και τα παρουσίασε σαν να είναι ένα.

Π.χ. αναφέρεται στον ψευτοδιγενή που «ξεσκεπάστηκε με την προσφορά πολεμικών βάσεων στους Άγγλους»!
Ξέρεις κάποιον ψευτό ή μη ψευτο Διγενή που έκανε προσφορά βάσεων στους Άγγλους;
Ο Γρίβας πάντως δεν ήταν.

Υπήρξε αξιωματικός του ελληνικού στρατού που ήρθε στην Κύπρο και μίλησε για ένοπλη δράση. Συναντήθηκε και τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζ. Παπαϊωάννου αλλά και πάλι δεν ήταν ο Γρίβας.

Ο Ζαχαριάδης δεν θεωρεί ότι αρχηγός της ένοπλης οργάνωσης θα είναι ο Γρίβας αλλά κάποιος ψευτοπαλικαράς αξιωματικός ΤΟΥ Γρίβα.
Ο συγκεκριμένος αξιωματικός είπε ότι τη δουλειά αυτή θα τη διευθύνει ο Γρίβας.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ένα συνονθύλευμα δεδομένων που δεν έχουν συνοχή μεταξύ τους.

Άρα, το συμπέρασμα σου ότι υπάρχουν τρία αποσπάσματα που αποκάλυπταν ποιος κρυβόταν πίσω από το ψευδώνυμο «Διγενής» δεν ευσταθεί. Δες το συνολικά και με βάση τα δεδομένα και όχι με βάση το τι θέλεις να συμπεράνεις.

Όντως, η φράση για ΤΟΝ αντί ΤΟΥ Γρίβα αλλάχθηκε από την «Αυγή».

Και όπως σωστά αντιγράφεις από τον Π. Παπαπολυβίου, «οφείλουμε να υποδείξουμε ακριβολογώντας, ότι ο Ν. Ζαχαριάδης τον Απρίλιο 1955 δημοσιοποίησε μεν τη σύνδεση του Γ. Γρίβα με την ΕΟΚΑ, αλλά δεν «αποκάλυψε στους Άγγλους την ταυτότητα του Διγενή» πιθανότατα γιατί δεν την γνώριζε ούτε ο ίδιος».

«Φαίνεται λοιπόν ότι με το συγκεκριμένο άρθρο, που είχε βαρύνοντα ρόλο στην όξυνση των εμφυλίων παθών στην Κύπρο, ο Ν. Ζαχαριάδης αποκάλυψε μεν τον ηγετικό ρόλο του Γ. Γρίβα στη ΕΟΚΑ, αλλά θεωρούσε ότι ο «Διγενής» δεν ήταν ο ίδιος ο «αρχιχίτης Γρίβας». Ήταν η εκτίμηση αυτή προϊόν μειωμένης διορατικότητας και υποτίμησης της ΕΟΚΑ (και του Γ. Γρίβα), οφειλόταν σε λανθασμένη πληροφόρηση από την Κύπρο ή απλώς αποτελούσε προσπάθεια συσκότισης όσων γνώριζε το ΚΚΕ;».

Ο «Νέος Δημοκράτης» ήταν η εφημερίδα του ΑΚΕΛ.
Αλλά αντί να διερωτάσαι, θα ήταν καλύτερα να διερωτηθείς κάτι άλλο.
Πριν ακόμα κάνει την ομιλία του ο Ζαχαριάδης, για να βρει αφορμή ο Γρίβας, ο Διγενής ζητούσε οργανωμένη παρακολούθηση των κομμουνιστών, και έγραφε ότι

«Με απασχολεί σοβαρώς το ζήτημα καταπνίξεως πάσης κομμουνιστικής κινήσεως».

Τα αριθμημένα σημεία σου δείχνουν μια πολύ επιφανειακή και αυθαίρετη τοποθέτηση.

Γιατί ήταν αναμενόμενο ότι οι Άγγλοι θα μάθαιναν ότι ο Γρίβας ήταν αρχηγός της οργάνωσης;

1. Όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, ναι, το ΑΚΕΛ τότε χρησιμοποιούσε μόνο την ελληνική σημαία.

2. Το σημείο αυτό δεν παραπέμπει σε κομμουνιστές αλλά σε εθνικόφρονες.
Και το σημαντικό αγαπητέ μου είναι ότι οι Άγγλοι γνώριζαν για το πλοιάριο Αγιος Γεώργιος όταν ενήμερα ήταν το πολύ 10 άτομα μέλη της οργάνωσης. Και από αυτούς κανένας δεν ήταν κομμουνιστής.
Γιατί λοιπόν το προσπερνούμε αυτό;
3. Και γιατί να το θεωρούμε φυσιολογικό να κατέδωσε κάποιος από αυτούς το όνομα του Γρίβα αλλά «παραξενευόμαστε» όταν το έλεγε (που δεν το έλεγε) ο Ζαχαριάδης;
Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πιστοποιήσει ότι το ανατολικό μπλοκ γνώριζε ποιος ήταν ο αρχηγός, τη στιγμή που ακόμα και το ΑΚΕΛ δεν γνώριζε;

Άρα αγαπητέ μου, η λογική των πραγμάτων λέει ότι τα βλέπουμε με μια σειρά. Και η σειρά λέει ότι οι Άγγλοι ήξεραν από το Φθινόπωρο ποιος ήταν ο αρχηγός.
Και παραπλανητικό είναι αυτό που προσπαθείς να περάσεις εσύ κι όχι εγώ.

Και ακριβώς το απόσπασμα που παραθέτεις από το Νέο Δημοκράτη αποδεικνύει ότι το ΑΚΕΛ την 1η Απριλίου δεν γνώριζε τίποτε από όσα έγιναν μέχρι εκείνο το βράδυ.

