Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ


Ούτε σήμερα θα ασχοληθώ με πολιτικό θέμα.

Σήμερα είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Πρόκειται για τον θρησκευτικό εορτασμό για τη νίκη των εικονολατρών επί των εικονομάχων, μια διαμάχη που έλαβε χώρα στο λεγόμενο Βυζάντιο και κράτησε περίπου ένα αιώνα (άρχισε το 726 και τελείωσε το 843).

Οι λεγόμενοι εικονολάτρες ή εικονόφιλοι πανηγυρίζουν σήμερα τη νίκη τους, άσχετα αν η νίκη αυτή είναι κάθετα αντίθετη με την ίδια τη Βίβλο που απαγορεύει τις απεικονίσεις:
ο ποιήσεις σεαυτ εδωλον, οδ παντός μοίωμα, σα ν τ οραν νω κα σα ν τ γ κάτω κα σα ν τος δασιν ποκάτω τς γς. Ο προσκυνήσεις ατος, οδέ μ λατρεύσς ατος (Έξοδος 20, 4-5).

Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό.

Γράφω αυτό το κείμενο για να επισημάνω ότι η νίκη των Εικονόφιλων επισφραγίστηκε με τις αποφάσεις της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας το 787.

Κατέρριψαν τον μύθο των Ελληνοχριστιανικών Ιδεωδών

Όσοι είναι ολίγον τι υποψιασμένοι, διαπιστώνουν ότι με τις αποφάσεις της και τα όσα κατέγραψε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος, καταποντίζεται ο μύθος των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, αλλά αναδεικνύουν και την επιλεκτικότητα της ορθόδοξης θεολογίας.

Το εφεύρημα των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών βασίζεται – δήθεν – στη σύζευξη του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύματος.
Άσχετα αν ο απ. Παύλος διερωτάται κάπου, ποια σχέση μπορεί να έχει ένας ειδωλολάτρης με έναν χριστιανό;

Πέραν τούτου, οι θεολόγοι της Ορθοδοξίας πήραν από την αρχαία ελληνική γραμματεία ό,τι τους βόλευε προκειμένου να το προσαρμόσουν στις δικές τους δοξασίες.
Σημειώνεται όμως ότι πήραν μόνο από τις σχολές των ιδεαλιστών. Πουθενά στην θεολογία τους δεν θα βρει κάποιος αποσπάσματα από Ηράκλειτο, Επίκτητο και άλλους λεγόμενους υλιστές φιλοσόφους.
Θα βρει Πλάτωνα, Σωκράτη, Αριστοτέλη.
Κι αυτοί όμως λογοκριμένοι και προσαρμοσμένοι στα χριστιανικά δεδομένα.

Οι αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων

Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, λοιπόν, καταρρίπτεται το ιδεώδες της σύζευξης του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Και καταρρίπτεται με συγκεκριμένες αναφορές που έχουν βαπτισθεί ως «Αναθεματισμοί κατά των Ελλήνων».

Οφείλω να διευκρινίσω ότι ο όρος Έλληνες στην προκειμένη περίπτωση αφορά τους λεγόμενους Ειδωλολάτρες ή όπως αλλιώς ονομάζονταν εκείνες τις εποχές «Εθνικούς». Αυτούς δηλαδή που δεν ήταν χριστιανοί ή γενικότερα δεν πίστευαν στον μονοθεϊσμό του Ιεχωβά.

Όπως και να έχει όμως, η ουσία είναι πως όλοι αυτοί διαπνέονταν από το Ελληνικό Πνεύμα και τη φιλοσοφία της Αρχαίας Ελλάδας, η οποία εν πάση περιπτώσει αναθεματίζεται από τον Βιβλικό Χριστιανισμό και τη θεολογία του.

Ιδού λοιπόν οι 7 αναθεματισμοί, οι οποίοι στην ουσία είναι εικοσιένας, αφού η κατάληξη είναι: Ανάθεμα τρεις! (Με μπλε γράμματα είναι η μεταφορά του στα νέα ελληνικά):

Αναθεματισμός 1ος:
«Τοις ευσεβείς μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρεις».

«Σε όσους παριστάνουν τους ευσεβείς, ενώ, την ίδια στιγμή, εισάγουν με θράσος ή πολύ περισσότερο με ασέβεια στην Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία τις ασεβείς δοξασίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και για τις ανθρώπινες ψυχές και για τον ουρανό και τη γη και για τα άλλα κτίσματα».

Αναθεματισμός 2ος:
«Tοις την μωράν των έξωθεν (=Ελλήνων) φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμώσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε με­τεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, η και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύ­τας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρεις».
           
«Σε όσους προτιμούν τη λεγόμενη σοφία των εκτός χριστιανισμού ΕΛΛΗΝΩΝ την ανόητη και ακολουθούν τους δασκάλους τους και δέχονται ότι υπάρχει μετεμψύχωση ή ότι οι ανθρώπινες ψυχές χάνονται όπως τα άλογα ζώα και ξεπέφτουν στην ανυπαρξία και εξαιτίας αυτών των ιδεών τους αθετούν την ανάσταση, την κρίση [κατά τη δευτέρα παρουσία] και την τελική ανταπόδοση σύμφωνα με όσα έπραξε στη ζωή του ο καθένας».

Αναθεματισμός 3ος:
«Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλό­τριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πά­θος ανθρώπινον  ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα».
           
«Σε όσους λένε ότι είναι καλύτεροι κατά πολύ οι σοφοί των ΕΛΛΗΝΩΝ και οι πρωτοστάτες στις αιρέσεις, στους οποίους οι επτά άγιες και Καθολικές Σύνοδοι και όλοι οι Πατέρες που έλαμψαν μέσα στην Ορθοδοξία τους επέβαλαν ανάθεμα, ως ξένους στην Καθολική Εκκλησία, καθώς πλεόνασαν τα ψεύτικα και βρόμικα λόγια τους και εδώ και στη μέλλουσα κρίση, και σε κείνους που είναι ευσεβείς και ορθόδοξοι αλλά αμάρτησαν από ανθρώπινο πάθος ή από άγνοια».

Αναθεματισμός 4ος:
«Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταις δόξαις αυτών ταις ματαίαις επομένοις, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε έτερους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταϊς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα».
           
«Σε όσους αποδέχονται τις διδασκαλίες των ΕΛΛΗΝΩΝ και δεν τις σπουδάζουν μόνο για μόρφωση, αλλά ακολουθούν και τις ιδέες τους τις μάταιες και τις πιστεύουν ως αληθινές, και μάλιστα ωσάν αυτές να περιέχουν τη βεβαιότητα, και επιμένουν να παρασύρουν σ' αυτές άλλοτε κρυφά και άλλοτε φανερά και να τις διδάσκουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό».

Αναθεματισμός 5ος:
«Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, αφ' εαυτών και την καθ' ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τάς πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατο την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον τον Δημιουργού, τον από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξ-ουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα».
           
«Σε όσους με δική τους πρωτοβουλία, μαζί με τα άλλα μυθικά πλάσματα, διαστρεβλώνουν τα της δημιουργίας του ανθρώπου και δέχονται ως αληθινές τις ΠΛΑΤΩΝΙΚΕΣ ιδέες και ισχυρίζονται ότι οι ίδιοι από μόνοι τους διαμορφώνουν άποψη και προφανώς αμφισβητούν την απόλυτη εξουσία του Δημιουργού, ο οποίος από την ανυπαρξία έφερε στην ύπαρξη τα πάντα και ως Ποιητής έθεσε σε όλα αρχή και τέλος με τη δύναμη του εξουσιαστή και δεσπότη».

Αναθεματισμός 6ος:
«Τοις δεχομένοις, και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα., ότι τε προύπαρξις εστί των ψυχών, και ουκ εκ τον μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, οτι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και διά των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ην αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ό Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και διά πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν οτι και η κόλασις ατελεύτητος και ή βασιλεία αΐδιος, διά δε των τοιούτων λό­γων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένοις γινομένοις ανάθεμα».
           
«Σε όσους δέχονται και διαδίδουν τις μάταιες αντιλήψεις των ΕΛΛΗΝΩΝ, και ότι οι ψυχές προϋπήρχαν και ότι δεν προήλθαν ούτε προέκυψαν από την ανυπαρξία τα πάντα και ότι ήρθε το τέλος της κολάσεως από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και η κτίση και το ανθρώπινο είδος, και διαδίδουν με τέτοια λόγια ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει τελείως καταργηθεί και εκλείψει, την οποία και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας δίδαξε ως αιώνια και ακατάλυτη, παρέδωσε και εμείς από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη παραλάβαμε ότι και η Κόλαση είναι ατέλειωτη και η Βασιλεία παντοτινή, καταστρέφουν με τέτοια λόγια και τους εαυτούς τους και προξενούν σε άλλους αιώνια καταδίκη».

Αναθεματισμός 7ος:
«Έτι, τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυπόστατου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ονσίαν αναγκαξομένοις δοξάζειν. Κτιστή γαρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δέ, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις, μη ομολογοϋσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας, και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυ­πόστατου θεότητος ανάθεμα».
           
«Σε όσους ακόμη φρονούν και λένε ότι κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη, αναγκάζονται ως εκ τούτου να δεχτούν ότι θεία ουσία είναι χωρίς άλλο εκ των υστέρων δημιουργημένη· γιατί αν εκ των υστέρων δημιουργημένη ενέργεια κατά τους Αγίους, θα φανερώσει ότι είναι εκ των υστέρων δημιουργημένη και η φύση. Αυτή όμως είναι άκτιστη, θα τη χαρακτηρίσει κανείς άκτιστη ουσία και εξ αυτού του λόγου και όσοι ζουν με την καθαρή και αμόλυντη χριστιανική πίστη κινδυνεύουν να περιπέσουν σε πλήρη αθεΐα και να δεχτούν την ελληνική μυθολογία και τη λατρεία των δημιουργημάτων.
Σε όσους άρα δεν ομολογούν, σύμφωνα με τις θεόπνευστες θεολογικές ερμηνείες των Αγίων και το ευσεβές φρόνημα της Εκκλησίας, ότι είναι άκτιστη κάθε φυσική δύναμη και ενέργεια της τρισυπόστατης Θεότητας».