Μιχάλης είπε...

Μαραθεύτη
Δεν ασχολούμαι με ανοητολογήματα.

Μιχάλης είπε...

@ ManoWAR

Οι αντιφάσεις μερικών δεν έχουν όρια.
Από τη μια κατηγορούν το ΚΚΕ για προδοσία του Γρίβα και από την άλλη λένε ότι το ΚΚΕ ήταν υπέρ της ΕΟΚΑ.

Αυτά τα συμπεράσματα τύπου άσπρο-μαύρο, ύψος-βάθος έχουμε όταν μελετάμε τα δεδομένα ξεχωριστά και ξεκομμένα από το συνολικό πλαίσιο.

Αν και θα πρέπει να πρόσεξες την τελευταία παράγραφο του κειμένου στο οποίο μας παραπέμπεις, που σηκώνει αρκετή συζήτηση.

Μιχάλης είπε...

@ aiolos

Αναφέρομαι στο σχόλιο σου στην επόμενη ανάρτηση. Εδώ έπρεπε να τη θέσεις και όχι στην επόμενη.

1. Τουλάχιστον μην προσπαθείς να παρουσιαστείς ως ειδικός για θέματα που δεν γνωρίζεις.
Και κυρίως μη θεωρείς ως δεδομένα τις ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ που κάνεις.

Εκείνος που κατέδωσε το Ημερολόγιο του Γρίβα δεν βασανίστηκε. Ούτε τρίχα δεν άγγιξαν από πάνω του οι Άγγλοι.
Ο Γρίβας είναι πολύ επιεικής διότι πρόκειται για πολύ στενό συγγενή πολύ στενού συνεργάτη του.
Κατέχω ονόματα και διευθύνσεις.

2. Αν διάβαζες πιο προσεκτικά το κείμενο θα αντιλαμβανόσουν ότι δεν μάθαμε για τον Γρίβα 40 χρόνια μετά αλλά το Ημερολόγιο κυκλοφόρησε το 1956.
Άρα πρόσεξε να περνάς τις διαστρεβλώσεις σου με πιο φινετσάτο τρόπο.

Ανώνυμος είπε...

ρε μιχαλη μιχαηλ περνιεσαι για εξυπνος στα ριφκια του ακελ...
μοιαζεις με π.....α που οποτε της αρεσκει ντύνεται και καλογρια.
εγραψες ενα αρθρο γεμάτο ψευδείς ιστορικες αναφορες και επιμενεις να φκαλλεις ουλλον τον κοσμο πελλο.
αν ήσουν νουσιμος ηταν να το κατεβαζες...
αλλα εκτος που τον κατσουρίδη, φκαλλετε δισκον οι υπολοιποι τζειμεσα για να συναξετε φαια ουσια

Ανώνυμος είπε...

μα το κκε δεν ειναι ο ζαχαριάδης...

γι αυτό και εσύραν τον του ώμου τους οι "σύντροφοι" του...

μιχάλη συγκεντρώθου!

eftychia είπε...

kirie mixali ime mia mathitria tis 2as likiou , ke osa ola proanaferthisan apo merous sas m akougonte logika , einai auta pu ksero ke apo tus gonis mu opos ke apo tous pappudes mu , ke ego aristeri ime , edo ke kero asxolume me ola auta ta zitima tu prodotikous praksikopimastos opos ke tu "apeleutherotikou agona" tis EOKA ke psaxno vivlio g na mporo na olokliroso sosta oli tin apopsi m peri autou tou thematos , tha mporusa na vro me kapio tropo ena antigrafo apo to imerologio tou griva ke an oxi apo pu tha mporusa na vro kati to opio na afora to griva ke ontos na ine alithina ta osa grafei giati opos kserete ke esis opos ke oli i aristeri koinonia ta osa legonte sta sxolia k sta vivlia mas den arkoun gia mia olokliromeni apospi k sosti , an sas ine eukolo apantiste mu

Χωρίς Όνομα είπε...

Δεν έχει καμμία σημασία πότε έκανε έστω και την έμμεση αναφορά ο Ζαχαριάδης για τον αρχηγό της ΕΟΚΑ. Σημασία έχει αν ήξερε. Και επειδή όλοι καταλαβαίνουν ότι ήξερε το ζητούμενο είναι πώς αυτή η πληροφορία πέρασε στους Άγγλους. Με δεδομένο ότι το ΚΚΕ-ΑΚΕΛ τότε δεν έβλεπαν με καλό μάτι την δεξιοκρατούμενη ΕΟΚΑ είναι απολύτως βέβαιο ότι η ηγεσία (γιατί ο λαός δεν ήταν όλοι ...πρόβατα) των κομμουνιστών έβλεπε με καλό μάτι την εκ των έσω προδοσία. Αυτά είναι που πρέπει να ψάχνετε και όχι τις δήθεν ιστορίες που απαλλάσουν ΚΚΕ-ΑΚΕΛ από τις ευθύνες τους. Με απλά λόγια κυρ-Μιχάλη μου, όσο εσείς οι αυτοαποκαλούμενοι "αριστεροί" δεν μπορείτε να δείτε τους Έλληνες συμπατριώτες σας ως αδέρφια σας, επειδή δεν συμφωνούν μαζί σας σε πολιτικο-ιδεολογικό επίπεδο, θα παραμένετε εσαεί προδότες της ιδέας που λέγεται Ελλάδα.

ΥΓ: Από 7/23/2011 σε έχει παρακαλέσει το κορίτσι της Β' Λυκείου να του απαντήσεις αλλά 'συ τίποτα! Γιατί;