Αντίδραση από τον τ. πρόεδρο Κωστή Στεφανόπουλο

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι αναθεματισμοί προκάλεσαν το 2008 την έντονη αντίδραση του τότε προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Ιδού η σχετική είδηση όπως δημοσιεύθηκε τότε:

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, έκφρασε τη θέση ότι «οι αναθεματισμοί κλπ. κατά των Ελλήνων», που ψάλλονται κάθε χρόνο στις ορθόδοξες εκκλησίες την Κυριακή της Ορθοδοξίας, «πρέπει να παραλείπονται». Η ιστορική-εθνική αυτή τοποθέτηση του κ. Κωστή Στεφανόπουλου αποτελεί την πρώτη και μοναδική αντίδραση της ηγεσίας του Ελληνισμού μετά από 1215 χρόνια, αφ’ ότου η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος Νικαίας το 787 υπό την προεδρία του οικουμενικού πατριάρχη Ταρασίου διατύπωσε τα κείμενα των αφορισμών αυτών στο «Συνοδικόν» της (= Πρακτικά αποφάσεων) και τα καθιέρωσε ως μέρος της επίσημης ακολουθίας, μαζί με δύο ακόμη υβριστικά κατά του ελληνικού έθνους, που τελείται την Α΄ Κυριακή της Σαρακοστής, στην οποία παραβρίσκονταν κατ’ έθιμο η πολιτική, στρατιωτική και πνευματική ηγεσία του ελληνικού κράτους από της ιδρύσεώς του έως σήμερα».

Τα σχόλια δικά σας.

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

τι δηλαδή ο χριστός θυμώνει τον ζαχαρία κουλία σε αυτή τη περίπτωση;

Ανώνυμος είπε...

ταξει αλλα μπορει να μου εξηγησει κανεις πως ολοι λαοι της σοβιετικης ενωσης την αλλην ημεραν μετα την πτωση της εγιναν φανατικοι ορθοδοξοι αν και δουλεψαν σκληρα τα στελεχη (οπως εσυ) του κκ της σοβιετικης ενωσης μερα νυκτα;

Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι είπε...

Διότι οι άνθρωποι αφέθηκαν στο έλεος του θεού όχι του ΓΓ του ΚΚ της ΕΣΣΔ. Χαχαχαχαχα

Ανώνυμος είπε...

as thn orthodoksia re koumpare einai thriskeia hlikiwmenwn fasistriwn giagiadwn pou gemizoun kathe mera thn ekklhsia...
xanei automatws shmasia ths, exei akomh 40 xronia meta tha einai petama.
den kalyptei pleon tis kathimerines anagkes toy anthrwpou toy 21ou aiwna, h koinwnia allazei synexeia.
exoume reiki, astrologia, new age, yoga. auta einai mellon.

Ανώνυμος είπε...

πως χρηματοδοτουμε την κατοχικη τουρκια...
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/financial-assistance/index_en.htm

Ανώνυμος είπε...

βλεπω κυριε μιχαλη συνεχιζετε να μεταδιδετε τα ψευδη.τι διαολο ερευνητης ειστε? κατα της ειδωλολατρις ηταν τα αναθεματα οχι κατα των ελληνων.μηπως το ακελ ασπαζετε την αποψηε σας των παγανιστων που λετε οτι οποιος δεν γινετε γανυμηδης δεν ειναι ελληνας?τολμας να τα πεις αυτα μιχαλη στο ραδιοφωνο του αστρα?τολμας να πεταξεις την μασκα του ακελ?

Μιχάλης είπε...

Κάποιοι έχετε μεγάλη πλάκα.
Νομίζετε διάφορα και τα θεωρείτε δεδομένα ή ως ισχύοντα.

1ον: Φαίνεται ότι δεν διάβασες την ανάρτηση.

2ον: Καμία σχέση δεν έχει το ΑΚΕΛ με τις όποιες προσωπικές μου απόψεις. Δεν ξέρω τι νομίζεις αλλά έχουμε και στο ΑΚΕΛ προσωπικές απόψεις και τις λέμε και δημόσια.

3ον: Δεν σημαίνει πως ότι λέω είναι θέσεις του ΑΚΕΛ.

4ον: Περί Γανυμήδη, όταν ξυπνήσεις ξαναμιλάμε.

5ον: Ναι, τα είπα πολλά φορές από τον ΑΣΤΡΑ και όχι μόνο αυτά.

Ανώνυμος είπε...

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
It's always useful to read articles from other writers and practice something from their sites.
Also visit my web site ; transfer news football january 2013

Kastor είπε...

Είναι αλήθεια ότι ο πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αφήρεσε τους αναθεματισμούς, που ακούγονται την Κυριακή της ορθοδοξίας, από τις εκκλησίες της Ελλάδος;

Kastor είπε...

...οι άλλες εκκλησίες ,Κύπρου ,Πατριαρχείο κ.λ.π. εξακολουθούν να υβρίζουν την κλασσική Ελλάδα....